Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keynote blended learning vives

Op 29 januari 2016 mocht ik tijdens een studiedag van de Katholieke Hogeschool Vives in Brugge een keynote verzorgen over de vraag of ‘blended learning’ werkt.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Keynote blended learning vives

 1. 1. Foto: @almagami Werkt blended learning echt?
 2. 2. Foto: @almagami Houd smartphone of tablet bij de hand, maar gebruik svp pas als ik het vraag
 3. 3. Inhoud • Aanleiding voor blended learning • Betekenisloos begrip? • Blended learning ontwikkelen in 9 stappen en 7 vragen • Goede voorbeelden
 4. 4. E-learning anno 1999 Foto: © viperagp, Depositphotos
 5. 5. Foto Mc Quinn, Flickr
 6. 6. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
 7. 7. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg Actief leren: hogere scores, vaker slagen (Freeman, 2014)
 8. 8. Transformeren Veranderen Versterken Vervangen Naar: R. Puentedura, SAMR
 9. 9. Foto: @almagami Enkele definities
 10. 10. Foto: Gajus-Images Afstand! Foto: @londondepost, Depositphotos
 11. 11. Foto: Jocelyn Manderveld Tony Bates
 12. 12. Mate van ICT Welke technologieën? Synchroon - asynchroon Samenwerkend -individueel Mate van sturing Wat online - wat face-to-face? Locatie
 13. 13. ‘Blended learning’ krijgt pas betekenis als je er als team invulling aan geeft
 14. 14. • Curriculum • Didactiek • Leertechnologie • Leerinhouden • Docenten/trainers • ‘Leerlandschap’ Foto: danielmoyle, Flickr
 15. 15. 9 stappen & 7 vragen
 16. 16. Drie stappen die ik nu oversla…. 1.Context (waarom?) 2.Huidige situatie (probleemanalyse) 3.Welke doelen bereiken?
 17. 17. 4. Modellen: Doel en variabelen • Doel: helpt bij visie ontwikkelen • Online leren bij Vives of online leren elders • Mate van ICT-gebruik
 18. 18. Modellen: voorbeelden Bron: iNACOL, 2015
 19. 19. Modellen: voorbeelden • Flex model: op school online leren Bron: iNACOL, 2015
 20. 20. Modellen: voorbeelden • Flex model: op school online leren • Station rotation: in de klas wisselen Bron: iNACOL, 2015
 21. 21. Modellen: voorbeelden • Flex model: op school online leren • Station rotation: in de klas wisselen • Lab rotation: computerlokaal en gewone klas Bron: iNACOL, 2015
 22. 22. Modellen: voorbeelden • Flex model: op school online leren • Station rotation: in de klas wisselen • Lab rotation: computerlokaal en gewone klas • A la carte: online cursussen en campusonderwijs Bron: iNACOL, 2015
 23. 23. Modellen: voorbeelden Bron: iNACOL, 2015
 24. 24. Modellen: voorbeelden • Flipped classroom: elders instructie, op school verwerking en interactie Bron: iNACOL, 2015
 25. 25. Modellen: voorbeelden • Flipped classroom: elders instructie, op school verwerking en interactie • Individual rotation: individueel leren (adaptief) Bron: iNACOL, 2015
 26. 26. Modellen: voorbeelden • Flipped classroom: elders instructie, op school verwerking en interactie • Individual rotation: individueel leren (adaptief) • Verrijkt virtueel (groot deel online, groot deel op campus; geen vast format) Bron: iNACOL, 2015
 27. 27. Belangrijke vragen
 28. 28. Foto: gyazickr Foto: By 아틀라스 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons: Waar inzetten?
 29. 29. In welke mate…
 30. 30. Uw eigen onderwijs en uw opleiding Huidig: nu Gewenst: binnen 3 jaar Nauwelijks: enkele keer per maand Veel: meerdere keren per dag
 31. 31. Binnen welke aspecten onderwijsleerproces zet je ICT in? • Instructie • Lerende-content interactie • Lerende-docent interactie • Lerende-lerende interactie • Reflectie • Summatief toetsen
 32. 32. Voor welke leeractiviteiten?
 33. 33. Voor welke leeractiviteiten? • Instructie • Voorkennis activeren • Verwerkingsopdrachten • Samen werken • Formatief toetsen • Summatief toetsen • …….
 34. 34. Synchroon-asynchroon?
 35. 35. Mate zelfsturing?
 36. 36. Welke leertechnologieën? Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742
 37. 37. Welke leertechnologieën? Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742 Het gaat niet om de tools maar wat je er mee doet, en kunt
 38. 38. Eigen model, ‘blend’ maken • Waar willen we ICT inzetten (en waarom)? • In welke mate willen we ICT gebruiken? • Binnen welke aspecten van het leerproces? • Voor welke leeractiviteiten? Samenwerkend leren? Individueel? • Willen we online leren asynchroon vormgeven of synchroon? Waarom? • Hoeveel zelfsturing willen we lerenden geven? • Welke leertechnologieën willen we waarom inzetten?
 39. 39. Van model naar onderwijs
 40. 40. 5. Wat zijn de leerdoelen? 6. Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? 7. Welke leerinhouden kies je? Waarom? 8. Welke leertechnologieën kies je? 9. Hoe beoordeel je dat? R e f l e c t i e
 41. 41. Goede voorbeelden
 42. 42. Screencast laten maken door studenten
 43. 43. Peilingen houden
 44. 44. Mogelijke toepassingen A.Om discussies op gang te brengen B.Om meningen te peilen bij gevoelige onderwerpen C.Om ‘stille’ studenten bij de les te betrekken D.Ideeën inventariseren E.Om te checken om studenten uitleg hebben begrepen F.Voorkennis activeren
 45. 45. Effectief mits: onmiddellijke feedback Timing vragen geen effect Lantz & Stawiski, 2014
 46. 46. Online video: waardoor opgekomen? Noteer maximaal 5 kernwoorden
 47. 47. Online video
 48. 48. Online video Foto: Jeroen Berkhout Instructies geven, demonstreren, weblectures, video’s laten maken, ‘drama’, storytelling, reflectie, interactief
 49. 49. HiHaHo
 50. 50. Effectief afhankelijk van voorkennis en kwaliteit taak
 51. 51. Wanneer? • Verbeteren schrijfvaardigheden • Kritisch denken • Bevordert reflectie, bestuderen van reflecties en begrip van concepten • Verdiepende interactie (ook met bredere gemeenschap)
 52. 52. Didactische inbedding? • Goede feedback essentieel • Kwaliteit taak • Inbedden in curriculum (bijv opdracht). • Verplicht bloggen en becommentariëren: noodzakelijk kwaad
 53. 53. Self-tests
 54. 54. Self-tests Vragen betrekking scope onderwerp
 55. 55. Self-tests Open vraag
 56. 56. Self-tests Expert feedback
 57. 57. Testing effect NRC, januari 2011
 58. 58. Testing effect NRC, januari 2011 Bouwmeester cs (2013). Studenten die zich met zelftoetsen voorbereiden op een summatieve toets scoren hoger
 59. 59. 1. Context (externe invloeden) 2. Huidige situatie (inclusief issues) 3. Doelen ICT en leren 4. Model ICT en leren 5. Leerdoelen analyseren 6. Didactiek (praktische keuzes) 7. Leerinhouden identificeren 8. Leertechnologieën selecteren 9. Hoe beoordelen?
 60. 60. 1. Context (externe invloeden) 2. Huidige situatie (inclusief issues) 3. Doelen ICT en leren 4. Model ICT en leren 5. Leerdoelen analyseren 6. Didactiek (praktische keuzes) 7. Leerinhouden identificeren 8. Leertechnologieën selecteren 9. Hoe beoordelen? Reflectie!
 61. 61. Foto: @almagami Conclusie: ‘blended learning’ werkt echt, indien….
 62. 62. Dank! wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×