Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ben verwaayen

429 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ben verwaayen

  1. 1. Ben  Verwaayen:  Slag  met  Oosten  niet  verliezen  door  meer  delen,  verbinden  en  meer  transparantie.  Zo 24 oktober 2010 23:24, Wilco Turnhout,Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij een bijeenkomst met Ben Verwaayen - Nederlands meestsuccesvolle manager in het buitenland - waar hij pleitte voor ander leiderschap in het licht van hetfeit dat het Westerse landen zeer snel de concurrentiepositie aan het verliezen zijn aan opkomendemarkten.Leiderschap in het Westen is nog meer gesloten geworden als gevolg van de crisis en als gevolg vaneen niet te verklaren overtuiging dat het Westen nog 20 jaar voorop loopt op landen als China.Terwijl het voor ons - diegene die The World is Flat gelezen hebben en gewoon om ons heen kijken inde digitale wereld - vanzelfsprekend is dat er op gebied van kennis weinig verschil hóeft te zijn. Deheer Verwaayen gaf aan dat het Westen nog het comfort heeft naar aanleiding van het bezit vanbrands, waardoor het niet-arbeidsgerelateerde inkomen nog relatief zeer hoog is, maar dat dat nietlang houdbaar is. Leiderschap moet veranderen.Leiders moeten delen, moeten transparanter worden, hun visies delen met iedereen en mensenverbinden om het gedelegeerd vertrouwen te vergroten en teams in beweging te krijgen. Daarbijkunnen sociale netwerken helpen. Het publiek vertrouwt ons leiders voor geen meter meer. Hetvertrouwen is zelfs lager dan van een tweedehands autoverkoper. Leiders kunnen wat leren van denieuwe generatie, die weten hoe delen en verbinden werkt, onder andere via sociale netwerkenbinnen digitale media.Hij riep alle deelnemers aan de discussie dan ook op om verantwoordelijkheid te nemen en degesloten deuren te openen en naar buiten te gaan en leiderschap te tonen. Een half uur hingen wijdeelnemers aan zijn lippen. Daarna ontspon zich een levendige discussie, die altijd terugkwam op dekern van zijn betoog: Kennis is niet meer alleen de basis van de concurrentiepositie van bijvoorbeeldNederland. Dat moet naast creativiteit ook leiderschap zijn. En daar gaan we nu totaal de verkeerderichting op. Hij gaf kritiek op de stelling uit de groep dat er meer leiderschap in de politiek moetzijn. Hij denkt dat de politiek vooral kaders schept en dat de leiders uit het bedrijfsleven het verschilmoeten maken en meer invloed op de maatschappelijke discussie moeten hebben. Terwijl hij positiefis over denieuwe generatie op gebied van delen, verbinden, initiatief nemen en ondernemerschap, ishij kritisch over het feit dat zij zich nauwelijks bemoeien met politiek.Voor mij was zijn pleidooi voor meer verbinden en delen - op vele manieren, maar zeker ook gebruikmakende van nieuwe manieren van communicatie via sociale media - muziek in mijn oren. Ik denk datwe aan de start staan van een significante verandering, waarbij mensen bijdrage waarderen in plaats
  2. 2. van positie en waar luisteren en delen belangrijker worden dan controleren en sturen. Zie ookeen eerdere blogpost over een CEO binnen Philips die succesvol was onder andere door het op velemanieren delen van zijn ervaringen, verwonderingen en visie, waaronder via de inzet van socialmedia. Dit delen en verbinden is zowel binnen als buiten de organisatie belangrijk.China zal weer 20% van de wereldeconomie voor haar rekening nemen zoals dat ook 400 jaar geledenhet geval was. Ben Verwaayen vraagt zich hardop af wat de rol van Nederland en Europa zal zijn. Nuzeer grote maatregelen worden getroffen, zowel binnen landen als Verenigd Koninkrijk en Frankrijkals binnen de EU met betrekking tot Griekenland en andere financieel zwakke landen, is hetmisschien veilig om je hoofd laag te houden. Als we dat echter te lang doen, zal het Oosten onssneller inhalen dan wij verwachten. Een sombere visie, die Ben Verwaayen afsloot met de eerdergenoemde oproep aan iedereen: Duik niet weg, maar neem je verantwoordelijkheid en maak hetverschil.Ben Verwaayen is was CEO British Telecom (BT) en is nu CEO van Alcatel Lucent. Dit is gepubliceerdmet toestemming. De discussie vond plaats in de Industrieele Groote Club, Amsterdam.

×