Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doświadczenia we wdrażaniu EDM - perspektywa placówki służby zdrowia

610 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doświadczenia we wdrażaniu EDM - perspektywa placówki służby zdrowia

 1. 1. Doświadczenia we wdrażaniu EDM –perspektywa placówki służby zdrowia. Inwestycje w infrastrukturę Marcin Lenarczyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Informatycznego Łódź, 27 listopada 2013roku
 2. 2. Zagadnienia • Historia • Nowe otwarcie • Zamierzenia zrealizowane • Inwestycja w bezpieczeństwo • Plany na przyszłość
 3. 3. Historia • Rozproszenie zadań • Brak wyodrębnionego budżetu dla potrzeb informatyki – Zakupy ad hock – Infrastruktura budowana „tam gdzie było potrzeba” • Darowizny • Brak rozwiązań zaspakajających potrzeby informatyczne (większość rozwiązań budowana siłami Działu Informatyki) ale Szpital funkcjonował i wykonywał swoje zadania!!!
 4. 4. Historia
 5. 5. Nowe otwarcie • Powołanie Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Informatycznego • Inwentaryzacja systemu, zadań, potrzeb • Opracowanie strategii rozwoju • Propozycje współpracy z innymi placówkami służby zdrowia • Udział w projektach refinansowanych w ramach funduszy unijnych
 6. 6. Zamierzenia zrealizowane • Zmiany organizacyjne • Planowanie, budżetowanie i kontrolowanie wydatków w zakresie IT • Zbudowanie serwerowni i jej wyposażenie • Ucyfrowienie radiologii i budowa Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii • Zbudowanie nowej sieci strukturalnej o przepustowości 10 Gb/s
 7. 7. Zamierzenia zrealizowane • Budowa i wyposażenie sali szkoleniowej • Realizacja projektów Dolnośląskie e- zdrowie w tym budowa systemu bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania firmy Fortinet • Wdrożenie systemów do zarządzania dokumentacją medyczną • Wdrożenie systemów zarządzania blokiem operacyjnym • Wdrożenie projektu Medyczna Platforma Naukowo – Diagnostyczna TeleMedNet • Łączna wartość projektów informatycznych ponad 25 mln. zł.
 8. 8. Przykładowe realizacje
 9. 9. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • W roku 2011 wdrożono zintegrowany system bezpieczeństwa sieci UTM, dzięki czemu uniknięto konieczności administrowanie wieloma różnymi urządzeniami co poprawiło niezawodność i poziom bezpieczeństwa informatycznego. • Budynki Szpitala objęte zostały zasięgiem bezprzewodowej sieci WiFi. • na wszystkich oddziałach można korzystać z przenośnych tabletów do prowadzenie elektronicznej dokumentacji medyczne; • wydzielona została sieć umożliwiająca dostęp do Internetu dla pacjentów Szpitala.
 10. 10. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • Moduł UTM zapewnia przepustowość modułów bezpieczeństwa na poziomie prędkości przełączania. • pozwala na inspekcję firewall między różnymi segmentami sieci z wydajnością switch’a • pozwala na przyśpieszanie technologii bezpieczeństwa, takich jak intrusion prevention czy skanowanie antywirusowe • pozwala na stworzenie wielu stref bezpieczeństwa w organizacji dla różnych działów, użytkowników, metod dostępu a nawet serwerów i urządzeń sieciowych.
 11. 11. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • Moduł Analizatora pozwala określić jakie strony są najczęściej blokowane w sieci
 12. 12. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • zagrożenia ze strony wirusów
 13. 13. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • Moduł UTM chroni również sieć wewnętrzną przed rozprzestrzenianiem się wirusów
 14. 14. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • próby ataków przeprowadzane na sieć Szpitala.
 15. 15. Inwestycje w bezpieczeństwo sieci • Znając zagrożenia możemy im przeciwdziałać • Dzięki możliwości analizy incydentów i ich źródeł możemy natychmiast reagować na zagrożenia. Od chwili wdrożenia rozwiązania UTM nie mieliśmy udanych ataków na nasza sieć. • Codzienne raporty incydentów ułatwiają zarządzanie bezpieczeństwem
 16. 16. Moduł WiFI Controller, pozwala na bieżące monitorowanie wszystkich punktów dostępowych z jednego miejsca
 17. 17. Plany na przyszłość • Zbudowanie światłowodowego łącza backupowego • Przeprowadzenie pierwszej w tej części Europy zdalnej operacji z wykorzystaniem robota da Vinci • Przeniesienie usług informatycznych do „chmury”
 18. 18. Dziękuje za uwagę Marcin Lenarczyk Pełnomocnik Dyrektora ds. syst. Informatycznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław kom.: +48 661 924 241 mailto:lenarczyk@wssk.wroc.pl

×