Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Хов жив нүд сохолно Жек бол ахлах сургуулийн багш .Тэрбээр ажилд орсонахнны жилдээ хий хоосон хов жив хэр хүчтэй гэдгийгмэ...
мэдэрсэн гэдэг. Ажилдаа орсон анхны өдрөө тэр багшнарын хоолны танхим руу орж хооллов .Гэтэл нэг хөгшинбагш түүнрүү дөхөж ...
багш нарын хоолны танхим руу орж хооллов .Гэтэл нэгхөгшин багш түүнрүү дөхөж очоод Танай ангид Девонбайгаа юм байна лээ. Т...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

зөвлөгөө хандаа

509 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

зөвлөгөө хандаа

  1. 1. Хов жив нүд сохолно Жек бол ахлах сургуулийн багш .Тэрбээр ажилд орсонахнны жилдээ хий хоосон хов жив хэр хүчтэй гэдгийгмэдэрсэн гэдэг. Ажилдаа орсон анхны өдрөө тэр багшнарын хоолны танхим руу орж хооллов .Гэтэл нэг хөгшинбагш түүнрүү дөхөж очоод Танай ангид Девон байгаа юмбайна лээ. Тэр өнгөрсөн жил манай ангид байсан юм.Үнэхээр аймшигтай хүүхэд хэмээв. Түүнээс хойш Жек тэрсурагчийн хөдөлгөөн үйлдэл бүрийг алхам алдалгүйажиглаж харах болжээ. Түүнийг ямар нэг бүтэлгүй зүйлхийх вий хэмээн цаг үргэлж айж ,шинжих болов.УлмаарЖек бүтэхгүй хүүхэд гэдгийг хүртэл битүү утгаар хэлдэгбайж . Жек түүнд аймшигтай зүйл хийх ямарч боломжолгохгүй байв.Энэ явдал Жекд том сургамж болжээ.Тэрбээр хүн хэн нэгнийг өөрөө ярьж,харилцаж,ажиглажтүүнд боломж олгож ,түүнд дүгнэлт хийсний эцэст тухайнхүнийг хэн бэ гэдэг тодорхой ойлголттой болох хэрэгтэй.,Жек бол ахлах сургуулийн багш .Тэрбээр ажилд орсонахнны жилдээ хий хоосон хов жив хэр хүчтэй гэдгийг
  2. 2. мэдэрсэн гэдэг. Ажилдаа орсон анхны өдрөө тэр багшнарын хоолны танхим руу орж хооллов .Гэтэл нэг хөгшинбагш түүнрүү дөхөж очоод Танай ангид Девон байгаа юмбайна лээ. Тэр өнгөрсөн жил манай ангид байсан юм.Үнэхээр аймшигтай хүүхэд хэмээв. Түүнээс хойш Жек тэрсурагчийн хөдөлгөөн үйлдэл бүрийг алхам алдалгүйажиглаж харах болжээ. Түүнийг ямар нэг бүтэлгүй зүйл хийх вий хэмээн цагүргэлж айж ,шинжих болов.Улмаар Жек бүтэхгүй хүүхэдгэдгийг хүртэл битүү утгаар хэлдэг байж . Жек түүндаймшигтай зүйл хийх ямарч боломж олгохгүй байв.Энэявдал Жекд том сургамж болжээ. Тэрбээр хүн хэн нэгнийгөөрөө ярьж,харилцаж,ажиглаж түүнд боломж олгож ,түүнддүгнэлт хийсний эцэст тухайн хүнийг хэн бэ гэдэг тодорхойойлголттой бЖек бол ахлах сургуулийн багш .Тэрбээражилд орсон ахнны жилдээ хий хоосон хов жив хэр хүчтэйгэдгийг мэдэрсэн гэдэг. Ажилдаа орсон анхны өдрөө тэр
  3. 3. багш нарын хоолны танхим руу орж хооллов .Гэтэл нэгхөгшин багш түүнрүү дөхөж очоод Танай ангид Девонбайгаа юм байна лээ. Тэр өнгөрсөн жил манай ангидбайсан юм. Үнэхээр аймшигтай хүүхэд хэмээв. Түүнээсхойш Жек тэр сурагчийн хөдөлгөөн үйлдэл бүрийг алхамалдалгүй ажиглаж харах болжээ. Түүнийг ямар нэгбүтэлгүй зүйл хийх вий хэмээн цаг үргэлж айж ,шинжихболов.Улмаар Жек бүтэхгүй хүүхэд гэдгийг хүртэл битүүутгаар хэлдэг байж . Жек түүнд аймшигтай зүйл хийхямарч боломж олгохгүй байв.Энэ явдал Жекд том сургамжболжээ. Тэрбээр хүн хэн нэгнийг өөрөөярьж,харилцаж,ажиглаж түүнд боломж олгож ,түүнддүгнэлт хийсний эцэст тухайн хүнийг хэн бэ гэдэг тодорхойойлголттой болох хэрэгтэй.олох хэрэгтэй.

×