Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar activerend leren fontys januari 2017

Op 17 januari 2017 heb ik in het kader van de post-HBO opleiding van Fontys een webinar verzorgd over activerende didactiek en technology enhanced learning. Verder ben ik ingegaan op TPACK voor het ontwerpen van onderwijs of opleidingen met ICT.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Webinar activerend leren fontys januari 2017

 1. 1. Activerende didactiek
 2. 2. Inhoud Inzet ICT vaak niet effectief? Activerende didactiek Activerend leren ontwikkelen met TPACK Sterke en minder sterke kanten TPACK (indien tijd)
 3. 3. Inzet van ICT vaak niet effectief (weinig leerzaam)
 4. 4. Redenen volgens jullie?
 5. 5. Recente studie laptops/tablets
 6. 6. Recente studie laptops/tablets Pedro de Bruyckere (2016) als je technologie in een klassieke klasssetting gebruikt met een klassieke evaluatievorm dan lijkt dit een slecht idee.
 7. 7. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
 8. 8. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg Actief leren: hogere scores, vaker slagen (Freeman, 2014)
 9. 9. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg Actief leren: hogere scores, vaker slagen (Freeman, 2014) The results raise questions about the continued use of traditional lecturing as a control in research studies, and support active learning as the preferred, empirically validated teaching practice in regular classrooms.
 10. 10. Hoe kijken jullie vanuit dit perspectief tegen een weblecture aan? Helemaal niet effectief Zeer effectief 1 532 4
 11. 11. Foto: © viperagp, Depositphotos
 12. 12. Vervang ineffectieve hoorcolleges niet door ineffectieve manieren van vormen van leren met ICT Foto: © viperagp, Depositphotos
 13. 13. Kijk meer naar het versterken van het leren, dan naar versterken rol docent
 14. 14. Effectiviteit? • Blended learning is niet meer of minder effectief, maar vooral een efficiëntere vorm is dan klassikaal leren • Of ICT effectief wordt ingezet is afhankelijk van instructiekenmerken (zoals feedback en oefeningen) en van de implementatie (o.a. professionalisering en begeleiding docenten). Mary Dankbaar, 2011
 15. 15. Actief leren of activerende didactiek
 16. 16. Actief leren heeft betrekking op het bevorderen van interactie tussen lerenden Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 1 532 4
 17. 17. Vormen interactie (Moore, 1989) Lerende – lerende interactie Lerende – docent interactie Lerende – content interactie
 18. 18. Het activeren van voorkennis is één van de vormen van actief leren waarvan de effectiviteit is bewezen. Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 1 2 3 4 5
 19. 19. Merrill’s First Principles of Instruction
 20. 20. Faciliteert de leertechnologie deze principes? • Gericht op oplossen realistische problemen (taak laten zien, betrokkenheid bij taak, progressie in complexiteit) • Bestaande voorkennis activeren • Nieuwe kennis demonstreren (voorbeelden, visualisaties, voordoen) • Nieuwe kennis laten toepassen (feedback!, verschillende problemen oplossen) • Nieuwe kennis in praktijk integreren (o.a. reflectie, creëren) Merrill, 2002
 21. 21. By Allan Ajifo [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commo
 22. 22. Vormen interactie (Moore, 1989) Lerende – lerende interactie Lerende – docent interactie Lerende – content interactie
 23. 23. Voorbeelden van lerende- content interactie?
 24. 24. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 25. 25. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page TK • Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren • In staat zijn om specifieke ict- toepassingen 
 aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT
 26. 26. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page PK • Voorkennis van lerenden • Inzet van bronnen • ‘Klassenmanagement ‘ • Ontwikkeling & implementatie van lessen • Evaluatie van leerprestaties
 27. 27. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page CK • Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures • Verklarende kaders • “Regels” voor bewijs- voering
 28. 28. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page PCK Vakdidactiek, de kennis die de leraar/opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 29. 29. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page TCK Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kan worden
 30. 30. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge 
 van ict
 31. 31. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 32. 32. Kijk naar het geheel! Vooraf Bijeenkomst Nazorg
 33. 33. TPACK in vijf stappen Wat zijn de leerdoelen/uitkomsten? Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?) R e f l e c t i e
 34. 34. Met welke leertechnologieën? • Kennisclips (zelf) • Bestaande online video’s • Toetsfunctionaliteit • Student response systeem • Bloggen • Zoekfunctionaliteit • Online opdrachten • Peer feedback • Webinar • Video’s laten maken • Skype • …….
 35. 35. Foto: Tumisu, Pixabay Naam leertechnologie Wat kun je er mee binnen het onderwijs? (lerenden laten samenwerken, leerstof oefenen, creëren, voorkennis activeren, etc). Wat voegt deze leertechnologie toe? Nadelen vanuit didactisch oogpunt? Gebruikersvriendelijkheid lerenden/ docent Stabiele en betrouwbare leertechnologie? Kosten Privacy en veiligheid Overall oordeel (aanrader)
 36. 36. Voor welke leeractiviteiten leertechnologie gebruiken? • Instructie • Voorkennis activeren • Verwerkingsopdrachten • Samen werken • Formatief toetsen • Beoordelen • …….
 37. 37. Jullie voorbeelden? • Instructie • Voorkennis activeren • Verwerkingsopdrachten • Samen werken • Formatief toetsen • Beoordelen • …….
 38. 38. Synchroon of asynchroon?
 39. 39. Opdracht: ontstaansgeschiedenis socialisme Leerlingen kennen de ontstaansgeschiedenis van het socialisme en de door het socialisme beïnvloedde (in de Tweede Kamer vertegenwoordigde) Nederlandse politieke partijen sinds 1848
 40. 40. Bedenk online leeractiviteiten die jongeren helpen zich te oriënteren op ontstaansgeschiedenis socialisme. Welke didactiek pas je toe (zoals directe instructie, samenwerkend leren, DIY, excursie, simulatie, case-based learning, discussie)? Waar leren met ICT? Welke mate? Leeractiviteiten? Synchroon - asynchroon? Welke technologie zet je in (zoals videoclips (opnemen en bewerken), concept mapping software, presentatiesoftware (zoals Prezi), Google Docs, Forum binnen Moodle, wiki, weblog)?
 41. 41. Sterke kanten van TPACK
 42. 42. Sterke kanten Gemeenschappelijke taal Herkenbaar Integrale benadering Leerdoelen als uitgangspunt Eenvoudig Kijkt ook naar vaardigheden Wordt veel onderzoek naar gedaan
 43. 43. Wat vind jij de belangrijkste sterke kant? Gemeenschappelijke taal Herkenbaar Integrale benadering Leerdoelen als uitgangspunt Eenvoudig Kijkt ook naar vaardigheden Wordt veel onderzoek naar gedaan
 44. 44. Minder sterke kanten van TPACK
 45. 45. Minder sterke kanten Complexiteit als uitgangspunt Conceptueel (‘vaag’, ‘niet eenduidig’) Geen methode, aanpak Niet toepassingsgericht Aparte aandacht voor technologie en digitale didactiek? Stelt hoge eisen aan docenten http://www.te-learning.nl/blog/?p=7896
 46. 46. Wat vind jij de minst sterke kant? Complexiteit als uitgangspunt Conceptueel (‘vaag’, ‘niet eenduidig’) Geen methode, aanpak Niet toepassingsgericht Aparte aandacht voor technologie en digitale didactiek? Stelt hoge eisen aan docenten
 47. 47. Dank Dia 22 t/m 29 heb ik met toestemming overgenomen van Petra Fisser: http://www.slideshare.net/pfisser/ 2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouw

×