Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WVS vraagt om keuze

369 views

Published on

www.wvsgroep.nl

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

WVS vraagt om keuze

  1. 1. WVS-groep in de media, 2010 Uit BN/DeStem 26 oktober 2010 WVS vraagt om keuze door John Lazaroms john.lazaroms@bndestem.nl. dinsdag 26 oktober 2010 | 00:20 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 26 oktober 2010 | 00:23 ROOSENDAAL - Vanaf 2011 krijgen de gemeenten die aangesloten zijn bij de WVS-groep te maken met een stevige bezuiniging op het rijksbudget Wsw. In totaal zou het gaan om zo'n 3,5 miljoen euro. De bijdrage die elke gemeente betaalt aan de WVS-groep, nu nog € 467 per medewerker, gaat dus eerder omlaag dan omhoog. Dat betekent concreet dat de WVS-groep in 2011 met forse rode cijfers te maken krijgt. Zeker als geen maatregelen worden genomen. De directie van de WVS-groep constateert dat van verdere bezuinigingen en efficiënter werken niet veel verwacht mag worden. Want het bedrijf voor sociale werkvoorziening heeft, zeker door de crisis van de laatste jaren, al fors moeten snijden in de kosten. In het verleden heeft de WVS-groep al eens aan de deelnemende gemeenten gevraagd mee te denken over adequate opdrachtverlening door de gemeenten zelf. Nu roept ze de gemeenten op om haast te maken met een werkgroep die gaat bekijken of de aangesloten gemeenten daadwerkelijk iets kunnen doen aan het stimuleren van het aantal gemeentelijke opdrachten aan de WVS-groep. www.wvsgroep.nl

×