Webinar TPACK post hbo opleiding fontys

1,226 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Webinar TPACK post hbo opleiding fontys

 1. 1. Werken met TPACKWilfred Rubenshttp://www.slideshare.net/wrubens
 2. 2. Introductie TPACK Enkele vragen over TPACK Straks: jullie reacties op de video
 3. 3. Werken met TPACKhttp://tpack.org/tpck/index.php?title=Main_Page
 4. 4. Model dat richting kan geven aan de ontwikkeling van e-learning
 5. 5. Het TPACK model § Koehler & Mishra (2006): § De integratie van ICT in de onderwijspraktijk is gebaat bij een zorgvuldige afstemming tussen vakinhoud, vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT § Onderwijsgevenden/ opleiders die ICT willen integreren moeten daarom competent zijn op alle drie domeinen en moeten kennis hebben van de context waarin zij lesgeven
 6. 6. Content knowledge•Kennis van feiten,concepten, theorieën enprocedures•Verklarende kaders•“regels” voor bewijs-voering
 7. 7. Pedagogical knowledge Content knowledge•Voorkennis van lerenden •Kennis van feiten,•Inzet van bronnen concepten, theorieën en•‘Klassenmanagement ‘ procedures•Ontwikkeling & •Verklarende kadersimplementatie van lessen •“regels” voor bewijs-•Evaluatie van leerprestaties voering
 8. 8. Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICTPedagogical knowledge Content knowledge•Voorkennis van lerenden •Kennis van feiten,•Inzet van bronnen concepten, theorieën en•‘Klassenmanagement ‘ procedures•Ontwikkeling & •Verklarende kadersimplementatie van lessen •“regels” voor bewijs-•Evaluatie van leerprestaties voering
 9. 9. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog opinstructie
 10. 10. Technological PedagogicalKnowledge:Kennis over relatie tussentechnologie en didactiek enhoe didactiek kan veranderenten gevolgevan ict Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 11. 11. Technological Pedagogical Technological ContentKnowledge: Knowledge:Kennis over relatie tussen Kennis over relatie tussentechnologie en didactiek en technologie en vakinhoud enhoe didactiek kan veranderen hoe vakinhoud op nieuweten gevolge manieren gepresenteerd kanvan ict worden Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 12. 12. http://tpack.org/tpck/index.php?title=Main_Page
 13. 13. http://tpack.org/tpck/index.php?title=Main_Page
 14. 14. Stelling 1
 15. 15. TPACK als kader voorreflectie bij ontwerp e-learning Didactische eigenschappen ICT Leerdoelen en leerinhouden Didactiek Onderlinge samenhang Binnen een contexthttp://tpack.org/tpck/index.php?title=Main_Page
 16. 16. Mogelijkheden ICT In relatie tot inhoud en didactiek Toegevoegde waardeten opzichte aanwezige gereedschappen? Punya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration Source: Entrepremusings
 17. 17. Opdracht: Twitter Kenmerken voor leren? Sterke kanten voor leren? Belemmeringen voor leren?
 18. 18. Pedagogisch-didactische affordancesde waargenomeneigenschappen van eending in samenhang meteen gebruiker diebeïnvloedt hoe het wordtgebruikt(Kirschner, 2002)
 19. 19. Pedagogisch-didactische affordancesde waargenomeneigenschappen van eending in samenhang meteen gebruiker diebeïnvloedt hoe het wordtgebruikt(Kirschner, 2002)
 20. 20. Je moet je dus verdiepen inaffordances vantechnologieën
 21. 21. Jullie reacties op TPACKmede op basis van video
 22. 22. Voorbeeld vreemd gebruik ICT-leeractiviteit E-portfolio Foto: Tom Forrest
 23. 23. Is TPACK krakkemikkig?http://www.te-learning.nl/blog/?p=4564
 24. 24. TPACK in vijf stappen Wat zijn de leerdoelen? Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?)
 25. 25. Kijk naar het geheel! Vooraf Bijeenkomst Nazorg
 26. 26. Voorbeeld didactischeredenen: online discussie
 27. 27. Online discussie (forum) Stille leerlingen aan het woord Aantal discussiebijdragen is veelal geringer, maar wel van een hoge kwaliteit. Deelnemers gaan beter formuleren door compensatie van mimiek. Schrijven verdiept het denkproces Structuur en coördinatie zijn nodig (richtlijnen, procedures, agenda, peilingen, stemmen). Docent belangrijke begeleidende rol (o.a. participatie bevorderen, voortgang proces bespreken, eindproduct beoordelen).
 28. 28. Opdracht: maak zelf een mix HBO Pedagogiek Leerdoel: veel voorkomende opvoedingsproblemen kennen, en weten hoe deze aan te pakken Samenwerkend leren Online video
 29. 29. Opdracht: oriëntatie politieke besluitvormingIn het kader van kerntaak 3 van LLB moeten leerlingen zich oriënteren op onderwerpenwaarover politieke besluiten genomen worden. Jij werkt in Roermond. In hetwinkelcentrum Donderberg klagen veel middenstanders over hangjongeren enstraatcultuur. De gemeente wil hier maatregelen tegen treffen door mosquitos op tehangen. Deze apparaten brengen een hoge fluittoon voort, die alleen door jongerengehoord kan worden (de toonhoogte bereikt het gehoor van mensen boven de 23 jaarniet).Bedenk leeractiviteiten die jongeren helpen zich te oriënteren op deze besluitvormingWelke didactiek pas je toe?Welke technologie zet je in?
 30. 30. Ontwerp een deel van opleiding(houd het klein en concreet) Wat zijn de leerdoelen? Welke praktische didactische keuzes maak je (hoe leren)? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Waarom? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Hoe ga je deze inzetten? Waarom? Rekening houdend met de didactische eigenschappen van die tools.
 31. 31. Dia 5, 6 en 7 heb ik met toestemming overgenomen vanPetra Fisser: http://www.slideshare.net/pfisser/2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouwDank

×