Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Zorgroute Expertdag

1,495 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 Zorgroute Expertdag

 1. 1. op deChristelijke ScholengemeenschapVeenendaal<br />1-Zorgroute<br />
 2. 2. Working on a dream<br />
 3. 3. CSV - kennismaking<br />CSV = een school voor praktijkonderwijs en VMBO<br />Bouw, Elektro, Installatie, Metaal, Voertuigen, ZWE, Handel & Administratie, GL/TL.<br />Leerlingen: totaal 1053 – 167 PRO – 371 LWOO – 45 LGF (waarvan 20 in PRO)<br />Nu 3 locaties, straks 1 gebouw<br />School in verandering (leerhuizen/speciaal aanbod/projecten)(doen wij onze leerlingen wel recht?)(individuele handelingsplannen?)<br />Zorgteam (Onderwijs Service Centrum) <br />
 4. 4. Missie <br />Missie:<br />Levensecht leren, met ruimte voor oriëntatie, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling<br />Leerlingbegeleiding:<br />Samenhangend: onderwijzen = begeleiden<br />Samenwerkend: Begeleiden doe je samen!<br />Sterkmakend (zowel leerling, als systeem)<br />
 5. 5. Visie leerlingbegeleiding <br />CSV is een school waar de leerlingen centraal staan en waar onderwijs op maat wordt geboden: leerlingen worden er uitgedaagd om hun mogelijkheden aan te spreken en met hun onmogelijkheden wordt rekening gehouden. De leerlingbegeleiding maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is in handen van mentoren en vakdocenten. Zij werken waar nodig samen met gespecialiseerde leerlingbegeleiders in de school (Onderwijsservicecentrum) of het samenwerkingsverband (Zorgloket). De leerlingbegeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de begeleiding door medewerkers van Zorginstellingen buiten de school en ouders worden bij de leerlingbegeleiding betrokken. Directieleden en Afdelingsleiders sturen actief op de kwaliteit van de leerlingbegeleiding in de afdeling(en) waarvoor zij verantwoordelijk zijn en werken samen met de Coördinator van het Onderwijsservicecentrum aan het versterken van die kwaliteit.<br />
 6. 6. Uitkomsten huidige situatie<br />
 7. 7. Huidige situatie<br />
 8. 8. Gewenste situatie<br />Uitgaan van de onderwijsbehoefte van leerlingen: afstemmen op onderwijsbehoefte en omgaan met verschillen in onderwijsbehoefte van de leerling. <br />Daarbij aandacht voor het ontwikkelingsperspectief van de leerling<br />Werken met groepsplannen<br />Bespreking leerlingen: Zelfsturende kleine (kern)teams met geplande, handelingsgerichte groeps- en leerling-besprekingen<br />
 9. 9. Gewenste situatie<br />De zorg wordt zoveel mogelijk in de klas geboden.<br />Zorgteam:Zorgteam krijgt ondersteunende rol. Van leerling- naar docentbegeleiding<br />Professionalisering en scholing van docenten is randvoorwaarde voor het goed in kunnen voeren van de 1-zorgroute<br />
 10. 10. Plan van aanpak<br />Uitgangspunten projectaanpak<br />Kleinschalige aanpak<br /> Vanwege CSV als school in verandering: nieuwbouw, onderwijskundige veranderingen.<br />2.Grootschalig doel<br /> Werkwijze ontwikkelen voor de hele school, door ontwikkeling en start in 1B- en 1P-klas<br />3.Aanhaken<br /> 1-zorgroute biedt paraplufunctie<br />
 11. 11. Plan van aanpak<br />Uitgangspunten projectaanpak<br />Wél deelnemers, geen toeschouwers<br />-&gt; Door communicatie, verbeteren van randvoorwaarden, inwijding in onderwijsbehoefte en ontwikkelingsperspectief<br />Middenweg tussen werken aan basisvoorwaarden en onderdompelen<br />2 invoeringsstrategieën:<br />realiseren van de basisvoorwaarden<br />Onderdompelingstrategie<br />Werken op basis van aanbevelingen docententeams 1B&1P-klassen<br />Zorg voor optimale randvoorwaarden<br />Stimuleer scholing van docenten<br />Verbeter de communicatie over leerlingen<br />Breng zorgteam (OSC) dichter bij de werkvloer<br />
 12. 12. Plan van aanpak<br />In welke groepen invoering? <br />1B (leerjaar 1 BBL/LWOO) &1P-klassen (leerjaar 1 praktijkonderwijs), de rest van de school actief d.m.v. goede communicatie bij 1-zorgroute betrekken. Invoering van smal naar breed.<br />Samenstelling stuurgroep:<br />Docent 1B-klas, docent 1P-klas, zorgcoördinator PRO, zorgcoördinator VMBO, 2 orthopedagogen, plaatsvervangend directeur.<br />
 13. 13. Plan van aanpak<br />Activiteiten tot nog toe:<br />Stuurgroepbijeenkomsten<br />Bijeenkomst 1B- en 1Pklassen SWOT analyse -&gt; aanbevelingen<br />SWOT analyse door stuurgroep<br />Presentatie 1-zorgroute in praktijkonderwijs, onderbouw en bovenbouw<br />Invullen van monitor door stuurgroep, management en docententeams 1B- en 1P-klassen<br />Hoe verloopt het tot nog toe?<br />Beginsituatie is vastgesteld, communicatie en presentatie, nu toegekomen aan gewenste situatie, concretisering en verdere uitwerking van projectaanpak (wie, wat, wanneer en hoe?)<br />
 14. 14. Schets/ontwerp zorgroute<br />1- zorgroute bouwstenen op groepsniveau :<br />Afstemming op onderwijsbehoefte van de leerling, vanuit ontwikkelingsperspectief<br />Werken met groepsplannen (planmatig handelen) <br />Zorg wordt zoveel mogelijk in de klas geboden<br />op schoolniveau:<br />Bespreking leerlingen: Geplande handelingsgerichte groeps- en leerling-besprekingen<br />Zorgteam: heeft ondersteunende rol. Van leerling- naar docentbegeleiding <br />Professionalisering: Brede competentieontwikkeling van docenten en (kern)teams voor integreren van onderwijs en zorg. <br />
 15. 15. Succesfactoren<br />Stuurgroepsamenstelling<br />Communicatie<br />Bijeenkomsten/presentaties aan docententeams<br />It’s learning<br />Versterking betrokkenheid docenten:<br />Aanbevelingen door docenten laten formuleren<br />Afname monitor in docententeams<br />
 16. 16. Vragen aan de experts/expertgroep<br />De intern begeleider in het primair onderwijs ‘als spin in het web’. Wie wordt binnen het voortgezet onderwijs ‘de spin in het web’?<br />Wie gaat groeps- en leerlingbespreking voorzitten?<br />Wie gaat het grote geheel in de gaten houden?<br />Hoe begeleiden?<br />Invoering: alle vakken tegelijk? Eerst één vak? Leerhuis-gerichte benadering? <br />

×