Rate the manager

425 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rate the manager

  1. 1. Rate  the  manager,  rate  your  own  contribution  today  Do 14 juli 2011 17:52, Wilco Turnhout, 12733Hoe interne sociale netwerken de hiërarchie van een organisatie op zijn kop zet.Tijdens de negende Roundtable van Rapid Circle (zie samenvatting), sprak Menno Lantingover degevolgen van interne sociale netwerken op leiderschap. Interne sociale netwerken zijn op internesociale media gebaseerde netwerken waarbinnen kennis en ideeën gedeeld en verspreid worden enmen elkaar helpt met raad en feedback, zoals we dat ook kennen van Twitter en Facebook. Juist hetsysteem van volgen en delen in plaats van zenden en dat je dus kunt ontvolgen als iemand te weinigbijdrage levert, heeft als resultaat dat je relevant moet zijn en dat hoe meer volgers, hoe meerinvloed je hebt binnen de organisatie. Is iedere manager daar klaar voor? Menno denkt van niet.Hij gaf tijdens zijn presentatie weer dat er een steeds grotere gap zal ontstaan tussen de Hero (HighEmpowered Resourceful Operative, oftewel, diegene die invloed verdient door delen, meedoen ensamenwerken) en Hippos (Highest paid Person’s Opinion, oftewel, diegene die vindt dat hij invloedheeft door de plek binnen de hierarchie). Op dit vlak zie je duidelijke verschillen tussen generaties,waar de jonge generatie meer kijkt naar hoe kan iemand (een manager bijvoorbeeld) mij helpen inmijn werk en mijn carrière, dan puur naar managementlijnen. Wanneer iemand relevante kennisdeelt, inhoudelijke invloed heeft en interessante projecten doet en die persoon daarin transparant is,dan zal deze persoon door de jonge generatie gevolgd worden. Een Hippo die zijn ervaringen enkennis niet transparant deelt wordt steeds minder relevant, wordt niet gevolgd en zit dus niet binnengrote sociale netwerken van de collega’s en wordt steeds minder invloedrijk. Informeel dan. Wantformeel, binnen de managementlagen heeft hij wel een stem. De informele invloed en formelehiërarchie zullen volgens Menno gaan botsen. Dat is helemaal niet erg, want dat zal weer eenverandering teweeg brengen waarbij men zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden. De vraag is hoe jedeze veranderingen zo soepel mogelijk laat doorsijpelen in je cultuur.Menno had daar vele ideeën over. Twee zal ik jullie niet onthouden:1. Rate The Manager. Laat iedereen zoals men op sociale media al doet met foto’s en posts,managers ‘raten’ of ‘liken’. Volgen is natuurlijk ook al genoeg, maar het idee dat een manager nietonaantastbaar is en publiekelijk ook zijn meerwaarde moet bewijzen door zijn persoon, ervaringen,kennis en hulp te delen, is wellicht één die tot denken zet2. Rate your own contribution today. Bij het eindigen van de werkdag (dat maak ik ervan, wantMenno gaf als voorbeeld bij het verlaten van het kantoor, maar wie werkt er nog elke dag op eenkantoor over een paar jaar :-) opgeven welk cijfer je jezelf geeft voor jouw bijdrage aan deorganisatie, projecten, winst en aan je collega’s vandaag. Ook dit zet aan tot denken, want het geeftaan dat je je steeds minder goed kunt verschuilen achter je functie, bureau of leidinggevende en je
  2. 2. bijdrage zichtbaar moet worden voor de organisatie. En als dat zichtbaar wordt, waarom sta je danniet elke dag even stil bij die bijdrage?Dit zijn natuurlijk ideeën met een knipoog. Er zijn veel meer manieren om een organisatie wakker teschudden, te veranderen en aan te sporen tot nieuwe manieren van samenwerken en delen. Diemanieren komen vaak aan bod tijdens deze roundtables Interne Sociale Media. Menno probeert vooralop directieniveau een ander denkproces op gang te brengen. Wat je ook bedenkt, het is van belangdat een deel van het management (iedereen zal zeker niet lukken) meedoet en het goede voorbeeldlaat zien. En zo zorg je er ook voor dat de botsing tussen nieuwe informele hiërarchie en formelehiërarchie zo klein mogelijk blijft. Want managers die veel delen en relevant zijn zullen sneller meervolgers krijgen dan niet-managers.Ik beet zelf de spits af tijdens de roundtable met een presentatie van de samenvatting van de eerste8 roundtables over Enterprise Social Media, met cases van klanten en van niet-klanten. Ook mocht ikeen demo geven van onze Social Suite voor SharePoint. Zie hier voor een weergave van deroundtable.Afbeeldingen: Menno Lanting

×