Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budowa szczecińskiego szybkiego tramwaju styczeń 2012

2,393 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Budowa szczecińskiego szybkiego tramwaju styczeń 2012

 1. 1. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 2. 2. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” <ul><li>Opis inwestycji: </li></ul><ul><li>Zadanie obejmuje: budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju od pętli Basen Górniczy do pośredniej pętli „Turkusowa” (długość ok. 4 km), budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z istniejącymi ulicami, przystanków oraz pętli pośredniej „Turkusowa”. </li></ul><ul><li>Inwestycja została podzielony na trzy zadania: </li></ul><ul><li>- zadanie Ia - przebudowa istniejącej jezdni ul. Hangarowej na odcinku 767m, budowa wiaduktu nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego długości 65,5m, budowa nowych dojazdów do projektowanego wiaduktu oraz przebudowa istniejącego uzbrojenia, </li></ul>
 3. 3. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” <ul><li>zadanie Ib - przebudowa istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich – Gryfińska na odcinku 181m, w tym budowa wiaduktu nad torami tramwajowymi, przebudowa istniejącego uzbrojenia, </li></ul><ul><li>- zadanie Ic - budowa linii tramwajowej od istniejącej pętli Basen Górniczy do pętli pośredniej „Turkusowa”. </li></ul>
 4. 4. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” <ul><li>Planowany okres realizacji inwestycji: </li></ul><ul><li>IV kwartał 2012 – IV kwartał 2014 </li></ul><ul><li>W II kwartale 2012 roku planuje się ogłosić przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego. </li></ul><ul><li>W IV kwartale 2012 roku planuje się podpisać umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ a także umowy z poszczególnymi wykonawcami. </li></ul><ul><li>Wartość inwestycji: </li></ul><ul><li>- całkowita wartość inwestycji: 232 647 337 PLN </li></ul><ul><li>- wartość dofinansowania w ramach POIiŚ: 100 625 097 PLN </li></ul>
 5. 5. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” 3 sierpnia 2009 roku podpisano pre-umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 27 grudnia 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.
 6. 6. SST w powiązaniu z istniejącym układem linii tramwajowych Szczecina
 7. 7. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” Przystanek „Gryfińska” Pętla tymczasowa „Turkusowa” Przystanek „Lniana” Przystanek „Łubinowa” Przystanek „Dąbska” pętla „Kijewo” Przystanek „Lotnisko” Basen Górniczy
 8. 8. Pętla przelotowa Basen Górniczy Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 9. 9. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” Pętla przelotowa Basen Górniczy ul. Gdańska ul. Gdańska Pętla przelotowa „Basen Górniczy”
 10. 10. PRZEPRAWA PRZEZ REGALICĘ -TRASA TRAMWAJU PRZEBIEGA PO ZREALIZOWANYM MOŚCIE M2 Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 11. 11. Przystanek „Lotnisko” na ul. Eskadrowej Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 12. 12. Przystanek „Lotnisko” na ul. Eskadrowej ul. Eskadrowa Wiadukt drogowy Przystanek Lotnisko Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 13. 13. Architektura przystanku „Lotnisko” Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 14. 14. Przejście SST przez ul. Hangarową Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 15. 15. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 16. 16. PRZEBIEG W WYKOPIE OBUDOWANYM Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 17. 17. Pętla tymczasowa „Turkusowa” Przystanek „Turkusowa” i perony pętli tymczasowej Ciągi piesze Ciąg piesze w kierunku osiedla Słonecznego Ulica zapisana w MPZP SST w wykopie otwartym Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” ISTNIEJĄCY WIADUKT PKP
 18. 18. Architektura pętli tymczasowej „Turkusowa” Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 19. 19. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 20. 20. Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
 21. 21. Dziękuję za uwagę www.szczecin.eu

×