Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What's New in C# 6

Overview of changes in C# 6

  • Be the first to comment

What's New in C# 6

  1. 1. Damir Arh, Adacta d.o.o. MVP - .NET @DamirArh http://www.damirscorner.com Novosti v C# 6
  2. 2. Skupna rdeča nit Generiki (2005) LINQ (2007) dynamic (2010) async (2012) Roslyn (2015)
  3. 3. • Izraz nameof • Interpolacija nizov • Pogojni operator za null • Inicializacija z indeksiranjem • Inicializacija zbirk z razširitveno metodo Add • Razreševanje preobloženih klicev Spremembe na nivoju izrazov
  4. 4. • Filter pri lovljenju izjem • Uporaba await v catch in finally Spremembe na nivoju stavkov
  5. 5. • Inicializacija samodejno implementiranih lastnosti • Samodejno implementirane lastnosti za branje • Uporaba izrazov namesto telesa funkcije Spremembe pri deklaracijah
  6. 6. • Uvoz statičnih članov tipov Spremembe pri uvozu
  7. 7. • Stvar okusa • Pretežno kozmetične spremembe • Potrebno pasivno poznavanje http://bit.ly/Cs6Features Uporabno ali ne?

×