Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soft Tehnica AgoraSoc - Asistenta sociala

Pachet complet Asistenta Sociala - Soft Tehnica

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soft Tehnica AgoraSoc - Asistenta sociala

 1. 1. AgoraSoc Suită de aplicații pentru gestionarea dosarelor de asistență socială din cadrul unei Autorități Publice Locale  Venit minim garantat Alocații pentru susținerea familiei Ajutor pentru încălzirea locuinței Asistenți personali Indemnizații persoane cu handicap
 2. 2. De ce să folosiți AgoraSoc ? Interfață cu meniu prietenos, icon-uri mari și sugestive, fluxul de lucru fiind unul firesc, urmărind etapele pe care le parcurge un dosar de la aprobare și până la încetare ; Actualizări automate privind modificările legislative sau privind sugestiile de zi cu zi ale clien ților noștri; Emite automat Referate, Dispoziții, Fișe de calcul, Borderouri a căror machetă este ușor personalizabilă în Word, fără intervenția furnizorului ; Sistem inteligent de detectare a căror intervenții în dosar și transpunerea acestora în Referate, Borderouri de aprobare sau de modificare, recalculare situa ții statistice ; Sistem de înștiințări privind orice document component al dosarului care este expirat (de la Declarații și până la Adeverințe), inclusiv înștiin țări privind atingerea unei anumite vârste dacă acest lucru duce la schimbarea cuantumului; Export date în aplicația pentru Trezorerie sau în Excel pentru Curtea de Conturi ; Securitate – Backup-uri automate atât local cât și pe un server specializat .
 3. 3. Meniu prietenos În imaginea de mai sus, se poate vizualiza submeniul SITUA ȚII al aplica ție VENIT MINIM GARANTAT Se pot observa icon-urile mari și sugestive, fiecare buton având un tooltip cu explica ții pentru face experiența de utilizare cât mai plăcută și mai eficientă totodată
 4. 4. Machete documente personalizabile În imaginile de mai sus, avem sec țiunea de Administrare Dispozi ții, de unde se pot emite dispozitii individual sau în grup (mai ales pentru Ajutorul de încălzire) Însă ce este cel mai important este că dispozi țiile, ca toate celelalte documente ale aplica ției, au o machetă care se poate personaliza în Word, având parametrii definiți pentru toate variabilele necesare
 5. 5. Introducere facilă a datelor Datele într-un dosar se introduc pur și simplu urmărind sec țiunile cererii, atât datele privind solicitantul și membrii familiei cât și veniturile sau alte informa ții privind starea locativă. Actualizarea datelor se face selectând dosarul, modificând informa țiile necesare și resalvând dosarul, fără a parcurge alți pași care să îngreuneze fluxul Aplicația însă va detecta orice modificare care duce la schimbarea cuantumului, transpunând acest lucru în Referate sugerate automat sau rapoarte statistice calculate imediat
 6. 6. Operații asupra dosarelor Din acest submeniu se poate schimba titularul dosarul, suspenda și înceta un dosar, respectiv repune. Operația va ține cont de data programului, care se poate schimba imediat după logare, celelalte consecințe fiind calculate automat, fără a presupune aten ția utilizatorului
 7. 7. Înștiințări Din acest submeniu utilizatorul se poate informa privind expirarea diverselor documente componente ale dosarului sau pur și simplu interoga baza de date pentru împlinirea a X ani a unui membru în luna curentă sau în anul curent
 8. 8. Rapoarte Rapoartele sunt calculate automat, atât unul complex cum este cel de la Venit minim garantat sau simple documente statistice ca cel pentru Ajutorul de încălzire
 9. 9. Borderouri Borderourile se vor putea emite prin simpla ac ționarea a icon-ului Excel și vor respecta machete puse la dispoziție de Agenția Județeană pentru Plă ți și Inspec ție Socială
 10. 10. Ore de muncă Aceasta este tot o situație lunară, specifică Venitului minim garantat, fiind doar un exemplu pentru simplitatea cu care se poate genera aceste situa ții
 11. 11. Interogare dosare Interogare dosare este o sec țiune de unde se pot scoate diverse situa ții care sunt solicitate întrun termen scurt de diverse Instituții, putând fi filtrate după stare dosar, număr persoane, adresă etc.
 12. 12. State de plată și Transfer PRESTAJ Modalitatea de generare a unui stat de plată sau transferul în Prestaj este foarte simplă, bifând doar luna pentru care se dorește plata, respectiv selec ție după adresă sau specificarea criteriului de ordonare Aceste facilități se folosesc acum doar pentru Ajutorul de încălzire, plata Asisten ților personali sau a indemnizațiilor
 13. 13. Centralizatoare În imaginile de mai sus avem modul de generare a Centralizatorului pentru Ajutorul de încălzire În mod similar putem genera și Situația centralizatoare pentru Venit minim garantat Se observă aceeași modalitate facilă de a genera situa ții, aspectele consumatoare de timp fiind rezolvate automat (de exemplu numărul dispozi ției)
 14. 14. Alte formulare În imaginile de mai sus exemplificăm formulare care se generează automat din aplica țiile de Asistenți personali și Indemnizații persoane cu handicap amintind de : Contractu inidivdual de muncă, Fișa postului, Angajament, Raport de activitate, Anchetă ini țială sau Anchete la 6 luni

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Pachet complet Asistenta Sociala - Soft Tehnica

Views

Total views

502

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

45

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×