Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte AlfaDigital: Oferta formativa 2013-14

13,312 views

Published on

Catàleg de càpsules formatives del projecte AlfaDigital 2013-2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte AlfaDigital: Oferta formativa 2013-14

 1. 1. Alfabetització digital i dinamització cultural Oferta formativa 2013-2014
 2. 2. Oferta formativa AlfaDigital • Us presentem l’oferta formativa que hem preparat per a aquest curs. • La formació que s’hi imparteix està organitzada en càpsules els continguts de les quals permeten un accés més àgil al domini de programes i, conseqüentment, a les competències que se’n deriven.
 3. 3. Càpsules formatives • Les càpsules són mòduls de contingut, organitzats a l’entorn d’un producte final Càpsules • Taller d’AudioRelats • Taller de VideoRelats • Taller de FotoRelats • Taller de documenTICs • Taller de VideoPòsters • Taller de narratives digitals • Cada taller introdueix competències que, en consolidar-se, serveixen de base a la càpsula següent (acumulació de coneixements i competències)
 4. 4. Formació als centres • Si bé des de fa temps venim duent a terme una formació descentralitzada, en aquest curs, potenciarem la formació als mateixos centres, per a professionals i també per a interns. • Tot i que és presencial, la formació comptarà amb una plataforma de suport al Moodle del projecte AlfaDigital, a través de la qual es poden resoldre dubtes i consultar manuals dels programes.
 5. 5. Reserva i programació dels tallers • Si esteu interessants a participar en aquests tallers formatius, contacteu amb la Unitat de Nous Projectes i Programes de Cont
 6. 6. Competències que es pretenen fomentar Les càpsules desenvolupen diversos aprenentatges que es consoliden com a competències. 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Competència artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència d'autonomia i iniciativa personal 5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 6. Competència social i ciutadana
 7. 7. Taller d’AudioRelats i VideoRelats Clic en les imatges per a saber-ne més... Videorelat fet a les III Jornades TIC i Presó Audiorelat fet a les III Jornades TIC i Presó
 8. 8. Taller d’AudioRelats i VideoRelats Aquesta càpsula introdueix els participants en les bases del treball audiovisual. Productes finals als quals va orientat el taller: AudioRelat • text literari que és llegit, enregistrat i que s’edita com a àudio, al qual se li pot afegir música o altres sons com a efectes ( vegeu-ne un exemple) VideoRelat • text literari que és llegit, enregistrat i que s’edita com a vídeo, acompanyat d’imatges i música (vegeu-ne un exemple)
 9. 9. Taller d’AudioRelats i VideoRelats Objectius • Practicar la lectura en veu alta de textos literaris • Aprendre el procés d’enregistrament de la veu • Aprendre els procediments bàsics d’edició de so • Aprendre els procediments bàsics de muntatge de vídeo amb imatges i sons Continguts: consulteu-ne el programa (enllaç) Durada: • El taller es desenvolupa en dues sessions de 3 hores i té una orientació marcadament pràctica Adreçat a: professionals i interns Recursos necessaris: • un (o més) ordinadors amb els programes Audacity, VLC, OpenShot (funciona amb Linux) i Movie Maker (funciona amb Windows), instal·lats. Micròfon i auriculars i/o altaveus. Canó de projecció. Pissarra. Observacions: aquesta càpsula té un caràcter introductori i no es requereix haver fet cap càpsula prèvia.
 10. 10. Taller de FotoRelats Clic en les imatges per a conèixer més... Fotorelat (minimalista) fet a les III Jornades TIC i Presó
 11. 11. Taller de FotoRelats Aquesta càpsula introdueix els participants en les bases del treball audiovisual. Producte final al qual va orientat el taller: FotoRelat • Redacció d’un guió (màxim 90 paraules), inspirat en una fotografia (que pot ser pròpia o aliena) • Segueix la metodologia de les narratives digitals: guió breu, que explica vivències o experiències personals en relació amb la imatge de referència • El text es llegeix i s’enregistra i s’edita com a banda sonora, al qual se li pot afegir música i es munta en format de vídeo amb la imatge i els efectes (vegeu-ne un exemple i un altre exemple)
 12. 12. Taller de FotoRelats Objectius • Escriure un text sobre una imatge • Practicar la lectura en veu alta del text escrit • Aprendre el procés d’enregistrament de la veu • Aprendre els procediments bàsics d’edició de so • Aprendre els procediments bàsics de muntatge d’imatges i sons Continguts: consulteu-ne el programa (enllaç) Durada: • El taller es desenvolupa en dues sessions de 3 hores i té una orientació marcadament pràctica Adreçat a: professionals i interns Recursos necessaris: • un (o més) ordinadors amb els programes Audacity, VLC, OpenShot (funciona amb Linux) i Movie Maker (funciona amb Windows), instal·lats. Micròfon i auriculars i/o altaveus. Canó de projecció. Pissarra. Observacions: aquesta càpsula té un caràcter introductori i no es requereix haver fet cap càpsula prèvia.
 13. 13. Taller de VideoPòsters Clic en la imatge per a saber-ne més...
 14. 14. Taller de VideoPòsters Aquesta càpsula aprofita les competències adquirides en les càpsules anteriors. Producte final al qual va orientat el taller: VideoPòster •És una eina per presentar projectes o treballs de curs •A partir d’una presentació tipus PowerPoint o Impress, es redacta un guió que narra els continguts de la presentació. •El text es llegeix, s’enregistra i s’edita com a banda sonora, al qual se li pot afegir música •S’edita un vídeo amb aquesta banda sonora i amb les imatges de les diapositives de la presentació (vegeu-ne un exemple)
 15. 15. Taller de VideoPòsters Objectius • Elaborar una presentació • Escriure un text sobre una presentació • Practicar la lectura en veu alta del text escrit • Practicar el procés d’enregistrament de la veu • Aprendre els procediments bàsics d’edició de so • Aprendre els procediments bàsics de muntatge d’imatges i sons Continguts: consulteu-ne el programa (enllaç) Durada: • El taller es desenvolupa en una sessió de 3 hores* i té un caràcter marcadament pràctic Adreçat a: professionals i interns Recursos necessaris: • un (o més) ordinadors amb els programes Audacity, VLC, OpenShot (funciona amb Linux) i Movie Maker (funciona amb Windows), instal·lats. Micròfon i auriculars i/o altaveus. Canó de projecció. Pissarra. *Observacions: aquesta càpsula forma part de la seqüència de càpsules, en tant que aprofita competències adquirides en les anteriors. En cas que no s’hagin fet algunes de les càpsules anteriors, cal programar-ho en dues sessions.
 16. 16. Taller de documenTICs Aquesta càpsula aprofita les competències adquirides en les càpsules anteriors. Producte final al qual va orientat el taller: documenTIC • Producció audiovisual breu que té una finalitat divulgativa i que intenta explicar un fet, esdeveniment o aspecte de la realitat d’una manera objectiva utilitzant diversos recursos (veu, música, fotografies, vídeos,...) i donant com a producte final un vídeo. • El relat de base és creat, a partir de fonts consultades, per cada participant, que s’encarrega de llegir-lo, s’enregistra i s’edita com a banda sonora, al qual se li pot afegir música • Es munta un vídeo amb aquesta banda sonora i amb les imatges i vídeos triats per l’autor/a (vegeu-ne un exemple)
 17. 17. Taller de Narratives Digitals Clic en la imatge per a saber-ne més... Rolando: “Mi infancia”. Narrativa digital feta al CP Homes de Barcelona
 18. 18. Taller de Narratives Digitals Aquesta càpsula aprofita les competències adquirides en les càpsules anteriors. Producte final al qual va orientat el taller: Narrativa Digital • És un relat de caràcter personal que combina la narració tradicional amb elements multimèdia (fotografies, vídeos, so, música,...) i es tradueix en un vídeo. • El relat de base és creat per cada participant, que s’encarrega de llegir-lo, s’enregistra i s’edita com a banda sonora, al qual se li pot afegir música • Es munta un vídeo amb aquesta banda sonora i amb les imatges i vídeos triats per l’autor/a (vegeu-ne un exemple)
 19. 19. Taller de Narratives Digitals Objectius • Fomentar l’escriptura • Escriure un guió relacionat amb experiències i vivències personals • Aprofundir en la lectura en veu alta del text escrit • Aprofundir en el procés d’enregistrament de la veu • Aprofundir en els procediments d’edició de so • Aprofundir en els procediments de muntatge d’imatges i sons Continguts: consulteu-ne el programa (enllaç) Durada • El taller es desenvolupa en dues sessions de 3 hores i té un caràcter marcadament pràctic Adreçat a: professionals i interns Recursos necessaris: • un (o més) ordinadors amb els programes Audacity, VLC, OpenShot (funciona amb Linux) i Movie Maker (funciona amb Windows), instal·lats. Micròfon i auriculars i/o altaveus. Canó de projecció. Pissarra. Observacions: • aquesta càpsula forma part de la seqüència de càpsules, en tant que aprofita competències adquirides en les anteriors. És imprescindible haver-ne fet algunes de les següents: taller d’AudioRelats i VideoRelats i/o taller de FotoRelats i/o taller de videopòster
 20. 20. Taller de dMagaZines Clic en la imatge per a saber-ne més...
 21. 21. Taller de dMagaZines Aquesta càpsula aprofita les competències adquirides en les càpsules anteriors. Producte final al qual va orientat el taller: dMagaZine (magazines digitals): • són una recopilació de materials diversos escrits o creats, llegits i enregistrats pels participants, editats i reunits en un arxiu d’àudio per a la seva difusió (vegeu- ne un exemple)
 22. 22. Taller de dMagaZines Objectius • Reconèixer i fomentar les pròpies capacitats creatives i expressives • Aprendre la metodologia per a la producció d’un dMagaZine • Aprofundir en l’ús de les eines d'enregistrament i d'edició de so, per generar els dMagaZines • Experimentar amb els canals de difusió dels productes a través d'Internet, a través de plataformes internes i a través de reproductors d’MP3 o en ordinadors portàtils de baix rendiment... Continguts: consulteu-ne el programa (enllaç) Durada: • El taller es desenvolupa en dues sessions de 4 hores i té un caràcter marcadament pràctic Adreçat a: professionals i interns Recursos necessaris: • un (o més) ordinadors amb els programes Audacity, VLC, OpenShot (funciona amb Linux) i Movie Maker (funciona amb Windows), instal·lats. Micròfon i auriculars i/o altaveus. Canó de projecció. Pissarra. Observacions: • aquesta càpsula forma part de la seqüència de càpsules, en tant que aprofita competències adquirides en les anteriors. És imprescindible haver-ne fet algunes de les següents: taller d’AudioRelats i VideoRelats i/o taller de FotoRelats
 23. 23. AudioRelat i VideoRelat (ordre 1,1) Narratives digitals (ordre 3) documenTIC VideoPòster (ordre 2) FotoRelat (ordre 2) dMagaZines (ordre 2)
 24. 24. Programes de treball associats Clic en les imatges per a obtenir-ne informació
 25. 25. • Bloc del projecte: AlfaDigital: TIC i presó • Moodle AlfaDigital: AlfaDigital • Moodle AulaVirtual: AulaVirtual • Twitter: XarxaDigital • SlideShare: XarxaDigital SlideShare • YouTube: XarxaDigital • Contacte: Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal

×