Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trends e-learning HU Educatie

819 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Trends e-learning HU Educatie

 1. 1. E-learning Trends Wilfred Rubens #HUEDUCATIE Ga vast naar socrative.com Student Login Room: 217463
 2. 2. Wie van u?
 3. 3. Wie van u?Laptop/tablet/smartphone metinternettoegang bij u?
 4. 4. Wie van u?Laptop/tablet/smartphone metinternettoegang bij u?Twittert er? Wil #HUEDUCATIEmodereren?
 5. 5. Wie van u?Laptop/tablet/smartphone metinternettoegang bij u?Twittert er? Wil #HUEDUCATIEmodereren?Ga vast naar socrative.comStudent LoginRoom: 217463
 6. 6. Wie van u?Laptop/tablet/smartphone metinternettoegang bij u?Twittert er? Wil #HUEDUCATIEmodereren?Ga vast naar socrative.comStudent LoginRoom: 217463Vertel ik ondertussen overmijzelf
 7. 7. ProgrammaInleidende opmerkingen overtrends, hypes en technologieMijn ervaringenZeven trends
 8. 8. Technologisering samenleving Source: NYU Wagner
 9. 9. Impact technologie vaak onderschat “The Americans have need of the Steve Wheeler, University of telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys.” - Sir William Preece, Chief Engineer, British Post Office, 1878. http://thebitchywaiter.blogspot.com/
 10. 10. Overschat (A) of onderschat (B)? De impact van technologie op het onderwijs wordt vaak... socrative.com Student Login Room: 217463
 11. 11. Onderwijs is in de loop derjaren veranderd, maar ook als gevolg van technologie? Foto: © Sergej Khackimullin #5197314Foto: KaiChan Vong
 12. 12. Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs, opleiden en lerenBron: Digital Birmingham
 13. 13. We shape our tools and thereafter our tools shape us. Marshall McLuhan (1964) Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs, opleiden en leren Bron: Digital Birmingham
 14. 14. Trend vs Hype Bron:natuur.ariena.com
 15. 15. Trend vs Hype Tool vs Trend Bron:natuur.ariena.com
 16. 16. Mijnervaringen met e- learning
 17. 17. BVEnet 1997 ModuleFoothill College E-mail Boek en artikelen Opdrachten
 18. 18. Waarom positief?De eerste keer...Wereldwijd verbondenMotiverende docente
 19. 19. 2001 Diverse onderdelenKPMG Consulting Zelfstudie, Toets verplichtvoorkennis Afsluitende toets
 20. 20. Waarom negatief?Verwachtingen niet waar gemaaktNiet betekenisvolEenzaam leren
 21. 21. En nu...RSS, Twitter, weblog, YouTube, TED, OpenU masterclasses, Pocket...
 22. 22. Vragen?Vragen via twitter? #HUEDUCATIE(‘gewoon’ mag ook)
 23. 23. 1. Mobiele en draadloze technologie
 24. 24. Flexibliliteit, afwisseling
 25. 25. 2. Sociale media: verzamelnaam, interactie, laagdrempelig (webbased, goedkoop), samenwerking, open user generated content.Van consumeren naar produceren Bron: http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf
 26. 26. Enkele kenmerken vansociale media m.b.t. lerenGepersonaliseerdStudent is “in control”Student produceertLeren samen met anderenLaagdrempelig, eenvoudigEn leren buiten de ‘school’
 27. 27. Foto: David Hopkins
 28. 28. • Bring your own technology• Persoonlijke leeromgevingen (waarvan ELO’s vaak deel van uitmaken) Foto: David Hopkins
 29. 29. KansenMotiverend (ICT van lerendengebruiken)Keuzevrijheid (wanneer wel/niet,welke ICT)Actief en samenwerkend lerenfaciliteren
 30. 30. Ik gebruik sociale media tijdens mijn onderwijsbijeenkomsten Eens Niet eens
 31. 31. VoorbeeldenSamen aan werkstukken werken viaGoogle DocsVerslag bezoek Anne Frank Museum viaweblog of video (YouTube)Brainstormen via LINO
 32. 32. Vragen?Vragen via twitter? #HUEDUCATIE(‘gewoon’ mag ook)
 33. 33. 3. Personalisering eSchool News, 10/4/07 Leertrajecten afgestemd op individu, die invloed heeft op vormgeving leerproces, rekening houdend met datgene wat deelnemer al kan en kent. Leren geen individueel, maar een sociaal proces.Interactie en communicatie met anderen essentieel. Rubens, W. (2007)
 34. 34. Adaptieve technologie
 35. 35. Adaptief leersysteem
 36. 36. Adaptief leersysteemOmgaan met individuele verschillen inbekwaamhedenHerkennen patronen bij gebruiker (niveau,tempo, leervoorkeur)Past zich aan niveau en tempo leerlingenaanGeef feedback op resultatenWijzigt functionaliteit en inhoud op basisvan resultaten
 37. 37. 4. Verrijkte media en ‘immersive’ media
 38. 38. Online video en lerenToegankelijker geworden door:- Breedband- Publicatieplatforms zoalsYouTube- Gebruikersvriendelijkecamera’s
 39. 39. Online video en lerenToegankelijker geworden door:- Breedband- Publicatieplatforms zoalsYouTube- Gebruikersvriendelijkecamera’s
 40. 40. Instructies geven,demonstreren, hoorcolleges
 41. 41. Co-creatieInterviewDocumentairemaken (bijv. vanstageplaats)ClipLipdubStorytelling
 42. 42. OpenU masterclasses
 43. 43. Vragen?Vragen via twitter? #HUEDUCATIE(‘gewoon’ mag ook)
 44. 44. Foto:Valley Library (Oregon State University
 45. 45. 5. Flipped classroomFoto:Valley Library (Oregon State University
 46. 46. Het concept van de flippedclassroom biedt kansen voor onze opleidingen Eens Niet eens
 47. 47. 6. Massive Open Online Courses Businessmodel: je verdient aan aanvullende services Verschillende didactische concepten
 48. 48. 7. Social learningVan en aan elkaar leren, leren viasociale interactieMet behulp van sociale mediaMeer dan gebruik sociale media voorlerenVerantwoordelijkheid en controle bijde lerende zelfVaak in netwerken
 49. 49. TendensKrachtigere, eenvoudiger technologieRijkere leeromgevingenToegenomen flexibiliteitMeer mogelijkheden voorzelfgeorganiseerd lerenOnderwijsinstelling geenmonopoliepositie op leren
 50. 50. Vragen?Vragen via twitter? #HUEDUCATIE(‘gewoon’ mag ook)
 51. 51. wilfred.rubens@ou.nl wilfred@wilfredrubens.com @wrubenshttp://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

×