Atlantisz konyvkiado weboldal elemzes

340 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Atlantisz konyvkiado weboldal elemzes

  1. 1. Az Atlantisz Könyvkiadó weboldalának elemzése Makkné Wittmann Zsuzsanna WIZRAAF.PTE informatikus könyvtáros MA 1. évfolyam 2012. október 29.Bevezetés A weboldalelemzésnek rengeteg szempontja, irányelve, gyakorlata van – ezek nemcsakazért térnek el egymástól, mert különböző időpontokban születtek, s az internet, illetve azinternetes tartalmak közzétételének gyakorlata gyorsan fejlődik, és napról napra változik, ha-nem azért is, mert eltérő célból készült weboldalakat különböző szempontok alapján kell ele-meznünk. Hiszen nem hasonlíthatóak össze egy fiataloknak szóló közösségi oldal követelmé-nyei egy webáruházzal, vagy egy közművelődési honlappal. Elemzésem alapjául a szerkezet ismertetését követően a Minerva projektben meghatáro-zott 10 minőségi alapelvet1 vettem figyelembe. Habár az ajánlások közművelődési, kulturálisoldalak számára készültek, megállapításai úgy érzem általános érvényűek, tanácsait pedig egykönyvkiadó is megfogadhatja – annál is inkább, mivel bár a könyvkiadó a céges szféra részétképezi, a dokumentumok kiadásával azonban mégis közcélokat is szolgál, s terjeszti a kultú-rát. A Minerva projekt ajánlásairól és azok megvalósításáról szóló magyar szakirodalomrészletesen és kielégítően mutatja be a témát, és felhívja a figyelmet a már létező weboldalakfolyamatos vizsgálatára, tesztelésére is. Szalóki Gabriella Kulturális honlapjaink minősége – aMinerva projekt tíz minőségi elve a gyakorlatban2 című cikkében be is mutatja öt hazai web-oldal, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a Neumann János Digitális Könyvtár és Mul-timédia Központ Kht., a Képzőművészet Magyarországon, a Heves Megyei Levéltár és aMiskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum weboldalának elemzését. Ezek továbbimintául szolgálnak a könyvkiadó honlapjának elemzésénél. A szakmai szempontok figyelembe vétele mellett fontosnak tartom az esztétikai értékekvizsgálatát is, a felhasználók ugyanis a használhatóság, átláthatóság és egyéb praktikus szem-pontok mellett a weboldal külső megjelenése alapján hoznak ítéletet. Márpedig mi más céljalenne egy honlapnak, mint elnyerni az internetes közösség tetszését, s ez által rendszeres láto-gatókat vonzani.1 Kézikönyv a minőségi elvekről = Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook. (ford. Bárány Barbara)Bp., 2004 http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-10elv.htm (2012.10.29.)2 Szalóki Gabriella: Kulturális honlapjaink minősége – a Minerva projekt tíz minőségi elve a gyakorlatban =Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf. 3. sz.
  2. 2. Szerkezet A weboldal szerkezete öt részre oszlik, tartalmaz egy fejlécet és egy láblécet, egy bal ésegy jobb oldali menüsort, illetve középen a tartalmi részt. A fejléc tartalmazza a holnap ban-nerjét, a kiadó három egységének – Atlantisz Kiadó, Atlantisz Könyvsziget, Atlantisz Import– nevét, és az aktuális dátumot (1. kép). A láblécben egy könyvkereső található, és ahonlaptérkép (2. kép). (1. kép) (2. kép) A bal oldali menüsorból érhetők el a könyvrendelés opciói, benne a megjelent könyvek,illetve azok, amelyek ebből éppen raktáron is vannak, a külföldi könyvbeszerzések és a vásár-lási tudnivalók. A három legfrissebb kiemelt hír közvetlenül is elérhető a menü alatt. Méglejjebb az Atlantisz Könyvkiadóról készült holnaprészek menüsora látható, benne az Atlantiszkönyvprogramjára, az Atlantisz Alapítványra, az Atlantisz Publishing House-ra (az AtlantiszKönyvprogram angol nyelvű leírása), sajtóvisszhangra, a szerzőkre, munkatársakra, a kiadó
  3. 3. történetére, támogatókra, külföldi partnerekre, a fotógalériára és a letölthető anyagokra mutatólinkekkel. Ez alatt lehet feliratkozni a hírlevélre is. Habár a könyvrendeléssel kapcsolatos információk előrehozása indokoltnak tűnik egyprofitorientált vállalkozás esetében, mégis a saját magukról szóló információk hátrébb sorolá-sa nem tűnik szerencsés elrendezésnek, főként azért sem, mert a túl részletes menüsor indoko-latlanul hosszúra nyúlik, s így a kiadóról szóló információk annyira leszorulnak, hogy nincse-nek is rajta az első oldalon, csak hosszadalmas lefelé görgetéssel lehet elérni őket – már ha afelhasználó egyáltalán rájön, hogy ott kell keresnie őket. A jobb oldali menüsorban felül lehet belépni a weboldal regisztrált tagoknak fenntartottrészeire (például vásárlás a webáruházban), utána egy Facebook alkalmazáson figyelhetjükmeg, hányan „kedvelik” az Atlantisz Könyvkiadót. Alatta egy dinamikusan változó képgalériatalálható, melyben mindig egy-egy szerző képe bukkan fel. Még lejjebb egy ajánlott könyvborítója szerepel, illetve egy olyané, amelyet belelapozásra ajánlanak fel. Csak ez után követ-kezik a kiadott sorozatok menüje, legalul pedig a támogatók logói (3. kép). (3. kép) Ebben a menüsorban a fontossági sorrendet illetném kritikával – bizonyára fontos aFacebook közösségével való kapcsolattartás, vagy a szerzők fotói, mégis a kiadott sorozatoktételes felsorolása és elérhetővé tételét én fontosabbnak tartanám, és előrébb helyezném a sor-ban. Szintén nehéz rábukkannia annak, aki nem tudja, hol keresse, hiszen ez sincsen rajta azelső lapon, és csak sok görgetés után lehet rábukkanni. A tartalmi rész tetején egy könyvkereső található, melynek segítségével szerzőre, címre,fordítóra, szerkesztőre és sorozatra lehet rákeresni. Egy kiadó weboldalán szinte ez a legfon-tosabb rész, így elhelyezésével tökéletesen elégedett vagyok. Az egyes oldalak tartalma a ke-resést követően jelenik meg.
  4. 4. Átláthatóság, hatékonyság A weboldal URL címe (www.atlantiszkiado.hu), bannerje (Atlantisz felirat) magábanfoglalja a kiadó nevét, egyértelmű azonosítást téve lehetővé (4. kép). A kiadó neve megjelenika böngésző címsorában is, az egyes oldalak megjelölése azonban hiányzik. Útvonal-mutatósem segíti a tájékozódást, vissza-gombok nincsenek. Honlaptérkép az oldal alján, a láblécbentalálható (2. kép) – ez viszont megkönnyíti a navigációt. (4. kép) A tartalom jól körülhatárolható témáról szól, a kiadóról és annak kiadványairól, ezt kel-lő részletességgel mutatja be. A tartalom képekkel jól alátámasztott, minden kiadvány mellettszerepel annak borítója (5. kép), a munkatársak mellet fotóik, a támogatók mellek azok logója.A képek minősége megfelelő, a bélyegképek nagyíthatók – ez különösen a könyvek borítói-nak esetében fontos, hiszen kis képen nincsen lehetőség a részletek megfigyelésére. (5. kép)
  5. 5. Karbantartottság, hosszú távú megőrzés A weboldal rendszeresen frissítettnek tűnik (bár egyes esetekben, például az éppen rak-táron lévő könyvek esetében az ellenőrzésre nincsen módom). A hírek dátum szerint csökkenősorrendben vannak elrendezve a honlapon (6. kép), hogy a felhasználók a legfrissebbeketkönnyen megtalálják, a legújabb három kiemelt hírt pedig a bal oldali menüsorból is el lehetérni. A legfrissebb hír az oldalon a vizsgálat időpontjában szeptember 28.-án íródott. (6. kép) A honlap szabványos fájlformátumokat használ, amely a formátumok elévülésének,szabványaik megváltozásának és fejlődésének, illetve a szükséges formátum konverzióknak aszempontjából fontos (a legnépszerűbb és leggyakrabban használt formátumok fejlődése alegdinamikusabb, a legtöbb konverter pedig ezekre épül). Rendszeres biztonsági mentésekvégzéséről nincs elérhető információ a weboldalon.
  6. 6. Felhasználó-központúság, interaktivitás Az Atlantisz Könyvkiadó weboldala viszonylag könnyen kezelhető. A menüsorok elhe-lyezése egyértelmű, habár túl hosszúak, és így nehéz rajtuk megtalálni a megfelelő informáci-ót. A vásárlási tájékoztató példaértékűen informatív, képekkel segíti a felület használatát, ésmindent apróra elmagyaráz (7. kép). A szöveges tartalom jól olvasható, világosszürke háttérenfekete betűkkel jelenik meg. A fontos közlendőket piros színnel emelik ki, amely rögtön oda-vonzza a tekintetet. (7. kép) A felhasználóknak a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt van lehetőségük kérdéseiket,javaslataikat, megjegyzéseiket, véleményüket megírni (8. kép). Emellett lehetőségük van fel-iratkozni a hírlevélre, melyben a kiadó legfrissebb híreiről, legújabb kiadványairól és akciói-ról tájékozódhatnak. Egy könyvkiadó weboldalán ennyi interaktív lehetőséget elegendőnektartok. (8. kép)
  7. 7. Többnyelvűség A weboldalon nincsen nyelvválasztási lehetőség – mivel azonban a kiadó elsősorban amagyar vásárlók igényeinek kielégítésével foglalkozik, nem is feltétlenül szükséges. Az At-lantisz Publishing House menüpont alatt angol nyelvű tájékoztató olvasható a kiadó külföldikönyvekre vonatkozó programjáról (9. kép). Ezt az elrendezést nem tartom túl szerencsésnek,a külföldi látogatók nem találják meg egykönnyen a menüsorban elrejtett angol nyelvű címet,mely ráadásul csak bizonyos mennyiségű lefelé görgetéssel érhető el. Ebben az elrendezésé-ben nem nyújthat megfelelő tájékoztatást. (9. kép)Átjárhatóság, elérhetőség A holnap technológiájában a nemzetközi gyakorlathoz igazodik, HTML kódra épülőPHP fájlokból áll, illetve Javascript programozást is alkalmaz. A HTML fejlécben megadottmeta-adatoknak, a beszédes fájl címeknek és a tartalom szöveges formában történő szolgálta-tásának köszönhetően a weboldal elegendő információt szolgáltat a keresőmotorok számára.Emellett azonban érdemes lenne az egyes oldalak címét külön-külön a HTML fejlécekbenszintén beállítani – jelenleg minden általam ellenőrzött fájl fejlécében az „Atlantisz Könyvki-adó” szöveg található a <title> tag-ekben. Nem rendelkezik csak szöveges tartalommal, így a vakok és gyengén látók képernyő-felolvasó programjával csak nehezen használható. A honlapon sok kép található, a bélyegké-pek alkalmazása viszont segítséget jelent a lassú internetkapcsolattal rendelkezőknek – nemkell sokat várniuk egy-egy oldal betöltődésére. A szövegméret nem állítható, a szerkezet pe-dig nem változik dinamikusan a képernyőméretnek megfelelően, ezért kézi- és mobil eszkö-zökkel a weboldal csak nehezen használható. A weboldal működőképességét a három legnép-szerűbb internetböngészőn – az Internet Explorer-en, a Mozilla Firefox-on és a GoogleChrome-on – teszteltem, és egyiknél sem észleltem hibát.
  8. 8. Jogkövetés Minden az oldalon megjelenő kiadvány mellett szerepelnek a pontos szerzőségi adatok,az egyéb tartalmak pedig (például a kiadó története, vagy a vásárlási tájékoztató) a kiadó szel-lemi tulajdonát képezik. Lehetőség van a weboldalra regisztrálni – mely a webáruházból valórendelés feltétele –, ennek szerves része a felhasználási feltételek elolvasása és elfogadása(10. kép). A felhasználói adatok kezelése jogszerű. (10. kép)Esztétikai értékelés Az Atlantisz Könyvkiadó weboldalának színvilága komoly, egyszerű és letisztult. A vi-lágosszürke háttéren fekete betűkkel írt szöveg jól olvasható. A viszonylag egyhangú színeketa kiadványok borítóinak színes foltjai dobják fel, ezek mellett egy hasonlóan színes designtalán már zavaróan is hatna. Feltűnő a szögletes formák dominanciája a weblapon, a fejléc és a lábléc is egy tégla-lapban foglal helyet, úgymint a menüsorok, egyes esetekben pedig még a tartalmi részek iskülön-külön egy szögletes szövegdobozban foglalnak helyet. A hatást csak fokozza, hogy akönyvborítók – értelemszerűen – ugyancsak ilyen alakúak. Úgy érzem, hogy a szögletes for-mák ugyancsak a komolyságot hivatottak hangsúlyozni.Összefoglalás Összességében azt gondolom, a weboldal jól használható. A szerkezetében javasolt vál-toztatásoktól eltekintve funkciójának jól megfelel. Kellő mértékben hordozza azokat a modernelemeket (pl. üzenőfal, webáruház), amelyek ma már megkövetelhetőek egy kiadói weboldal-tól. Megjelenése megfelelő, bár nem túl ötletgazdag.

×