Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès Natxo Sorolla Investigador de la Xarxa CRUSCAT – IEC
Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Els grups lingüístics </li></ul><ul><li>Els fluxos interlingüístics </li></ul>...
Introducció
La població
Els grups lingüístics
Els grups lingüístics <ul><li>Delimitació d’un grup social: complex </li></ul><ul><ul><li>Dificultat límits clars </li></...
Els grups lingüístics <ul><li>Classificació del multilingüisme: </li></ul><ul><ul><li>El monolingüisme no és comú </li></u...
Els grups lingüístics <ul><li>Analogia amb la lingüística (dialectologia): </li></ul><ul><ul><li>Es definixen uns trets fo...
Els grups lingüístics <ul><li>Disseccionar el multilingüisme andorrà </li></ul><ul><ul><li>Mostrar-lo tan heterogeni com ...
Les fonts <ul><li>Enquesta d’Usos Lingüístics a Andorra (EULAND 2004) </li></ul><ul><li>Generalitat de Catalunya i Govern ...
Andorra: grups sociolingüístics <ul><li>9 conglomerats </li></ul><ul><li>El català, el castellà i el portuguès tenen dos ...
PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUG. PORTUG. RESTA RESTA FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FR...
Els conglomerats
Catalanoparlants nascuts a Andorra (11,3%) <ul><li>Andorrans </li></ul><ul><ul><li>Nats a Andorra i amb passaport andorrà ...
Catalanoparlants nascuts fora d’Andorra (20,1%) <ul><li>Conglomerat més gran </li></ul><ul><li>Nascuts fora d’Andorra (96%...
Castellanoparlants mantenidors (13,8%) <ul><li>Nascuts a l’Estat Espanyol (fora de Catalunya) (85,8%) </li></ul><ul><li>Pa...
Castellanoparlants transitius al català (15,2%) <ul><li>Origen geogràfic heterogeni: </li></ul><ul><ul><li>Andorra o Catal...
Els fills dels castellanoparlants (8,3%) <ul><li>Nats a Andorra (100%) i passaport andorrà (83%) </li></ul><ul><li>24,9 an...
Lusoparlants mantenidors (7,6%) <ul><li>Portuguès inicial (100%) i parella (92%) </li></ul><ul><ul><li>Manté amb els fill...
Lusoparlants transitius (6,7%) <ul><li>Llengua inicial portuguesa </li></ul><ul><li>Incorporació castellà família </li><...
Els francoparlants (8,6%) <ul><li>Origen francès = manteniment de la comunitat lingüística. Hi pertanyen : </li></ul><ul><...
Altres llengües (87,3%) <ul><li>Heterogeneïtat </li></ul><ul><li>Parlants d’altres llengües </li></ul><ul><ul><li>Les...
Els conglomerats
Fluxos interlingüístics
Fluxos interlingüístics <ul><li>Les principals transfusions són </li></ul><ul><ul><li>Del castellà cap al català </li></u...
Els lusoparlants
Els portuguesos <ul><li>Són el 14,4% de residents a Andorra </li></ul><ul><li>Formen dos conglomerats </li></ul><ul><ul><l...
Fluxos interlingüístics Portuguès % d’ús de cada llengua de cada conglomerat de base portuguesa Cap grup utilitza una llen...
Els portuguesos Distribució per edat
Conclusió: el portuguès <ul><li>La principal via d’abandó del portuguès  és l’adopció del castellà en l’àmbit familiar i ...
Els castellanoparlants
Percentatge d’ús de les llengües
Distribució per edat
Castellanoparlants inicials: pertinença als conglomerats de base castellana segons grups d’edat
Conclusió <ul><li>Entre els grups de població castellanoparlant més jove desapareix la figura dels mantenidors i la figu...
Conclusió: transitius – portuguès i castellà <ul><li>Els lusoparlants transitius adopten el castellà amb la parella </li><...
Espai sociolingüístic
E spai factorial i conglomerats
Català Castellà Francès Portuguès
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions
Conclusions <ul><li>El multilingüisme andorrà provoca fluxos interlingüístics </li></ul><ul><li>Els transvasaments  mé...
Conclusions <ul><li>Competència oral de català polaritza mantenidors / transitius </li></ul><ul><li>E dat en arribar a A...
Conclusions <ul><li>Èxit de la normalització lingüística del català </li></ul><ul><ul><li>El català cresca en la configur...
Futur recerca sociolingüística <ul><li>El corrent central andorrà </li></ul><ul><ul><li>Final d’aigües ocupat pel català...
Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès Natxo Sorolla http://xarxes.wordpress.com [email_a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès. Natxo Sorolla.

1,189 views

Published on

Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès. Natxo Sorolla. http://xarxes.wordpress.com/
http://www.mail-archive.com/infozefir@listserv.rediris.es/msg02637.html

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès. Natxo Sorolla.

 1. 1. Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès Natxo Sorolla Investigador de la Xarxa CRUSCAT – IEC
 2. 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Els grups lingüístics </li></ul><ul><li>Els fluxos interlingüístics </li></ul><ul><ul><li>Els lusoparlants </li></ul></ul><ul><ul><li>Els castellanoparlants </li></ul></ul><ul><li>Visió general dels grups lingüístics a Andorra </li></ul>
 3. 3. Introducció
 4. 4. La població
 5. 5. Els grups lingüístics
 6. 6. Els grups lingüístics <ul><li>Delimitació d’un grup social: complex </li></ul><ul><ul><li>Dificultat límits clars </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentació ètic: diferència de comportaments detectats per l’analista </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentació èmic : diferència socialment rellevant (no ens importen) </li></ul></ul><ul><li>Andorra complexa: </li></ul><ul><ul><li>Catalanoparlants establerts històricament </li></ul></ul><ul><ul><li>Castellanoparlants migrats a mitjans de segle passat </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracions de portuguesos o francesos </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves migracions </li></ul></ul>
 7. 7. Els grups lingüístics <ul><li>Classificació del multilingüisme: </li></ul><ul><ul><li>El monolingüisme no és comú </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeabilitat de relacions interètniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Grups de població que utilitzen o s’identifiquen amb més d’una llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Itineraris lingüístics, d’una llengua d’origen a usos lingüístics actuals distants </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmplies zones grises difícils de delimitar per diferències entre la primera llengua parlada, la llengua amb que s’identifiquen, la llengua que parlen amb els seus fills... </li></ul></ul>
 8. 8. Els grups lingüístics <ul><li>Analogia amb la lingüística (dialectologia): </li></ul><ul><ul><li>Es definixen uns trets fonètics i es classifica els diferents parlars segons la producció fonètica </li></ul></ul><ul><ul><li>El límit (territorial) que delimita una producció d’una altra s’anomena isoglossa i la realitat es forma per un seguit d’isoglosses entrecreuades, un continum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Però en alguns casos concrets els feixos d’isoglosses passen per un mateix lloc, i este feix d’isoglosses és el que habitualment diferencia entre sistemes lingüístics, dialectes, etc. </li></ul></ul><ul><li>Analogia per a delimitar grups sociolingüístics segons els límits d’una amalgama de variables: competències, usos i representacions lingüístiques, i variables sociodemogràfiques. </li></ul><ul><li>Anàlisi de conglomerats per a detectar la coincidència de trets de comportament que diferencion els parlants entre si, establint un límit entre grups </li></ul>
 9. 9. Els grups lingüístics <ul><li>Disseccionar el multilingüisme andorrà </li></ul><ul><ul><li>Mostrar-lo tan heterogeni com ens siga possible </li></ul></ul><ul><ul><li>La diversitat del grups ja de ser coherent sociolingüísticament </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindrem en compte diferents possibilitats de subdivisió </li></ul></ul><ul><ul><li>Triem la combinació que maximitze el nombre de conglomerats que a la vegada mantinga un comportament coherent </li></ul></ul><ul><li>S’ha adoptat una divisió de nou conglomerats </li></ul>
 10. 10. Les fonts <ul><li>Enquesta d’Usos Lingüístics a Andorra (EULAND 2004) </li></ul><ul><li>Generalitat de Catalunya i Govern Andorrà </li></ul><ul><li>15 i més anys </li></ul><ul><li>Mostra de 637 individus. Telefònica. </li></ul><ul><li>Marge d’error +/- 3,94% (nivell de confiança al 95,5%) </li></ul>
 11. 11. Andorra: grups sociolingüístics <ul><li>9 conglomerats </li></ul><ul><li>El català, el castellà i el portuguès tenen dos tipologies de parlants </li></ul><ul><li>El francès en té una </li></ul><ul><li>Una per a altres llengües </li></ul><ul><li>Grup intermedi entre el castellà i el català. </li></ul>
 12. 12. PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUGUÈS PORTUG. PORTUG. RESTA RESTA FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS FRANCÈS CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ CATALÀ RESTA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ALTRES LLENGÜES CASTELLÀ CASTELLÀ CASTELLÀ CASTELLÀ CASTELLÀ ALTRES LLENGÜES ALTRES LLENGÜES ALTRES LLENGÜES ALTRES LLENGÜES CASTELLÀ-> CATALÀ CASTELLÀ-> CATALÀ CASTELLÀ-> CATALÀ CASTELLÀ-> CATALÀ CASTELLÀ-> CATALÀ CASTELLÀ-> CATALÀ PORTUG.-> CAST. i CAT.
 13. 13. Els conglomerats
 14. 14. Catalanoparlants nascuts a Andorra (11,3%) <ul><li>Andorrans </li></ul><ul><ul><li>Nats a Andorra i amb passaport andorrà (100%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fills de pares nascuts a Andorra o Catalunya (70%) </li></ul></ul><ul><li>Parlen català </li></ul><ul><ul><li>Origen: llengua primera (99%), progenitors (93%) i s’hi identifiquen (100%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Família: amb parella (90%) i transmet fills (100%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fora de la llar > 80% (també amics) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Percentatges menors només botigues (76%) i supermercats (67%) </li></ul></ul></ul><ul><li>41 anys mitjana </li></ul>
 15. 15. Catalanoparlants nascuts fora d’Andorra (20,1%) <ul><li>Conglomerat més gran </li></ul><ul><li>Nascuts fora d’Andorra (96%) </li></ul><ul><li>Parlen català </li></ul><ul><ul><li>Llengua inicial (95%), progenitors (88%) i identificació (100%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmet als fills (99%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fora de la llar presència molt forta (algun punt per davall dels nascuts a Andorra ) </li></ul></ul><ul><li>54 anys mitjana </li></ul>
 16. 16. Castellanoparlants mantenidors (13,8%) <ul><li>Nascuts a l’Estat Espanyol (fora de Catalunya) (85,8%) </li></ul><ul><li>Parlen castellà: </li></ul><ul><ul><li>Castellà llengua habitual (100%), progenitors (98%) i identificació (97,4% ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fora de la llar > 85% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metge, amics, caixes i bancs, botigues o telèfon </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>En la transmissió reduix sensiblement manteniment: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>parlen predominantment el 73% </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Majoria no sap parlar català (62,8%) </li></ul></ul>
 17. 17. Castellanoparlants transitius al català (15,2%) <ul><li>Origen geogràfic heterogeni: </li></ul><ul><ul><li>Andorra o Catalunya (53%) i Estat Espanyol (40%) </li></ul></ul><ul><li>Origen castellà: </li></ul><ul><ul><li>Llengua inicial (85%), amb progenitors (75%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tots saben parlar el català. </li></ul></ul><ul><li>Transició al català </li></ul><ul><ul><li>Amb germans, grup menut </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificació castellà (49%) o català (41%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb fills majoria català (54%). Castellà (20%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fora de la llar, presència català: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amics o faena: de cada 5, 2 català, 2 català i castellà i 1 castellà. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Més català supermercats (58%), botigues (70%) i caixes i bancs (90%). </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Els fills dels castellanoparlants (8,3%) <ul><li>Nats a Andorra (100%) i passaport andorrà (83%) </li></ul><ul><li>24,9 anys de mitjana. Conglomerat més jove. </li></ul><ul><ul><li>No tenen fills. </li></ul></ul><ul><li>Parlen castellà </li></ul><ul><ul><li>Llengua inicial (91%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Manté amb germans (73%) </li></ul></ul><ul><li>Però incorporen el català en molts àmbits a diferència dels mantenidors: </li></ul><ul><ul><li>Alta competència escrita en català (93%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran part s’identifica amb el castellà (61%), però fa l’entrevista en català (93%) </li></ul></ul><ul><ul><li>52% parla català amb la parella </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb els amics castellà (44%), però també català (29,1%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibri d’ús català i castellà: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb veïns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb companys d’estudi una mica més castellà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb companys de faena o supermercats una mica més català. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sobretot català a botigues (64%), metge (65%) o caixes i bancs (92%) </li></ul></ul>
 19. 19. Lusoparlants mantenidors (7,6%) <ul><li>Portuguès inicial (100%) i parella (92%) </li></ul><ul><ul><li>Manté amb els fills (70%) com a llengua predominant </li></ul></ul><ul><li>També en part de les relacions socials </li></ul><ul><ul><li>30% amb els amics o món laboral. </li></ul></ul><ul><li>Fora de la llar castellà (llengua predominant) </li></ul><ul><ul><li>Botigues (86%), bancs (86%) o metge (90%) </li></ul></ul><ul><li>38 anys mitjana </li></ul>
 20. 20. Lusoparlants transitius (6,7%) <ul><li>Llengua inicial portuguesa </li></ul><ul><li>Incorporació castellà família </li></ul><ul><ul><li>Reduix amb progenitors </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció major amb parella i fills </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40% utilitza castellà </li></ul></ul></ul><ul><li>Incorporació català </li></ul><ul><ul><li>Coneixement oral català (93%) </li></ul></ul><ul><ul><li>A diferència dels lusoparlants mantenidors , incorporen el català </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veïns (12%), relacions laborals (32% català i 44% castellà). </li></ul></ul></ul><ul><li>Mes joves que mantenidors: 31 anys mitjana </li></ul><ul><ul><li>Nivell baix de natalitat </li></ul></ul>
 21. 21. Els francoparlants (8,6%) <ul><li>Origen francès = manteniment de la comunitat lingüística. Hi pertanyen : </li></ul><ul><ul><li>més del 90% dels nascuts a l’estat francès o passaport francès </li></ul></ul><ul><ul><li>95% dels qui tenen el francès com a llengua inicial o la parlen amb els seus progenitors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per tant, la pràctica totalitat dels francòfons pertanyen a este conglomerat. </li></ul></ul><ul><li>Parlen francès nucli familiar </li></ul><ul><ul><li>Progenitors (85%), identifica o llengua habitual (77%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Manté amb parella (67%) i transmet fills (86%) </li></ul></ul><ul><li>Fora de la llar mantenen més pròpia llengua que lusoparlants: </li></ul><ul><ul><li>Metge (44%), amb amics (30%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Companys de faena. 3 terços: 1 francès, 1 català i 1 castellà. </li></ul></ul><ul><ul><li>23% fa enquesta completa en francès </li></ul></ul><ul><ul><li>19% l’utilitza amb els seus amics de llengua catalana </li></ul></ul><ul><ul><li>Resta d’àmbits el francès es manté visible </li></ul></ul><ul><li>Com a llengua interètnica utilitzen una mica més el català que el castellà </li></ul><ul><ul><li>Tot i que només el 64% diu saber-la parlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bancs: català 53%, francès 21% i castellà (16%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Botigues: 41% català i 28% castellà </li></ul></ul>
 22. 22. Altres llengües (87,3%) <ul><li>Heterogeneïtat </li></ul><ul><li>Parlants d’altres llengües </li></ul><ul><ul><li>Les llengües altres es mantenen en l’àmbit familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Però desapareixen en la resta d’àmbits, per a adoptar el castellà. </li></ul></ul><ul><li>El 54,1% no sap parlar català. </li></ul><ul><li>Una part molt important (39,1%) són jubilats </li></ul>
 23. 23. Els conglomerats
 24. 24. Fluxos interlingüístics
 25. 25. Fluxos interlingüístics <ul><li>Les principals transfusions són </li></ul><ul><ul><li>Del castellà cap al català </li></ul></ul><ul><ul><li>Del portuguès, les altres llengües i el francès cap al castellà </li></ul></ul><ul><ul><li>Menors, d’estes darreres cap al català </li></ul></ul>
 26. 26. Els lusoparlants
 27. 27. Els portuguesos <ul><li>Són el 14,4% de residents a Andorra </li></ul><ul><li>Formen dos conglomerats </li></ul><ul><ul><li>Lusoparlants mantenidors (7,6%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lusoparlants transitius (6,8%) </li></ul></ul><ul><li>Ús diferenciat de tres llengües: portuguès, castellà i català </li></ul>
 28. 28. Fluxos interlingüístics Portuguès % d’ús de cada llengua de cada conglomerat de base portuguesa Cap grup utilitza una llengua predominantment
 29. 29. Els portuguesos Distribució per edat
 30. 30. Conclusió: el portuguès <ul><li>La principal via d’abandó del portuguès és l’adopció del castellà en l’àmbit familiar i els amics </li></ul><ul><li>S obretot s’establix amb els usos amb la parella </li></ul><ul><li>Important polarització del coneixement del catàlà </li></ul><ul><li>L’adopció del castellà en els usos familiars correlaciona amb l’ ús visible del català fora de la llar ( sobretot en els àmbits més catalanitzats ) </li></ul>No tenim dades per interpretar les raons per les que s’adopta el castellà o es manté el portuguès amb la parella L’adopció del castellà a la llar i l’adopció tímida del català fora de la llar pot estar relacionats amb el projecte migratori -> intenció de quedar-se i integrar-se HIPÒTESI OBERTA – Projecte migratori–
 31. 31. Els castellanoparlants
 32. 32. Percentatge d’ús de les llengües
 33. 33. Distribució per edat
 34. 34. Castellanoparlants inicials: pertinença als conglomerats de base castellana segons grups d’edat
 35. 35. Conclusió <ul><li>Entre els grups de població castellanoparlant més jove desapareix la figura dels mantenidors i la figura dels transitius </li></ul><ul><li>Entre jóvens nou itinerari propi i dominant </li></ul><ul><ul><li>Similar al dels castellanoparlants transitius en usos </li></ul></ul><ul><ul><li>Però lligat a l’origen territorial andorrà i al passaport </li></ul></ul>
 36. 36. Conclusió: transitius – portuguès i castellà <ul><li>Els lusoparlants transitius adopten el castellà amb la parella </li></ul><ul><li>Els castellanoparlants transitus adopten el català principalment amb els fills </li></ul><ul><li>El portuguès no té un paper interètnic a Andorra </li></ul><ul><ul><li>S’adopta el castellà ja amb la parella </li></ul></ul><ul><li>El català té valor social d’andorranització: almenys entre castellanoparlants, </li></ul><ul><ul><li>El castellà és la llengua interètnica i intraètnica entre castellanoparlants -> llengua d’aparellament també </li></ul></ul><ul><ul><li>Però es transmet el català als fills pel (suposem) valor social </li></ul></ul>Treball Qualitatiu
 37. 37. Espai sociolingüístic
 38. 38. E spai factorial i conglomerats
 39. 39. Català Castellà Francès Portuguès
 40. 59. Conclusions
 41. 60. Conclusions <ul><li>El multilingüisme andorrà provoca fluxos interlingüístics </li></ul><ul><li>Els transvasaments més clars: </li></ul><ul><ul><li>Des del portuguès cap al castellà i el català </li></ul></ul><ul><ul><li>Des del castellà cap al català </li></ul></ul><ul><li>I tineraris transitius entre lusoparlants quan s’adopta el castellà amb la parella </li></ul><ul><ul><li>Les parelles també són d’origen portuguès </li></ul></ul><ul><ul><li>Només si s’adopta el castellà en família -> s’utilitza el català fora de la llar </li></ul></ul><ul><li>C astellanoparlants transitius </li></ul><ul><ul><li>Castellà amb la parella </li></ul></ul><ul><ul><li>S’adopta el català amb els fills </li></ul></ul>
 42. 61. Conclusions <ul><li>Competència oral de català polaritza mantenidors / transitius </li></ul><ul><li>E dat en arribar a Andorra i socialització andorrana : </li></ul><ul><ul><li>Andorra manté la capacitat d’atracció del català amb els socialitzats al territori </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Castellanoparlants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certa mesura, també els lusoparlants </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fluxos migratoris interferixen </li></ul></ul><ul><li>Per tant , la normalització del català a Andorra necessita fixar-se en tres punts: </li></ul><ul><ul><li>Visió del fenomen sociolingüístic des del component migratori </li></ul></ul><ul><ul><li>L ’extensió del coneixement del català, que no és universal </li></ul></ul><ul><ul><li>L ’anàlisi detallat i qualitatiu dels processos que hi ha darrere tria del castellà com a llengua de parella entre portuguesos o del català com a llengua amb els fills entre castellanoparlants </li></ul></ul>
 43. 62. Conclusions <ul><li>Èxit de la normalització lingüística del català </li></ul><ul><ul><li>El català cresca en la configuració del cabdal central </li></ul></ul><ul><ul><li>Cabdals del corrent central (castellà cap al català) es mantinguen amb la vigorositat actual </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconfigurar les aportacions del portuguès i el francès aproximant-los cap al català </li></ul></ul>
 44. 63. Futur recerca sociolingüística <ul><li>El corrent central andorrà </li></ul><ul><ul><li>Final d’aigües ocupat pel català: capgirament de la substitució lingüística) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vall ocupada pel castellà: llengua substituent que augmenta el seu cabdal amb les noves migracions </li></ul></ul><ul><li>Configuració dels corrents andorrans (hipòtesis) </li></ul><ul><ul><li>Molt similar al de l’àrea metropolitana de Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>A altres corrents com la de l’àrea alacantina, la de Palma o la de la ciutat de València el corrent central ha hagut d’estar ocupat per complet per la llengua substituent, el castellà, que ha adoptat el paper de llengua interètnica, i amb un feix d’afluents ètnics entre els que es troba el català, que és configura com una llengua ètnica més. </li></ul></ul><ul><li>Futur camp d’estudi: </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi del corrent principal en altres comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulació de models generals </li></ul></ul>
 45. 64. Els grups lingüístics a Andorra: català, castellà, portuguès i francès Natxo Sorolla http://xarxes.wordpress.com [email_address] Investigador de la Xarxa CRUSCAT – IEC Moltes gràcies per la vostra atenció

×