Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perfect Storm in BI & IT

885 views

Published on

Presentation for Business Meets IT seminar about BI & BPM. Trends, survey & stories.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Perfect Storm in BI & IT

 1. 1. WelcomeSeminar BI/BPM#BusinessMeetsIT
 2. 2. Nice to meet you. I’m William( @wvisterin )
 3. 3. That’s me: William Visterin• Editor in chief Smart Business Strategies• B2B Manager at Minoc Business Press(smartbiz.be)• Keynote speaker Business Meets IT(businessmeetsit.be)• Business Technology Analyst• Business & IT Journalist
 4. 4. Smart Business Strategies
 5. 5. Smart Business Strategies• The only Belgian IT magazine that takes the businessmanager in perspective• Business decision maker• Target audience: managing director, IT manager, HRmanager, marketing manager,...• Understandable and strategy focused• Cases & user centric• Business IT magazine that matters
 6. 6. Business Meets IT – BI / BPM- Agenda• 9.30: Market Research: William Visterin(Smart Business Strategies)• 10.00: Keynote: Thierry Lesage, Belgian chapter president,Association of BPM• 10.30: Break• 11.00: Customer case 1 - Stefan Nouters, Group Controller,Mensura• 11.30: Customer Case 2 - Esmeralda Peleman, CEO, PelemanIndustries• 12.00: Customer Case 3 - Geert Bal, ICT Project Manager,Euronics Belgium• 12.30: Walking Dinner
 7. 7. SeminarBI / BPM
 8. 8. The missing link between BI & BPMBI = Business Intelligence= analyzing business datato support better business decision-makingBPM = Business Process Management= management approach focused on aligning allaspects of an organization
 9. 9. ThePerfectStorminIT & BI
 10. 10. •4 Trends in IT•4 Trends in BI(market research)
 11. 11. Research: Datacenters Belgium• ZDNet & Smart BusinessN= 200• Computer ProfileMarket Survey BusinessIntelligenceN= 3.500
 12. 12. “Oh Yes,I knowBelgium verywell”
 13. 13. “I usedto be inCopenhagen”
 14. 14. Trend 1.CloudComputing
 15. 15. Cloud computing5 characteristics• On-demand self-service: individuals can setthemselves up without needing anyone’s help;• Ubiquitous network access: available throughstandard Internet-enabled devices;• Location independent resource pooling: demandsare balanced across a common infrastructure with noparticular resource assigned to any individual user;• Rapid elasticity: consumers can increase or decreasecapacity at will;• Pay per use: consumers are charged fees based ontheir usage of a combination of computing power,bandwidth use and/or storage
 16. 16. Use of Cloud Computing in Belgium35%Source: Smart Business Strategies & ZDNet.be, N = 400Source: Computer Profile, N = 3,000
 17. 17. Why cloud?
 18. 18. Research: Cloud in BelgiumWat zijn voor u de grootste voordelen van cloud computing?• Maintenance: minder (of geen) onderhoud• Security: beveiliging is beter• Always on: toepassing altijd bereikbaar• Scalable & flexibility: u kan snel aanpassen• Price: het is goedkoperBron: Smart Business Strategies Datacenter & ZDNet, 240
 19. 19. Research: Cloud in BelgiumWat zijn voor u de grootste voordelen van cloud computing?• Maintenance: 21%• Security: 8%• Always on: 47%• Scalable & flexibility: 19%• Price: 5%Bron: Smart Business Strategies Datacenter & ZDNet, 240
 20. 20. Zero tolerance
 21. 21. Why cloud?
 22. 22. BiggestenemyofIT-manager?
 23. 23. Everybody has an enemy, who’s yours?
 24. 24. Frominfrastructure &applicationstodata
 25. 25. Trend 2.Big Data
 26. 26. First Dilbert about Big Data
 27. 27. The Wisdomofthe Crowd
 28. 28. While wewere sleeping…
 29. 29. Evolution of Big Data2000: Wal-Mart200 terabytes (= 200.000 gigabyte)
 30. 30. Evolution of Big Data2000: Wal-Mart200 terabytes (= 200.000 gigabyte)2013: An average company(> 1000 emp.)200 terabytes (= 200.000 gigabyte)
 31. 31. x 15= Growth digital universeNext 7 yearsFrom 3 zettabytes(= 3 billion terabyte)To > 40 zettabytes (in 2020)The best (biggest) is yet to come…
 32. 32. Drivers of Big Data
 33. 33. And what about the data growth inyour organisation?
 34. 34. Big Data• Verzamelingen van gegevens die metde gangbare hardware of software nietmeer te hanteren zijn.• Opslaan en raadplegen van data, maarook verwerken, verplaatsen,analyseren en weergeven.• Zowel om gestructureerde gegevens(bvb. in databanken) maar ookongestructureerde (Word, Excel,…).
 35. 35. 4 V’s in Big Data1. Volume (hoeveelheid). Hoe meer data, deste beter of nauwkeuriger2. Velocity (snelheid). De snelheid waarmeedata gegenereerd wordt3. Variety (diversiteit). Grote diversiteit vanredelijk losstaande data die gecombineerdmoeten worden4. Value. Niet alle data zijn even waardevol enkwalitatief.
 36. 36. Information overload
 37. 37. Example Big Data:Wal-mart
 38. 38. Example Big Data:LinkedIn
 39. 39. Example Big Data:inBelgium
 40. 40. Trend 3.The New User
 41. 41. Welcome to Generation Y
 42. 42. Welcome to Generation i
 43. 43. “60% of childrenbetween 2 & 5years oldcan use a computermouse”
 44. 44. “but only 10% ofthemcan tie their ownshoes”
 45. 45. “LiefsteNataliaIk ben een grotefan van u”
 46. 46. “””Ik heb aluw liedjesgedownloadvia YouTube”
 47. 47. Post PC era
 48. 48. Personal Computing EvolutionSOURCES: Asymco.com, Public Filings, Morgan Stanley Research,Gartner, IDCThe PC/Web EraThe Post-PC EraThe Mobile-First Era
 49. 49. BYOD
 50. 50. Research: Users4691827Gebruik jij je privé-smartphone opje werk?Nee, ik gebruik geensmartphoneJa, en onze IT-afdelingondersteunt hemJawel, maar ik krijghiervoor geensupport van ITNee, ik heb eensmartphone van dezaakBron: ZDNet, 2013, N=181
 51. 51. Trend 4.DatacenterTransformation
 52. 52. Datacenters are not boring, butessential (kitchen example)
 53. 53. Beschikt u in uw organisatie over eendatacenter (of serverruimte)?Ja, in onsbedrijf zelf;63%Neen, wijgebruikenvooral eenexterndatacenter;13%Zowel eigendatacenterals extern;(50/50)24%Smart Business Strategies, ZDNet, 2012, N=361
 54. 54. •4 Trends in IT•4 Trends in BI
 55. 55. TrendsinBusinessIntelligence
 56. 56. Most popular BI tool = ExcelDoes your company analyse data?->Yes, with Excel: 43%->Yes, with a BI tool: 33%->No: 13%->No Idea: 11%Source: ZDNet / Smart Business Strategies, N = 150
 57. 57. Growth of BI in Belgium (between 2006-2013)40%Source: Computer Profile, N = 3.600
 58. 58. Role of BI in your organisation?1.) Rapportering2.) Corporate performance management3.) Planning, budgettering & forecasting4.) OLAP (online analytical processing )5.) DataminingBron: BI Community, 2010
 59. 59. 4 TrendsinBusinessIntelligence
 60. 60. BI Trend 1.(Market)Consolidation
 61. 61. 1. Consolidation• Market consolidation• Consolidation in applications(ERP, BI,…)
 62. 62. Show me the money
 63. 63. .Magic Quadrant for Business Intelligenceand Analytics Platforms
 64. 64. 1. Consolidation• Market consolidation• Consolidation in applications (ERP, BI,…)• Consolidation in BI (businessintelligence – analytical intelligence)Magic Quadrant for Business Intelligence andAnalytics Platforms
 65. 65. PredictiveAnalytics
 66. 66. Main assumption of predictionsRecent past = Near futureToday Tomorrow
 67. 67. Where’sthe BIapplication(& data)
 68. 68. BI Trend 2.Self service & agile
 69. 69. What department uses BI?1.) Financial department 80%2.) CFO 75%3.) Board & CEO 59%4.) Business Controlling 51%5.) COO & Operations 49%6.) Sales 46%7.) CIO 39%8.) Market Research 31%9.) IT department 30%10.) BI unit 20%Bron: MarketCap, 2010
 70. 70. 2. Self Service & Agile• BI op niveau waar beslissing genomenmoet worden: zakelijke gebruikers• Data & business discovery(Op 1 week ipv 17 weken om eersteresultaten te bekomen)• Projecten beginnen op kleinere schaal,maar kunnen flink doorgroeien.
 71. 71. BI Trend 3.Visualization
 72. 72. 3. Visualization• Het menselijk brein verwerktvisuele informatie 60.000 keersneller dan tekst.• Focus op zeer interactieve engrafische gebruikersinterfaces.• Visual is dé trend in de BI-markt- MicroStrategy improved Visual Insight.- SAP launched Visual Intelligence.- SAS launched Visual Analytics.- Microsoft bolstered PowerPivot with Power View- Qlikview acquired NComVA
 73. 73. BI Trend 4.Mobile
 74. 74. BI Trend 4. Mobile• Studie CFO Magazine: 1 op 4Belgische CFO’s gebruikt iPadvoor de uitoefening van job.• Technieken als ‘in memory’: datadirect stockeren in internegeheugen (mobiel) toestel.
 75. 75. BI Trend 4. Mobile• Alle dimensies onderzoeken, en ditmet heel snelle responstijden.• Analytic content to mobile devices inpublishing/interactive mode (withmobile clients location awareness.)
 76. 76. •4 Trends in IT•4 Trends in BI
 77. 77. And finally…
 78. 78. The Graduate (1967)
 79. 79. Mr. McGuire: I want to say oneword to you. Just one word.Benjamin: Yes, sir.Mr. McGuire: Are you listening?Benjamin: Yes, I am.Mr. McGuire: Plastics.
 80. 80. Plastics
 81. 81. Data
 82. 82. Go for DATAheaven
 83. 83. Heaven is…- where the police are British,- the chefs Italian,- the mechanics German,- the lovers Brazilian,- and… its all organized by theSwiss.
 84. 84. … not for DATA Hell
 85. 85. Hell is…- where the police are German,- the chefs British,- the mechanics Italian- the lovers Swiss,- and… its all organized by theBrazilians.
 86. 86. Anyway….
 87. 87. Kind regards,William VisterinE-mail: William@minoc.comTwitter: @wvisterin

×