Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar Werken met TPACK

613 views

Published on

Slides van een webinar over werken met het TPACK-model.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar Werken met TPACK

 1. 1. Werken met TPACK Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens
 2. 2. Introductie TPACK Video TPACK Wat weten jullie over TPACK? Korte herhaling Werken met TPACK aan de hand van opdrachten
 3. 3. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering
 4. 4. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering Pedagogical knowledge •Voorkennis van lerenden •Inzet van bronnen •‘Klassenmanagement ‘ •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties
 5. 5. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering Pedagogical knowledge •Voorkennis van lerenden •Inzet van bronnen •‘Klassenmanagement ‘ •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT
 6. 6. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 7. 7. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge 
 van ict
 8. 8. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Content Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kan worden Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge 
 van ict
 9. 9. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 10. 10. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 11. 11. Kijk naar het geheel! Vooraf Bijeenkomst Nazorg
 12. 12. TPACK in vijf stappen Wat zijn de leerdoelen? Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?) R e f l e c t i e
 13. 13. Opdracht bloedsomloop Onderbouw havo, TL Leerdoel: leerlingen leren de functie van de bloedsomloop kennen Samenwerkend leren Online video
 14. 14. Opdracht: ontstaansgeschiedenis socialisme Leerlingen kennen de ontstaansgeschiedenis van het socialisme en de door het socialisme beïnvloedde (in de Tweede Kamer vertegenwoordigde) Nederlandse politieke partijen sinds 1848 Bedenk leeractiviteiten die jongeren helpen zich te oriënteren op deze ontstaansgeschiedenis. ! Argumentatie!
 15. 15. Opdracht: ontstaansgeschiedenis socialisme Bedenk leeractiviteiten die jongeren helpen zich te oriënteren op ontstaansgeschiedenis socialisme. ! Welke didactiek pas je toe (zoals klassikale instructie, samenwerkend leren, DIY, excursie, simulatie, case-based learning, discussie)? ! Welke technologie zet je in (zoals videoclips (opnemen en bewerken), concept mapping software, presentatiesoftware (zoals Prezi), Google Docs, Forum binnen Moodle, wiki, weblog, digitaal schoolbord)? ! ! Waarom?
 16. 16. Bedenk zelf een onderwijskundig vraagstuk dat je met technologie wellicht kunt verbeteren (bijvoorbeeld: zorgen dat lerenden zich voorbereiden op F2F-sessies)?
 17. 17. Sterke kanten van TPACK
 18. 18. Sterke kanten Gemeenschappelijke taal Herkenbaar Integrale benadering Leerdoelen als uitgangspunt Eenvoudig Kijkt ook naar vaardigheden Wordt veel onderzoek naar gedaan
 19. 19. Minder sterke kanten van TPACK
 20. 20. Minder sterke kanten Complexiteit als uitgangspunt Conceptueel (‘vaag’, ‘niet eenduidig’) Geen methode, aanpak Niet toepassingsgericht Aparte aandacht voor technologie en digitale didactiek? Stelt hoge eisen aan docenten http://www.te-learning.nl/blog/?p=7896
 21. 21. Dank Dia 3 en 4 heb ik met toestemming overgenomen van Petra Fisser: http://www.slideshare.net/pfisser/ 2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouw

×