Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stare miasto prezentacja 08.06.2011

1,359 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Stare miasto prezentacja 08.06.2011

 1. 1. Analiza programowo-przestrzenna<br />obszaru Starego Miasta<br />Opracowanie wykonane<br />na zlecenie <br />Wydziału Rozwoju Miasta<br />Urzędu Miasta Szczecin<br />przez<br />Maćków Pracownię Projektową <br />Sp. z o. o.<br />Szczecin, czerwiec 2011 r.<br />
 2. 2. Obszar poddany analizie programowo-przestrzennej<br />
 3. 3. Waterfront<br />
 4. 4. Cel strategiczny rewitalizacji obszaru Starego Miasta:<br />pobudzenie społeczno-kulturalne w oparciu o potencjał obszaru<br />Cele szczegółowe:<br /><ul><li> ochrona wartości historycznych i kulturowych
 5. 5. zwiększenie atrakcyjności turystycznej
 6. 6. aktywizacja życia kulturalnego
 7. 7. przebudowa układu komunikacyjnego
 8. 8. rewaloryzacja zabudowy historycznej
 9. 9. poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze</li></ul>Kierunki działań:<br /><ul><li> zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 10. 10. stworzenie warunków dla wdrożenia programu wydarzeń kulturalno-społecznych
 11. 11. tworzenie infrastruktury kulturalnej, handlowej, podkreślającej charakter Starego Miasta
 12. 12. wprowadzenie stref ruchu uspokojonego
 13. 13. budowa parkingów
 14. 14. kontynuacja odbudowy Podzamcza</li></ul>Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. CO NALEŻY ZROBIĆ<br /> ABY OBSZAR STAREGO MIASTA <br />STAŁ SIĘ MIEJSKIM CENTRUM<br /> WIELOFUNKCYJNYM ? <br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. Referencja: Plac <br />
 41. 41. Referencja: Pasaż handlowy, Haga<br />
 42. 42.
 43. 43. Referencja: Krakowskie Przedmieście, Warszawa<br />
 44. 44.
 45. 45. Referencja: Głowny plac , Bratysława <br />
 46. 46.
 47. 47. Referencja: Lubeck<br />
 48. 48.
 49. 49. Referencja: Plac głowny, Bratysława<br />
 50. 50.
 51. 51. Referencja: GreaterLondonAuthority<br />
 52. 52.
 53. 53. Referencja: Plac targowy, Renens<br />
 54. 54.
 55. 55. Referencja: Piazza Unita, Trieste<br />
 56. 56.
 57. 57. Referencja: Rheinwerft, Dusseldorf<br />
 58. 58. Referencja: bulwar, Lubeck<br />
 59. 59.
 60. 60. Referencja: most pieszy, Kangzhou, Chiny <br />
 61. 61. Referencja: most pieszy, Wenecja<br />
 62. 62. Dziękujemy za uwagę!<br />Wydziału Rozwoju Miasta<br />Urzędu Miasta Szczecin<br />Maćków Pracownia Projektowa<br />Sp. z o. o.<br />Szczecin, czerwiec 2011 r.<br />

×