Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Windows Workflow Foundation (WF) v .NET 4.5

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 16 Ad

Windows Workflow Foundation (WF) v .NET 4.5

Download to read offline

A presentation about what's new in Windows Workflow Foundation in .NET 4.5 from NT conference 2012

A presentation about what's new in Windows Workflow Foundation in .NET 4.5 from NT conference 2012

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Windows Workflow Foundation (WF) v .NET 4.5

 1. 1. Windows Workflow Foundation (WF) v .NET 4.5 Damir Arh, Adacta d.o.o. Arhitekt programske opreme MVP – Data Platform Development damir.arh@adacta.si http://twitter.com/@DamirArh/ http://www.damirscorner.com/ Nivo 300
 2. 2. Kaj je novega? • Izboljšave urejevalnika • Nove aktivnosti • Alternativni modeli razvoja • Podpora verzijam Nivo 300
 3. 3. Zgodovina .NET 3.5 .NET 4.5 .NET 3.0 .NET 4 System.Workflow System.Activities Nivo 300
 4. 4. Izboljšave urejevalnika • Samodejno kreiranje aktivnosti Sequence • Izboljšave diagrama poteka • Hitrejše povezovanje aktivnosti • Poimenovanje odločitvenih aktivnosti • Dodajanje opomb • Premikanje več aktivnosti istočasno • Lažja navigacija • Premikanje površine urejevalnika • Drevesni prikaz delovnega toka • Brisanje spremenljivk iz priročnega menija • Prevajanje v primeru napak spodleti Nivo 300
 5. 5. Gostovanje urejevalnika v aplikaciji var designer = new WorkflowDesigner(); var cfgSvc = designer.Context.Services .GetService<DesignerConfigurationService>(); cfgSvc.SurroundWithSequenceEnabled = true; cfgSvc.AutoConnectEnabled = true; cfgSvc.AnnotationEnabled = true; cfgSvc.MultipleItemsDragDropEnabled = true; cfgSvc.PanModeEnabled = true; Nivo 300
 6. 6. Aktivnosti kot delegati Brez vrstice kode! Nivo 300
 7. 7. Izrazi v C# • Enakovredna podpora kot za VB: • Intellisense • Barvanje sintakse • Validacija • Privzeto v novih C# projektih • Določeno v XML zapisu delovnega toka Nivo 300
 8. 8. Avtomati stanj • Na voljo že v .NET Framework 4 Platform Update 1 • http://bit.ly/Net4PU1 • Nekaj manjših izboljšav v .NET 4.5 • Alternativni model razvoja • Stanja • Prehodi med stanji • Sprožilec • Pogoj Nivo 300
 9. 9. Kreiranje storitve za obstoječo pogodbo • Izhodišče je vmesnik storitve WCF – ServiceContract [ServiceContract] public interface IBookService { [OperationContract] void Buy(string bookName); [OperationContract] void Checkout(); } Nivo 300
 10. 10. Vzporedno izvajanje različnih verzij var v1Identity = new WorkflowIdentity { Name = "Order Service v1", Version = new Version(1, 0, 0, 0)}; var v1Service = new WorkflowService { Name = "OrderService", Body = new OrderServiceV1(), DefinitionIdentity = v1Identity}; var host = new WorkflowServiceHost(v2Service, serviceUri); host.SupportedVersions.Add(v1Service); Nivo 300
 11. 11. Posodabljanje instanc med izvajanjem • Izdelava preslikave za dinamično posodabljanje • Ugotavljanje verzije instanc med izvajanjem • Posodabljanje instanc z uporabo preslikave Nivo 300
 12. 12. Izdelava preslikave var xRdr = new XamlXmlReader(wfFilename, settings); var bRdr = ActivityXamlServices.CreateBuilderReader(xRdr); var builder = XamlServices.Load(bRdr) as ActivityBuilder; DynamicUpdateServices.PrepareForUpdate(builder); designer.Load(builder); var map = DynamicUpdateServices.CreateUpdateMap(builder); var s = new DataContractSerializer(typeof(map.GetType())); using (var str = File.Open(mapFilename, FileMode.Create)) { s.WriteObject(str, map); } Nivo 300
 13. 13. Branje verzije in posodabljanje var instance = WorkflowApplication.GetInstance(id, store); if (instance.DefinitionIdentity.Version = version) { var app = new WorkflowApplication(v2Wf, v2Identity); app.Load(instance, updateMap); app.Unload(); } Nivo 300
 14. 14. Prvi vtisi ? • Ogrodje dozoreva • Izboljšana uporabniška izkušnja • Večja fleksibilnost • Bolj enostaven razvoj • Podpora verzioniranju • Prva verzija • Napake v dokumentaciji • Pomanjkanje virov Nivo 300
 15. 15. Viri • Visual Studio 11 Beta • http://bit.ly/VS11beta • Pregled novosti • http://bit.ly/NewInWF45 • Primeri podpore verzioniranju • http://bit.ly/DynamicUpdateSamples Nivo 300
 16. 16. VPRAŠANJA? Po zaključku predavanja, prosimo, izpolnite vprašalnik. Vprašalniki bodo poslani na vaš e-naslov, dostopni pa bodo tudi preko profila na spletnem portalu konference www.ntk.si. Najlepša hvala! Nivo 300

×