Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xenética molecular para_novos(2)

727 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Xenética molecular para_novos(2)

  1. 1. AREA DE GALEGO I.E Cañada Blanch Uxío Seijas Deparatamento de Xenética molecular St George Hospital Xenética molecular para novos
  2. 2. Citopatoloxía
  3. 3. Imunoloxía Clínica
  4. 4. Xenética molecular
  5. 5. - Xenes BRCA1 e BRCA2 - Banco das mutacións. - Primeiro caso : Barrido completo do xenes. - Segundo caso: Mutación presente nun familiar.

×