Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Redes Sociais e comunicación institucional

 1. Redes Sociais e comunicación institucional @xabierrolan Universidade de Vigo, 5 marzo de 2013 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
 2. Pautas Social Media Plan • Definición de obxectivos • Establecer audiencia • Definir plataformas nas que se vai a estar • Trazar liñas estratéxicas • Definir e aplicar tácticas • Medición de resultados
 3. Comunicación de Crise 2.0: a DXXV Pautas a seguir Toral Madariaga y Pozas Pardo (2006) • Llevar la iniciativa • Establecerse como autoridad • El uso del off the record • Dar la posición y repetirla • Mostrar calma y no adoptar actitudes defensivas • Poner al público en actitudes defensivas • No mentir • No espectacular • Colaborar y no disputar con medios de comunicación
 4. Manuais de uso 2.0 • Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 • Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña
 5. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Intro • Manuais internos • Setembro 2010 • Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
 6. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Aspectos que cobre • Redes Sociais • Blogs • Wiki • Marcadores Sociais • RSS e agregadores • Mashups • Acceso e identidade gráfica para os servizos web 2.0
 7. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Suxestións • Publicar os contidos multimedia baixo licenzas Creative Commons • Informar aos comentadores sobre a NON publicación dos seus comentarios • Preferencia do uso do galego
 8. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Directrices • Os comentarios deben ser intermediados en canto a súa pertinencia, respecto e evitando aqueles con información publicitaria • A posta en marcha ou a participación nunha rede social debe implicar, ademais do correspondente control e monitorización do contido que apareza, dun seguimento e implicación continuada do departamento que a promova • Está prohibido empregar a conta de correo electrónico corporativo para participación a título individual en redes sociais non promovidas pola Xunta
 9. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Directrices • A presenza en Facebook, Twitter ou plataformas semellantes dun departamento ou unidade organizativa debe ser solicitada, visada e autorizada pola SXMIT a través da Oficina Web (oficina.web@xunta.es) (tamén a creación das contas) • Toda canle dunha rede social debe levar asociada unha conta de correo electrónico propia do dominio xunta.es • Se se empregan imaxes de acompañamento deben ser respectuosas e o contribuidor debe ter os seus dereitos de publicación ou ben estar liberadas dos mesmos.
 10. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Aspecto gráfico
 11. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Aspecto gráfico
 12. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Aspecto gráfico
 13. Xunta de Galicia POLÍTICAS WEB CORPORATIVAS. Políticas de uso de servizos web 2.0 Aspecto gráfico
 14. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Intro • Manual accesible a calquera interesado • Referente por usabilidade e utilidade
 15. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Blog • Pautas de estilo (periodicidade, estrutura, organización da información) • Pautas de contido (evitar “axenda”) • Xestión de comentarios (recomendan moderar)
 16. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Twitter • Xestión de contas (DGACD, tweetdeck) • Pautas de deseño (colores, logo, bio) • Pautas de estilo (estrutura tuit, SEO, RT, contenidos, following “corporativo”)
 17. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Facebook • Perfil vs Páxina (páxina como solución corporativa) • Pautas para a xestión de contidos • Xestión de comentarios (recomendan só administrador publicar no muro)
 18. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Youtube • Contas: desde email gencat. Non vinculación entre servizos • Pautas de diseño (imaxe) • Xestión de comentarios (No permitir comentarios, No permitir votaciones sobre comentarios, No permitir respuestas en vídeo y No permitir que se puntúe este vídeo) • Recomendacións para vídeos
 19. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Linkedin • Fomento dos “grupos”
 20. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas Flickr • Contas: desde email gencat • Recomendacións para as imaxes • Etiquetado • Clasificado en albumes • Citar fontes, dereitos imaxes…
 21. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña Pautas SlideShare • Recomendacións para as presentacións • Etiquetado con palabras clave • Citar fontes, dereitos imaxes…
 22. Generalitat de Catalunya Guía de usos y estilo en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña • Crear un histó rico de todo el Pautas Deliciousla contenido compartido por Generalitat a travé s de cualquiera de sus perfiles. • Hacer un seguimiento de todo el contenido generado por la Generalitat en Internet. • Organizar un espacio de almacenamiento de contenidos de interé s y ordenarlos segú su temá n tica
 23. Grazas mil! @xabierrolan Vémonos a semana que ven?
Advertisement