Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sessie 6
Generiek Informatieplatform
Openbaar Domein (GIPOD)

Wim Van Huele (AGIV)

            AGIV-Trefdag – ...
Agenda
  Algemeen kader
  •  probleemstelling
  •  doel
  •  resultaat
  •  draagvlak
  •  planning - Act...
Algemeen kader
Inleiding: probleemstelling
         Inname van het openbaar domein:
                       ...
Inleiding: doel
   Informatiestromen gerelateerd aan het proces inname van het
   openbare domein ten gevolge van we...
Inleiding: resultaat
       GIPOD wordt ontwikkeld
     •    koppelvlak tussen het
       -   Coörd...
Inleiding: draagvlak
    Samenwerkingsakkoord tussen
    • AWV, De Lijn, AGIV, VVSG, VRN
    • Vormen bestuurs...
Inleiding: projectplan
    fase 1: voorbereidende fase (project definitierapport)
    fase 2: ontwerp- en ontwikke...
Inleiding: projectplan
     Op basis van ingeschatte capaciteit definitierapport

 Fase 1       Fase 2a 1
   ...
Opsporen van     KLIP
                               De GIPOD-gebruiker en
7  synergie...
Procesanalyse
  Wat is het? Een schematische beschrijving van een werkwijze
  of procedure (bijvoorbeeld Inname openba...
Project scope: welke innames?
  Inname openbaar domein:
  • werkopdrachten van 1ste en 2de categorie, inclusief dit soor...
Project scope: welke innames?
  Vast te leggen in een afsprakenkader op Vlaams niveau
  • (nog) niet in een decreet
  E...
Ondersteunde (deel)processen
      Gewenste situatie: hiërarchisch procesmodel
                   ...
Scope vertaald op procesniveau
      Resultaat scope oefening op procesniveau

      Legende:
      • i : e...
Scope per deelproces
 Innemen van het openbaar domein t.g.v. een werkopdracht

 • plannen van een werkopdracht op langer...
Scope per deelproces
     Overzichtsniveau
                                      ...
Scope per deelproces
Innemen van het openbaar domein t.g.v. een werkopdracht
(vervolg)

• Zoeken naar synergiemogelijkhede...
Scope per deelproces
         Zoeken naar synergiemogelijkheden tussen
 werken aan kabels en leidingen      ...
Scope per deelproces
           Managen van een werkopdracht aan
 werken aan kabels en leidingen        w...
Scope per deelproces
  Innemen van het openbaar domein t.g.v. een manifestatie of andere
  inname: informatie aanlever...
Scope per deelproces
  Coördineren van innames openbaar domein: informatie
  aanleveren aan en raadplegen in het GIPOD...
Scope per deelproces
    Verspreiden van informatie over hinder: raadplegen informatie
    • het verspreiden van de ...
Functionaliteiten
   = (Semi-)automatische activiteiten die het uitwisselen van
   informatie mogelijk maken tussen ...
Functionaliteiten
 9. Opsporen van conflicten voor een inname openbaar domein
 10. Genereren van een KLIP-planaanvraag
 ...
Functionaliteit 1, 2
             legende

  Kenbaar maken    KLIP
  van een geplande        ...
Functionaliteiten 7, 8, 14
     Kenbaar maken     Initiatiefnemer
     van een geplande    van een
14   ...
Ondersteunde regels en procedures
    Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van
    het personenver...
Oproep naar lokale besturen!
     Wie wil deelnemen aan werkgroepen functionele analyse?
     • Geven van input
 ...
Contact                 -      Vragen

Wim Van Huele
GIPOD-projectleider
wim.vanhuele@agiv.be
Tel.: ...
Legende BPMN-diagrammen
                            Van de pijlen die toekomen in dit
     ...
Meer info
             Deze presentatie zal vanaf 27 november

                 te downl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIPOD - AGIV Trefdag 2009

933 views

Published on

Presenatatie GIPOD op AGIV-trefdag van 26/11/09

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GIPOD - AGIV Trefdag 2009

 1. 1. Sessie 6 Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) Wim Van Huele (AGIV) AGIV-Trefdag – 26 november 2009
 2. 2. Agenda Algemeen kader • probleemstelling • doel • resultaat • draagvlak • planning - Activiteiten Resultaat procesanalyse • projectscope • scope per deelproces • functionaliteiten • ondersteunde regels en procedures Oproep naar lokale besturen AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 3. 3. Algemeen kader
 4. 4. Inleiding: probleemstelling Inname van het openbaar domein: gewenste situatie GIPOD door werken door manifestaties initiatief a initiatief a initiatief b initiatief b initiatief c initiatief c initiatief d initiatief d •beperken hinder? •communicatie? GIPOD huidige situatie initiatief a initiatief b initiatief c initiatief d AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 5. 5. Inleiding: doel Informatiestromen gerelateerd aan het proces inname van het openbare domein ten gevolge van werken of manifestaties optimaliseren om zo minder hinder te veroorzaken. Beoogde effecten: • minder hinder over gehele proces • meer synergie tussen innames openbaar domein, in het bijzonder tegen gevolge van ‘werken’ AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 6. 6. Inleiding: resultaat GIPOD wordt ontwikkeld • koppelvlak tussen het - Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW), www.wegenwerken.be - Planningstool De Lijn (HASTUS) - Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP), www.klip.be - GRB meldingssysteem - Synergiemodule (SYN) • laat toe om (externe) toepassingen via services te koppelen • uitwisselen van relevante informatie • interoperabiliteit tussen de verschillende toepassingen • eenmalige registratie meervoudig gebruik Synergiemodule (SYN) wordt ontwikkeld AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 7. 7. Inleiding: draagvlak Samenwerkingsakkoord tussen • AWV, De Lijn, AGIV, VVSG, VRN • Vormen bestuurscomité Vlaamse Regering • 06/12/2008: Vlaamse Regering onderschrijft doelstellingen, krachtlijnen en projectuitvoering + voorziet financiering • 15/07/2009: Vlaams Parlement keurt regeerakkoord goed, p. 44: Bij de uitvoering van infrastructuurprojecten wordt de hinder voor burgers en bedrijven zo veel mogelijk beperkt en wordt daarover duidelijk gecommuniceerd. […] Het initiatief van het GIPOD, dat alle informatie over werken op het openbaar domein samenbrengt, wordt in dat kader uitgewerkt. • 27/10/2009: beleidsnota’s 2009-2014: vermelding GIPOD - Openbare Werken en Mobiliteit - Diensten Algemeen Regeringsbeleid AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 8. 8. Inleiding: projectplan fase 1: voorbereidende fase (project definitierapport) fase 2: ontwerp- en ontwikkelfase • fase 2a: ontwerpfase 1. procesanalyse (uitgevoerd) 2. functionele analyse (opgestart) 3. technische analyse (in uitvoering) • fase 2b: ontwikkelingsfase Fase 3: Integratiefase. Fase 4: Implementatiefase (Fase 5: Afsluitende fase: overdracht, evaluatie, archivering) AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 9. 9. Inleiding: projectplan Op basis van ingeschatte capaciteit definitierapport Fase 1 Fase 2a 1 Fase 2a 2 Fase 2b Fase 2a 3 Fase 3 Fase 4 Fase 5 1 december 2007 1 juni 2009 30 juni 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 6 december 2008 Foutenmarge: 6 maanden AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 10. 10. Opsporen van KLIP De GIPOD-gebruiker en 7 synergie gegevens de Initiatiefnemer kunnen een Openbaar GRB MS domeinbeheerder, Kabel - en leidingbeheerder of Ingeven van een Openbaar 8 omleiding Aannemer vervoerbeheerder zijn GIPOD Gebruiker Signalisatieplan Opsporen van conflicten voor een Managen van een werkopdracht 9 inname openbaar domein Initiatiefnemer 8 Omleiding 8 Omleiding 8 Omleiding van een werkopdracht Plannen van een Opstellen van een Ontwerpen van een Voorbereiden van de Uitvoeren van een Afsluiten van een werkopdracht op intern dossier werkopdracht uitvoering van een werkopdracht werkopdracht langere termijn werkopdracht Verkrijgen van de nodige vergunningen Inname van het openbaar domein Openbaar Coördinator inname openbaar domein Omleiding domeinbeheerder Coördineren van innames openbaar domein 7 8 9 Signalisatieplan Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Coördineren van innames Verspreiden van informatie Openbaar Coördinator inname openbaar domein vervoerbeheerder domein ten gevolge van domein ten gevolge van domein ten gevolge van openbaar domein over hinder Coördineren van innames openbaar domein een werkopdracht een manifestatie een andere inname 1 2 5 3 4 Datum wijziging: 12/10/2009 09:40:55 Plannen van een Kenbaar maken van Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken Gewijzigd door: Administrator werkopdracht op interesse voor een synergiemogelijkheden werkopdracht langere termijn geplande werkopdracht 1.1 1.5 1.2 1.3 1.4 Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan kabels en leidingen tussen werken aan kabels en leidingen kabels en leidingen 1.2.b 1.3.b 1.4.b Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan openbaar domein tussen werken aan openbaar domein openbaar domein 1.2.a 1.3.a 1.4.a Resultaat procesanalyse
 11. 11. Procesanalyse Wat is het? Een schematische beschrijving van een werkwijze of procedure (bijvoorbeeld Inname openbaar domein). De processen en activiteiten bieden het raamwerk van het GIPOD-systeem, het is in functie van dit raamwerk dat er een nood is aan optimalisatie van de informatiedoorstroming. We willen eerst zicht krijgen op dit raamwerk, vooraleer we het systeem zelf gaan ontwerpen. Stappen: consolideren van AS IS-processen consolideren van de verzamelde behoeften afbakenen van scope GIPOD-project uittekenen TO BE-processen AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 12. 12. Project scope: welke innames? Inname openbaar domein: • werkopdrachten van 1ste en 2de categorie, inclusief dit soort werken in nieuwe verkavelingen - 1ste categorie: grondoppervlakte >50m2 - 2de categorie: 3m2 < grondoppervlakte < 50m2 (exclusief calamiteiten) • alle manifestaties - Manifestatie: publieke vertoning op het openbaar domein of die hinder veroorzaakt op openbaar domein • alle andere innames - Andere inname: andere innames dan werken aan het openbaar domein of manifestaties waarmee de openbaar domeinbeheerder rekening wenst te houden bij het coördineren van innnames openbaar domein Openbaar domein (in het kader van GIPOD): • uitgedrukt in GRB-termen: - wegbaan - kunstwerk waardoor wegbaan loopt (bv.: brug, viaduct) - terrein (bv.: park) - spoorbaan met functie tram, metro AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 13. 13. Project scope: welke innames? Vast te leggen in een afsprakenkader op Vlaams niveau • (nog) niet in een decreet Eenmalig ingeven van informatie, veelvuldig gebruik door maximale automatische informatie-uitwisseling tussen bestaande systemen, al dan niet via GIPOD-systeem Proces: inname openbaar domein • coördineren van innames openbaar domein: alle innames openbaar domein • zoeken naar synergiemogelijkheden: werkopdrachten van eerste categorie, inclusief dit soort werken in nieuwe verkavelingen waaruit nieuwe wegenis ontstaat. AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 14. 14. Ondersteunde (deel)processen Gewenste situatie: hiërarchisch procesmodel Inname van het openbaar domein Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Coördineren van innames Verspreiden van informatie domein ten gevolge van domein ten gevolge van domein ten gevolge van openbaar domein over hinder een werkopdracht een manifestatie een andere inname 1 2 5 3 4 Plannen van een Kenbaar maken van Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken werkopdracht op interesse voor een synergiemogelijkheden werkopdracht langere termijn geplande werkopdracht 1.1 1.5 1.2 1.3 1.4 Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan kabels en leidingen tussen werken aan kabels en leidingen kabels en leidingen 1.2.b 1.3.b 1.4.b Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan openbaar domein tussen werken aan openbaar domein openbaar domein 1.2.a 1.3.a 1.4.a AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 15. 15. Scope vertaald op procesniveau Resultaat scope oefening op procesniveau Legende: • i : er zal informatie opgevangen en/of aangeboden worden via GIPOD • i : er zal geen informatie opgevangen en/of aangeboden worden via GIPOD • f : er zullen functionaliteiten in het GIPOD voorzien worden die deze stappen ondersteunen • f : er zullen geen functionaliteiten in het GIPOD voorzien worden die deze stappen ondersteunen AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 16. 16. Scope per deelproces Innemen van het openbaar domein t.g.v. een werkopdracht • plannen van een werkopdracht op langere termijn - aanleveren informatie • kenbaar maken van interesse voor een geplande werkopdracht - deelproces wordt geautomatiseerd - informatie raadplegen en aanleveren • coördineren van werken: aanleveren informatie - aanleveren van informatie - automatisch verzenden naar de betrokken partijen: meegaande kabel- en leidingbeheerders of meegaande openbaar domeinbeheerders AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 17. 17. Scope per deelproces Overzichtsniveau Inname van het openbaar domein Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar Coördineren van innames Verspreiden van informatie domein ten gevolge van domein ten gevolge van domein ten gevolge van openbaar domein over hinder een werkopdracht een manifestatie een andere inname 1 2 5 3 4 Plannen van een Kenbaar maken van Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken werkopdracht op interesse voor een synergiemogelijkheden werkopdracht langere termijn geplande werkopdracht 1.1 1.5 1.2 1.3 1.4 Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan kabels en leidingen tussen werken aan kabels en leidingen kabels en leidingen 1.2.b 1.3.b 1.4.b Zoeken naar Managen van een Coördineren van werken synergiemogelijkheden werkopdracht aan aan openbaar domein tussen werken aan openbaar domein openbaar domein 1.2.a 1.3.a 1.4.a AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 18. 18. Scope per deelproces Innemen van het openbaar domein t.g.v. een werkopdracht (vervolg) • Zoeken naar synergiemogelijkheden: aanleveren informatie - tussen werken aan kabels en leidingen: wordt geautomatiseerd - tussen werken aan openbaar domein: informatie raadplegen en registreren, maar de zoektocht op zich (verzenden en beantwoorden van vragen) zal niet geautomatiseerd worden • Managen van een werkopdracht: aanleveren informatie en raadplegen tot het moment dat de werkopdracht op het terrein is afgelopen. - geen informatie-uitwisseling over vergunningen - geen informatie-uitwisseling in het kader van voorlopige en definitieve oplevering of naleven van sperperiodes AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 19. 19. Scope per deelproces Zoeken naar synergiemogelijkheden tussen werken aan kabels en leidingen werken aan openbaar domein Zoeken naar synergiemogelijkheden Zoeken naar tussen werken aan synergiemogelijkheden kabels en leidingen tussen werken aan openbaar domein Lanceren van een synergie aanvraag Opzoeken van mogelijke partners voor een werkopdracht aan openbaar domein Ontvangen van een synergie aanvraag Aanspreken van mogelijke partners voor een werkopdracht aan openbaar domein Beantwoorden van een synergie aanvraag Afsluiten van een samenwerkingsovereen komst voor werken aan openbaar domein Afsluiten van een synergieovereenkomst voor werken aan kabels en leidingen AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 20. 20. Scope per deelproces Managen van een werkopdracht aan werken aan kabels en leidingen werken aan openbaar domein Managen van een Managen van een werkopdracht aan werkopdracht aan openbaar domein kabels en leidingen KLB_Opstellen van ODB_Opstellen van een intern dossier een intern dossier KLB_Ontwerpen ODB_Ontwerpen van van een een werkopdracht werkopdracht KLB_Verkrijgen van ODB_Verkrijgen van de nodige de nodige vergunningen vergunningen KLB_Voorbereiden ODB_Voorbereiden van de uitvoering van de uitvoering van van een een werkopdracht werkopdracht KLB_Uitvoeren van ODB_Uitvoeren van een werkopdracht een werkopdracht KLB_Afsluiten van ODB_Afsluiten van een werkopdracht een werkopdracht
 21. 21. Scope per deelproces Innemen van het openbaar domein t.g.v. een manifestatie of andere inname: informatie aanleveren en raadplegen • het opsporen van conflicten tussen innames openbaar domein • conflictdetectie op het niveau van een individuele inname openbaar domein. Het zal niet mogelijk zijn om voor een zone na te gaan waar er zich overal conflicten voordoen. Innemen van het openbaar Innemen van het openbaar domein ten gevolge van domein ten gevolge van een manifestatie een andere inname Ontvangen van een aanvraag voor het Ontvangen van een houden van een aanvraag voor een manifestatie andere inname 2.1 5.1 Advies verlenen over een aanvraag voor het Advies verlenen over houden van een een aanvraag voor een manifestatie andere inname 2.2 5.2 Verlenen van toestemming voor het houden van een Verlenen van manifestatie toestemming voor een 2.3 andere inname 5.3 AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 22. 22. Scope per deelproces Coördineren van innames openbaar domein: informatie aanleveren aan en raadplegen in het GIPOD-systeem. • het opsporen van conflicten tussen innames openbaar domein is onderdeel van dit proces en zal geautomatiseerd worden • de conflictdetectie kan uitgevoerd worden op het niveau van een individuele inname openbaar domein. • het zal niet mogelijk zijn om voor een zone na te gaan waar er zich overal conflicten voordoen. Coördineren van innames openbaar domein 3 Opsporen van conflicten voor een inname openbaar domein 3.1 Oplossen van conflicten voor een inname openbaar domein 3.2 AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 23. 23. Scope per deelproces Verspreiden van informatie over hinder: raadplegen informatie • het verspreiden van de informatie naar een breder publiek zelf zit niet in de scope van het GIPOD project. • welke informatie in het GIPOD-systeem toegankelijk zal zijn voor een breder publiek, is nog niet bepaald AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 24. 24. Functionaliteiten = (Semi-)automatische activiteiten die het uitwisselen van informatie mogelijk maken tussen de actoren (en GIPOD) 1. Kenbaar maken van een geplande werkopdracht 2. Kenbaar maken van interesse voor een geplande werkopdracht 3. Zoeken naar synergiemogelijkheden tussen werken aan openbaar domein 4. Zoeken naar synergiemogelijkheden tussen werken aan kabels en leidingen 5. Communiceren over coördinatie van werken aan openbaar domein 6. Communiceren over coördinatie van werken aan kabels en leidingen 7. Opsporen van synergiegegevens 8. Ingeven van een omleiding AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 25. 25. Functionaliteiten 9. Opsporen van conflicten voor een inname openbaar domein 10. Genereren van een KLIP-planaanvraag 11. Melden van een GRB-afwijking 12. Updaten van gegevens 13. Raadplegen van gegevens 14. Kenbaar maken van een geplande manifestatie of andere inname AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 26. 26. Functionaliteit 1, 2 legende Kenbaar maken KLIP van een geplande De GIPOD-gebruiker en 1 de Initiatiefnemer werkopdracht kunnen een Openbaar GRB MS domeinbeheerder, Kabel - en leidingbeheerder of Kenbaar maken Openbaar 2 van interesse voor Aannemer vervoerbeheerder zijn een geplande werkopdracht GIPOD Gebruiker Managen van een werkopdracht Initiatiefnemer van een werkopdracht 1 2 1 2 Plannen van een Opstellen van een Ontwerpen van een Voorbereiden van de Uitvoeren van een Afsluiten van een werkopdracht op intern dossier werkopdracht uitvoering van een werkopdracht werkopdracht langere termijn werkopdracht Verkrijgen van de nodige vergunningen 1 2 1 2 1 2 1 2 Openbaar Coördinator inname openbaar domein domeinbeheerder Coördineren van innames openbaar domein Openbaar Coördinator inname openbaar domein vervoerbeheerder Coördineren van innames openbaar domein AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 27. 27. Functionaliteiten 7, 8, 14 Kenbaar maken Initiatiefnemer van een geplande van een 14 manifestatie manifestatie Ingeven van een GIPOD Gebruiker 7 omleiding Opsporen van conflicten voor een Openbaar Verlener van vergunningen 8 domeinbeheerder inname openbaar Ontvangen van een Verlenen van domein aanvraag voor het toestemming voor het houden van een houden van een manifestatie manifestatie 14 Coördinator inname openbaar domein 7 Advies verlenen over een aanvraag voor het houden van een 8 manifestatie De GIPOD-gebruiker kan een Openbaar domeinbeheerder, Kabel Openbaar Coördinator inname openbaar domein - en leidingbeheerder of vervoerbeheerder Openbaar Advies voor vergunning vervoerbeheerder zijn Adviesvraag voor vergunning Coördineren van innames openbaar domein AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 28. 28. Ondersteunde regels en procedures Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. KLIP-decreet GRB-decreet Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (VVSG + individuele steden/gemeenten) Protocol voor infrastructuur- en nutswerken op het domein van het Vlaamse Gewest (AWV) Besteksbepalingen en communicatietips voor steden en gemeenten (VVSG) GRB-meldingsprocedure (AGIV) AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 29. 29. Oproep naar lokale besturen! Wie wil deelnemen aan werkgroepen functionele analyse? • Geven van input • Becommentariëren werkdocumenten • 6-tal consolidatievergaderingen voorzien AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 30. 30. Contact - Vragen Wim Van Huele GIPOD-projectleider wim.vanhuele@agiv.be Tel.: 09-261 52 32 Gsm: 0494-56 48 78 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 B- 9000 Gent AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 31. 31. Legende BPMN-diagrammen Van de pijlen die toekomen in dit Start event symbool is er één voldoende om door te gaan naar de volgende stap, van de pijlen die vertrekken uit dit symbool kan slechts één gevolgd worden End event Alle pijlen moeten toegekomen zijn in dit symbool voor je kan doorgaan naar de volgende stap, alle pijlen die vertrekken uit dit symbool zullen steeds gevolgd worden Activiteit waarvoor via het GIPOD informatie Functionaliteit verzameld en verspreid zal worden Activiteit waarvoor via Sequentiestroom het GIPOD géén informatie verzameld of verspreid… Informatiestroom Informatiestroom via GIPOD buiten GIPOD Rol zwembaan, vertegenwoordigt de rol die instaat voor een activiteit ← AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009
 32. 32. Meer info Deze presentatie zal vanaf 27 november te downloaden zijn op www.agiv.be/documentatiecentrum. AGIV-Trefdag - ICC Gent 26 november 2009

×