Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinhronizacija podatkov - praktični vodič za izgradnjo pametnih Windows 8 aplikacij

Slides from my session on data synchronization and occasionally connected apps development for Windows 8 at NT conference 2014 autumn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sinhronizacija podatkov - praktični vodič za izgradnjo pametnih Windows 8 aplikacij

 1. 1. Damir Arh, Adacta d.o.o. Arhitekt programske opreme MVP – Visual C# @DamirArh, damirscorner.com Sinhronizacija podatkov – praktični vodič za izgradnjo pametnih Windows 8 aplikacij
 2. 2. 2 Agenda (Občasno) povezane aplikacije Branje podatkov Urejanje podatkov Microsoft Sync Framework
 3. 3. (Občasno) povezane aplikacije
 4. 4. 4 Današnje aplikacije
 5. 5. 5 Izzivi vedno povezanih aplikacij Stalni dostop do omrežnih virov Hitrost podatkovnega prenosa Kritična točka odpovedi (SPOF) Obremenitev strežnikov
 6. 6. 6 Občasno povezane aplikacije
 7. 7. 7 Lokalna hramba podatkov Nestrukturirana Settings  LocalSettings  RoamingSettings Folder  LocalFolder  RoamingFolder  TemporaryFolder Strukturirana C++: Extensible Storage Engine JS: IndexedDB .NET: SQLite
 8. 8. Branje podatkov
 9. 9. 9 Predpomnjenje Lokalno shranjevanje prejetih odgovorov Politika osveževanja Ob vsaki zahtevi Ko so na voljo novejši podatki Ko preteče veljavnost lokalnih podatkov Na zahtevo Cilj Čim bolj ažurni podatki Čim manj prenosa podatkov
 10. 10. 10 Sledenje spremembam Prenos podatkov po potrebi Informacija o zadnji spremembi Vpliv granularnosti
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Brisanje zapisov Uporaba nagrobnikov Informacija o času izbrisa Kako dolgo hraniti te podatke?
 13. 13. Urejanje podatkov
 14. 14. 14 Konflikti Id Vrednost Verzija 1 1 1 Id Vrednost Verzija 1 2 2 Id Vrednost Verzija 1 1 1 Id Vrednost Verzija 1 2 2 Id Vrednost Verzija 1 3 3 Id Vrednost Verzija 1 4 3A
 15. 15. 15 Reševanje konfliktov Prevlada strežnik / prvi Prevlada odjemalec / zadnji Zabeleženje konflikta Odloženo reševanje
 16. 16. 16 Izogibanje konfliktom Spreminjanje zgolj v povezanem načinu Kreiranje novih zapisov Zaklepanje zapisov pred spreminjanjem
 17. 17. 17
 18. 18. 18 Preostali izzivi Ključ zaklepanja Trajanje zaklepanja Administrativno odklepanje Zavrnjene spremembe
 19. 19. Microsoft Sync Framework
 20. 20. 20 Osnovni gradniki
 21. 21. 21 Spremljanje sprememb Identifikator shrambe Števec sprememb Verzija zapisov Evidenca izbrisanih zapisov Zavedanje drugih shramb Izvedba osveževanja Sproti Periodično
 22. 22. 22 Postopek sinhronizacije
 23. 23. 23 Podpora drugim platformam Microsoft Sync Framework Toolkit Sync Toolkit Windows 8 WinRT Windows Phone 8
 24. 24. 24 Programske zahteve Internet Information Services (IIS) Microsoft Sync Framework 2.1 SDK Sync Toolkit Windows 8 WinRT Windows Phone 8 SQLite for Windows Runtime
 25. 25. 25
 26. 26. 26 Definicija obsega <SyncConfiguration> <SyncScopes> <SyncScope Name="Win8Sync"> <SyncTables> <SyncTable Name="Priority"/> <SyncTable Name="Project"/> <SyncTable Name="Task"/> <SyncTable Name="User"/> </SyncTables> </SyncScope> </SyncScopes> <Databases> <TargetDatabase Name="Win8Sync" DbServer=".SQL2012" DbName="NTK2014-Win8Sync.Toolkit" UseIntegratedAuth="true"/> </Databases> </SyncConfiguration>
 27. 27. 27 Podatkovna zbirka Dodatne tabele za sledenje spremembam Avtomatično generirane z orodjem SyncSvcUtil /mode:provision /scopeconfig:scope.config
 28. 28. 28 Strežnik Dodatne knjižnice NuGet SyncClient.SQLite Microsoft.Synchronization Microsoft.Synchronization.Data.Server Microsoft.Synchronization.Data.SqlServer Avtomatsko generiranje kode z orodjem SyncSvcUtil /mode:codegen /target:server /scopeconfig:scope.config Vključitev v projekt Prilagoditev inicializacije storitve
 29. 29. 29 Odjemalec Dodatne knjižnice NuGet SyncClient.SQLite SQLite for Windows Runtime Microsoft Visual C++ Runtime Package Avtomatsko generiranje kode z orodjem SyncSvcUtil /mode:codegen /target:sqliteclient /scopeconfig:scope.config Vključitev v projekt Klic sinhronizacije Dostop do lokalne shrambe
 30. 30. 30 Naslednji koraki Avtorizacija Šifriranje Sprememba sheme Sinhronizacija datotek Krožne reference
 31. 31. 31 Zaključek Lokalna hramba podatkov prinaša izzive Izbira zahtevam primerne rešitve Microsoft Sync Framework lahko pomaga Nadaljnjega razvoja ni pričakovati
 32. 32. 32 Viri http://bit.ly/SyncFx http://bit.ly/SyncFxWinRT http://bit.ly/SQLiteExtension http://bit.ly/SQLiteNet http://bit.ly/PrismWinRT
 33. 33. Q&A.

×