Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novosti v razvoju za Windows 8.1 s primeri uporabe

1,381 views

Published on

Slides from my session on changes in Windows Store apps development in Windows 8.1 at NT conference 2014 autumn

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Novosti v razvoju za Windows 8.1 s primeri uporabe

 1. 1. Damir Arh, Adacta d.o.o. Arhitekt programske opreme MVP – Visual C# @DamirArh, damirscorner.com Novosti v razvoju za Windows 8.1 s primeri uporabe
 2. 2. 2 Agenda Podpora spremembam v OS Novi in izboljšani kontrolniki Dopolnjeni programski vmesniki Nove funkcionalnosti Izboljšave v orodjih
 3. 3. Podpora spremembam v OS
 4. 4. 5 Velika Široka Srednja Majhna Več dimenzij ploščic
 5. 5. 6 Iskanje znotraj aplikacije
 6. 6. 7
 7. 7. Novi in izboljšani kontrolniki
 8. 8. 9 Flyout MenuFlyout MenuFlyoutItem ToggleMenuFlyoutItem MenuFlyoutSeparator SettingsFlyout Pojavna okna
 9. 9. 10 Aplikacijska vrstica v Windows 8 <AppBar> <StackPanel Orientation="Horizontal"> <Button Style="{StaticResource SaveAppBarButtonStyle}" /> </StackPanel> </AppBar> <Style x:Key="SaveAppBarButtonStyle" TargetType="ButtonBase" BasedOn="{StaticResource AppBarButtonStyle}"> <Setter Property="AutomationProperties.Name" Value="Save"/> <Setter Property="Content" Value=""/> </Style>
 10. 10. 11 Aplikacijska vrstica v Windows 8.1 <CommandBar> <CommandBar.SecondaryCommands> <AppBarButton Label="Refresh"> <AppBarButton.Icon> <SymbolIcon Symbol="Refresh" /> </AppBarButton.Icon> </AppBarButton> </CommandBar.SecondaryCommands> </CommandBar>
 11. 11. 12 WebView
 12. 12. 13 WebView – druge izboljšave Podpora začetnim zahtevkom tipa POST Izboljšana podpora lokalnim vsebinam Protokol ms-appdata:/// IUriToStreamResolver Razširjen nabor dogodkov Podpora deljenju vsebin
 13. 13. 14
 14. 14. 15 Izboljšan binding <TextBlock Text="{Binding NullProperty, TargetNullValue='&lt;null&gt;'}" /> <TextBlock Text="{Binding MissingProperty, FallbackValue='&lt;undefined&gt;'}" /> <TextBox Text="{Binding TextProperty, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
 15. 15. 16 Napisi za kontrolnike <TextBox PlaceholderText="Enter text..." Header="TextBox Label"> <TextBox.HeaderTemplate> <DataTemplate> <TextBlock Text="{Binding}" Foreground="Red" /> </DataTemplate> </TextBox.HeaderTemplate> </TextBox>
 16. 16. 17 Dostop do navigacijskega sklada BackStack ForwardStack PageStackEntry SourcePageType Parameter NavigationTransitionInfo
 17. 17. 18 Izrisovanje v sliko var renderTargetBitmap = new RenderTargetBitmap(); await renderTargetBitmap.RenderAsync(myElement); var encoder = await BitmapEncoder.CreateAsync( BitmapEncoder.PngEncoderId, stream); encoder.SetPixelData( BitmapPixelFormat.Bgra8, BitmapAlphaMode.Ignore, (uint)renderTargetBitmap.PixelWidth, (uint)renderTargetBitmap.PixelHeight, 96, 96, (await renderTargetBitmap.GetPixelsAsync()).ToArray()); await encoder.FlushAsync();
 18. 18. 19
 19. 19. Dopolnjeni programski vmesniki
 20. 20. 21 Delo z datotekami var folder = ApplicationData.Current.LocalFolder; var item = await folder.TryGetItemAsync(@"dirfilename.txt"); if (item == null) { // file doesn't exists } var file = (StorageFile) item; var parentFolder = await file.GetParentAsync(); if (parentFolder == null) { // no access to parent folder }
 21. 21. 22 Izboljšave na področju varnosti Prstni odtisi Pametne kartice Certifikati „Temeljito“ izničevanje datotek Upravljanje z računi
 22. 22. 23 Domorodni razred HttpClient Na voljo v vseh jezikih IHttpContent HttpBaseProtocolFilter IHttpFilter Aplikacijska koda HttpClient IHttpFilter HttpBaseProtocolFilter Spletna storitev
 23. 23. 24
 24. 24. Nove funkcionalnosti
 25. 25. 26 Podpora napravam PoS HID USB Bluetooth RFCOMM GATT 3D tiskanje
 26. 26. 27 Geofencing Geoshape Geocircle Geoposition MonitoredStates Entered Exited DwellTime SingleUse StartTime, Duration
 27. 27. 28
 28. 28. 29 Podpora za PDF var pdfDocument = await PdfDocument.LoadFromFileAsync(pdfFile); var pdfPage = pdfDocument.GetPage(pageNo); await pdfPage.RenderToStreamAsync(stream, pdfPageRenderOptions);
 29. 29. 30
 30. 30. Izboljšave v orodjih
 31. 31. 32 Ključne novosti Edit and Continue za 64-bitne aplikacije Razhroščevanje asinhronih aplikacij IntelliSense za XAML WACK
 32. 32. 33
 33. 33. 34 Zaključek Dozorevanje platforme Številne spremembe Izid pred vrati
 34. 34. 35 Viri http://bit.ly/Win81Features http://bit.ly/Ch9Build2013 http://bit.ly/Win81WebView http://bit.ly/Win81HttpClient http://bit.ly/Win81CodedUiTest
 35. 35. Q&A.

×