Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Condició Femenina

una forma de pensar les persones amb diferència

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

La Condició Femenina

 1. 1. LA CONDICIÓ FEMENINA La revolució és una nova etapa per construir .
 2. 2. IDENTITAT FEMENINA ? GÈNERE FEMENI ? S EGON S E X E I D E N T I F I C A C I Ó
 3. 3. REVISTA A PARTE REI <ul><li>Aquests conjunts d’enllaços permeten relacionar el tema de la condició femenina amb la realitat de la pràctica filosòfica i literària. La revista de filosofia A Parte rei va inaugurar un canal temàtic sobre filosofia per poder treballar en format d’entrevista una forma de comunicació interessant pedagògicament. </li></ul><ul><li>Què és una entrevista ? L’entrevista permet treballar el format del diàleg com a forma molt pròpia de la filosofia al llarg dels temps. En aquest sentit poder veure la seqüència temporal , el to, l’ús del gest, de la mirada, la dicció, la retòrica utilitzada,.... permet treballar de manera doble la competència audiovisual i lingüística i la competència digital . Dins aquesta revista trobem moltes entrevistes amb traducció simultània i per altra banda. I la durada de les mateixes aproximadament no més de 9 minuts la possibilitat d’un treball a l’aula força útil per aplicar. </li></ul><ul><li>Un exemple del que estem diem el tindrem si agafem per exemple el tema proposat dins Filosofia i ciutadania : la condició femenina. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>http :// es.youtube.com / watch ?v= pfFwIuTckWw </li></ul><ul><li>La escriptora i pensadora política Hanah Arendt realitza una sèrie d’entrevistes a la televisió alemanya parlant de la llengua materna i la configuració de la identitat. Dins la seva línia de pensament de la seva famosa obra “La condició humana” ,Paidós,1998. La durada del video és de 9,46 minuts. El document consta de 3 parts i segmenta molt bé una entrevista per treballar en un format més petit. El documental en blanc i negre ofereix una idea del context on està realitzada l’entrevista. </li></ul><ul><li>S’inicia la pròpia entrevista amb una “posició personal “ de la pensadora al periodista : vostè s’equivoca jo no sóc filòsofa sóc una pensadora política. El títol “¿Què queda? Queda la lengua materna” ens permet pensar en el discurs que s’inclou durant tota l’entrevista. La postura de les mans, la cigarreta , el sofà , la llum ens situen l’entrevistada en una atmosfera irreal que ens permetrà dirigir la mirada de l’alumnat per accentuar certs tipus de respostes. Un petit qüestionari de respostes sobre l’entrevista pot servir per veure el seu grau d’assoliment dels continguts però també permet anar més enllà utilitzant el propi format per donar cabuda a possibles entrevistes entre l’alumnat mateix reproduint i construint el procés de la tipologia textual i de l’habilitat dialógica presentada. </li></ul>
 5. 5. HANAH ARENDT <ul><li>Qüestionari 1 </li></ul><ul><li>Què et suggereix el títol ? </li></ul><ul><li>Quina posició adopta la entrevistada davant el periodista ? </li></ul><ul><li>Quina és la primera idea que defensa sobre el seu gènere dins la professió de la filosofia i del pensament ? </li></ul><ul><li>Com penseu que es pot estar inclòs en un cercle de filosofia ? Qui t’atribueix la identitat i la condició professional ? </li></ul><ul><li>Creus que hi ha una hostilitat entre la filosofia i la política avui en dia com senyala la pensadora ? </li></ul><ul><li>Què et sembla que vol dir la necessitat de comprendre la vida ? Pot com senyala la pensadora tenir un pes tan important la filosofia per decidir seguir existint ? </li></ul><ul><li>Com utilitza la mirada i el gest per remarcar la seva posició en el diàleg ? </li></ul><ul><li>Aquest video pertany al canal audiovisual de la revista A Parte rei .Revista especialitzada de filosofia. Aquesta revista va inaugurar fa uns anys un canal temàtic sobre els principals pensadors i pensadores penjant les seves entrevistes més importants. Utilitza el suport de youtube per donar cabuda a les entrevistes. </li></ul>
 6. 6. ELS EIXAMS D'ABELLES EXEMPLE DE LA FILOSOFIA DE PLATÓ
 7. 7. WEBGRAFIA <ul><li>http :// es.youtube.com /user/ parterei </li></ul><ul><li>Aquí trobem la col·lecció de videos relacionats amb altres pensadors : Foucault, Deleuze, Morin, Derrida, ..... Dins aquesta línia també trobem un canal temàtic de pensansament. </li></ul><ul><li>http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei </li></ul><ul><li>Dins la pròpia revista trobem articles i enllaços relacionats amb la filosofia. La revista que es publica a Madrid ofereix un espai per enviar articles i col·laborar. </li></ul><ul><li>Tens també articles vinculats amb el pensament i la filosofia com per exemple aquest també relacionat amb el tema de la condició femenina sobre Simone de Bevavoire </li></ul><ul><li>http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/otero60.pdf </li></ul><ul><li>Fins ara hi ha 60 revistes publicades. Hi ha possibilitat de poder tenir accés a números endarrerits i també als seus articles en pdf. També hi ha una classificació per temes </li></ul><ul><li>Filosofia antiga-filosofia contemporania- </li></ul><ul><li>amb les distintes entrades sobre articles relacionats amb la temàtica. Inclou una selecció de llibres i novetats editorials amb comentaris sobre la seva aportació a l’àmbit de la filosofia.També conte una pàgina d’enllaços amb enciclopèdies, diccionaris, articles, temàtiques, que permet accedir ràpidament a la informació. Per exemple relacionat amb la recerca de llibres i vinculat amb la facultat d'Oxford o New York trobem </li></ul><ul><li>ttp :// www.alcoberro.info /planes/arendt0.html </li></ul>
 8. 8. WEBGRAFIA <ul><li>http :// serbal.pntic.mec.es /~cmunoz11/ vinculos.html </li></ul><ul><li>relacionat amb llibres dins la red de la pensadora Hanah Arendt. O fins i tot una relació de museus per trobar imatges, obres, etc </li></ul><ul><li>http://icom.museum/vlmp/spain.html </li></ul><ul><li>També trobem buscadors de web de filòsofs , i altres recursos. </li></ul><ul><li>http://www.alcoberro.info/planes/arendt0.html </li></ul>
 9. 9. CONDICIÓ NATURALESA IDENTIFICACIÓ GENÈTICA IDENTITAT CULTURAL
 10. 10. CIUDAD DE MUJERES ...... <ul><li>2.- Continuant amb aquesta línia trobem un altre idea de recursos audiovisuals vinculada amb aquest canal temàtic (encuentro) però amb un format diferent. </li></ul><ul><li>http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1965 </li></ul><ul><li>en aquest altre sembla que la pretensió com deia era divulgar Però també per afegir sobre el tema de les dones trobem aquest document que ens parla del treball de les dones i la seva condició social com a gènere. </li></ul><ul><li>http://encuestas.encuentro.gov.ar/flv/mujeres.html </li></ul><ul><li>Un altre tipus de recurs que utilitza el flash és aquesta web sobre ciudad de mujeres. </li></ul><ul><li>http://www.ciudaddemujeres.com/EspecialSBeauvoir/ </li></ul><ul><li>Dins aquest altre enllaç veiem una de les principals activistes literàries i companya sentimental de Jean Paul Sartre , autora entre altres del llibre “El segundo sexo” . </li></ul>
 11. 11. LA RESISTÈNCIA FEMENINA <ul><li>Un altre recurs el podem vincular amb els moviments ciutadans i les dones com per exemple la web </li></ul><ul><li>htpp://www.mujeresdenegro.org/ </li></ul><ul><li>aquí podem trobar un enllaç amb el moviment per treballar en favor de les causes que desfavoreixen la condició femenina. </li></ul>
 12. 12. L’ÈTICA DE LA CURA ....
 13. 13. SIMONE WEIL LA GUERRA EN ELS DIARIS DE LA FILÒSOFA
 14. 14. LA CONDICIÓ FEMENINA <ul><li>MARIA ZAMBRANO </li></ul><ul><li>ADELA CORTINA </li></ul><ul><li>VICTORIA CAMPS </li></ul><ul><li>FINA BIRULES </li></ul><ul><li>QUÈ REPRESENTEN EN EL PENSAMENT ACTUAL ? </li></ul>
 15. 15. QUIN ÉS EL NOSTRE MODEL? <ul><li>HELENA DE TROIA ? LA DONA ENAMORADA I LLUITADORA PER LA SEVA EMANCIPACIÓ PERSONAL DAVANT LES ADVERSITATS ? </li></ul><ul><li>PENÈLOPE ? LA DONA SUMISA I FIDEL AL SEU MARIT QUE LLIURE LA SEVA INDEPENDÈNCIA A LA FELICITAT DEL SEU ULISES ? </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • kapil

  Jan. 18, 2009

una forma de pensar les persones amb diferència

Views

Total views

8,032

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7,042

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×