Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impostde Successions

268 views

Published on

Presentació sobre l'acord aconseguit per ICV de l'Impost de Successions

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Impostde Successions

  1. 1. exemple 1 Una herència de 5 milions d’euros a un únic fill PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord 1.500.000 € 1.300.000 € 1.400.000 € Objectiu aconseguit: els rics pagaran més del que voldrien
  2. 2. exemple 2 En el cas de 1 fill amb una massa hereditària de 1.000.000 €: PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord 54.500 € 254.000 € (Reducció del 78,55%) 105.000 € Objectiu aconseguit: els rics seguiran pagant
  3. 3. exemple 3 Una herència de 1,3 milions d’euros més pis més empresa per a un cònjugue i dos fills PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord Entre els tres Entre els tres Entre els tres hereters quedaria al hereters es cobraria hereters quedava a voltant dels uns 270.000 € 0€ 18.000 €. Objectiu aconseguit: els rics seguiran pagant
  4. 4. exemple 4 En el cas d’un únic fill que hereta un habitatge habitual de menys de 500.000 mil € de valor cadastral, una empresa familiar i a més una massa hereditària restant de 120.000 € (la resta del patrimoni sense comptar la bonificació de l’habitatge habitual) PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord 0€ 12.351 € (Reducció del 100%) 0€ Objectiu aconseguit: les classes mitges no pagaran
  5. 5. exemple 5 En el cas de 2 fills que hereten un habitatge habitual de 400.000 mil € de valor cadastral i una massa hereditària restant de 40.000 € per a cada fill (80.000 euros en total): PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord 0€ 3628 € (Reducció del 100%) 0€ Objectiu aconseguit: les classes treballadores no pagaran
  6. 6. exemple 6 En el cas de 2 fills que hereten 200.000 € (400.000 € d’herència total) cada un de massa hereditària sense heretar empreses ni habitatge habitual: PAGARIA: proposta actual Departament d’Economia Acord 0€ 43.936 € (Reducció del 100%) 0€ Objectiu aconseguit: les classes treballadores no pagaran

×