GIN congres2011 GIPOD

556 views

Published on

GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) is a website and a webservice that will increase the collaboration between roadworks and will reduce hindrance

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Iedereen wordt er mee geconfronteerd: hinder op het openbaar domein. Hinder, veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen zoals ongevallen en files, of hinder, veroorzaakt door geplande activiteiten. Onverwachte of ‘Niet geplande’ hinder kan niet worden voorzien en dus moeilijk worden gecoördineerd. Bij geplande hinder wordt het openbaar domein geheel of gedeeltelijk ingenomen voor een bepaalde periode. Deze inname wordt over het algemeen veroorzaakt door het uitvoeren van (wegen)werken of het plaatshebben van een manifestatie. In deze voorstudie wordt enkel de ‘geplande’ hinder beschouwd, gekoppeld aan activiteiten op het openbaar domein. Deze geplande hinder is gekoppeld aan het proces inname van het openbaar domein ten gevolge van werken of manifestaties. Ook al is de hinder pas merkbaar voor de gebruiker van het openbaar domein op het ogenblik dat het openbaar domein wordt ingenomen, is het van belang om vanaf de initiële planning afspraken te maken en maatregelen te nemen om de uiteindelijke hinder te beperken. Het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) moet dit proces ondersteunen. Het is essentieel dat vanaf het ogenblik dat een inname openbaar domein door een werk of manifestatie wordt geïnitieerd aandacht wordt geschonken aan coördinatie tussen alle betrokkenen actoren teneinde hinder te beperken.De voornaamste betrokken actoren zijn de openbaar domeinbeheerders (ODB’s) en de kabel- en leidingbeheerders (KLB’s). De ODB’s – de gemeenten, het Vlaamse gewest en in beperkte mate de provincies- staan in voor het de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbaar domein. De KLB’s – de nutsbedrijven, de openbare besturen en in beperkte mate private ondernemingen- staan in voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van kabels en leidingen. Kabels en leidingen, die in hoofdzaak gelegen zijn langs of onder het openbaar domein of deze veelvuldig kruisen. Alle betrokken actoren zijn zich bewust van hun taak om de hinder op het openbaar domein zo veel als mogelijk te beperken en wensen gezamenlijk een overkoepelend initiatief te nemen.Momenteel bestaan er reeds een aantal initiatieven in het kader van het Minder Hinder beleid die elk op zich een deelaspect van hinder op het openbaar domein oplossen. Elk initiatief is waardevol en vormt een deeloplossing om hinder op het openbaar domein te beperken. Deze initiatieven zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd. Dit wordt veroorzaakt omdat ofwel maar een deel van de betrokkenen worden aangesproken ofwel omdat er een deelaspect van het algemene proces wordt behandeld. Bovendien moeten de betrokkenen veelvuldig dezelfde informatie aan elkaar doorgeven wat aanleiding geeft tot een onefficiënte werking en mogelijks een bron van verwarring is. Het resultaat is versnippering en een onvolledige ondersteuning van het proces.Er is nood aan één uniek en generiek informatie-uitwisselingsplatform inzake activiteiten en processen die zich afspelen ter hoogte van het openbaar domein in het Vlaamse gewest en die door alle betrokken actoren in een netwerkbenadering kan worden gevoed, geraadpleegd en ontsloten. De opportuniteit bestaat erin deze informatie samen te brengen zodat een kruisbestuiving ontstaat tussen de bestaande systemen en de ontbrekende schakels worden ingevuld. Eén van de ontbrekende schakels is een toepassing dat het proces “Coördinatie van synergiewerken tussen KLB’s en ODB’s” ondersteunt. De voornaamste betrokken actoren, vertegenwoordigd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven (VRN), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), onderschrijven deze nood. Deze partijen gingen akkoord om gezamenlijk een studie uit te voeren om de behoeften, de doelstellingen en het concept (functionaliteiten, budget, timing) vast te leggen. Hierover wordt een samenwerkingsakkoord ondertekend. Gelet op de aanwezige expertise werd de projectleiding toevertrouwd aan het AGIV.
 • WerkgroepProcesanalyseFunctionele analyseTesten tussentijdse releases
 • WerkgroepProcesanalyseFunctionele analyseTesten tussentijdse releases
 • Use case: wie kan wat doen met de toepassingBold: diegene waar er vandaag functionaliteit voor zal worden gedemonstreerd. Betekend niet dat alle functionaliteit uit deze use case reeds is ontwikkeld/testbaar is.
 • GIN congres2011 GIPOD

  1. 1. GIPODZonder omwegennaar meer synergie en minder hinderKoppeling CPW - GIPOD Wim Van Huele (AGIV) – Ivo Wolfs / Adel Lannau (CPW-Arcadis)
  2. 2. Agenda  AGIV?  Probleemstelling  Waarom?  Wie?  Wat?  Hoe?  Wanneer?  Demo  Koppeling CPW - GIPODKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  3. 3. AGIV?  Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen  missie: een optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen mogelijk maken  Klanten: GDI-Vlaanderen (alle overheden) + nutssector  taakomschrijving AGIV • coördinatie en standaardisatie • Geodata • GeodienstenKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  4. 4. Probleemstelling Inname van het openbaar domein: gewenste situatie GIPOD door werken door manifestaties initiatief a initiatief b initiatief c initiatief d •beperken hinder? •communicatie? GIPODhuidige situatie initiatief a initiatief b initiatief c CPW Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  5. 5. Waarom? Doel  Informatiestromen gerelateerd aan het proces inname van het openbaar domein ten gevolge van werken of manifestaties optimaliseren teneinde minder hinder te realiseren.  Beoogde effecten: • Minder hinder • Meer synergie  Procesbenadering (proces = inname openbaar domein) • vanaf initiatie inname • tot einde van inname (GRB-melding, opleveren as-builtplannen)Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  6. 6. Wie? Werkt mee  Samenwerkingsakkoord • AWV, De Lijn, AGIV, VVSG, VRN • Bestuurscomité • Werkgroep  Vlaamse Regering • 06/12/2008: onderschrijft doelstellingen, krachtlijnen en projectuitvoering + voorziet financiering • Project opgenomen in regeerakkoord • Project opgenomen in beleidsnota’s DAR, MOW  Uitvoering door het AGIVKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  7. 7. Wie? Voor wie?  Geregistreerde gebruikers  GIPOD-rollen • GIPOD-applicatiebeheerder • GIPOD-bijdrager • GIPOD-raadpleger • GIPOD-informatieverstrekker (publiek) • Aannemer-gebruikerKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  8. 8. Wat? Functionaliteiten  Beheren van een • geplande werkopdracht • manifestatie of andere inname openbaar domein • hinder  Beheren van een omleiding  Beheren van interesse  Beheren van een • synergieaanvraag • synergie  Conflictdetectie • tussen werkopdrachten, manifestaties onderling • met busroutes  Koppeling GRBMS, KLIPKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  9. 9. Wat? Kader gebruiksvoorwaarden  Basisprincipes (nog uit te werken) voor initiatiefnemer • geeft grote werkopdrachten in • geeft hinder (locatie en gevolg) in • geeft omleiding in als locatie hinder = rijbaan of rijstrook of busbaan of trambaan • synergieaanvraag verplicht voor grote werkopdrachten • conflictdetectie verplicht uit te voeren voor grote werkopdracht  Te aanvaarden bij registratie als partij  Decretaal kader ter onderbouwing wordt overwogenKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  10. 10. Hoe? GIPOD Gegevensuitwisseling GIPOD • = webtoepassing (GUI): mens – machine • = service API: machine – machine • eenmalige registratie - meervoudig gebruik van informatie • interoperabiliteit tussen de verschillende toepassingen Export naar Excel, XML Webtoepassing Lijsten,Invulschermen rapportenKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  11. 11. Hoe? GIPOD Gegevensuitwisseling Export naar Excel, XML Webtoepassing Lijsten,Invulschermen rapporten Enkelvoudige Publieke Webservice API Meerv. services services “batch”Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  12. 12. Wanneer? Ontwikkelingsfase bezig Releasen van tussentijdse projectresultaten Planning • versie 1.0 (core) • versie 2.0Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  13. 13. Roadmap 2011-2012: GIPOD v1.0  Beheren werkopdracht, manifestatie inclusief hinder  Beheren synergie(aanvraag)  Zoeken, info- alarmlijsten  Conflictdetectie (inclusief conflictdetectie busroutes)  Beheren van interesse  Rapporteren  Beheren van GIPOD-registratie (basisversie)  Koppeling GRBMS GIPOD v1.0 Geplande releasedatum Best case Eind april 2012 Average case 15 juni 2012 Worst case 15 oktober 2012Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  14. 14. Roadmap 2011-2012: GIPOD v2.0  Beheren omleidingen  Koppeling KLIP  Losse eindjes (delegatie aannemer/gebruiker, suggesties, …)  Continu verder ontwikkelen GIPOD v2.0 Geplande releasedatum Best case Eind september 2012 Average case Eind december 2012 Worst case juni 2013Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  15. 15. Testomgeving http://gipod.beta.agiv.be Gegarandeerd online voor 2 weken na elke demo-release • Volgende demo: vrijdag 27 januari 2012 Publieke testaccounts • user name, wachtwoord • testUser@rood.be, test1234 • testUser@blauw.be, test1234 • Groene Tester, test1234! • Paarse Tester, test1234! • Oranje Tester, test1234! Koppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  16. 16. TestomgevingKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  17. 17. Volg het GIPOD-teamKoppeling GIPOD - CPW GIN Congres – 17 november 2011
  18. 18. Huidige situatie tot oplevering GIPOD Steden en gemeenten Gemeenten • Werken ingeven via CPW Werken/Manifestaties • Conflictdetectie door CPW Wegenwerken.be AWV CPW2 publicatie • Via WERF (intern AWV) -> CPW n ve Conflictafhandeling er )w Conflictdetectie el ne p tio Nutsbedrijven (o le ie ob m en te • Niet s Va WERF Vaste werven Minder hinder protocol Interne conflictafhandeling Va Interne conflictdetectie s te Minder hinder fiches en m ob ie AWV werfleiders le we Verkeerscentrum.be rv en TCC publicatie Publicatie naar burger • www.wegenwerken.be Externe informatiebronnenDirectieraad AWV 18 28-10-2010
  19. 19. Integratievisie GIPOD - CPW Doel: integratie bestaande MH-toepassingen bij operationalisering GIPOD Uitgangspunten • Focus voorkomen, minderen remediëren hinder • Één portaal • Zo vroeg mogelijk in proces starten • Iedere actor neemt zijn verantwoordelijkheid • Geïntegreerd gebruikersbeheer • Engagement GIPOD-samenwerkingsovereenkomstDirectieraad AWV 19 28-10-2010
  20. 20. Integratievoorstel  Wanneer? Operationalisering GIPOD  Ingave van werken: enkel via GIPOD  Conflictdetectie: gedistribueerd (zie volgende slide)  Afspraken: 1. Webportaal= www.wegenwerken.be - Veelzijdige startpagina 2. Webportaal - Publieke informatievoorziening - Geregistreerde gebruikers -> GIPOD • …Directieraad AWV 20 28-10-2010
  21. 21. Integratievoorstel  Afspraken: vervolg… 3. Conflictdetectie & afhandeling - CPW – Focus op gewestwegen en hun omleidingen – CPW-Hinder (rijweg + 0u ->72u hinder/klasse) – CPW haalt info uit GIPOD – Conflictafhandeling door prov. coördinatoren - GIPOD – Initiatiefnemers werken, beheerders manifestaties – Zelf conflicten beheren en afhandelen – Conflicten busroutes - WERF: interne conflictdetectieDirectieraad AWV 21 28-10-2010
  22. 22. Integratievoorstel  Afspraken: vervolg… 4. CPW2 geen synergie(aanvraag) 5. GIPOD wel synergie(aanvraag) 6. Provinciale coördinatoren - verder inzetten voor sensibilisering lokale besturen 7. Koppeling Verkeerscentrum – WERF blijft  Voordelen • Duidelijkheid voor gebruiker • Sterktes ≠ MH-toepassingen blijven behoudenDirectieraad AWV 22 28-10-2010
  23. 23. Integratievoorstel Wegenwerken.be Bv. IOW, Verkeerscentrum.be www.gemeente.be publicatie Externe informatiebronnen TCC Minder hinder protocol publicatie Minder hinder fiches Vaste en mobiele werven n ve publicatie w er te s Va WERF Vaste en mobiele (optioneel) werven CPW2 Interne conflictafhandeling Conflictafhandeling gewestwegen Interne conflictdetectie Conflictdetectie gewestwegen AWV werfleiders Vaste werven Vaste werven GIPOD (webtoepassing + service API) Synergie(-aanvraag) Conflictdetectie Conflictafhandeling gemeentewegen Nutsbedrijven Steden en gemeentenDirectieraad AWV 23 28-10-2010
  24. 24. Contact - VragenWim Van HueleGIPOD-projectleiderwim.vanhuele@agiv.beTel 09-261 52 32Gsm: 0494-56 48 78Agentschap voor Geografische Informatie VlaanderenGebroeders Van Eyckstraat 16B- 9000 GentKoppeling GIPOD - CPW december 2011

  ×