Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waarom Office 365 for operators and blue collar workers - Social Intranet …

698 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Waarom Office 365 for operators and blue collar workers - Social Intranet …

  1. 1. blue collar workersDe mobiele sociale werkplek voorOffice 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden alsDigitale Werkplek voor de werknemer of als (sociaal) intranet. Technisch bestaat Office 365 uit SharePoint, Out-look en Lync.Snel opgezet en beschikbaar – altijd automatisch de laatste versie – zeer aantrekkelijk geprijsd voor bureaulozemedewerkers – lage opstartkosten/CAPEXMet apps voor bureauloze medewerkers specifiek op uw situatie af te stemmenPlatform voor bureauloze medewerkers voor samenwerken, kwaliteit, kennis,safety, communicatie, verbondenheid en efficiënter werken
  2. 2. ‘Na analyse bleek dat onze opera-tors helemaal niet achter liggen ingebruik van nieuwe applicaties,maar juist voorlopen doordat thuisgeavanceerde tools worden ge-bruikt’‘Alles in de cloud, is dat niet on-veilig?’‘Als de tools maar zo simpel werkenals de apps op mijn mobiele tel-efoon.’‘Telkens als ik iets wil weten of rap-porteren, dan moet ik ergens heenom dat te doen. Het zou fantastischzijn wanneer ik alles direct bij dehand heb.’‘Als mijn mensen safety issues nu onthe spot zouden kunnen rapporterenen eventueel een foto kunnen bijvoe-gen, dan kunnen we grote stappenzetten. Vooral ook op gebied vanbewustwording.’"quotesWat moet een mobiele sociale werkplek kunnen?Collaga’s snel vindbaar enbenaderbaarNieuws toegankelijk enpersoonlijk relevantSamenwerken binnen eenproject of teamWerk efficiënter makenRapporteren en circuleren vansafety issues en solutionsVersnellen vanwerkoverdrachtSnel toegang tot manuals enkwaliteitshandboekPlanning en diensten beschik-baarStimuleren van Conversatiesen Discussies1 platform/portal als toe-gangspoort voor back-endapplicatiesOpvolgenvantakenIedereen EmailSamenwerken aan- ensnelle toegang tot documenten
  3. 3. Apps voor Blue Collar Workers voor Office 3651. Vraag en antwoord2. Manuals enkwaliteitshandboek3. Waar is mijn collega4. Training enevenementen5. Safety6. Nieuws(persoonlijkenbladerbaar)7. Mijn HR8. Planning en diensten9. Documenten10. Email.11. Social Conversations12. Werkoverdracht13. Taken14. Project enTeam ruimten! HREnkele voordelen van een mobiele socialewerkplek voor de organisatieVoordelen Office 365 voor de organisatieGoed te integreren met- en als portal te gebruiken voor andereDevices centraal beheersbaarSnelle implementatieProfiteer automatisch van innovatie op het platformMaakt werknemers trots en meer verbondenMaakt werk efficiënterMaakt werk veiligerVerhoogt behoud van kennisLaat iedereen participeren in innovatieTalent beter zichtbaarPrestaties beter meetbaar141425?9711 1338610 12
  4. 4. Rapid Circle is preferred partner van Microsoft binnen Healthcare. RapidCircle implementeert SharePoint en Office 365 binnen organisaties tenbehoeve van samenwerking, kennis, werkplek, communicatie. Redenerendvanuit de werknemer en gefocust op bruikbaarheid en adoptieRapid Circle: Amsterdam | Wilgenweg 22c 1031HV | http://rapidcircle.com | Wilco Turnhout: +31615229076 | wilco.turnhout@rapidcircle.comStep 1.Step 5. Step 7.Step 3.Step 2.Step 4. Step 6.Start met een Cloud ready assesmentTrain de key stakeholders Ga met een ervaren Microsoft partner met Office 365ervaring in zeeBetrek de eindgebruikers veel en vroegtijdig,Ontwikkel Iteratief en maak gebruik van specifieke apps uit de cloudMaak de adoptie- en change strategie een primaironderdeel van de implementatieZorg voor management Buy in: maak een businesscase en doe deStappenplan

×