Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RSS | Una Introducció

421 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

RSS | Una Introducció

 1. 1. Fonts d’Informació d’Alta Rotació
 2. 2. Contingut Dades per a reflexionar • Una necessitat coneguda • Noves eines d’accés a la informació • Beneficis • Demos •
 3. 3. … dades per reflexionar Volum d’informació Els mitjans d’emmagatzemament impresos, fotogràfics, magnètics i òptics van produir a prop de 5 exabytes d’informació al 2002. El 92% de la nova informació es va emmagatzemar en suport magnètic, principalment en discs durs. Es calcula que la informació nova va créixer a un ritme del 30% per any entre 1999 i 2002. Cada persona produeix uns 800 MB d’informació emmagatzemada per any. How Much Information 2003. SIMS- School of Information Management, University of California, Berkeley
 4. 4. De quin tipus d’informació parlem? Afitant Informació, interna o externa a l’Organització, on: La informació no acostuma a ser crítica, però si important. Només una petita fracció de la informació disponible és aprofitable. Majoritàriament, la informació clau està continguda en una frase (titular). Es genera gran quantitat d’informació diferent i de diferents orígens o fonts, de forma diària.
 5. 5. El Concepte no és nou … Exemples del passat … i del present Reculls de Premsa Telenotícies Conversa Emails interns “a tots” Newsletters
 6. 6. La Digitalització i Internet I un dia arriba la Fada de la Comunicació
 7. 7. Aclarim els Conceptes RSS és només un format Sindicació Web Redifusió Web Agregadors Fonts Web i o Lectors de Fonts “Feeds” Formats RSS i Atom
 8. 8. Beneficis I Una eina complementària • Eliminació de circuits de circulació de revistes. • Eliminació de circulació i/o compra de múltiples exemplars, de premsa impresa. • Gran capacitat de processat personal d’informació (sense publicitat, gràfics) • Actualització automàtica, evitant accés a múltiples webs. • Filtrat i agregació automàtica de la informació requerida/interessant/rellevant.
 9. 9. Beneficis II Una eina complementària • No requereix la identificació de l’usuari. • Donar-se de baixa de la subscripció és immediat i eficaç. • La major part de les fonts RSS són gratuïtes. • Costos de comunicació baixos. • Reducció de sobrecàrrega informativa. • Major retenció i resposta del personal. • Ajut a la contractació i retenció de l’empleat millenial .
 10. 10. Alguns Consells Bones Pràctiques Us de Fonts Internes • Utilitzar només per informació important però no crítica. • Utilitzar per informació interna de elevada rotació: • Notificacions (events, altes/baixes, …) • Nou contingut a la intranet. ... Us de Fonts Externes • Utilitzar per informació externa d’elevada rotació: • Noticies de Premsa Generalista. • Noticies de Premsa Especialitzada. • Noticies sectorials. • Entrades a blocs. …
 11. 11. Com Reconèixer aquest Servei? Cerquem el Logo
 12. 12. Com Utilitzar aquest Servei? Agregadors i Filtres Agregadors d’ús específic. • Clients de Correu Electrònic (PC i Mòbil). • Exploradors Web. • Gadgets. •
 13. 13. Demos Agregadors i Filtres • Clients de Correu Electrònic (PC i Mòbil). • Exploradors Web. • Gadgets.
 14. 14. Gràcies Javier Hernanz Business Productivity Advisor xavierh@productivitycenter.org www.productivitycenter.org

×