Wanneer is een organisatie klaar voor enterprise social media

489 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wanneer is een organisatie klaar voor enterprise social media

  1. 1. Wanneer  is  een  organisatie  klaar  voor  Enterprise  Social  Media?  Door Wilco Turnhout van Rapid Circle - 14 oktober 2010Het gebruik van Interne Social Media kan veel voordelen hebben voor de productiviteitvan de organisatie en werknemer. En voor de verbondenheid van medewerkers met deorganisatie en met elkaar. En dat is wel zo handig voor organisaties die Het NieuweWerken introduceren. Maar is de organisatie wel klaar voor deze nieuwe manier vancommuniceren en kennisdelen die we kennen van Facebook en LinkedIn? Er zijn maarweinig veranderingen binnen de organisatie te bedenken die zich zo moeilijk laten sturendan deze nieuwe vorm van communicatie. Kijk maar eens naar hoe mensen de eigencommunicatie innoveren op basis van webapplicaties in de consumentenomgeving. In ditartikel toch een poging om sturing te geven aan timing en keuze van introductie vaninterne social media tools.Tijdens de derde roundtable Enterprise Social Media van Rapid Circle (zie samenvatting)vertelde Max Weijers van Microsoft al dat het feit dat interne social media mensen kanverbinden, een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Werken is omdat Het NieuweWerken impact kan hebben op de binding met de organisatie van vooral nieuwemedewerkers. Daarom is Enterprise Social Media voor de NederlandseMicrosoftorganisatie een belangrijke toevoeging op de communicatievoorzieningen.Maturity model Interne Social MediaEr zijn vele modellen die richting kunnen geven aan de invoering van iets nieuws.Meestal zijn er verschillende aspecten aan het ‘klaar zijn voor’ een verandering. Veelalwordt dat met een ‘Maturity Model’ weergegeven en gepland. Tijdens eeneerdere roundtable demonstreerde Tessa van Doremaele van Alliander welk model zij
  2. 2. gebruiken om de roadmap te bepalen voor Enteprise Social Media binnen Alliander. Hetmodel gaat uit van de 3 fasen, te weten ‘pioneering’, ‘facilitating’ en ‘strategic’. Op degebieden ‘social’, ‘business’, ‘organisation’ en ‘technology’ wordt bepaald waar deorganisatie zit en wat de volgende stap zou moeten zijn, daarbij rekening houdende meteen optimale situatie waarin alle aspecten tegelijkertijd opschuiven naar een volgendefase.Buy in management niet vergetenWij gebruiken zelf een vergelijkbaar model, gebaseerd op verschillende versies van hetmaturity model. Hiermee kunnen wij duidelijk maken binnen een organisatie waar eenorganisatie ongeveer staat en welke zaken niet moeten worden vergeten wanneerbesloten wordt nieuwe veranderingen in te zetten. Bijvoorbeeld om de buy-in van hetmanagement niet te vergeten.Gebruik Interne Social Media laat zich niet sturenToch laat innovatie op gebied van interne social media zich moeilijk sturen en elkesituatie is weer anders. Dus het mag zeker niet als leidraad worden gebruikt. Daar komtbij dat werknemers zelf moeten uitvinden hoe, waarvoor en met wie samen, zij de toolswillen gebruiken. Voorschrijven werkt averechts. Het is mooi om te zien dat het latenervaren van voordelen op dit gebied nog krachtiger is dan op andere gebieden.En de ene organisatie laat de innovatie volledig bottom-up gebeuren, de andere laatjuistmanagement een voorbeeldrol spelen in het gebruik van de tools.Respectievelijk KPN en Philips hebben succes met beide manieren van introductie.Tegelijkertijd erkennen beide partijen dat participatie van management (senior- en middlemanagement) cruciaal is voor het bedrijfsbreed slagen van deze vorm van communicatieen kennisdeling. Het moet onderdeel gaan worden van de dagelijkse communicatie vooriedereen. Een model moet niet als bindende aanpak gezien worden, maar is als checklistzeker geschikt. Zie dit artikel uit het vakblad ‘Interne Communicatie’ voor een weergavevan ervaringen met Enterprise Social Media en de veranderingen die dat voor deorganisatie, management en interne communicatie met zich meebrengt.Snel naar een Connected Company?De meeste Nederlandse organisaties zijn nog ver verwijderd van het ‘zijn’ van een‘Connected Company’. Voor zover dat überhaupt wenselijk en nodig is. Dat mogen
  3. 3. organisaties zelf uitvinden en bepalen. Maar zeker is dat op dit gebied nog veel is teonderzoeken en uit te proberen. Wie doet er mee?Wilco Turnhout - Oprichter en eigenaar van Rapid CircleWilco is gespecialiseerd in de impact die technologie heeft op productiviteit en op doeltreffendheid vancommunicatie. Rapid Circle adviseert en implementeert platformen en verbeteringen op zowel(marketing)communicatie als Het Nieuwe Werken, met als specialisatie Enterprise Social Media.Zie zijn website en linkedin profiel voor meer informatie. U kunt hem ook volgen via twitter.

×