Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar cog effectieve digitale didatciek

769 views

Published on

Op 29 juni 2020 heb ik voor de Christelijke Onderwijsgroep (COG) een webinar verzorgd over hoe je principes van effectieve didactiek kunt versterken met leertechnologie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar cog effectieve digitale didatciek

 1. 1. Effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie
 2. 2. Ga naar menti.com, vul code 41 65 74
 3. 3. Inhoud 1. Inzet ICT vaak niet effectief? 2. Onderzoek bouwstenen effectieve didactiek als kader 3. Hoe kun je deze bouwstenen faciliteren met leertechnologie (6 principes)? 4. Asynchroon en synchroon online leren 5. Samenvatting
 4. 4. 1) Is de inzet van ICT wel altijd effectief (weinig leerzaam)?
 5. 5. Wat zegt onderzoek?
 6. 6. Effectief… • Mits zorgvuldige aandacht voor didactiek • Context • Mits zorgvuldig geïmplementeerd (o.a. professionalisering) • Leertechnologie maakt slecht onderwijs niet beter
 7. 7. Maar…
 8. 8. Foto: © viperagp, Depositphotos
 9. 9. Goede didactische inbedding
 10. 10. 2) Bouwstenen effectieve didactiek David Merrill (2002), First Principles of Instruction
 11. 11. 3) Faciliteer bouwstenen effectieve didactiek met leertechnologie David Merrill (2002), First Principles of Instruction
 12. 12. Een zeer hardnekkige mythe in onderwijsland Zie https://theeconomyofmeaning.com/2016/07/08/an-update-to-the- learning-pyramid/
 13. 13. Wat we eigenlijk wel weten….
 14. 14. A.Laat leerstof actief verwerken • Productieve strategieën verplichten om leerstof actief te ‘herkneden' (Surma cs, 2019). • Creëren: je onthoudt leerstof beter dan door meer passief consumeren.
 15. 15. Actief leren heeft betrekking op het bevorderen van interactie tussen lerenden Mee eens Mee oneens menti.com, 41 65 74
 16. 16. Vormen interactie (Moore, 1989) Lerende – lerende interactie Lerende – docent interactie Lerende – content interactie
 17. 17. Elaboreren (dieper nadenken via wie-wat- waarom-hoe vragen) Lerenden vragen laten maken (PeerWise) en beantwoorden Opdrachten (overeenkomsten en verschillen zoeken) Zelfverklaren (lerenden leggen uit) Lerenden maken screencast of vlog Mapping (leerinhoud visueel weergeven) Mindmap maken Lerenden geven les Webinar, video laten maken
 18. 18. B. Voorkennis activeren Advance organizer (gestructureerde informatie bij de start van een leerproces, onder meer bedoeld om voorkennis te activeren).
 19. 19. C. Duidelijke, gestructureerde, uitdagende instructie Foto: Jeroen Berkhout, OU
 20. 20. D.Toetsing als leer- en oefenstrategie Effectiviteit afhankelijk van vaak doen Quiz (als afsluiter of overgang) Exit-ticket (bijv. Online formulier) Free recall bijv. via Padlet/ Mentimeter (wat weet je nog over) Oefenen met flashcards (o.a. Quizlet)
 21. 21. Tijd voor een quiz menti.com, 41 65 74
 22. 22. F.
 23. 23. Praktijkleren thuis Afnemende coaching
 24. 24. G.
 25. 25. Reflectievloggen
 26. 26. Performance support Bron: https://www.askdelphi.com/
 27. 27. 4. Asynchroon, onafhankelijk van Synchroon, onafhankelijk van
 28. 28. Eigenschappen asynchroon Eigenschappen synchroon • Zeer flexibel (eigen tijd en tempo leerstof bestuderen, oefenen, etc.) • Tijd om te verdiepen • Multimediaal • Constante kwaliteit content • Duidelijke structuur mogelijk • Instructie (extern docent) • Beter improviseren (o.a. anders uitleggen) • Snel misverstanden verhelpen • Direct zicht op resultaten (formatief evalueren) • Geeft structuur bij online leren • Opnemen (AVG)
 29. 29. Eigenschappen asynchroon Eigenschappen synchroon • Voordelen schriftelijk communiceren • Voortgang monitoren • Voordelen communiceren via beeld en geluid (o.a. reacties zien) • Snel feedback (onmiddellijk) • Socialiseren gaat beter (als F2F contact niet kan) • Samen werken eenvoudiger
 30. 30. Hanteer een activerende didactiek, ook bij synchroon online leren
 31. 31. 5. Samenvattend
 32. 32. Houd rekening houden met didactische eigenschappen leertechnologie, passend gebruik
 33. 33. Besteed aandacht aan didactische inbedding (principes van effectieve didactiek; Surma cs, 2019 en Merrill, 2002)
 34. 34. Diverse toepassingsmogelijkheden
 35. 35. Faciliteer bouwstenen effectieve didactiek met leertechnologie https://www.te-learning.nl/blog/wijze-lessen-twaalf-bouwstenen-voor- effectieve-didactiek-versterkt-met-behulp-van-leertechnologie/ https://www.te-learning.nl/blog/david-merrills-first-principles-of- instruction-versterken-met-behulp-van-leertechnologie-principe-4-leren- wordt-bevorderd-als-lerenden-worden-aangemoedigd-om-de-nieuwe- kennis-of-vaardigheid/
 36. 36. Dank! @wrubens wilfred@wilfredrubens.com
 37. 37. Programma ‘Samen brengen, samen halen’ 08.30 uur: Teams-ruimte open, ruimte om elkaar te ontmoeten 08.50 uur: Welkom door CvB 09.00 uur: Wilfred Rubens, effectieve didactiek versterkt met behulp van leertechnologie 09.45 uur: Pauze 10.00 uur: Wilmar Schaufeli, hoe houden we het vol om online les te geven 10.30 uur: Ingrid Paalmans, wat vinden leerlingen en studenten van online onderwijs? 11.00 uur: Online sessies ‘best practices’ in break-out rooms 11:00 – 11:50 uur - Break-out 1: Handboek 2.0 11:00 – 11:50 uur - Break-out 2: Gaming en leren, gaat dat eigenlijk wel samen? Nou en of.. 11:00 – 11:25 uur Break-out 3: Mavo 2: songpresentatie. En iedereen doet mee 11:00 – 11:50 uur Break-out 4: Alles over LessonUp 11.50 uur: Sluiting door CvB

×