Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie MOOCs: Droom of nachtmerrie?

578 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentatie MOOCs: Droom of nachtmerrie?

 1. 1. Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com
 2. 2. Inhoud • MOOC? • Aanleiding • MOOC e-learning: doelen en opzet • Deelname, tevredenheid, participatie • Geleerde lessen !2
 3. 3. MOOC • 2008, 2011 • Wat is ‘massaal’? • Hoe open? • Online • Cursus? • Diverse typen • Geen certificering (meestal) !3
 4. 4. Uitdagingen • Verdienmodel (forse kosten, welke inkomsten) • Motivatie deelnemers MOOC verschilt van deelnemers cursus • Hoge mate zelfsturing • Kwaliteit • Didactiek (connectivisme vs kennisoverdracht, ‘passief leren’) • Toegankelijkheid campus-onderwijs !4
 5. 5. !5 Foto: Audrey Watters
 6. 6. OpenU • Innovatieproject • O.a. nieuwe doelgroepen 
 bereiken • Digitale leer- en 
 werkomgeving • Liferay als basis, 
 20% portlets ontwikkeld • O.a course navigator 
 en editor, catalogus !6
 7. 7. Online masterclass • Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, oriëntatie- opdracht) • Dag 2: verdieping in theorie en verbinding met eigen praktijk (bronnen, opdrachten, online discussies) • Dag 3: live online sessie (interview & chat) • Dag 4-6: voorzetting studie • Dag 6: paper presentatie 
 promovendi • Dag 7: afsluiting !7
 8. 8. !8
 9. 9. Doelen • Bij blijven op vakgebied e-learning • Leren in eigen tijd en tempo • Ervaring opdoen met MOOC • Is een MOOC een geschikte manier voor professionele ontwikkeling? • Betekenisvolle leerervaring met docent-student 
 interactie? • MOOC binnen OpenU? !9
 10. 10. Opzet • Vier OpenU Kennisnet masterclasses (reeds gepland) en studietaken (leertheorieën en e-learning, implementatie e- learning) • Inhoud tijdens looptijd aangepast • Herbruikbare materialen • 45 opdrachten (gericht op interacties, o.a. blogposts) en zelftoetsen • Geen summatieve toetsing • Ongeveer 100 bronnen (video’s, artikelen, websites, papers) • 413 uur: ontwikkeltijd en uitvoering !10
 11. 11. Enkele cijfers • Ongeveer 890 geregistreerde deelnemers • Diverse onderwijstypen • 76,5% > 35 jaar !11
 12. 12. Hordenloop naar open en online onderwijs
 13. 13. Hordenloop naar open en online onderwijs Mate waarin MOOC aan redenen is tegemoet gekomen (N=226)
 14. 14. Tevredenheid • 45 deelnemers: voldoende deelgenomen om feedback te geven op MOOC • 24,5% is (zeer) ontevreden, 44,5% is (zeer) tevreden • Vooral tevreden over online live sessies, bronnen, live voortgangssessies, zelftoetsen. • Factoren van invloed op tevredenheid
 15. 15. Participatie • 226 respondenten: 80% is gestart • Ruim 82%: (helemaal) niet intensief bezig te zijn geweest, 6% (zeer) intensief. • 23 deelnemers na 1 januari ingelogd (10-1-2014)
 16. 16. Hordenloop naar open en online onderwijs Tot wanneer deelgenomen?
 17. 17. Participatie (2) • Relatief veel content bestudeerd, minder geparticipeerd in interacties • Ruim 20% geparticipeerd in groepsdiscussies • Heb ik wat toe te voegen? • 88,5%: minder intensief dan gepland, 9,6% net zo intensief als gepland • Agendaproblemen grootste belemmering • Ook leren buiten leeromgeving
 18. 18. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context Lessons learned
 19. 19. Processen en organisatie • Kwalitatief goede herbruikbare bronnen vinden • Korte lijnen tussen betrokkenen • Weinig bureaucratie • Koppeling met bestaande werkzaamheden • Koppeling met proces en onderzoek
 20. 20. Curriculum • Reeds geplande masterclasses: lange doorlooptijd, zware studielast • Gefaseerd vrijgeven leeractiviteiten? • Veel vrijblijvendheid (‘cherry picking’) • Notificaties: default uit (social talk) • Interactie: kwaliteit, minder, hanteerbaar • Bewust geen formele beoordeling • Certificering niet gratis, niet duidelijk • Focus op lifelong learning, geen reguliere cursus
 21. 21. Mensen en cultuur • Durf om te experimenteren • Hoge motivatie • Innovatieve cultuur binnen afdeling • Deelnemers: zelfdiscipline, prioriteit, manier van leren • Deelnemers: voorkeur voor individueel leren (37,4%: in groepjes leren)?
 22. 22. Infrastructuur en systemen • Gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en systemen • Onvoldoende facilitering groepswerk (rekening houden met didactisch concept) • Aanpassing groupwall
 23. 23. Doelen behaald? ✓ Bij blijven op vakgebied e-learning ✓ Leren in eigen tijd en tempo ✓ Ervaring opdoen met MOOC ✓ Is een MOOC een geschikte manier voor professionele ontwikkeling? ? Betekenisvolle leerervaring met docent-student interactie ✓ MOOC binnen OpenU?
 24. 24. Droom of nachtmerrie? • Laboratorium • Leven lang leren • Content • Combi met F2F • Kennis delen • Profilering !24 • Vrijblijvendheid & passief leren? • Geen cursus • Arbeidsintensief • Investering
 25. 25. Vragen? • wilfred.rubens@ou.nl • @wrubens • http://www.wilfredrubens.com

×