Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T 1.6. o ser humano contamina

439 views

Published on

Tema 1. O ser humano na Terra . Seguindo secuencia de Mc Graw Hill. 1º ESO. LOMCE

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

T 1.6. o ser humano contamina

  1. 1. 6. O ser humano produce residuos Residuo é a parte dun reurso que non se emprega Vamos a calcular en clase que % se recicla dos que separamos
  2. 2. Adiviña que residuos non poden ser empregados por outros S.V e por tanto , seren degradados Chamámoslles residuos biodegradables!! Contaminación!
  3. 3. Contaminación Auga Atmosfera Solo
  4. 4. 6.1 Residuos e tipos radioactivos Agrícolas
  5. 5. 6.2. A xestión de residuos É MOI IMPORTANTE REDUCIR RECICLAR REUTILIZAR

×