ONDERNEMEND


    Jaarverslag 2008
Inhoud
De opbouw van dit jaarverslag is als volgt:


 • Vertrouwen

 • Goed geoliede machine

 • Kwaliteit & uitdag...
2
1
Voorwoord
  Vertrouwen  3
Voorwoord

  Over het algemeen kijk ik met tevre-    viel tegen het eind van het jaar ook
  denheid terug naar 2008...
gemeenten. Over het geheel genomen
zijn stappen gezet op het gebied van
de regie door de aangesloten gemeen-
ten en durf i...
Woord van de voorzitter

  Bij de start van 2008 hadden wij als     we het kunnen blijkt al uit de groei die
  bes...
Woord van de redactie

Het jaarverslag 2008 - ‘Ondernemend’!
Ieder jaar is het voor de redactie weer  waarin de organisa...
‘Ik heb het goed’
  Ik heb onregelmatige diensten, bij droog weer werk ik van
  ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, o...
2  Strategie, beleid
  en structuur
 Goed
geoliede machine    9
Strategie, beleid en structuur

   Algemeen                 aan WVS-groep en de daarbij behorende   ka...
Organigram WVS-groep

                   Gemeenschappelijke
                     r...
Bestuur                  2009-2012 (zie hiervoor onder Alge-     worden benoemd tot (extern) lid van...
Managementteam
In het Managementteam van
WVS-groep hebben zich in 2008 drie
mutaties voorgedaan.

De heer A.J. Wolfs MBA, ...
Klachten- en geschillencommissie      steunzolen (twee klachten, beiden on-   van de maximale benoemingstermijn.
D...
holding ressorteren per ultimo 2008    Commissarissen per 31 december       die in dienst zijn bij Flexkompaan ...
Het ligt in de bedoeling om de niet-    hiervoor onder Polygarde Brabant B.V.)   Stichting Samen Werken
   Wsw-geï...
3
    WVS@Work
    WVS Industrie
    WVS Diensten
Kwaliteit & uitdaging  17
V.l.n.r. Corina Konings (Directeur WVS Diensten), Jos Koopman
   (Directeur WVS Industrie) en Toine Witters (Directeur W...
Divisies
                                            WVS Diensten
      ...
Divisieteam WVS Diensten. V.l.n.r. staand: Jan Lanooij (Bedrijfsleider Groen-West), Ad van den Broek (Bedrijfsleider Diens...
WVS Industrie
                    WVS Industrie
         orderportefeuille
• Goed gevulde
  ...
Voor Toine Witters, sinds 27 oktober     dan verwacht. Daarvoor heeft de afde-     instrument MELBA, beduidend pro...
In 2008 zijn we bij de afdeling Deta-   Het jaar 2008 stond in het teken van
cheringen en Begeleid Werken met de    ...
Dit alles met als doel mensen zo lang   optimalisering in onze vestiging in Ber-
   mogelijk in de gelegenheid te ste...
naar verwachting een grote groep     van glasbakken en onze activiteiten    onkruidverdelger, er moet dus meer
med...
Opleidingen                zoals VCA (veiligheid) en SVS (lande-   krijgen hier een gedegen opleiding,
 ...
‘Sterk plichtsgevoel’
Bij groothandel LJA Pelle te Bergen op Zoom worden exclusieve
chocoladeproducten in- en omgepakt. Va...
‘zeer tevreden’
   Van Mook Schoentechniek & Schoenmode te Roosendaal is als erkend
   orthopedisch en schoentechnisch...
4   Centrale Diensten
Denken in
   mogelijkheden  29
Op weg naar Ondernemerschap

   Aan tafel zitten de concernhoofden     ‘Talent & Salaris,’ zo licht Berend Jan  di...
Concernhoofden
                                    V.l.n.r. Berend Jan Stasse, Huub van...
ersoneelssy-      Campagne
           Talent & Salaris (p
• Implementatie
  steem en salarisa
     ...
Een nieuwe rol              ontvallen van enkele grote opdrachten   Meldingen van storingen e.d. worden
I...
‘Als hoofd Facilitaire Zaken gaf ik in   Deze achterstanden zijn in 2008 weg-    project WoonService op zich genomen....
Klein begonnen...
Hoewel klein begonnen, is Kadis vijf jaar later uitgegroeid tot een
afdeling Businesspost &
Pakketservic...
Ondernemingsraad [OR]

                Verkiezingen                Gezondheid Welzijn Mili...
werkwijze van en samenwerking met     hun eigen werk en afdeling verhogen.    2007 en de administratie bij gebruik...
Samenwerking met de Algemeen        een concernhoofd P&O, kaderbijeen-    tussen de Algemeen Directeur en
   D...
5  Communicatie
    Profileren  39
Draai van de kaai
   Tijdens de jaarlijkse profwielerronde De Draai van de Kaai op
   maandag 4 augustus was WVS-groep...
Een gedetacheerde medewerker van
                                       WVS@Work wor...
42
WVS-groep                 Kaderbijeenkomst
sponsort veldduatlon           In 2008 is er elk kwa...
Op 26 mei vond in de Sint Jan in Roosendaal
   de slotbijeenkomst plaats van de kaderbrede
   cultuuropleiding ‘op weg...
St. Lucas
                                  Vijftien studenten hebben als eindexamenopdra...
Regio Business Dagen  Op 9 en 10 april 2008 zijn de Regio
              Business Dagen gehouden in
    ...
Sponsoring Jeugdronde

WVS-groep was ook dit jaar wederom sponsor van de Nationale Jeugdronde. Dit
jaar deden 420 kinderen...
Peer van Sprundel werkt via WVS@Work bij de gemeente Moerdijk. Van de toenmalige directeur Midde-
   len, Henk Verbeek, ...
6  WoonService en
   Polygarde Brabant BV
Commerciële
    slagkracht   49
WoonService & Polygarde Brabant BV


   In het kader van nieuwe ondernemende werkgelegenheidsprojecten heeft
   WVS-gr...
Polygarde Brabant BV
In samenwerking met een particulier
beveilingsbedrijf uit Limburg, EBM
Security, is WVS-groep in 2008...
Caslav, medewerker Polygarde Brabant B.V.

                          ‘Ik wil beslist
      ...
7  Overzichten
         53
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2008

2,443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2008

 1. 1. ONDERNEMEND Jaarverslag 2008
 2. 2. Inhoud De opbouw van dit jaarverslag is als volgt: • Vertrouwen • Goed geoliede machine • Kwaliteit & uitdaging • Denken in mogelijkheden • Profileren • Commerciële slagkracht • Overzichten • Afkortingen
 3. 3. 2
 4. 4. 1 Voorwoord Vertrouwen 3
 5. 5. Voorwoord Over het algemeen kijk ik met tevre- viel tegen het eind van het jaar ook denheid terug naar 2008. Zeker als ik een belangrijke opdrachtgever voor de in overweging neem dat het jaar begon houtafdeling aan de Bosstraat plotse- met een overbezetting van 40 SE’s aan ling weg. Dit laatste had tot gevolg dat Sw-medewerkers, wat een kleine 1 we onze machinale houtbewerkingslijn, miljoen euro aan ongedekte loonkos- waar we voor een twintigtal medewer- ten betekend zou hebben. Met één kers emplooi hadden, hebben moeten klap zou daarmee het positieve saldo ontmantelen. Nog vóór Kerst hebben van een miljoen van het voorafgaande we al deze medewerkers elders weten jaar teniet gedaan zijn. Met een strikte te plaatsen. De stap ‘van binnen naar plaatsingsstop tot voorbij het eerste buiten’ werd in 2008 door een toene- halfjaar hebben we deze kosten een mend aantal medewerkers gedaan; er halt toe kunnen roepen en wisten we is verdere groei te zien ten opzichte het jaar - ondanks fikse tegenwind in van voorgaande jaren. Verder kan ik tot het laatste deel van het jaar - met een mijn genoegen constateren dat de rela- positief resultaat af te sluiten. tie werkgever ondernemingsraad sterk is verbeterd. Er is goed en opbouwend Belangrijk is ook dat we er in geslaagd overleg. zijn om twee directie posities in te vullen, de directeur van WVS Industrie, Het jaar 2008 is ook het jaar geweest Jos Koopman, trad per 1 september waarin de subsidiestroom voor de aan. Toine Witters, directeur WVS@ Wsw niet langer vanuit het Ministerie Work, kwam per 27 oktober in dienst. van SZW rechtstreeks aan ons werd Daarnaast is de positie van adjunct- verstrekt, maar liep deze via de directeur per 1 september ingevuld gemeenten. Dat is het gevolg van door Corina Konings, directeur WVS de nieuwe wet Wsw. De regie is bij Diensten. De terugslag in de economie de gemeenten komen te liggen. Alle in de laatste maanden van het jaar negen aangesloten gemeenten heb- heeft zijn weerslag ook gehad op het ben de opdracht tot uitvoering van de reilen en zeilen van WVS-groep. Nadat Wsw het afgelopen jaar bij WVS-groep eerst werd besloten om de samen- neergelegd en dat stemt ons positief. werking met WGD, waar toch een Een en ander betekent wel dat er voor honderdtal van onze medewerkers WVS-groep meer werk is gekomen gedetacheerd waren, te beëindigen, wat betreft het rapporteren aan de 4
 6. 6. gemeenten. Over het geheel genomen zijn stappen gezet op het gebied van de regie door de aangesloten gemeen- ten en durf ik te stellen dat ook de gemeenten tevreden zijn over de uitvoering door WVS-groep. In het afgelopen jaar is ook hard gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan 2009-2012. Bestuur, directie en ondernemingsraad hebben hierin hun visie neergelegd over de strategische koers van WVS-groep voor de komende jaren. Tot slot, wil ik nog even stilstaan bij onze organisatiebrede kaderopleiding ‘Op weg naar Ondernemerschap’ en onze campagne ‘Zo zijn onze manieren.’ Beide zaken hebben iets in gang gezet binnen het bedrijf, onze mensen zijn ondernemender geworden, er is wat gebeurd! Drs. J.J.M. (Jan) Snoek, Algemeen Directeur 5
 7. 7. Woord van de voorzitter Bij de start van 2008 hadden wij als we het kunnen blijkt al uit de groei die bestuur het beeld dat het een jaar van er is bij de divisies WVS Diensten en consolidatie zou worden. De financiën WVS@Work. De divisie WVS Industrie waren op orde en er kon onder een blijft nog achter maar ook daar wordt gunstig gesternte gezocht worden naar door het management gezocht naar een nieuwe algemeen directeur. Deze oplossingen om zich steeds meer te aanname is ook waarheid geworden. profileren in een moeilijke markt. WVS-groep opereert steeds meer als een geoliede machine en medewerkers, Tot slot wil ik toch ook nog een beroep maar vooral ook gemeenten, hebben doen op de gemeenten. Zij zouden veel weer vertrouwen in WVS-groep. Dit meer mee kunnen denken in de moge- wordt bevestigd door het feit dat we lijkheden die er zijn om WVS-groep in ook het jaar 2008 zonder verlies afslui- te schakelen voor activiteiten. Ik ben er ten en zelfs weer een kleine winst heb- namelijk van overtuigd dat ook daar nog ben geboekt conform de prognoses. veel meer mogelijkheden zijn dan waar de gemeenten nu gebruik van maken. Echter, we zijn er nog niet. Ook de ko- Het is voor de gemeenten, maar ook mende jaren zullen we onze schouders voor ons, een grote uitdaging om die onder onze WVS-groep moeten zetten. mogelijkheden ook daadwerkelijk te Meer nog dan in het verleden zullen we benutten. Dit hoeft dan niet alleen onze commerciële slagkracht moeten maar omdat het een gewenste sociale vergroten. De opdrachten komen niet ontwikkeling is, maar ook omdat ik er vanzelf naar ons toe. We zullen actief als voorzitter van overtuigd ben dat we moeten zijn op de markt en ons door de kwaliteit in huis hebben om een kwaliteit en inzet profileren. Het gaat bij prima product af te leveren. Wij hebben opdrachtgevers immers steeds meer er de mensen voor en die willen ontzet- om de kwaliteit die geleverd moet wor- tend graag laten zien dat zij net als den en in mindere mate om de sociale iedereen een bijdrage kunnen leveren doelstelling van WVS-groep. aan de maatschappij. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat we inderdaad over een prima kwaliteit Drs. J.L.J. (John) van Hal, en inzet beschikken. Echter, dit mag voorzitter nog meer worden geprofileerd. Dat 6
 8. 8. Woord van de redactie Het jaarverslag 2008 - ‘Ondernemend’! Ieder jaar is het voor de redactie weer waarin de organisatie ondernemend te trots uit. De titel ‘Ondernemend’ is een uitdaging om een heel jaar samen werk is gegaan en van de geijkte paden dus geen lukraak gekozen term maar te vatten in één titel. De titel van een is afgeweken. Uiteraard slaat de titel een onderwerp dat in de kern van de jaarverslag moet recht doen aan de van het jaarverslag ook op het onder- organisatie zit. ontwikkelingen die in dat jaar centraal nemende karakter van onze mensen. stonden en uiteraard passen bij de Onze medewerkers zitten niet bij de Om tot een kort, duidelijk en prettig identiteit van de organisatie. Met de pakken neer maar hebben de durf om leesbaar jaarverslag te komen heb- titel ‘Ondernemend’ hebben we in gedetacheerd te worden of met inzet ben we dit jaar gekozen voor een onze ogen geen hooghartige term en plezier dagelijks aan de slag te gaan ‘interview-stijl’. Waar voorheen werd gekozen die niet bij ons zou passen. in of buiten onze werkbedrijven. Steeds gekozen om iedere Divisie en staf- Het jaar 2008 was dan ook in vele meer bedrijven die zaken met ons doen afdeling apart te laten terugblikken op opzichten een ondernemend jaar. In de merken de voordelen van de hoge het voorafgaande jaar, is er nu gekozen dagelijkse opdracht van WVS-groep om motivatie van onze medewerkers voor meer eenheid door middel van passend werk te bieden aan mensen en de begeleiding van de interne interviews met de Divisiedirecteuren met een afstand tot de arbeidsmarkt, organisatie. Ondernemers zien dus en Concernhoofden. Wij hopen er in moet er creatief en slagvaardig te werk naast de primaire prijs/kwaliteit geslaagd te zijn met dit jaarverslag een worden gegaan. Nieuwe projecten afwegingen ook de voordelen van compleet en overzichtelijk beeld van zoals Polygarde Brabant B.V. (beveili- Maatschappelijk Verantwoord de ontwikkelingen in 2008 gegeven te ging) en WoonService zijn voorbeelden Ondernemen (MVO) en dragen dit met hebben. 7
 9. 9. ‘Ik heb het goed’ Ik heb onregelmatige diensten, bij droog weer werk ik van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, ook op zaterdag. In de winter zit ik dan lekker thuis. Ik heb het goed, ik werk heel zelfstandig, deel mijn eigen tijd in. Lekker buiten, goede contacten met de klanten, ik zou niet anders meer willen. Rob van Daal, medewerker Groenvoorziening WVS Diensten 8
 10. 10. 2 Strategie, beleid en structuur Goed geoliede machine 9
 11. 11. Strategie, beleid en structuur Algemeen aan WVS-groep en de daarbij behorende kabinet heeft inmiddels aangegeven in Het jaar 2008 was het eerste jaar rijkssubsidie Wsw is door de gemeen- 2010 met enkele pilots te willen starten waarin de gemeenten en WVS-groep ten volledig aan WVS-groep uitgekeerd. om te bezien op welke wijze mensen hebben gewerkt volgens de gewijzigde Tevens is afgesproken dat WVS-groep met een (grote) afstand tot de arbeids- Wet sociale werkvoorziening (Wsw). de gemeentelijke verordeningen op markt (en dus ook de Wsw-doelgroep) Per 1 januari 2008 is de regie van de het wachtlijstbeleid uitvoert. Later in in de toekomst zo goed mogelijk in uitvoering van de Wsw nadrukkelijk bij het jaar is duidelijk geworden dat de het arbeidsproces kunnen worden de gemeenten komen te liggen. Dit aangesloten gemeenten ook de uitvoe- opgenomen. betekent dat de gemeenten, meer nog ring van de PGB-verordeningen en de dan in het verleden, het beleid met verordeningen op de Cliëntenraad SW In december 2008 heeft het algemeen betrekking tot de uitvoering van de aan WVS-groep hebben opgedragen. bestuur van WVS-groep het ontwerp- Wsw bepalen. Tevens wordt de Eind 2008 is aan de aangesloten ge- beleidsplan 2009-2012 om commentaar rijkssubsidie Wsw vanaf 1 januari meenten een voordracht toegezonden toegezonden aan de negen aangesloten 2008 rechtstreeks uitgekeerd aan de voor benoeming van de leden van de gemeenten. Speerpunten in dit beleids- gemeenten (en dus niet meer aan Cliëntenraad SW. Naar verwachting zal plan zijn het zoveel mogelijk uitplaatsen WVS-groep), hetgeen inhoudt dat de de Cliëntenraad SW in het 2e kwartaal van Wsw-geïndiceerden en het zo gemeenten zélf moeten bepalen op van 2009 van start kunnen gaan. gezond mogelijk houden van de welke wijze ze dit geld willen aanwen- exploitatie. Tevens wordt in dit den voor de uitvoering van de Wsw. In oktober 2008 verscheen het advies ontwerpbeleidsplan, indien mogelijk, van de Commissie De Vries over de rekening gehouden met de adviezen Voor het jaar 2008 zijn tussen de fundamentele herbezinning op de van de Commissie De Vries. Naar gemeenten en WVS-groep goede Wsw. Deze commissie adviseert het verwachting zal het algemeen bestuur afspraken gemaakt over de uitvoering kabinet om maatregelen te treffen voor in april 2009 het beleidsplan 2009-2012 van de Wsw. Alle negen aangesloten een veel bredere doelgroep dan alleen vaststellen. gemeenten hebben in 2008 de de Wsw-doelgroep met een (grote) volledige Wsw-taakstelling opgedragen afstand tot de arbeidsmarkt. Het 10
 12. 12. Organigram WVS-groep Gemeenschappelijke regeling x Algemeen Propeople Holding Raad van Bestuur BV Commissarissen xxx xx Bezwaar- Accessio Klachten Dagelijks Reïntegratie- Flexkompaan Polygarde schriften commissie Bestuur BV Brabant BV commissie diensten BV Bestuurssecretariaat Ondernemings- Directie raad 2 ARBO FI&A P&O x Gemeenschappelijke regeling 100% aandeelhouder Facilitaire zaken xx uitoefenen aandeelhoudersrechten xxx Propeople Holding BV aandeelhouder WVS@Work WVS Diensten WVS Industrie 11
 13. 13. Bestuur 2009-2012 (zie hiervoor onder Alge- worden benoemd tot (extern) lid van Het algemeen en het dagelijks bestuur meen) en de aanstaande herziening het dagelijks bestuur. zijn in 2008 betrokken geweest bij de van de gemeenschappelijke regeling besluitvorming over het sociale en het WVS-groep. Het algemeen bestuur In de samenstelling van het algemeen financiële beleid van WVS-groep (op besloot, vooruitlopend op de herziening bestuur traden in 2008 twee wijzigin- hoofdlijnen). Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke rege- gen op. De heer mr. S.M.Th.P. Ver- stelde in 2008 de jaarrekening 2007, ling, alvast twee externe adviseurs te meulen, wethouder van de gemeente het sociaal jaarverslag 2007, de begro- benoemen in het dagelijks bestuur, te Zundert, werd in het algemeen bestuur ting 2009 en de meerjarenbegroting weten de heren drs. J.W. Schipper en opgevolgd door mevrouw W. van Hees 2010-2012 vast. Daarnaast werden de mr. S.M.Th.P. Vermeulen. Dit, met het en wethouder J.W. Boluijt van de ge- financiële prognoses in het algemeen oog op de inbreng van bijzondere des- meente Steenbergen werd opgevolgd bestuur besproken. Tevens werd in kundigheid en ervaring in het dagelijks door wethouder C. Zijlmans. 2008 het Mandaatstatuut 2004 door bestuur, alsmede met het oog op de het algemeen bestuur geactualiseerd. bestuurlijke continuïteit. Zodra de tekst Op pagina 55 van dit jaarverslag treft Andere onderwerpen die in 2008 in van de gemeenschappelijke rege- u de samenstelling van het algemeen het algemeen bestuur aan de orde ling is herzien zullen de twee externe en het dagelijks bestuur aan per 31 kwamen zijn het ontwerp-beleidsplan adviseurs door het algemeen bestuur december 2008. Het Dagelijks Bestuur, situatie per 31 december 2008. V.l.n.r. staand: Jan Snoek (Algemeen Directeur), Corina Konings (Adjunct-Directeur), Jan Schipper (Adviseur Dagelijks Bestuur), Pieter Havermans (Secretaris). Zittend: Maarten van Eekelen (plv. voorzitter, wethouder van Bergen op Zoom), John van Hal (Voorzitter, wethouder van Rucphen) en Stefan Vermeulen (Adviseur Dagelijks Bestuur). 12 Op de foto ontbreekt Theo Vaes (lid Dagelijks Bestuur, wethouder van Etten-Leur)
 14. 14. Managementteam In het Managementteam van WVS-groep hebben zich in 2008 drie mutaties voorgedaan. De heer A.J. Wolfs MBA, concernhoofd P&O, heeft WVS-groep in april 2008 verlaten. De functie van concernhoofd P&O wordt sindsdien waargenomen door een interim-manager, de heer H. van Crugten. Per 1 september 2008 is de heer J.H.G. Koopman gestart in de functie van directeur van de divisie WVS Industrie. Hij was daarmee de opvolger van de interim-manager, de heer ir. J.H. Ruts. De heer A.M. Witters is met ingang van 27 oktober 2008 benoemd als directeur van de divisie WVS@Work. Deze functie werd voor- Het Managementteam: V.l.n.r. (staand): Jan Snoek (Algemeen Directeur), Corina dien waargenomen door de algemeen Konings (Directeur WVS Diensten), Toine Witters (Directeur WVS@Work), Jos Koopman (Directeur WVS Industrie), Berend Jan Stasse (Concernhoofd FI&A) directeur, de heer drs. J.M.M. Snoek. V.l.n.r. (zittend): Pieter Havermans (Concernhoofd Bestuurssecretariaat), Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Huub van Crugten (Concernhoofd P&O). Ven, directeur van de divisie WVS Dien- sten werd met ingang van 1 september 2008 benoemd tot adjunct-directeur Bezwaarschriftencommissie met het bereiken van de maximale be- van WVS-groep. In deze functie ver- De Bezwaarschriftencommissie noemingstermijn. Hij werd als voorzit- vangt zij, in voorkomende gevallen, de adviseert het bestuur over ingediende ter van de Bezwaarschriftencommissie algemeen directeur. bezwaarschriften in het kader van de opgevolgd door één van de commissie- Algemene wet bestuursrecht (Awb). leden, de heer drs. J.W.A.G. Steeghs. Eind 2008 is door het algemeen Het gaat hierbij meestal om bezwaar- Mevrouw mr. J.M. Wijnmalen-Hans bestuur besloten het (tijdelijke) inte- schriften die ingediend worden door werd met ingang van 1 mei 2008 rimcontract met de heer drs. J.M.M. ambtenaren die in dienst zijn bij WVS- benoemd in zijn plaats tot lid van de Snoek te verlengen tot 1 augustus groep. De commissie behandelde in Bezwaarschriftencommissie. 2009. 2008 geen bezwaarschriften (2007: 4). Op pagina 56 treft u een overzicht aan Op pagina 56 van dit jaarverslag treft u De heer mr. P. Engelvaart nam per 1 van de samenstelling van de de samenstelling van het MT aan per mei 2008 afscheid als voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie per 31 december 2008. Bezwaarschriftencommissie in verband 31 december 2008. 13
 15. 15. Klachten- en geschillencommissie steunzolen (twee klachten, beiden on- van de maximale benoemingstermijn. De Klachten- en geschillencommissie gegrond), de geschiktheid tot werken Zij werd opgevolgd door mevrouw mr. adviseert het bestuur en de directie (één klacht, ongegrond), de inhouding M.A.E. in ‘t Veld. Met ingang van 1 mei over geschillen in de arbeidsverhouding van salaris (één klacht, ongegrond), 2008 trad mevrouw A. in ’t Veld terug tussen Wsw- / WIW-medewerkers en de passendheid van een functie (één als lid van de Klachten- en geschillen- WVS-groep, alsmede over klachten klacht, ongegrond), de ingangsdatum commissie. Haar plaats werd ingeno- die betrekking hebben op seksuele van indeling in een functieschaal (één men door mevrouw mr. J.M. Lammers- intimidatie, agressie en geweld en klacht, gegrond), de berekening van Sigterman. klachten (van derden) die zich richten (over)werk en verlofuren (één klacht, tegen het optreden van WVS-groep. De ongegrond), ontslag (één klacht, Op pagina 56 treft u een overzicht aan commissie behandelde in het verslag- ongegrond), de ingangsdatum van de van de samenstelling van de Klachten- jaar 15 klachten/geschillen (2007: 17). toekenning van een uitloopschaal (één & geschillencommissie per 31 decem- De klachten/geschillen die in 2008 zijn klacht, ongegrond), en het niet-toeken- ber 2008. ingediend hadden betrekking op sek- nen van een uitloopschaal (één klacht, suele intimidatie, agressie en geweld ongegrond). (twee klachten, beiden gedeeltelijk Propeople Holding B.V. gegrond / gedeeltelijk ongegrond), een Mevrouw mr. J.M. Wijnmalen-Hans WVS-groep is 100% aandeelhouder van opgelegde disciplinaire maatregel (drie nam per 1 mei 2008 afscheid als voor- Propeople Holding B.V. Deze holding klachten, allen ongegrond), de afwijzing zitter van de Klachten- & geschillen- fungeert als paraplu voor de private van vergoeding voor de aanschaf van commissie in verband met het bereiken onderdelen van WVS-groep. Onder de Raad van Commissarissen, v.l.n.r. Albert de Jong, John Lensen en Huub Stijnen.
 16. 16. holding ressorteren per ultimo 2008 Commissarissen per 31 december die in dienst zijn bij Flexkompaan B.V. de volgende (private) werkmaatschap- 2008. worden voor 100% doorbelast naar pijen: Accessio Reïntegratiediensten WVS-groep. De werknemers van B.V., Flexkompaan B.V. en Polygarde Flexkompaan B.V. beschikken over een Brabant B.V.. Propeople Holding B.V. is Accessio Reïntegratiediensten B.V. eigen arbeidsvoorwaardengids. 100% aandeelhouder van Accessio B.V. Accessio is een 100% dochter van en Flexkompaan B.V.. De holding is Propeople Holding B.V. en richt zich Het financiële resultaat van Flexkom- 50% aandeelhouder in Polygarde Bra- op de uitvoering van (private) reïn- paan B.V. was over 2008 ongeveer bant B.V.. Door middel van de holding tegratieactiviteiten. Accessio werkt nihil. kan WVS-groep slagvaardig inspelen op nauw samen met gemeenten, het allerhande commerciële ontwikkelin- UWV, WVS-groep en opdrachtgevers Het concernhoofd P&O a.i. van WVS- gen en kansen. Door middel van deze uit het bedrijfsleven. De operationele groep, de heer H.M. van Crugten, holding B.V. kunnen, indien nodig en/of bedrijfsvoering was tot 1 november fungeert als bestuurder / statutair gewenst, werkmaatschappijen worden 2008 in handen van mevrouw M. van directeur van Flexkompaan B.V.. Als opgericht voor specifieke doeleinden. Kemenade. Na 1 november 2008 is plaatsvervangend statutair directeur Tevens kan via de holding worden ge- de operationele leiding van Accessio is aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. participeerd in en/of worden samenge- tijdelijk waargenomen door mevrouw Konings-van de Ven (adjunct-directeur werkt met andere private bedrijven. C.H.J.N.M. Konings-van de Ven. WVS-groep). Het financiële resultaat van de holding Accessio boekte in 2008 een winst B.V. wordt gevormd door de financiële van € 111.000,--. Het (uitgebreide) resultaten van de werkmaatschappijen. jaarverslag van Accessio is in te zien op Polygarde Brabant B.V. In 2008 werd een bescheiden winst www.accessiobv.nl. Vanaf 1 oktober 2008 is onder de geboekt (ruim 1 ton) die als dividend paraplu van de Stichting West Brabant aan WVS-groep is uitgekeerd. De algemeen directeur van WVS- Werkt (zie hierna) het project ‘Poly- groep, drs. J.M.M. Snoek, fungeert garde’ gestart. Doelstelling van dit De algemeen directeur van WVS- als bestuurder / statutair directeur van project is om mensen met een afstand groep, drs. J.M.M. Snoek, fungeert Accessio Reïntegratiediensten B.V.. Als tot de arbeidsmarkt op te leiden tot als bestuurder / statutair directeur van plaatsvervangend statutair directeur beveiliger en toe te leiden tot werk op Propeople Holding B.V.. Als plaatsver- is aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. de reguliere arbeidsmarkt in de beveili- vangend statutair directeur is aangewe- Konings-van de Ven (adjunct-directeur gingsbranche. zen mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van WVS-groep). de Ven (adjunct-directeur WVS-groep). Gedurende hun dienstverband bij de Op de holding wordt toezicht uitgeoe- Stichting West Brabant Werkt volgen fend door een Raad van Commissaris- Flexkompaan B.V. de deelnemers aan het project ‘Po- sen. De Raad van Commissarissen is in Flexkompaan B.V. is eveneens een lygarde’ een opleiding tot beveiliger. 2008 vijfmaal bijeen geweest. 100% dochter van Propeople Holding Bij de uitvoering van dit project wordt B.V. en is opgericht voor het aanstellen nauw samengewerkt met EBM Event Op pagina 57 treft u een overzicht aan van regulier personeel bij WVS-groep. Staffing B.V. uit Maastricht. van de samenstelling van de Raad van De loonkosten van de werknemers 15
 17. 17. Het ligt in de bedoeling om de niet- hiervoor onder Polygarde Brabant B.V.) Stichting Samen Werken Wsw-geïndiceerden die de opleiding en het project ‘WoonService’. Het In het brede netwerk dat WVS-groep met gunstig gevolg afronden na één project ‘WoonService’ sluit aan op de onderhoudt met diverse maatschap- jaar dienstverband bij de Stichting door groeiende behoefte aan allerhande pelijke organisaties in West Brabant te laten stromen naar een dienstver- dienstverlening op buurt- en wijkni- vormt Stichting Samen Werken een be- band bij Polygarde Brabant B.V.. Hier- veau. In het kader van dit project wordt langrijke schakel. De Stichting Samen toe hebben Propeople Holding B.V. en door de Stichting aan mensen met een Werken is een samenwerkingsverband EBM Event Staffing B.V. in december (grote) afstand tot de arbeidsmarkt tussen de gemeenten Bergen op 2008 Polygarde Brabant B.V. opgericht. een dienstverband aangeboden. Deze Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Beide partijen nemen voor 50% deel in medewerkers verlenen uit hoofde van dit nieuwe beveiligingsbedrijf. Wsw- het project hulp (in en om het huis) Doelstelling is om mensontwikkelacti- geïndiceerden die de opleiding van bij schoonmaak, installatie electrische viteiten te koppelen aan projecten met beveiliger met goed gevolg afronden apparatuur, kleine reparaties, tuinonder- een maatschappelijk draagvlak binnen krijgen na één jaar dienstverband bij de houd, dierenverzorging, hulp bij bood- de drie betrokken gemeenten. De Stichting een Wsw-dienstverband bij schappen doen, bezoek aan ziekenhuis, Stichting Samen Werken heeft de laat- WVS-groep. huisarts of apotheek en sociale contac- ste jaren gewerkt aan de duurzaamheid ten. Belangstellenden kunnen op één van de organisatie maar blijft diensten, Polygarde Brabant B.V. wordt geleid van de steunpunten van het project geregeld via een service niveau over- door twee bestuurders. De (twee) een zogenaamde dienstencheque ko- eenkomst, afnemen van WVS-groep aandeelhouders wijzen ieder één pen die recht geeft op één uur dienst- (zaken zoals de dagelijkse leiding, de bestuurder aan. Namens Propeople verlening. Bij de uitvoering van dit financiële administratie, de salarisadmi- Holding B.V. is de heer drs. J.M.M. project wordt samengewerkt met een nistratie en de Arbo-dienst). Een nieuw Snoek aangewezen als bestuurder van vijftiental maatschappelijke partners, project is het Opstap Diensten Cen- Polygarde Brabant B.V.. waaronder Aramis, SIW, Traverse, Kel- trum waar Stichting Samen Werken op lebeek College en WVS-groep. In 2008 basis van de 3 O’s (Overheid, Onderne- is het project ‘WoonService’ gestart in mers en Onderwijs) diensten ontwik- Stichting West Brabant Werkt de wijk De Kroeven in Roosendaal. Het kelt waarbij de drie partners elkaar ver- De Stichting West Brabant Werkt project geniet grote belangstelling. Op sterken. Het Opstap Diensten Centrum (WBW) is met ingang van 2008 omge- termijn zal het project worden uitge- is een marktplaats waar de 3 O’s hun vormd tot een Stichting van en voor breid naar andere wijken in Roosendaal vraag en aanbod naar laagdrempelige de gemeenten ten behoeve van het en ook naar andere gemeenten. werkzaamheden en ontwikkelactivitei- uitvoeren van (gemeentelijke) werkge- ten bij elkaar brengen. Een voorbeeld legenheidsprojecten. De deelnemers In het bestuur van de Stichting West hiervan is het project Rangeerplein. in deze Stichting zijn de gemeenten Brabant Werkt participeren de wethou- Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, ders van de zes deelnemende gemeen- Naast de vele trajecten die dagelijks ac- Roosendaal, Rucphen en Zundert. De ten, alsmede een vertegenwoordiger tief zijn bij Stichting Samen Werken zijn twee in het oog springende projecten van WVS-groep (drs. J.M.M. Snoek). er ook vele Wsw’ers werkzaam. Meer die de Stichting in 2008 heeft uitge- hierover op www.stsamenwerken.nl. voerd zijn het project ‘Polygarde’ (zie 16
 18. 18. 3 WVS@Work WVS Industrie WVS Diensten Kwaliteit & uitdaging 17
 19. 19. V.l.n.r. Corina Konings (Directeur WVS Diensten), Jos Koopman (Directeur WVS Industrie) en Toine Witters (Directeur WVS@Work) 18
 20. 20. Divisies WVS Diensten werkplekken, andere collega’s heeft • Invoering flexibe ‘Als ik denk aan de hoogtepunten van le werktijden 2008,’ steekt Corina Konings direc- een positieve invloed gehad op de groenvoorziening teur van de divisie WVS Diensten van betrokken medewerkers. • Uitruil van groe nmedewerkers WVS-groep van wal, ‘komt het eerst de Zundert en Etten- Leur invoering van de flexibele werktijden Bijzonder is de groei bij Pakketpost ge- • Groei bij Busin esspost & voor de Groenvoorziening in beeld. weest, we hebben hier te maken met Pakketservice in Door in de donkerste dagen van de een toename in omzet van 30%; op omzet met 30% • Werksoorten be winter korter te werken en die tijd in onze huidige locatie beginnen we met ter gecombineerd te halen in de periode dat het langer Businesspost en Pakketservice aardig • Positief bedrijfs resultaat van ruim licht is schakelen we een groot aantal uit ons jasje te groeien. We hopen op € 1,7 miljoen onwerkbare uren uit. onze nieuwe locatie, die we medio • Samenwerkin g tussen Schoon 2009 zullen gaan betrekken, beter uit en Vebego voorbe maak reid Deze flexibele werktijden zijn in 2008 de voeten te kunnen. • Invoering kang met instemming van de Onderne- oeroesysteem vo afdeling schoonm or mingsraad ingevoerd en worden door Het lukt ons ook steeds beter werk- aak (werk knippen na onze medewerkers gedragen. Wel soorten te combineren. Ik denk daarbij ar de handicap: de taken vereenvoud snap ik dat als de klok eind maart weer aan het schoonmaken van glasbakken igen) een uur vooruit wordt gezet en we dan door medewerkers van de groen- • Investering in opleidingen van ook nog eens vroeger beginnen met voorziening naast hun gewone werk- € 160.000,- (dee ls gefinancierd via werken, dit even een hele wissel trekt zaamheden. Het schoonmaken van ESF en WVA-subs idies) op de medewerkers. tankstations (Tamoil) door schoonmaak- • WWB’ers gemeente Roosen medewerkers en het onderhouden daal ingezet in alle w erksoorten binne Ook zie ik de uitruil van onze groenme- van het groen eromheen door groen- WVS Diensten n dewerkers tussen Zundert en Etten- medewerkers is daar een ander • Aanbestedinge Leur als heel positief. Eens kennisma- voorbeeld van.’ n Woensdrecht, Zundert, Roosen ken met een andere ploeg, met andere daal en Brabant Water ve rkregen 19
 21. 21. Divisieteam WVS Diensten. V.l.n.r. staand: Jan Lanooij (Bedrijfsleider Groen-West), Ad van den Broek (Bedrijfsleider Dienst- verlening), Corina Konings (Directeur WVS Diensten), Kees Laros (Bedrijfsleider Groen-Oost), Caroline van Wijk (Divisie Hoofd P&O). Zittend: Wilma Faijaars (Divisiecontroller), Eric Venhuizen (KAM-coördinator), Rob Maas (Hoofd Bedrijfsbureau) Gevraagd naar de hoogtepunten van Enkele hoogtepunten wil ik graag over de werkwijze en de kwaliteit. In het afgelopen jaar, antwoordt directeur noemen. Zo hebben we een driejarige 2008 hebben we ook een meerjarige Jos Koopman van de divisie WVS Indu- overeenkomst binnengehaald voor samenwerkingsovereenkomst afge- strie: ‘Een groot deel van 2008 is onze in- en ompak van snoepgoed waarbij de sloten met een toeleverancier voor de orderportefeuille goed gevuld geweest. verwachting is dat ca. 40 medewerkers automotive industrie. Om de opdrach- Wel zaten we de eerste twee maanden daar aan kunnen werken. ten te kunnen realiseren hebben we van het jaar met onvoldoende werk, een ultrasone lascarrousel gebouwd. daarna is het werkaanbod op bevredi- Hiervoor hebben we een hal ingericht gende wijze aangetrokken. Jammer dat die voldoet aan de HACCP eisen voor Voor een groepsdetachering van circa de economische crisis in het laatste deze producent. Dit jaar hebben we 15 medewerkers is in Etten-Leur een kwartaal zo snel merkbaar was voor weer veel kerstpakketten ingepakt. De contract met een looptijd tot 2011 WVS Industrie. opdrachtgever was bijzonder tevreden afgesproken. Een bijzonder huzaren- 20
 22. 22. WVS Industrie WVS Industrie orderportefeuille • Goed gevulde af eenkomst RBV Le • Driejarige over ericht • HACCP hal ing sone lascarrousel • Bouw van ultra ptijd tot 2011 ITHO met een loo • Contract met chering voor groepsdeta im 2,5 miljoen stempelen van ru • Sorteren en af TNT kerstkaarten voor dustrie nten voor WVS In • 42 nieuwe kla enbesparingen • Realisatie kost rkoopproces • Verbetering ve erd ers geoptimalise • Vierkante met ten voor displays van bouwpakket • Samenstellen eigen boorstraat arktpositie door • Versterking m WGD n samenwerking • Beëindiging va machines n € 280.000,- in • Investering va WVS Diensten/ rs doorgeleid naar • 19 medewerke oductie ege stopzetten pr WVS@Work (vanw n tuinhuisjes) deuren en kozijne (deels door 0 medewerkers • Opleiding voor 14 e opleidingen) Arbowet verplicht n diverse netwerke • Aanmelding bij omd/doorge- rs totaal uitgestro • 64 medewerke sten en de @Work, WVS Dien stroomd naar WVS (1) Centrale Diensten stukje is wel geweest het sorteren en afstempelen van ruim 2,5 miljoen kerstkaarten voor TNT. Deze klus is in Divisieteam WVS Industrie. V.l.n.r. staand: Ger-Jan Eeuwijk (Divisie Hoofd vijf dagen tijd met een bezetting van Verkoop), Jos Koopman (Directeur WVS Industrie), Ruud de Vreede (Business 150 medewerkers geklaard. In 2008 is Unit Manager Procesindustrie). Zittend: Suzanne Faas-Evers (Business Unit het klantenbestand uitgebreid met 42 Manager Varia), Lina Jongeneelen (Divisie Hoofd P&O). Op de foto ontbreekt nieuwe klanten voor WVS Industrie.’ Jan de Keizer (Divisiecontroller). 21
 23. 23. Voor Toine Witters, sinds 27 oktober dan verwacht. Daarvoor heeft de afde- instrument MELBA, beduidend profes- 2008 directeur van WVS@Work heeft ling Entree, waar de nieuwe mede- sioneler gaan werken. Zij kunnen nu de veranderde Wsw-wetgeving voor werkers allemaal worden gesproken, nog gerichter en nog beter arbeids- een deel het ondernemen van zijn de laatste maanden van het jaar wel mogelijkhedenonderzoek verrichten. divisie bepaald. keihard gewerkt. We hebben onze re- latie met de gemeenten (die tenslotte Hierdoor zijn zij beter in staat mensen ‘Vanaf 2008 is de regie op het wacht- regievoerder zijn voor Wsw en WWB) te begeleiden en te adviseren in hun lijstbeheer in handen van de gemeen- verder uitgebouwd, door periodiek met arbeidsontwikkeling. Op de werkafde- ten, maar dat heeft tot nu toe nog geen hen te overleggen. ling van Corridor, waar mensen de ingrijpende gevolgen gehad voor ons basis van arbeidsvaardigheden wordt werk. Wel hadden we te maken met De afdeling Corridor, die nieuwkomers aangeleerd, is een leidinggevende aan- een plaatsingsstop tot september, maar ontwikkelt naar detacheren of Begeleid gesteld, waardoor ook hier een verdere we hebben desondanks uiteindelijk Werken, is o.a. door verdere implemen- optimalisering van de afdeling tot stand meer plaatsingen kunnen realiseren tatie van het diagnose en ontwikkel- kwam. Divisieteam WVS@Work. V.l.n.r. René Welten (Hoofd Entrée), Adriënne Ogier (Hoofd Detacheringen en Begeleid Werken), Toine Wit- ters (Directeur WVS@Work), Marco Klaassen (Hoofd Corridor), Antoon Bakx (Divisie Hoofd P&O) en Arjan Schelling (Divisiecontroller) 22
 24. 24. In 2008 zijn we bij de afdeling Deta- Het jaar 2008 stond in het teken van cheringen en Begeleid Werken met de ondernemerschap. Dit heeft ertoe WVS@Work voorbereidingen begonnen om vanaf geleid dat de afdeling Detacheringen • Actievere bena derin g gemeenten 2009 met maandfacturatie van start te en Begeleid Werken zich actiever op • Professionalite gaan voor alle ruim 350 klanten van de de markt heeft begeven door intensief itslag bij de afde Corridor (voor ge ling afdeling Detacheringen en Begeleid deel te nemen aan netwerkbijeenkom- richtere en betere plaatsingsonderzo Werken. sten van het MKB, RBC-Roosendaal eken) en de Regio Businessdagen in Breda. • 15 nieuwe kla nten voor de afde Detacheringen en ling Dit betekent, door het vervallen van de Dit heeft als effect gehad dat wij bij Begeleid Werken urenregistratie van ruim 600 gede- de afdeling Detacheringen en Begeleid • Invoering maa ndfacturatie tacheerden, zowel voor de afdeling Werken 15 nieuwe klanten hebben (efficiencyslag) Detacheringen en Begeleid Werken mogen verwelkomen. Trots kunnen we • Voorschakeltraje als voor onze klanten een enorme ook melden dat er in 2008 geen klanten cten Wsw en WWB (plaatsing administratieve lastenvermindering. zijn die afscheid hebben genomen. van 70 personen van de wachtlijst) Door onze klanten is dit initiatief met enthousiasme onthaald. Twee projecten die we graag als onder- • Daling ziektev erzu im met 1% nemend betitelen,’ vervolgt Witters zijn • Daling van de wachtlijst met 18 Er zijn,’ vervolgt Witters, ‘in 2008 verhaal, ‘zijn de projecten Polygarde en (via wachtlijstscr % eening) 9 projecten gestart. Met financiële WoonService. De samenwerking van • Project WoonS ondersteuning van gemeenten en UWV WVS-groep met EBM Security heeft er vice • Project Polygar zijn vanuit de wachtlijst 70 personen, geleid tot oprichting van Polygarde de Brabant B.V. bovenop de toegestane Wsw formatie, Brabant BV. In 2008 zijn 15 wachtlijst- • Samenwerkin g met het ROC vo in dienst getreden. Hierdoor werd voor kandidaten voor de Wsw en WWB- het opleiden van or conciërges hen de wachttijd tot plaatsing met één gerechtigden in dienst getreden via • Intensiever ge bruik van het jaar verkort. een voorschakeltraject en opgeleid netwerk (in het M tot beveiliger. Het behalen van het KB, rond RBC en het Regionale M erkende beveiligingsdiploma leidde obiliteitscentrum Naast onze sociale doelen hebben ). • Positief bedrijfs we ook onze financieel economische voor hen tot een vaste aanstelling bij resultaat van € 1, miljoen. 7 doelen ruimschoots gehaald. Het uit- Polygarde Brabant BV of WVS-groep. eindelijke exploitatieresultaat van ruim € 1,7 miljoen is aanzienlijk hoger dan In een samenwerkingsverband tussen begroot. Het ziekteverzuim hebben we de gemeente Roosendaal, woning- zij voor inwoners met een beperking met ruim 1% terug kunnen dringen. bouwvereniging Aramis AlleeWonen, of 55-plussers in Roosendaal (wijk Stichting Integraal Welzijn, Traverse De Kroeven) de meest uiteenlopende Niet onvermeld wil ik laten de wacht- en WVS-groep hebben 20 wachtlijst- klussen of activiteiten. Dit varieert van lijstscreening: 18% van het bestand kandidaten voor de Wsw en WWB- boodschappen doen, het uitvoeren van is afgeroomd; deze personen zijn om gerechtigden een dienstverband klussen in of rondom de tuin, medicij- uiteenlopende redenen niet langer gekregen via een voorschakeltraject. nen halen bij de apotheek tot het ma- beschikbaar voor werk via de Wsw.’ In het project WoonService verrichten ken van een praatje of een wandeling. 23
 25. 25. Dit alles met als doel mensen zo lang optimalisering in onze vestiging in Ber- mogelijk in de gelegenheid te stellen gen op Zoom is 650 vierkante meter thuis te blijven wonen. De WoonSer- vloeroppervlak vrijgemaakt. Ruimte die vice-medewerkers worden door het daardoor beschikbaar is gekomen voor ROC West Brabant (Kellebeek Nova projectmatige opdrachten zoals het AKA) opgeleid, waarna ook zij in dienst- eerder genoemde sorteren en afstem- treden bij WVS-groep of de stichting pelen van de kerstkaarten voor TNT of West Brabant Werkt. Maatschappelijk het samenstellen van bouwpakketten ondernemen heet dat’, aldus Witters. voor displays. ‘Het mooie is dat hierdoor meerdere Onze marktpositie als specialist in doelen gediend worden. Uitkeringsge- zagen en boren hebben we weten te rechtigden worden door ons aan een versterken door de aanschaf en plaat- waardevolle baan geholpen en maken sing van een boorstraat.’ het mogelijk dat, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ‘Ondanks een uitbreiding met 42 nieu- (WMO), mensen langer thuis kunnen we klanten, een aftekening van onze wonen. Dit innovatieve project is door intensievere inspanningen het verkoop- het SBCM (het ontwikkelfonds van proces te verbeteren, hebben we na de Sociale Werkvoorziening) dan ook september toch duidelijk de gevolgen beloond met een startsubsidie.’ van de wereldwijde crisis gevoeld. Dat heeft geleid tot sluiting van enkele Teneinde de economische doelstel- activiteiten. lingen te kunnen realiseren zijn de activiteiten van de divisie WVS Indu- Eind oktober is de samenwerking met strie tegen het licht gehouden. Kos- WGD (grafische diensten) gestopt. tenbesparing en een verbetering van Het klantenbestand van de grafische het verkoopproces zijn twee zaken die diensten van WVS-groep is destijds ook tijdens de laatste bijeenkomst van de meegegaan naar deze nieuwe combi- kadertraining ‘Op weg naar onderne- natie. Een klant heeft, na beëindiging merschap’ in mei vorig jaar naar voren van de activiteiten van WGD, naar zijn gekomen en waarop met versterk- WVS-groep toe te kennen gegeven, te energie is gestuurd. graag met ons verder te willen gaan. Koopman licht toe: ‘In Etten-Leur Eind 2008 is derhalve fors (€ 280.000) hebben we de Confectie in vierkante geïnvesteerd in machines om door te meters geoptimaliseerd. Mede daar- kunnen starten. Deze doorstart biedt door heeft het resultaat van Confectie op korte termijn werk voor 40 mede- zich in positieve zin ontwikkeld. Door werkers maar zal op langere termijn 24
 26. 26. naar verwachting een grote groep van glasbakken en onze activiteiten onkruidverdelger, er moet dus meer medewerkers van handmatig repete- voor Tamoil. geschoffeld worden. Dat is een van de rend werk voorzien. Het vervaardigen redenen dat we weer gestart zijn onze van deuren en kozijnen van tuinhuisjes, In 2008 zijn de gesprekken opgestart medewerkers te leren hoe ze bijvoor- is een tweede activiteit die tegen het voor een verregaande samenwerking beeld rugklachten door een goede eind van het jaar werd stopgezet. 19 tussen Schoonmaak en Vebego, een werkhouding kunnen voorkomen. medewerkers zijn doorgeleid naar de particuliere onderneming in deze bran- Divisie WVS Diensten of naar WVS@ che. Dit samenwerkingsverband zal in Hoewel we de afgelopen jaren jaarlijks Work.’ juli 2009 zijn beslag krijgen. een groei van 10 tot 15% hebben De oorzaak voor dit succes is niet on- gekend, realiseer ik me dat we waak- Ten aanzien van het halen van de eco- der één noemer te scharen; wel denk zaam moeten blijven om het touwtje nomische targets is Corina Konings uit- ik dat een belangrijke reden is dat we voor onze medewerkers niet te strak te gesproken tevreden: ‘Met een positief de verantwoordelijkheden laag in de gaan spannen. We werken bijvoorbeeld bedrijfsresultaat van ruim 1,7 miljoen organisatie houden. De betrokkenheid met het kangoeroe systeem bij schoon- hebben we bijna het drievoudige van van onze medewerkers is groot en dat maak, waarbij we het werk knippen wat was begroot weten te behalen. vindt zijn weerslag in hun inzet. naar de handicap: de taken vereen- voudigen. We monitoren de veiligheid Er is veel creativiteit onder de mede- Onze sociale doelen liggen hoog en nauwgezet en mogen over 2008 con- werkers waardoor het mogelijk wordt we monitoren die nauwgezet. In het stateren dat het verzuim tengevolge om combinaties van werk te maken, laatste kwartaal is er een verbod geko- van ongevallen verder is afgenomen.’ zoals eerder aangegeven het reinigen men op het gebruik van Casaron, een 25
 27. 27. Opleidingen zoals VCA (veiligheid) en SVS (lande- krijgen hier een gedegen opleiding, In totaal hebben 140 medewerkers lijke vakopleiding schoonmaak). Beide afgesloten met een erkend certificaat, van WVS Industrie een of meerdere opleidingen geven we binnenshuis en in het uitvoeren van uiteenlopende on- opleidingen gevolgd of volgen deze met eigen instructeurs. Nu we met derhoudswerkzaamheden: schilderen, nog. Een deel van deze opleidingen valt zoveel succes vorig jaar Polen hebben timmeren, metselen en elektra. Hier- binnen de volgens de arbowet verplich- ingezet in het hoogseizoen, hebben we door vergroten zij hun kansen op de te opleidingen zoals: Herhalingscursus zelfs de introductie-cursus vertaald in arbeidsmarkt, omdat zij waardevoller heftruck, EHBO en dergelijke. Ook in het Pools!’ zijn voor potentiële inleners of werkge- elementaire vaardigheden, zoals lezen, vers. Ook in 2009 starten we met een rekenen, schrijven en sociale vaardig- ‘‘Ook op het gebied van opleiding’, nieuwe groep cursisten.’ heden zijn medewerkers geschoold. aldus Toine Witters, ‘is onze divisie actief geweest, naast de opleidingen Groenvoorziening investeerde in 2008 voor medewerker WoonService of € 160.000,- in opleidingen. ‘Voor een beveiliger wil ik speciaal een ander deel halen we die investeringen weer initiatief noemen. De nadrukkelijk voor terug uit subsidies van ESF en WVA,’ ons ontwikkelde opleiding voor conciër- vertelt Corina Konings. ‘Veel energie ges die wordt verzorgd door het ROC steken we in onze eigen opleidingen West Brabant. Ongeveer 15 conciërges 26
 28. 28. ‘Sterk plichtsgevoel’ Bij groothandel LJA Pelle te Bergen op Zoom worden exclusieve chocoladeproducten in- en omgepakt. Vanuit WVS@Work zijn hier een zestal medewerkers gedetacheerd. “Hun plichtsgevoel is heel sterk ontwikkeld. Ze willen dolgraag laten zien dat ze een volwaardig medewerker zijn. Ze doen zo hun best dat je ze soms zelfs moet afremmen. Ze zijn zonder uitzondering heel erg gemotiveerd, altijd op tijd op de werkplek en bijna nooit ziek. “ Over de consulenten van WVS@Work: “Ik heb enkel positieve ervaringen en vaar blind op hun koers.” Aldus directeur Max Pelle. 27
 29. 29. ‘zeer tevreden’ Van Mook Schoentechniek & Schoenmode te Roosendaal is als erkend orthopedisch en schoentechnisch bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van orthopedische schoenen. Het bedrijf verkoopt ook modieuze en gemaksschoenen. Ria Zijlmans, operationeel manager bij Van Mook, is zeer tevreden over de dienstverlening van WVS@Work én over de medewerkers die zij inhuurt. “Onze drie WVS’ers maakten zich het werk snel eigen, stralen plezier uit en tonen grote betrokkenheid. Ik ben dan ook zeer tevreden!” 28
 30. 30. 4 Centrale Diensten Denken in mogelijkheden 29
 31. 31. Op weg naar Ondernemerschap Aan tafel zitten de concernhoofden ‘Talent & Salaris,’ zo licht Berend Jan die nodig werd nadat het hoofdkantoor bestuurssecretaris Pieter Havermans, Stasse toe, ‘is een personeelsadmini- was verhuisd naar het huidige adres. hoofd FI&A Berend Jan Stasse en a.i. stratie- en salarisprogramma, dat inmid- In 2008 zijn daarmee alle decentrale hoofd P&O Huub van Crugten. Samen dels door een fiks aantal SW-bedrijven telefooncentrales (van onze vestigin- met Facilitaire Zaken vormen deze vier wordt gebruikt. Daarnaast is het een gen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en afdelingen de Centrale Diensten van cliëntvolgsysteem, waarmee het dos- Roosendaal) gecentraliseerd en komen WVS-groep. Hoofd Facilitaire Zaken sier van een cliënt vanaf de wachtlijst alle telefoongesprekken op één punt, Monique Kronenberg die vorig jaar de gedurende zijn loopbaan binnen ons de centrale receptie aan de Bosstraat gelederen kwam versterken, sprak bedrijf kan worden bijgehouden. Een 81, binnen.’ eerder met ons. werkgroep heeft in 2008 het voorberei- dend werk gedaan om per januari 2009 ‘Voor de afdeling ICT is een risico Huub van Crugten opent het gesprek, met dit programma van start te kunnen analyse gemaakt. ‘vervolgt Berend Jan ‘Pas als je er voor gaat zitten, kom je gaan. Daarvoor zijn naast het techni- Stasse, ‘Deze afdeling verzorgt een tot de ontdekking hoeveel werk je met sche werk, zoals ingeven van data en 360 werkstations met daarop een veel- zijn allen in een jaar verzet! Terugkij- het inregelen van de apparatuur, ook heid aan systemen en programma’s. kend moet het me van het hart dat we een tweehonderdtal medewerkers In 2008 is zoals genoemd de Voice inderdaad veel hebben ondernomen. middels cursus opgeleid om met het over IP telefonie gerealiseerd. Voor de Een deel van de tijd hebben we natuur- programma te kunnen werken. Onze mobiele telefonie (een driehonderdtal lijk als Centrale Diensten een aantal afdeling ICT heeft daar een bijzondere gsm’s) is met een nieuwe aanbieder gezamenlijke projecten uitgevoerd. Ik prestatie neergezet!’ een overeenkomst gesloten. Een deel denk daarbij bijvoorbeeld aan de imple- ‘Ook heeft deze afdeling,’ vult Pieter van de verouderde beeldschermen is mentatie van het programma Talent & Havermans aan, ‘een belangrijke rol vervangen.’ Salaris, waarbij een aantal afdelingen gespeeld bij de ingebruikname van de direct bij betrokken zijn geweest.’ nieuwe telefooncentrale (Voice over IP) 30
 32. 32. Concernhoofden V.l.n.r. Berend Jan Stasse, Huub van Crugten, Pieter Havermans. Niet op de foto: Monique Kronenberg. Cultuuromslag bieden zijn onderdeel van het beleid WVS Industrie en WVS@Work nieuwe In 2008 is een kaderopleiding gestart geworden: directeuren geworven, maar is het om een cultuuromslag richting onder- • Ontschotten dat moet! niet gelukt om geschikte kandidaten nemersschap onder de leidinggeven- • Optimaliseren verkoopproces te vinden om de ad interim algemeen den van WVS-groep te bewerkstelligen. • Bevorderen cross-selling directeur en het ad interim hoofd P&O ‘In workshops en trainingen,’ aldus te vervangen. Beide functies zullen in Huub van Crugten, ‘werd aandacht Als vervolg op deze kaderopleiding 2009 definitief ingevuld worden. besteed aan het verbeteren van com- zullen in 2009 en 2010 leergangen voor merciële vaardigheden, open en directe leidinggevenden worden opgezet waar- De in de nieuwe Wsw voorgestelde communicatie, positieve grondhouding in een lerende grondhouding, commer- cliëntenraad is in voorbereiding en zal e.a. In mei is met een manifestatie in cieel handelen en resultaatgerichtheid in 2009 tot stand komen. Deze raad de Sint Jan in Roosendaal deze oplei- belangrijke items gaan vormen.’ bestaat uit Wsw-geïndiceerden (zowel ding beëindigd. mensen mét een baan als zónder een Met de OR en vakbonden zijn ge- baan) en vertegenwoordigers van Op deze slotbijeenkomst hebben de sprekken gevoerd en is er een sociaal belangenorganisaties. De cliëntenraad deelnemers gezamenlijk een drietal statuut tot stand gekomen. Ook het treedt in overleg met de gemeenten aandachtspunten, die in het beleid veranderde beloningsbeleid en andere die sinds 2008 de regie hebben over van WVS-groep opgenomen worden, onderwerpen zijn in goed overleg de uitvoering van de Wsw. De cliënten- gekozen. De volgende aandachtsge- opgelost. In 2008 zijn voor de divisies raad zal in 2009 van start gaan. 31
 33. 33. ersoneelssy- Campagne Talent & Salaris (p • Implementatie steem en salarisa dministratie) ‘Zo zijn onze manieren’ Baan 6 • Implementatie e Voice over IP • Ingebruiknam iding • Start kaderople dernemerschap’ ‘Op weg naar on n statuut vakbonde • Nieuw sociaal vakbonden eleid met OR en • Aanp assing beloningsb we Wet SW) cliëntenraad (nieu • Samenstelling portages: 9 nd- en kwartaalrap • Invoering maa de opdracht voor trekken formeel gemeenten vers Wsw. uitvoering van de elde begroting • Nieuw opgest ciency) nciële audits (effi • Aanpassing fina gebouwenbeheer werkzaamheden • Efficiencyslag oop- door centrale ink • Kostenreductie n onderhandelinge gen Brabant gio Business Da • Deelname Re scampagne atiebrede gedrag • Uitvoeren organis ieren’ ‘Zo zijn onze man cultuurcampagne • Ondersteuning dernemerschap’ ‘Op weg naar on agazines ies in Businessm • Publica tie van advertent ervice en lancering WoonS • Ondersteuning t BV Polygarde Braban rslag 2007 • Sociaal Jaarve omsten n diverse bijeenk • Organisatie va sten isies, vie r kaderbijeenkom (ondersteuning div mst) adsledenbijeenko en de jaarlijkse ra abant van nding Booming Br • Deelname uitze Omroep Brabant endaal Leeft, enementen: Roos • Sponsoring ev n de Kaai. onde en Draai va Nationale Jeugdr 32
 34. 34. Een nieuwe rol ontvallen van enkele grote opdrachten Meldingen van storingen e.d. worden In de nieuwe wetgeving is de rol van bij Industrie, een noodzakelijke her- per mail gedaan en komen zo onder de de gemeenten veranderd en is 2008 overweging. Er is door het manage- aandacht van meerdere personen. Ver- het jaar geweest waarin voor het eerst ment nog indringender dan voorheen der is ook hier het aantal leveranciers de subsidiestroom voor de Wsw recht- gekeken naar de bedrijfsvoering. Een teruggebracht en is er kritisch gekeken streeks naar de gemeenten is gegaan. herziene begroting is aan het begin van naar welk onderhoud door wie gedaan De 9 aangesloten gemeenten hebben 2009 voorgelegd aan het bestuur en de gaat worden.’ formeel aan WVS-groep de opdracht deelnemende gemeenten.’ verstrekt voor het uitvoeren van de Wsw-taakstelling in het kader van de De opzet van de financiële audits is Inkoop Wet sociale werkvoorziening. veranderd in 2008, aldus Stasse. ‘Werd Bij Inkoop is, door de vele wisselingen voorheen per divisie gecontroleerd, van de wacht in het verleden, een ‘De invoering van de nieuwe wet met ingang van het afgelopen jaar is versnippering van beleid ontstaan. ‘Op heeft wel gevolgen voor WVS-groep. de focus komen liggen op specifieke decentraal niveau werden onderhan- ’vertelt Berend Jan Stasse. ‘Nu beleid onderwerpen. Twee medewerkers zijn delingen gevoerd en werd er inge- bij de gemeenten ligt en uitvoering bij het jaar rond bij de uitvoering van deze kocht bij een steeds groter wordende WVS-groep, is er meer overleg nodig audits betrokken; zij brengen iedere verscheidenheid aan leveranciers.’ met de gemeenten dan in het verleden. divisie twee keer per jaar een bezoek.’ aldus Kronenberg. Het in 2008 aange- WVS-groep veronderstelt dat dit soort treden hoofd Facilitaire Zaken heeft na overleg zal afnemen zodra beide par- verkennend onderzoek geconstateerd tijen meer op elkaar ingespeeld zullen Gebouwenbeheer dat er op velerlei vlak tot kostenreduc- raken. Met de gemeenten zijn afspra- ‘Een neventaak voor het hoofd Faci- tie gekomen kon worden. Zo werd er ken gemaakt voor het toezenden van litaire Zaken,’ vertelt Monique Kro- aanbevolen om het leveranciersbe- maand- en kwartaalrapportages. nenberg, ‘is leiding en sturing geven stand onder de loep te nemen, een aan Gebouwenbeheer. Wat voor 2008 schifting te maken om zo te komen tot Bij FI&A heeft de al eerder genoemde een neventaak leek, is tot hoofdtaak een groep van leveranciers die wer- invoering van de nieuwe wet op de geworden. Door ziekte van een van de kelijk nodig zijn voor WVS-groep. De SW, met gemeenten als verstrekker medewerkers heeft het hoofd Facili- onderhandelingspositie van WVS-groep van de subsidie, maar ook de invoering taire Zaken de volle aandacht moeten naar (dit geringere aantal) leveranciers van Baan6 en Talent & Salaris gezorgd schenken aan het aansturen van de wordt daarmee uiteraard sterker. Door voor een toegenomen druk op de dienst. al geldende afspraken na te komen medewerkers. In het laatste kwartaal niet meer decentraal maar centraal in van 2008 is er door het ontstaan van de Ook bij Gebouwenbeheer is gewerkt te kopen neemt het aantal mensen dat financiële crisis nog een extra beroep aan een inhaalslag om de efficiency te tijd besteedt aan deze activiteit af, wat gedaan op de inzet van deze medewer- verbeteren. Door de verspreide ligging leidt tot reductie van kosten. kers. De al geruime tijd voor het ont- van de gebouwen (Bergen op Zoom, staan van de crisis opgestelde begro- Etten-Leur en Roosendaal) is een vast In 2008 zijn voorstellen gedaan voor de ting 2009, behoefde onder invloed van rooster opgesteld van onderhoud investering in nieuwe copiers, een be- genoemde crisis en het dientengevolge op vaste dagen voor deze locaties. sluit hierover is verschoven naar 2009. 33
 35. 35. ‘Als hoofd Facilitaire Zaken gaf ik in Deze achterstanden zijn in 2008 weg- project WoonService op zich genomen. 2008 verder sturing aan het bedrijfsres- gewerkt. Dit had wel tot gevolg dat de Ook voor het nieuwe private samen- taurant aan de Bosstraat. Op zich is de afdeling DIV kampte met te weinig ar- werkingsverband Polygarde Brabant catering behoorlijk selfsupporting. Het chiefruimte. Ook dit is in 2008 opgelost BV heeft de afdeling Communicatie team is goed op elkaar ingespeeld. Be- door de plaatsing van twee paternos- werkzaamheden verricht. halve incidentele sturing heb ik weinig terkasten op de afdeling DIV.’ bemoeienis gehad met het bedrijfsres- Naast de reguliere middelen zoals pers- taurant. De concernafdeling Bestuurssecretari- berichten, personeelsblad, maandelijks aat bestaat naast DIV uit de afdelingen MT-Nieuw[s], Intranet, Internet en het Wel is er aandacht geweest voor de Communicatie en Directiesecretariaat. sociaal jaarverslag zijn er ook diverse vernieuwing van het restaurant. Stu- Deze drie afdelingen hebben ieder hun bijeenkomsten georganiseerd. Hieron- denten van het Sint Lucas college uit eigen takenpakket. Daarnaast biedt der vallen de vier kaderbijeenkomsten Boxtel hebben voorstellen gedaan voor de afdeling ondersteuning aan het en de jaarlijkse raadsledenbijeenkomst de aankleding van het restaurant. Een algemeen en dagelijks bestuur, de be- maar ook diverse bijeenkomsten voor van de ontwerpen van de studenten zal zwaarschriftencommissie, de klachten- de divisies. Andere grote projecten in 2009 grotendeels uitgevoerd gaan & geschillencommissie, de algemene voor de afdeling Communicatie in 2008 worden.’ vergaderingen van aandeelhouders van waren de interne cultuurcampagne ‘Zo de holding Propeople BV en dochter- zijn onze manieren’ voor de werkvloer, ondernemingen, alsmede aan de Raad ‘Op weg naar ondernemerschap’ voor Achterstanden weggewerkt van Commissarissen van de holding het kader, de deelname van WVS-groep Havermans geeft aan dat de nieuwe BV. Tevens biedt het Bestuurssecreta- aan het programma ‘Booming Brabant’ wachtlijstverordening 2009 en verdere riaat juridische ondersteuning aan het van Omroep Brabant, de sponsoring jaren in 2008 in overeenstemming met totale concern. van het nieuwe evenement ‘Roo- alle 9 gemeenten is gerealiseerd. sendaal Leeft!’ en de sponsoring en ‘In 2008 heeft de afdeling Commu- nieuwe relatiefaciliteiten rondom ‘De ‘Niet tot stand gekomen,’ vervolgt hij, nicatie’ vervolgt Havermans, ‘weer Draai van de Kaai’ in Roosendaal. ‘is de geautomatiseerde toegangs- uitvoering gegeven aan het in- en controle voor het hoofdkantoor aan extern communicatiebeleid. De focus De afdeling Directiesecretariaat houdt de Bosstraat, deze is verschoven naar lag vooral op het ondersteunen van de zich bezig met de secretariële onder- 2009. De afdeling DIV (Documentaire divisies op het vlak van marketingcom- steuning van de algemeen directeur Informatievoorziening) is verantwoor- municatie. en de overige leden van het manage- delijk voor het archiefbeheer, de in- en mentteam. Daarnaast is deze afdeling uitgaande post en de bibliotheek. Zo is er ondersteuning verleend bij het verantwoordelijk voor de receptie en de deelnemen aan een zakelijke beurs, zijn telefooncentrale op het (hoofd)kantoor In 2008 heeft het accent van de er diverse advertenties in businessma- aan de Bosstraat 81 te Roosendaal.’ werkzaamheden vooral gelegen op gazines geplaatst en is er een mailing- het wegwerken van de achterstanden, actie voor WVS Industrie ontwikkeld. ontstaan door de verhuizing van het Daarnaast heeft de afdeling de marke- hoofdkantoor in 2007. ting- en communicatie van het nieuwe 34
 36. 36. Klein begonnen... Hoewel klein begonnen, is Kadis vijf jaar later uitgegroeid tot een afdeling Businesspost & Pakketservice waar iedereen trots op is. Zaterdag 5 april werd dit heuglijke feit gevierd tijdens een feestje op de Westelijke Havendijk. 35
 37. 37. Ondernemingsraad [OR] Verkiezingen Gezondheid Welzijn Milieu). Kort na Voor het samenstellen van dit on- de verkiezingen heeft één OR-lid zich derdeel van het jaarverslag, heeft de terug getrokken, omdat bleek dat de redactie een gesprek met Wim Visser, vergaderingen moeilijk waren te com- lid van de Ondernemingsraad namens bineren met het werk. Deze vacature is de Centrale Diensten. onmiddellijk ingevuld door iemand die op de reservelijst stond. ‘Het begin van 2008 stond in het teken van de verkiezingen van een nieuwe OR en het benoemen van nieuwe On- Opleiding en programma derdeels- en adviescommissies,’ begint Voor het eerst had de oude OR reeds Wim Visser het gesprek. ‘Je vraagt je opleidingsdata vastgelegd voor de daarbij iedere keer weer af of er wel nieuwe OR en OC’s, zodat zij kort na voldoende kandidaten zijn, in dit geval de verkiezingen meteen aan de bak waren het er zoveel dat er gekozen konden. De nieuwe OR besteedde moest worden. Naast de 13 leden uit deze dagen aan teambuilding en het de vorige Ondernemingsraad werden programma voor de nieuwe zittingspe- 6 nieuwe leden gekozen. Ook voor de riode. Onderdeelscommissies waren er meer kandidaten dan zetels. Centraal staat het stimuleren van medezeggenschap zo dicht mogelijk bij Voor het eerst werd gewerkt met de medewerkers ofwel in werkoverleg een sollicitatiecommissie bestaande en onderdeelscommissies om zo de uit 4 OR-leden en een onafhankelijke betrokkenheid bij het eigen werk en de voorzitter. Hier is een compliment op afdeling te vergroten. zijn plaats voor de wijze waarop deze commissie zijn werk heeft gedaan en Verdere speerpunten zijn: het in stand- is gekomen tot een eerlijke zetelver- houden van beschutte werkplekken en deling over de hele organisatie. Voor het verbeteren van het contact met de de adviescommissies vonden we achterban. ook voldoende kandidaten om de OR terzijde te staan bij moeilijke onderwer- In het najaar had de OR nog twee pen. Het zijn de commissies Financiën, opleidingsdagen die besteed werden Medewerker WVS Industrie Sociaal beleid en VGWM (Veiligheid aan het beleidsplan 2009-2012 en de 36
 38. 38. werkwijze van en samenwerking met hun eigen werk en afdeling verhogen. 2007 en de administratie bij gebruik de onderdeelscommissies. Resultaat Daartoe heeft zij de directeur een plan van WVS-auto’s. hiervan waren vragen en ideeën om gegeven om op te nemen in het be- het beleidsplan te verduidelijken of aan leidsplan. De directeur heeft daar met- te passen en een aangepast reglement een een aantal zaken uit overgenomen Instemming en advies voor de onderdeelscommissies. en stelde voor om de overige ideeën De OR kreeg van de directeur een later in de beleidsperiode op te pakken. groot aantal verzoeken om instem- De OR vroeg verder aandacht voor de ming dan wel advies, waaronder het Initiatieven rente op het spaarloon, het vervoer beëindigen van de samenwerking met De OR heeft in 2008 voor een aantal met Dutax, cliëntgericht handelen bij WGD, het beleidsplan 2009-2012, onderwerpen ideeën aan de algemeen WVS@Work, introductie nieuwe mede- functiewaardering, gedragscode, directeur gegeven. werkers, wachtlijstbeleid, personeels- mogelijke samenwerking tussen WVS Zoals in het programma staat wil de OR korting, acties naar aanleiding van het Schoonmaakservice en Vebego en het de betrokkenheid van medewerkers bij MedewerkersTevredenheidsOnderzoek afschaffen van de uitloopschalen. 37
 39. 39. Samenwerking met de Algemeen een concernhoofd P&O, kaderbijeen- tussen de Algemeen Directeur en Directeur komsten en de informatieavond voor Ondernemingsraad. Daarnaast heeft de In 2008 is goed samengewerkt met de raadsleden. OR twee maal informeel overleg gehad tijdelijke Algemeen Directeur. Er is een met het Dagelijks Bestuur van WVS- prettige, zakelijke verstandhouding. Er Er is regelmatig informeel overleg met groep. is wederzijds begrip voor ieders rol. het dagelijks bestuur van de OR en De communicatie met elkaar is open. twee wisselende OR-leden, waarbij In 2008 hebben OR-leden 17 keer on- Zowel directeur als OR doen moeite over allerlei zaken van gedachte wordt derling overlegd tijdens Ondernemings- om onderwerpen zo snel mogelijk af te gewisseld. Er wordt door de afvaardi- raadsvergaderingen.’ handelen. ging nooit iets besloten. Er wordt al- leen gesproken over de manier waarop Naast zaken waarbij de directeur zaken het beste kunnen worden verplicht is om de OR in te schakelen, opgepakt. werd de OR ook betrokken bij het opstellen van een nieuw sociaal statuut Naast dit informeel overleg vond in voor de ambtenaren, het werven van 2008 vier keer formeel overleg plaats 38
 40. 40. 5 Communicatie Profileren 39
 41. 41. Draai van de kaai Tijdens de jaarlijkse profwielerronde De Draai van de Kaai op maandag 4 augustus was WVS-groep goed vertegenwoor- digd. Door het regionale wieler-evenement te sponsoren heeft WVS-groep diverse mogelijkheden gekregen voor extra promotie zoals spandoeken, advertenties maar ook het meerijden in de reclamekaravaan. Tijdens de karavaan is het een goed gebruik geworden dat bedrijven promotioneel materiaal uitdelen aan de tienduizenden bezoekers. Dit jaar zijn er handenklappers uitgedeeld aan het publiek, hierop stond de tekst ‘Extra handen nodig? WVS-groep, dat werkt! www.wvsgroep.nl’. Ook is de eigen locatie van Businesspost & Pakketservice aan de Westelijke Havendijk goed benut. Op het terrein dat aan het parcours ligt is een feesttent neer gezet. Ruim 200 zakenrelaties van WVS-groep zijn uitgenodigd om De Draai van de Kaai samen met WVS-groep mee te maken. 40
 42. 42. Een gedetacheerde medewerker van WVS@Work wordt gefilmd op haar werkplek bij het bedrijf Rhenus Logistics in Etten-Leur Roosendaal Leeft Roosendaal Leeft! heeft als nieuw evenement in de stad een sterke uitstraling in onze regio. Deze reden, maar ook de wisselwerking met de organisatie van het evenement over de inzet van medewerkers van WVS-groep gaf aanleiding om het evenement naast een groot aantal andere lokale bedrijven te sponsoren. Opnames Booming Brabant Op 22, 23 en 24 maart vond het eve- nement plaats. Vier medewerkers WVS-groep kwam op 19 oktober aan bod in het programma Booming Brabant. van WVS@Work hebben geholpen Dit business-programma van Omroep Brabant is populair onder ondernemers in met parkeerbegeleiding/toezicht en de regio. WVS-groep kreeg via deze weg de gelegenheid ondernemend Brabant het verrichten van hand- en span- te laten zien wat we in huis hebben. Nadat er eerst een succesvoorbeeld van diensten. In ruil hiervoor kregen we detachering aan bod is gekomen, is daarna in de studio verder gesproken. Er is uiteenlopende promotionele aan- gefilmd bij een bedrijf waar enkele gedetacheerde medewerkers van ons wer- dacht terug, waaronder een radio- ken. Corina Konings, Divisiedirecteur WVS Diensten en Adjunct-Directeur heeft commercial op het lokale Stad FM, namens onze organisatie het woord gevoerd over de zakelijke mogelijkheden maar ook ons logo in advertenties en die WVS-groep te bieden heeft voor de ondernemers uit de regio. De uitzending op de schermen die aanwezig waren is bekeken door ruim 300.000 mensen. De uitzending van Booming Brabant is in de feesttent (zie foto boven). terug te zien op de website van WVS-groep (www.wvsgroep.nl). Luchtreklame Trouwerij Frans Bauer, 9 mei 2008. 41
 43. 43. 42
 44. 44. WVS-groep Kaderbijeenkomst sponsort veldduatlon In 2008 is er elk kwartaal een in Etten-Leur kaderbijeenkomst gehouden. Jan Snoek heeft het leiding- Op 27 januari 2008 vond de veldduatlon gevend personeel elk kwartaal plaats in Etten-Leur. Met een groep van bijgepraat over de ontwikkelingen 250 deelnemers ging de wedstrijd van in 2008 (financieel en sociaal). start. De wedstrijd werd gehouden in bos- en natuurgebied ‘De Kogelvanger’ Ook werden er stellingen voor- (gelegen tussen Etten-Leur en Rijsber- gelegd waarop het publiek kon reageren. gen). Wim van Haperen - medewerker van WVS Diensten - deed mee aan de wedstrijd. Voor alle deelnemers zijn tasjes uitgedeeld met foldermateriaal en een attentie. 43
 45. 45. Op 26 mei vond in de Sint Jan in Roosendaal de slotbijeenkomst plaats van de kaderbrede cultuuropleiding ‘op weg naar ondernemer- schap’. De kaderleden kregen tijdens eerdere bijeenkomsten, workshops en trainingen een opdracht mee rondom verschillende thema’s zoals ‘commerciele vaardigheden, positieve grondhouding, open en directe communicatie’. Tijdens de slotbijeenkomst moesten zij hun ideeën presenteren. De beste drie voorstellen zijn meegenomen in het beleidsplan. Op weg naar ondernemerschap 44
 46. 46. St. Lucas Vijftien studenten hebben als eindexamenopdracht een ontwerp gemaakt voor herinrichting van de bedrijfs- kantine van Bosstraat 81. In mei zijn alle voorstellen gepresenteerd. Uit deze voorstellen is het concept ‘Koffie’ gekozen. Daarna is er gekeken op welke wijze er uitvoering kan worden gegeven aan het ontwerp. De gedachte achter het concept is de medewerkers een moment van rust geven tijdens een bak koffie. Raadsledenbijeenkomst Op woensdag 26 november werd wederom de informatiebijeenkomst voor alle Raadsleden van de negen gemeenten geor- ganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Algemeen Directeur de ontwikkelingen van WVS-groep in 2008 en de ontwikkelingen in de SW-sector algemeen (financieel en sociaal). Daarnaast werd er ingegaan op het nieuwe beleidsplan van WVS-groep. WVS-groep hecht er waarde aan deze belangrijke groep van Raadsleden op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de organisatie. 45
 47. 47. Regio Business Dagen Op 9 en 10 april 2008 zijn de Regio Business Dagen gehouden in het racketcentrum in Breda. Deze zakelijke beurs heeft als doel ondernemers in de regio actief bij elkaar te brengen. De afgelopen jaren werd de beurs door diverse commer- ciële collega’s van WVS-groep bezocht, maar waren we niet actief als standhouder. Dit jaar had WVS-groep een stand. Naast diverse promotionele uitingen heeft WVS-groep in haar stand bezoekers opgeroepen om hun ‘handicap’ te bepalen (wat is uw handicap?). Met de mogelijkheid om een (golf)balletje te slaan op onze stand kwamen we op informele wijze in contact met ondernemers. 46
 48. 48. Sponsoring Jeugdronde WVS-groep was ook dit jaar wederom sponsor van de Nationale Jeugdronde. Dit jaar deden 420 kinderen mee aan het wielerevenement in onze regio. Helaas zat het weer niet helemaal mee maar dit mocht de pret niet drukken. Bij de ronde zijn jaarlijks vele trotse gezinnen betrokken. Het evenement wordt georganiseerd met ruim honderd vrijwilligers. Voor WVS-groep was dit weer een uitgelezen kans om de bedrijfsnaam onder de aandacht te brengen. WVS-groep reed met een bus mee als verbindingswagen en aan de kant van de weg zijn spandoeken opgehan- gen. Tijdens de ronde zijn er werkhandschoenen uitgedeeld en gratis frisdrank voor de kinderen. 47
 49. 49. Peer van Sprundel werkt via WVS@Work bij de gemeente Moerdijk. Van de toenmalige directeur Midde- len, Henk Verbeek, kreeg hij ‘de APK-duim’ uitgereikt. Dit is een prijs voor mensen die hun werk bij de gemeente heel goed doen. APK-duim Corridor-trajectbegeleider van WVS@Work Jos Verbunt herinnert zich de start van Wesley nog precies. “Wij leren mensen de vaardigheden aan om gedetacheerd te kunnen worden. We werken o.a. aan het omgaan met regels, het nakomen van afspraken en de persoonlijke verzorging. Bij Wesley heeft onze ondersteuning heel goed gewerkt, want hij is enorm vooruitgegaan. Het is heel prettig om te zien dat hij echt op z’n plek zit bij Akkermans!” Vier dagen per week werkt Wesley bij Akkermans. “Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin”, zegt hij zelf. ‘Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin’ 48
 50. 50. 6 WoonService en Polygarde Brabant BV Commerciële slagkracht 49
 51. 51. WoonService & Polygarde Brabant BV In het kader van nieuwe ondernemende werkgelegenheidsprojecten heeft WVS-groep en de Stichting West Brabant Werkt in 2008 een start gemaakt met twee aansprekende projecten; WoonService en Polygarde Brabant B.V. WoonService De ruim dertig medewerkers in dit Vanaf 1 september 2008 is in de project, waarvan er 12 in opleiding zijn, Roosendaalse wijk De Kroeven het voeren hun diensten uit op basis van project WoonService van start gegaan. dienstencheques. Eén dienstencheque WoonService biedt ondersteunende van 5 euro geeft recht op één uur diensten voor oudere bewoners en dienstverlening. mensen met een handicap zodat deze doelgroepen zo lang mogelijk Na de pilot in De Kroeven is het de zelfstandig kunnen blijven wonen. bedoeling de diensten in de hele gemeente Roosendaal aan te bieden De diensten lopen uiteen van het doen en later ook in de overige aangesloten van boodschappen, maaltijd-bereiding gemeenten. of kleine klusjes in- en om het huis. Ook het sociale element is van belang. 50
 52. 52. Polygarde Brabant BV In samenwerking met een particulier beveilingsbedrijf uit Limburg, EBM Security, is WVS-groep in 2008 gestart met het project Polygarde Brabant B.V.. Dit project voor mensen vanuit WWB en Wsw, leidt mensen op tot beveiliger met als doel doorstroming te realiseren al dan niet via detachering of naar een reguliere beveiligingsbaan. Polygarde Brabant B.V. voert allerlei beveili- gingstaken uit zoals alarmopvolging, wijksurveillance, brand- en sluitrondes, evenementen-beveiliging et cetera. Op dit moment zijn er 12 mensen in opleiding en zij lopen o.a. stage bij de bedrijfsgebouwen van WVS-groep. Naar verwachting zullen er in 2009 weer 20 personen in opleiding gaan. 51
 53. 53. Caslav, medewerker Polygarde Brabant B.V. ‘Ik wil beslist mijn diploma halen’ Caslav werd geboren in Servië en kwam als kind naar Nederland. ‘Ik had een uitkering en wilde werk. Ik heb wel werk gehad: in de productie, maar ook in de beveiliging. Daarom ben ik ook meteen ingegaan op het aanbod om de cursus te gaan volgen bij Polygarde. Je hebt werk en je leert een vak. En na je diploma heb je ook nog werk, dat is toch heel mooi! Ik vind de opleiding niet makkelijk, vooral moeilijk zijn al die wetten die je moet kennen. Ik ga nu één dag per week naar school. Het werk hier is leuk, het is wel erg rustig. Momenteel staan we vier dagen in de week bij de vestigingen van WVS-groep. De mensen zijn vriendelijk. Met onze grijze pas kunnen we binnenkort ook op andere plaatsen, bij andere bedrijven aan de slag. Vanaf 1 januari krijgen we ook te maken met alarmopvolging: dan moeten we ’s nachts gaan controleren als er ergens een alarm afgaat. Spannend!’ 52
 54. 54. 7 Overzichten 53

×