Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitxa salarial tura

1,062 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fitxa salarial tura

  1. 1. FITXA SALARIAL DE LA SRA. TURA 81.311,63 € sou Secretària Parlament Catalunya+ 21.605,22 € en dietes com Diputada del Parlament+ 5.375,86 € com a Portaveu en la Comissió d’AccióExterior i de la Unió Europea+ 5.375,86 € com a Secretària de la Comissió de Reglament+ ? € membre Consell Assessor del Parlament s/Ciència i Tecnologia+ ? € membre de la Comissió de Cultura i Llengua+ ? € membre de la Comissió de Control de lActuació de laCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals+? € membre de la Ponència conjunta: Proposició de llei detransparència i accés a la informació pública

×