Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRONOME PERSOALPRONOME PERSOAL
Laura e MaríaLaura e María
 Os pronomes son formas gramaticais queOs pronomes son formas gramaticais que
poden desempeñar as mesmas funciónspoden de...
 Series de pronomes:Series de pronomes:
– Serie tónica.Serie tónica.
– Serie átona.Serie átona.
Serie TónicaSerie Tónica
 As formas tónicas funcionan como:As formas tónicas funcionan como:
– suxeito: Eu teño moito que estudar.suxeito: Eu teño...
Nós, vós vs. nosoutros, vosoutrosNós, vós vs. nosoutros, vosoutros
 O pronomeO pronome nósnós ee vósvós utilízanse candou...
Serie ÁtonaSerie Átona
Uso das formas de P3 de CDUso das formas de P3 de CD
 -No, -na, -nos, -nas: detrás de formas-No, -na, -nos, -nas: detrás ...
Contraccións da serie átonaContraccións da serie átona
OO AA OsOs AsAs
MeMe MoMo MaMa MosMos masmas
CheChe ChoCho ChaCha C...
Colocación dos pronomes átonosColocación dos pronomes átonos
 EncliseEnclise (colocación do pronome despois do verbo)(col...
 Proclise:Proclise: (colocación do pronome antes do verbo)(colocación do pronome antes do verbo)
--Nas oracións desiderat...
Varias posibilidadesVarias posibilidades
 Un infinitivo ou xerundio, formando parte dunhaUn infinitivo ou xerundio, forma...
Outros usos do pronome CIOutros usos do pronome CI
 Pronome de solidariedade:Serve para implicar oPronome de solidariedad...
ExemplosExemplos
Dativo de intereseDativo de interese
 Serve para sinalar a persoa que resultaServe para sinalar a persoa que resulta
part...
Formas reflexivasFormas reflexivas
1ª Persoa1ª Persoa
Singular | PluralSingular | Plural
2ª persoa2ª persoa
Singular | Plu...
Uso das formas reflexivasUso das formas reflexivas
 Non son posibles construciNon son posibles construcións reflexivasóns...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pronome persoal

3,065 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • There are over 16,000 woodworking plans that comes with step-by-step instructions and detailed photos, Click here to take a look ★★★ https://t.cn/A62YeZUX
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pronome persoal

 1. 1. PRONOME PERSOALPRONOME PERSOAL Laura e MaríaLaura e María
 2. 2.  Os pronomes son formas gramaticais queOs pronomes son formas gramaticais que poden desempeñar as mesmas funciónspoden desempeñar as mesmas funcións sintácticas cós substantivos. Ademais dasintácticas cós substantivos. Ademais da flexión de xénero e número, presentan a deflexión de xénero e número, presentan a de persoa.persoa.
 3. 3.  Series de pronomes:Series de pronomes: – Serie tónica.Serie tónica. – Serie átona.Serie átona.
 4. 4. Serie TónicaSerie Tónica
 5. 5.  As formas tónicas funcionan como:As formas tónicas funcionan como: – suxeito: Eu teño moito que estudar.suxeito: Eu teño moito que estudar. – Termo dunha frase preposicional: Isto é paraTermo dunha frase preposicional: Isto é para min.min. – Despois dunha conxunción: É tan alto comaDespois dunha conxunción: É tan alto coma min.min.
 6. 6. Nós, vós vs. nosoutros, vosoutrosNós, vós vs. nosoutros, vosoutros  O pronomeO pronome nósnós ee vósvós utilízanse candoutilízanse cando non coñecemos ás persoas ás que nosnon coñecemos ás persoas ás que nos referimos. Mentres que os pronomesreferimos. Mentres que os pronomes nosoutrosnosoutros ee vosoutrosvosoutros utilízanse candoutilízanse cando coñecemos ás persoas que forman partecoñecemos ás persoas que forman parte dun grupo.dun grupo. Ex: Nosoutros, os galegos que estudamosEx: Nosoutros, os galegos que estudamos no Cañada Blanch somos moi listos.no Cañada Blanch somos moi listos.
 7. 7. Serie ÁtonaSerie Átona
 8. 8. Uso das formas de P3 de CDUso das formas de P3 de CD  -No, -na, -nos, -nas: detrás de formas-No, -na, -nos, -nas: detrás de formas verbais rematadas en ditongo:verbais rematadas en ditongo: Comeu a mazá, comeunaComeu a mazá, comeuna  -lo, -la, -los, -las: despois de formas-lo, -la, -los, -las: despois de formas verbais rematadas en –r ou –s, detrás deverbais rematadas en –r ou –s, detrás de nos, vos, lles ou despois do adverbio u?nos, vos, lles ou despois do adverbio u? - Colles o libro, cóllelo- Colles o libro, cóllelo  o, a, os, as: no resto dos casoso, a, os, as: no resto dos casos
 9. 9. Contraccións da serie átonaContraccións da serie átona OO AA OsOs AsAs MeMe MoMo MaMa MosMos masmas CheChe ChoCho ChaCha ChosChos chaschas LleLle LloLlo LlaLla LlosLlos LlasLlas NosNos NoloNolo NolaNola NolosNolos nolasnolas VosVos VoloVolo VolVol VolosVolos VolasVolas LlesLles LleloLlelo LlelaLlela LlelosLlelos LlelasLlelas
 10. 10. Colocación dos pronomes átonosColocación dos pronomes átonos  EncliseEnclise (colocación do pronome despois do verbo)(colocación do pronome despois do verbo) --Na oración simpleNa oración simple ;; ex:ex: Díxolle que non iría --En xeral coas formasEn xeral coas formas algún, outro, unalgún, outro, un ee osos demaisdemais; ex:; ex: Os demais dexeronlle que non foran --Coas formasCoas formas cada, varios certocada, varios certo;; ex:ex: Varios deles fartáronse de mexillóns --Coa maior parte de locucións adverbiais eCoa maior parte de locucións adverbiais e adverbios de lugar e tempoadverbios de lugar e tempo ; ex:; ex: Hoxe en día estúdase pouco --As oracións coordinadas compórtanse comoAs oracións coordinadas compórtanse como simplessimples; ex:; ex: Non facía moita calor, pero bañáronse todos os días.
 11. 11.  Proclise:Proclise: (colocación do pronome antes do verbo)(colocación do pronome antes do verbo) --Nas oracións desiderativaseNas oracións desiderativase; ex:; ex: oxalá ma dera o diñeiro --Cando a oración vai introducida por un exclamativo ouCando a oración vai introducida por un exclamativo ou interrogativointerrogativo; ex:; ex: Quen me pinta --Nas oracións negativasNas oracións negativas:: Nunca me caeu ben --Cos indefinidos (ningún, nada, ninguén…);Cos indefinidos (ningún, nada, ninguén…); ex:ex: Nada me gusta de ti.. --Cos adverbios (acaso, ata,case,disqueCos adverbios (acaso, ata,case,disque …);…); ex:ex: Seica che van pegar. --Nas oracións subordinadasNas oracións subordinadas; ex:; ex: Pinto a pizarra porque me gusta
 12. 12. Varias posibilidadesVarias posibilidades  Un infinitivo ou xerundio, formando parte dunhaUn infinitivo ou xerundio, formando parte dunha perífrase verbal, o pronome pode ir en dúas posicións:perífrase verbal, o pronome pode ir en dúas posicións: – A) detrás do verbo auxiliar; ex: Vaille dicir que veñaA) detrás do verbo auxiliar; ex: Vaille dicir que veña – B) detrás do verbo auxiliado; ex:Vai dicirlle que veñaB) detrás do verbo auxiliado; ex:Vai dicirlle que veña  Se entre a forma conxugada e un infinitivo hai algúnSe entre a forma conxugada e un infinitivo hai algún elemento de relación (preposición ou conxunción),elemento de relación (preposición ou conxunción), danse tres posibilidadesdanse tres posibilidades – A) despois do auxiliarA) despois do auxiliar – B) despois da partículaB) despois da partícula – C) despois do auxiliadoC) despois do auxiliado
 13. 13. Outros usos do pronome CIOutros usos do pronome CI  Pronome de solidariedade:Serve para implicar oPronome de solidariedade:Serve para implicar o interlocutor no contido da enunciación,interlocutor no contido da enunciación, procurando a súa complicidadeprocurando a súa complicidade  Só se poden usar as formas de segunda persoa;Só se poden usar as formas de segunda persoa; ex:ex: estache un día explendido.  As veces poden aparecer duas formas deAs veces poden aparecer duas formas de solidariedade no mesmo enunciado;ex:solidariedade no mesmo enunciado;ex: non che lle sei se estará na casa  Noutras ocasións o pronome de solidariedadeNoutras ocasións o pronome de solidariedade pode aparecer xunto co de complementopode aparecer xunto co de complemento indirecto; ex:indirecto; ex: a min no che me gusta moito o fútbol
 14. 14. ExemplosExemplos
 15. 15. Dativo de intereseDativo de interese  Serve para sinalar a persoa que resultaServe para sinalar a persoa que resulta particularmente afectada pola acciónparticularmente afectada pola acción verbal. Presenta as formas átonas deverbal. Presenta as formas átonas de complemento indirecto, en calqueracomplemento indirecto, en calquera persoa gramatical.persoa gramatical.  Exemplos:Exemplos:
 16. 16. Formas reflexivasFormas reflexivas 1ª Persoa1ª Persoa Singular | PluralSingular | Plural 2ª persoa2ª persoa Singular | PluralSingular | Plural 3ªpersoa3ªpersoa Singular | PluralSingular | Plural Me/ NosMe/ Nos Te/vosTe/vos SeSe Min comigo/Min comigo/ nos connosconos connosco Ti contigo/ vósTi contigo/ vós convoscoconvosco Si consigoSi consigo
 17. 17. Uso das formas reflexivasUso das formas reflexivas  Non son posibles construciNon son posibles construcións reflexivasóns reflexivas nas que a acción se exerza sobre unhanas que a acción se exerza sobre unha parte do suxeito: *Laveime as mans; si,parte do suxeito: *Laveime as mans; si, lavei as manslavei as mans

×