Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS

2,099 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS

 1. 1. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Pabianice, 18 grudnia 2012 r.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 2. 2. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Cele projektów w ramach e-Usług Na poziomie strategicznym głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych różnymi kanałami dostępowymi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych różnymi kanałami dostępowymi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Cele strategiczne Cele techniczne Stworzenie nowoczesnej infrastruktury pozwalającej Usprawnienie obsługi klientów w jednostkach ZUS. budować usługi i udostępniać je w wielu kanałach (elektroniczny, urzędomaty, placówki ZUS, CIT/COT). Ograniczenie ilości wizyt klientów ZUS w jednostkach organizacyjnych. Ułatwienie użytkownikom dostępu do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Ciągłe poprawianie i utrwalanie wizerunku ZUS jako Umożliwienie klientom nie posiadającym dostępu do instytucji nowoczesnej stosującej najnowsze metody komputera kontakt z ZUS bez konieczności wizyty w komunikacji z Klientami. urzędzie. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zapewnienie Umożliwienie integracji usług ZUS z systemami dostępu do wszystkich usług ZUS w różnych kanałach zewnętrznymi, w szczególności z innymi platformami komunikacji (telefon, internet, urzędomat). administracji publicznej. ZUS 2012 2
 3. 3. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Produkty projektu 1. Nowy portal informacyjny (NPI) – umożliwiający m.in. składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań poprzez Internet jak również zapewniający klientom dostęp do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS. 2. Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – umożliwiające dostęp do spersonalizowanych usług za pośrednictwem telefonu. 3. System kierowania ruchem klientów (SKR) w jednostkach terenowych ZUS – m.in. udostępniający funkcjonalność zarządzania ruchem klientów, a także umożliwiający klientom zaplanowanie terminu, godziny oraz tematu spotkania z ekspertem w wybranej jednostce Zakładu. 4. Infrastruktura ułatwiająca obywatelom dostęp do PUE - umożliwiająca dostęp do usług internetowych za pośrednictwem tzw. urzędomatów (SUI). Uruchomienie produkcyjne: 14 czerwca 2012 http://pue.zus.pl/ … ZUS 2012 3
 4. 4. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Nowy Portal Informacyjny - NPI ZUS 2012 4
 5. 5. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Zakres przedmiotowy Nowy Portal Informacyjny dedykowany jest do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych klientom przez ZUS: usługi informacyjne – dedykowane wszystkim użytkownikom, np. udostępnianie informacji ogólnodostępnych związanych z tematyką ZUS, w szczególności aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów służących do komunikacji z ZUS , usługi informacyjne – dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym, np. dostęp do danych ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika, lekarza czy komornika, które są zgromadzone na tzw. indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS, usługi o charakterze transakcyjnym – dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, pozwalające np. na przesłanie dokumentu do ZUS, zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej oraz usługa e-Płatnik - tj. dostępna przez WWW funkcjonalność stanowiąca alternatywę dla aplikacji Płatnik. ZUS 2012 5
 6. 6. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Funkcjonalności Profile użytkowników Profil ogólny (funkcje ogólne po zalogowaniu) Profil płatnika + aplikacja ePłatnik + ePłatności Profil ubezpieczonego Profil świadczeniobiorcy Profile profesjonalistów (Lekarz, Komornik) Rezerwacje wizyt ZUS 2012 6
 7. 7. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Zakres usług informacyjnych NPI Dedykowane użytkownikom uwierzytelnionym Dane zgromadzone na indywidualnych kontach w systemach dziedzinowych ZUS ZUS 2012 7
 8. 8. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Zakres usług informacyjnych NPI Platforma zgromadzone na indywidualnych ZUS Dane Usług Elektronicznych dla klientów kontach w systemach dziedzinowych ZUS Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym ZUS 2012 8
 9. 9. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Zakres usług transakcyjnych NPI Dedykowane dla użytkowników uwierzytelnionych, np.: Przesłanie dokumentu do ZUS. ZUS 2012 9
 10. 10. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów Obsługa płatnika Obsługa ubezpieczonego Obsługa członka rodziny Obsługa rozliczenia Dokumenty Dokumenty wg statusu Tworzenie nowego dokumentu ZUS 2012 10
 11. 11. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Nowy Portal Informacyjny – płatności online z dowolnego miejsca Klienci obdarzają systemy płatności online coraz większym zaufaniem i chętnie z nich korzystają. Wychodzimy i w tym obszarze im naprzeciw. NPI zakłada realizację zlecania płatności online w zakresie: opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tzw. płatności ubezpieczeniowe) opłat, do których pobierania ZUS został zobowiązany ustawowo np. opłata za obsługę wniosku komorniczego ZUS-EKS (tzw. płatności zwykłe) ZUS 2012 11
 12. 12. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS 2012 12
 13. 13. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) Realizowane usługi w ramach CIT: Udzielanie informacji ogólnych Udzielanie informacji spersonalizowanych zapisanych na kontach klientów Składanie wniosków i reklamacji Rezerwacja zdalna wizyty w wybranej terenowej jednostce organizacyjnej Wyjaśnianie błędów w dokumentach ubezpieczeniowych (korekta dokumentów i przekazanie ich płatnikowi lub umożliwienie przekazania dokumentów w sytuacji, gdy występują nieprawidłowości) Obsługa kampanii wychodzących) IVR OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY CENTRALA PBX CIT PORTAL OPERATOR KONSULTANTA GATEWAY INTERNETOWY Głos CIT Dane ESB PUE ZUS 2012 13
 14. 14. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS System Kierowania Ruchem - SKR ZUS 2012 14
 15. 15. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Sprzęt – Dyspenser zaawansowany ZUS 2012 15
 16. 16. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Zarezerwowanie wizyty w wybranej jednostce terenowej w portalu NPI – realizacja przez System Kierowania Ruchem: ZUS 2012 16
 17. 17. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Prezentacja treści multimedialnych Wyświetlacz zbiorczy Wyświetlacz multimedialny • Kierowanie ruchem klientów • Centralna publikacja w jednostce ZUS komunikatów ZUS • Informacje do określonego • Kampanie informacyjne odbiorcy – płatnika, ZUS do grup odbiorców ubezpieczonego, (nowa stawka, wersja świadczeniobiorcy systemu, wysokość skałdek) ZUS 2012 17
 18. 18. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Samoobsługowe Urządzenie Informacyjne (SUI) tzw. Urzędomaty ZUS 2012 18
 19. 19. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Funkcjonalność, Klawiatura elementy składowe Skaner dokumentów A4 Czytnik kart kryptograficznych SKŁADANIE DOKUMENTÓW przez 24h Ekran LCD / dotykowy DOSTĘP DO NPI Złącze USB i złącze słuchawkowe DOSTĘP Drukarka A4 DO CIT Głośniki DOSTĘP DO SERWISÓW INORMACYJNYCH Obudowa wandaloodporna + komputer klasy PC Przyciski sterujące Zszywacz dokumentów lub inna metoda grupowania dokumentów ZUS 2012 19
 20. 20. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Planowany rozwój wykorzystania usług NPIe-Zwolnienie• poprawa efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich;• redukcja czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza;• zdjęcie z wystawiającego obowiązku przesyłania pocztą albo dowożenia do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich, a także przechowywania drugiej kopii zaświadczeń przez wymagany ustawą 3- letni okres czasu;• zdjęcie z ubezpieczonego obowiązku dostarczania zaświadczenia do płatnika składek; automatyczne informowanie płatników składek o wystawionych zaświadczeniach dla ich ubezpieczonych;• likwidacja obsługi papierowych bloczków formularzy ZUS ZLA; eliminowanie ręcznego wprowadzania do systemu danych z zaświadczeń lekarskich wydanych na formularzach, będzie możliwe po pełnym wdrożeniu projektowanych przepisów i zakończeniu okresu dostosowawczego• Integracja z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ZUS 2012 20
 21. 21. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Planowany rozwój wykorzystania usług NPI Nowy profil PUP: • Dane PUP • Informacje o kliencie PUP • Ubezpieczeni klienci PUP • Możliwość składania wniosków w imieniu klienta PUP • Pozostałe dane jak dla innych profili Raporty: • Raport o zbiegach tytułów ubezpieczeń • Raport zawierający informacje potrzebne podczas rejestracji • Raport zawierający informacje dotyczące utraty statusu • Potwierdzenie okresów pobierania renty (z różnych tytułów) ZUS 2012 21
 22. 22. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Liczba założonych profili 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Liczba założonych profili Liczba założonych profili zaufanych ePuap Certyfikat Pracownik TJO Liniowy (Certyfikat) ZUS 2012 22
 23. 23. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Liczba ról 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2012-06-17 2012-07-17 2012-08-17 2012-09-17 2012-10-17 2012-11-17 Płatnik Ubezpieczony Świadczeniobiorca Członek Rodziny Komornik Lekarz ZUS 2012 23
 24. 24. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Dokumenty ubezpieczeniowe (ePłatnik) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2012-06-17 2012-07-17 2012-08-17 2012-09-17 2012-10-17 2012-11-17 EWD Komplety (KEDU) EWD Dokumenty ZUS 2012 24
 25. 25. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Wnioski niesformalizowane 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2012-06-17 2012-07-17 2012-08-17 2012-09-17 2012-10-17 2012-11-17 EPWD ZUS 2012 25
 26. 26. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Podsumowanie Dzięki realizowanej strategii e-ZUS, oraz nowym technologiom otrzymujemy: Rozwój usług zarówno dla klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych Zwiększenie portfela usług w jednostkach organizacyjnych ZUS Masową dostępność usług realizowanych przez ZUS Optymalizację procesów biznesowych Redukcję kosztów dzięki szybkiemu ROI E-usługi dosyć silnie zakorzeniły się już na polskim rynku, a profil polskiego e-konsumenta podlega szybkiej modyfikacji. Polski e-konsument staje się prokonsumentem – dojrzałym, aktywnym i wymagającym konsumentem, a nie tylko zaspokajającym potrzeby przy wykorzystaniu usług tradycyjnych. Mając tego świadomość staramy się jako instytucja publiczna dostarczać usługi w taki sposób i na takim poziomie, aby spełnić nowe oczekiwania naszych klientów. ZUS 2012 26

×