Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bản Tin Sớm      www.bantinsom.com

  Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh
         doanh quốc tế

Trong...
Bản Tin Sớm      www.bantinsom.com
phòng ban và điều phối các dòng lợi nhuận và ngân quỹ đối với các
công ty con ở n...
Bản Tin Sớm      www.bantinsom.com
nguồn lực của công ty được sử dụng để tạo lợi nhuận tối đa và nếu
không, để điều ...
Bản Tin Sớm      www.bantinsom.com
phương pháp định giá chuyển nội bộ được thiết lập bằng cách phân loại
SP thành 3 n...
Bản Tin Sớm      www.bantinsom.com
mà sjư xem xét này có liên quan đến việc định giá cho các công ty con
mà nhà xuất...
Bản Tin Sớm  www.bantinsom.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

địNh Giá SảN PhẩM ChuyểN Giao Trong Kinh Doanh QuốC Tế _ www.bantinsom.com

5,745 views

Published on

địNh Giá SảN PhẩM ChuyểN Giao Trong Kinh Doanh QuốC Tế _ www.bantinsom.com

Published in: Business, Education, Sports
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, ngân hàng…. giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

địNh Giá SảN PhẩM ChuyểN Giao Trong Kinh Doanh QuốC Tế _ www.bantinsom.com

 1. 1. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, sản phẩm (SP) của doanh nghiệp không chỉ để bán cho các khách hàng độc lập mà còn được chuyển giao cho các công ty con hoặc các công ty liên doanh mà doanh nghiệp có một phần sở hữu, gọi là SP chuyển giao nội bộ. Việc định giá những SP này được gọi là định giá chuyển giao nội bộ (Transfer Prices). Về lý thuyết, việc định giá chuyển giao nội bộ quốc tế cũng giống như việc định giá chuyển giao nội bộ trong nước. Tuy nhiên, kỹ thuật định giá chuyển giao quốc tế phức tạp hơn nhiều so với trong nước do quá trình ra quyết định chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng và khó xác định. Phân cấp quản lý và hạch toán- cơ sở của định giá SP chuyển giao Việc định giá SP chuyển giao chỉ xuất hiện khi công ty phân cấp quản lý và hạch toán, mỗi công ty con hoặc liên doanh là một đơn vị phải hạch toán đầy đủ, lập BCTC và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Những lý do phân cấp có thể do yêu cầu của luật pháp hoặc công tác quản lý. Các quy định của luật pháp liên quan đến công ty và các vấn đề khác cũng được thực hiện dối với đơn vị cơ sở, các phòng ban trong việc được phân công hoạt động một cách độc lập. Công ty được xem như là một trung taam lợi nhuận, các chứng từ về tài chính và kế toán được thống nhất theo một quy trình chặt chẽ từ trên xuống dưới. Việc định giá chuyển giao nội bộ cũng để đáp ứng theo yêu cầu của các cơ quan thuế trong nước và ngoài nước. Xuất phát từ mục đích chính là chuyển giao SP trong nội bộ công ty , việc định giá bán SP chuyển giao ngoài việc đảm bảo mục tiêu chung còn phải đảm bảo kích thích, kiểm soát và tăng cường trách nhiệm cho các bộ phận trong công ty. Theo quan điểm của Ronen, J. và McKinney, G. (1997), giá chuyển giao nội bộ phải đảm bảo các mục tiêu sau đây: đảm bảo lợi ích chung toàn công ty , bù đắp chi phí thực hiện SP của bộ phận chuyển giao, kích thích tiết kiệm chi phí và tăng cường trách nhiệm của các bộ phận trong công ty. Trong thực tế, việc định giá chuyển giao nội bộ được xem xét chủ yếu như là một phương tiện để kiểm tra việc thực hiện chức năng của các
 2. 2. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com phòng ban và điều phối các dòng lợi nhuận và ngân quỹ đối với các công ty con ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc định giá chuyển giao nội bộ có thể được áp dụng cho quyết định tiếp thị, giúp công ty đạt được các mục tiêu chiến lược trong việc làm thay đổi môi trường quốc tế. Định giá chuyển giao trong trường hợp công ty sở hữu vốn chi phối. Quá trình định giá SP chuyển giao thường bị phức tạp hóa do khoảng cách địa lý, chi phí thông tin, sự phân quyền đối với từng khu vực thị trường, cũng như các quy định về thuế và hoạt động kinh tế của các quốc gia. Vì các điều kiện thị trường và cạnh tranh rất khác nhau giữa các nước, nên việc áp dụng một chính sách đồng nhất là khó có thể thực hiện được. Việc sởhữu vốn chi phối ở các công ty con thường là lớn hơn 51% vốn, sẽ giúp công ty mẹ có tòan quyền để quyết định quá trình định giá, kiểm soát và điều chỉnh giá. Nhân tố quyết đinh phương pháp định giá phụ thuộc vào nhu cầu về thông tin chi phí và lợi nhuận của công ty cũng như đặc điểm và mục đích giá cả được chuyển đi. Đặc biệt hơn nữa, một nghiên cứu ở các công ty đa quốc gia của Mỹ đã chỉ ra rằng các điều kiện thị trường và sự cạnh tranh ở nước ngoài là hai nhân tố ảnh hưởng quan trọng đối với giá chuyển nội bộ cho xuất khẩu. Nếu mục đích của việc định giá chuyển nội bộ là để cung cấp các dữ kiện về lợi nhuận thì nó là sự cần thết để có thể xác định lợi nhuận một cách chính xác. Những quyết định như vậy phải được thực hiện trên cơ sở các tỷ lệ được chọn lựa để thu hồi lợi nhuận từ sự đầu tư. Cho dù là trong ngắn hạn hay dài hạn thì chi phí cơ hội cũng phải được xem xét. Cơ sở của việc xem xét này nên đặt giá chuyển giao nội bộ trên giá thị trường cạnh tranh hoặc sự phỏng đoán tốt nhất về giá thị trường và yêu cầu đơn vị mua hàng phải mua với giá nội bộ. Theo chính sách này, nếu đơn vị bán hàng có chi phí quá cao, lợi nhuận của nó sẽ thấp và phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của công ty. Nếu mục đích của giá chuyển nội bộ là để giúp công ty trong việc định giá sàn hoặc giá của các SP cuối cùng hoặc giả như mục đích là để chuyển dịch lợi nhuận cho một công ty con ở nước ngoài, việc sử dụng thông tin về chi phí là một phương tiện mang tính quyết định đối với giá chuyển nội bộ. Trong ngắn hạn, chi phí biên tế có thể được xem xét, vì mỗi số lượng chi phí vượt quá như vật sẽ tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thuần. Về dài hạn, chi phí đầy đủ hoặc chi phí chuẩn có thể được xem xét, nó sẽ giúp nhà quản trị quyết định nên hay không nên
 3. 3. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com nguồn lực của công ty được sử dụng để tạo lợi nhuận tối đa và nếu không, để điều chỉnh tình hình. Một vấn đề nữa cũng cần đựoc cân nhắc là quan điểm định giá của cơ quan thuế nước ngoài (nhằm mục đich định giá hàng hóa và áp giá thuế quan). Để giảm thiểu tối đa thuế quan, thường nên xem xét cách định giá càng sát với chi phí càng tốt. Tuy nhiên, ở một số nước, đòi hỏi cơ sở của việc định thuế là “giá thị trường hợp lý” (reasonable market prices) hoặc có quan niềm về giá cả liên quan đến giá thị trường của danh mục hàng hóa ở quốc gia xuất khẩu. Các quy định về thuế quan của các quốc gia cũng ảnh hưởng đến chi phí như là những nền tảng của giá cả. Tỉ lệ thuế suất khác nhau giữa các nước (chẳng hạn khi thuế suất thuế thu nhập công ty ở nước nhà cao hơn thuế suất ở nước là công ty con đang đóng), phương pháp thực hiện là định giá chuyển đi sát với chi phí theo mức được phép. Tuy nhiên, các cơ quan thuế có xu hướng phản đối việc sử dụng thuế như là một tiêu chuẩn cho việc định giá chuyển nội bộ. Vả lại, luật chống phá giá được áp dụng chỉ hạn chế sjư tự do của người bán trong việc định giá dựa trên chi phí. Việc định giá chuyển nội bộ cộng thêm chi phí có nhược điểm là không thể định giá để đảm bảo lợi nhuận tối đa, nếu nó là mục tiêu. Giá cả được định theo cách này có thể không khuyến khích một cách đầy đủ đối với bộ phận sản xuất để giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, chi phí tiêu chuẩn có thể được thỏa mãn như là một cơ sở cho giá chuyển nội bộ công thên chi phí nếu tiêu chuẩn là chính xác. Phương pháp định giá sơ chuyển giao nội bộ sử dụng cả giá chi phí và giá thị trường cạnh tranh có thể cho phép hòan hảo các mục tiêu mong ước không phải gánh chịu những nhược điểm là mỗi phương pháp được áp dụng riêng lẻ. VD: một hệ thống có thể được xây dựng nơi đó giá chuyển nội bộ thì định giá ở chi phí, nhưng đơn vị bán hàng thì được hưởng tín dụng với một phần trăm nhất định của lợi nhuận thuần. Một hệ thống như vật có thể được áp dụng để giảm thiểu thuế ở cùng một lúc tạo ra các dữ liệu lợi nhuận. Mỗi hệ thống định giá chuyển giao nội bộ có liên quan đến các đặc điểm của công ty và các SP mà công ty bán. Một công ty tương đối nhỏ vơi chỉ vài đơn vị điều hành ở nước ngoài, có thể điều hành linh hoạt hơn là ở công ty lớn. Quy mô của công ty cũng liên quan đến một số và kiểu SP ở trong hệ SP của công ty. Vì giá chuyển nội bộ của các SP khác nhau có thể nên được định bởi các phương pháp khác nhau. Chẳng hạn,
 4. 4. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com phương pháp định giá chuyển nội bộ được thiết lập bằng cách phân loại SP thành 3 nhóm: Đặc tính SP Nguyên tắc định giá Loại A Gồm những SP chưa từng được Giá chuyển nội bộ nên đặt ở sản xuất trong nội bộ công ty mức độ cạnh tranh dài hạn Loại B Gồm những SP từ khi đặt hàng Giá chuyển nội bộ nên đặt ở đến khi sản xuất phải mất một mức cạnh tranh dài hạn và thời gian dài và dòi hỏi một chi được điều chỉnh cho ngắn phí đầu tư đáng kể hạn bất thường Loại C Gòm những SP mà người sản Việc định giá chuyển nội bộ xuất có thể thay đổi trong một nên được đặt ở mức cạnh thời gian ngắn tranh hiện hành. Nói chung, định giá chuyển giao được sử dụng để hoàn thiện các mục tiêu quản lý. Một lý do khác cho việc sử dụng giá cả chuyển nội bộ cạnh tranh là luật thuế thường được đặt ra để ngăn chăn việc di chuyển vốn và lợi nhuận vì có thể các công ty vệ tinh dựa thế của công ty để trốn thuế. Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất rằng giá cả công bằng và hợp lí là giá không chỉ dựa vào giá thị trường mà nó được thiết lập bởi sự trả giá giữa các đơn vị mua và bán, đơn vị mua có toàn quyền mua bên ngoài nếu họ muốn. Vì giá cả cạnh tranh có thể khác nhau giữa các thị trường một công ty lấy giá chuyển nội bộ dựa trên cơ sở các điều kiện cạnh tranh ở mỗi thị trường có thể phải đặt nhiều giá khác nhau cho mỗi thị trường. Cách tập hợp định giá như vatạ không chỉ phức tạp tốn kém đối với nhà quản lý mà sự bất hòa có thể xuất hiện giữa các đơn vị của công ty. Vả lại, cơ quan thuế trong nước và ngoài nước có thể phản đối nếu họ cảm thấy giá chuyển nội bộ khác nhau có thể tạo ra sự di chuyển lợi nhuận từ một nước này sang một nước khác, và do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận chịu thuế. Định giá chuyển giao trong trường hợp công ty sở hữu một phần vốn (không chi phối) Khi việc nắm giữ quyền lợi một phần vốn hoặc trong trường hợp liên doanh (thường là sở hữu dưới 51% vốn), người bán không thể độc quyền giá cả đối với việc định giá chuyển giao nội bộ. Bản chất độc lập của người mua yêu cầu giá cả phải được định theo quyền lợi của các chủ sở hữu khác hoặc các đối tác trong liên doanh. Việc định giá chuyển nội bộ đối với các công ty nước ngoài mà công ty sở hữu phần vốn không chi phối liên quan đến một số sự xem xét thêm,
 5. 5. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com mà sjư xem xét này có liên quan đến việc định giá cho các công ty con mà nhà xuất khẩu sở hữu phần vốn chi phối. Có ít lý do để định giá chuyển giao nội bộ càng sát với chi phí càng tốt bởi vì sự chuyển dịch lợi nhuận ra nước ngoài có nghĩa là đối tác sẽ chia sẻ trong đó. Tương tự, cũng không kợp lý nếu viecẹ chuyển đi được thực hiện ở nước ngòai cao hơn giá thị trường có cạnh tranh. Trong thực tế, ở đó có thể có một phần áp lực của đối tác nước ngoài để gửi chuyển nội bộ phải thấp hơn giá thị trường bên ngoài. Tiến trình định giá chuyển nội bộ trong hoàn cảnh này giống như tiến trình định giá đối với đối tác thứ ba. Cách thức tiến hành thông thường giống cuộc đàm phán với điều kiện người mua có toàn quyền mua bên ngoài. Tuy nhiên, nếu liên doanh được thành lập cho một mục đích đặc biệt, có thể sản xuất một số SP không có sẵn ở đâu đó, giá chuyển nội bộ có thể được định trên cơ sở các yếu tố thêm vào. Trong những điều kiện như vật, các điều hành hay nhất là lấy cơ sở điểm hòa vốn. Giá cả được tính cho khách hàng có thể tính cao một cách vừa phải để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, nếu một trong hai đối tác nhận phần nhiều hơn của SP của liên doanh, đối tác này sẽ hưởng lợi nhiều hơn đối tác kia. Nếu SP của liên doanh yêu cầu các bộ phận được sản xuất bởi một trong các đối tác, tình hình trở nên phức tạp hơn. Nói chung, theo hòan cảnh này, đối tác bán rất muốn định giá cao, trong khi đó, đối tác kia muốn định giá thấp. Không có sự hướng dẫn chung cho các bên trong việc định giá chuyển nội bộ trong một tình hình như vậy. Việc thực hành thông thường trong trường hợp này là: tính số lượng bộ phận được cung cấp bởi một hoặc cả hai bên; ước tính sản lượng của liên doanh để chia sẻ cho mỗi bên; xem xét đến các yếu tố thuế; đàm phán một hợp đồng có nội dung theo một công thức cụ thể cho việc tính toán giá chuyển nội bộ. Định giá chuyển giao nội bộ là vấn đè phức tạp trong kinh doanh quốc tế, xét cả về khía cạnh kĩ thuật cũng như pháp lý. Giá chuyển giao là công cụ kiểm soát chi phí, phân chia lợi nhuận, đánh giá thành quả cũng nưh các vấn đề về lợi ích khác. Kỹ thuật định giá SP chuyển giao dựa trên các thông tin về chi phí và có tính đến lợi ích của công ty khi xác định lợi nhuận. Việc sở hữu vốn có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trình định giá do công ty có hay không có quyền xác lập chính sách giá. Xem xét và phân tích các vấn đề có liên quan đến giá chuyển giao sẽ giúp người quản lý nhận thức đầy đủ hơn các yếu tố tác động và ý nghĩa của loại giá này trong kinh doanh. TS Hoàng Tùng (Tạp chí Kế toán)
 6. 6. Bản Tin Sớm www.bantinsom.com

×