Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatica 4 b

216 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatica 4 b

 1. 1. LA INFORMÀTICA
 2. 2. Índex Què és la informàtica? Què és un ordinador? Usos de la informàticaD´on prové el mot informàticaEl primer ordinador del món Konrad Zuse Russe A.Kirch Què és internet?Usos més comuns d´ internet.
 3. 3. Que és la informàtica? La Informàtica és la ciència o tècnica relativa ala tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.
 4. 4. Què és un ordinador?● Un ordinador és una màquina programable. Les dues característiques principals dun ordinador són:●● Respon a un sistema específic dinstruccions duna manera ben definida.● Podeu executar una llista dinstruccions pregravades (un programa).●● Els ordinadors moderns són electrònics i digitals. La maquinària real, cables, transistors, i circuits, es diu maquinari, les instruccions i les dades es diuen programari.
 5. 5. Usos de la informàtica Permet realitzar els processos de facturació, remissions, comandes, cotitzacions i devolucions de venda. Realitza operacions de compres, ordres de compra i devolucions de compra Concentra funcions diverses per al maneig de productes i serveis de lempresa, com ara: * Control de Nombres de Sèrie * Distribució i maneig dexistències en diversos magatzems * Registre de productes en una altra moneda més de la moneda base * Maneig de Kits de productes * Control de Lots i peticions duaneres per a aquells productes que manegen aquesta informació. Concentra la informació i operacions relacionades amb els clients i els comptes per cobrar de lempresa. Concentra la informació i operacions proporcionant un seguiment complet dels proveïdors i els comptes per pagar. Ofereix totes les eines necessàries per al maneig de la informació que es genera alempresa, mitjançant el mòdul destadístiques amb el qual es poden realitzar consultes selectives, estadístiques comparatives, gràfiques i informes entre altres
 6. 6. Don prové el mot informàtica?● Com ja vam veure, al llarg de la història lhome ha necessitat processar i transmetre dades i informació, tasca que és sempre o gairebé sempre, repititiva o rutinària i moltes vegades involucra càlculs complexos.●● Això el va portar a desenvolupar dispositius que ho auxiliessin en aquestes tasques com làbac o la calculadora, i algunes màquines complexes que ho fessin per ell com lordinador, encara que sempre sota la seva supervisió.●● Com que lhome no ha parat de crear màquines per processar informació i per tal dajudar-lo en aquesta tasca, així va néixer la informàtica.●● La paraula Informàtica va ser creada el 1962, la seva expressió original era Informatique, atès que el seu país dorigen era França i està format per una contracció de paraules Information i Automatique.●● Lany 1968 el terme va ser adoptat en el món de parla hispana i la seva modificació va derivar en INFORMATICAcomo contracció de les paraules Informació Automàtica
 7. 7. El primer ordinador del món● El primer ordinador del món va ser el EDSAC, desenvolupat a la universitat de Cambridge per lequip de Maurice V. Wilkes i posat en marxa labril de 1949.● Si acceptem prototips: El primer ordinador del món amb aquestes característiques hauria estat llavors lSmall Scale Experimental Machine de la universitat de Manchester, que va executar el seu primer programa el 21 de juny de 1948.
 8. 8. Konrad Zuse● Konrad Zuse, va néixer el 22 de juny de 1910 a Berlín-Wilmersdorf, Alemanya. El seu pare, Emil, era un administrador de loficina de correus. La seva mare, Maria Crohn, era neboda del seu pare. Va créixer a Braunsberg, Prússia Oriental, on va estudiar humanitats. Després dacabar els seus estudis bàsics, al 1927 va ingressar a lEscola Tècnica (Technisches Hochschule) de Berlín- Charlottenburg on va estudiar enginyeria civil. Van ser aquests estudis denginyeria que van dur a Zuse a desenvolupar dispositius mecànics per al càlcul el 1934. Zuse va notar que els treballs de càlcul estadístic en la seva professió consumien innombrables hores, que bé podrien emprar-se en el desenvolupament de noves idees o en laplicació de nous
 9. 9. Rusell A. Kirsch● Russell A. Kirsch (nascut el 1929) va dirigir un equip de col · legues que, entre 1947 i 1950, va crear la primera dAmèrica ordinador programable internament, les normes de lEst Automatic Computer (SEAC) . El 1957 Kirsch i el seu equip havien inventat un escàner que, utilitzant la potència de càlcul de SEAC, fotografies convertides a imatges digitals. Aquest avanç ha creat la base per a les imatges per satèl · lit, les tomografies, els codis de barres i dautoedició.
 10. 10. Que és internet?● Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant el protocol dInternet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets.● Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals; és per això que a vegades se lanomena «la xarxa de xarxes».
 11. 11. Serveis més comuns dinternet● World Wide Web: Probablement el servei més conegut. Dins aquí les pàgines més populars són, discutiblement, Google.com, Yahoo.com, YouTube.com, Fotolog.com, Wikipedia.org, MySpace.com, FaceBook.com, MSN.com. Tot i que molta gent usa els termes Internet i WWW indistintament, és important remarcar que no són el mateix.● Correu electrònic: El correu-e o E-mail permet enviar missatges de text de forma anàloga al correu ordinari. Els dos serveis més populars que ofereixen correu electrònic gratuïtament a són GMail i Hotmail.● Compartiment de fitxers:Vàries tecnologies permeten compartir fitxers. Des dun adjunt en un e-mail, o un servidor FTP (arquitectura client servidor), o les famoses xarxes P2P (Emule, Napster, BitTorrent...), on són freqüents les descàrregues de música en mp3, vídeos en DivX, i programari● Trucades telefòniques: Voice Over IP (Skype). Hi ha en procés una convergència digital. Els dos mons sestan acostant. Per una banda, mitjançant passarel·les, es permet des dinternet trucar a telèfons convencionals a preus reduïts.● Televisió per Internet: Usant la mateixa filosofia que els xarxes P2P de compartició de fitxers, sestan experimentant de transmetre televisió a través dinternet, en una tecnologia anomenada P2PTV (Joost, Zattoo).

×