Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiratiesessie masterclass i-coaches bruggen bouwen september 2020

1,642 views

Published on

Moeten we het nog hebben over het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs?
Deze vraag stelde ik tijdens de masterclass ‘Bruggen bouwen’ van Kennisnet en saMBO-ICT, die op 23 september 2020 weer face-to-face plaatsvond. Dankzij de coronacrisis is m.i. heel evident geworden dat i-coaches een belangrijke rol spelen bij de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs. De scope van hun werk is zelfs wat verbreed.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspiratiesessie masterclass i-coaches bruggen bouwen september 2020

 1. 1. Van onderwijsvisie naar i-coachprogramma Het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs
 2. 2. Belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs ? Moeten we het daar nog over hebben?
 3. 3. Original: https://www.scientificanimations.com Derivative: ‫عالء‬ / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
 4. 4. Original: https://www.scientificanimations.com Derivative: ‫عالء‬ / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
 5. 5. Hoe geven we de pedagogische relatie online vorm?
 6. 6. Original: https://www.scientificanimations.com Derivative: ‫عالء‬ / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
 7. 7. INHOUD • Nieuwe technologie in onderwijs als onderwijsinnovatie • Strategische toegevoegde waarde van leertechnologie • Werken aan attitude, bewustzijn en deskundigheidsbevordering (probleem) • Alternatieve aanpak deskundigheidsbevordering en rol i- coaches daarbij • Voorbeeld rol i-coaches (Coronacrisis)
 8. 8. Nieuwe technologie in onderwijs: onderwijsinnovatie
 9. 9. Gedeelde visie als team Steun en dragen van verantwoordelijkheid door de lijn Attitude, bewustzijn, deskundigheid medewerkers
 10. 10. Specifiek: adoptie ICT in onderwijs
 11. 11. GRAHAM CS (2013) OVER ADOPTIE EN IMPLEMENTATIE BLENDED LEARNING
 12. 12. STRATEGIE • Missie blended learning • Gezamenlijke definitie • Consensus over te bereiken doelen • Steun van hoog tot laag
 13. 13. • Infrastructuur (fysiek, ICT) • Gebruik blended learning modellen • Logistiek • Evaluatie (o.a. kwaliteitscriteria) • Professionalisering STRUCTUUR
 14. 14. SUPPORT • Technische en didactische ondersteuning • Faciliteiten • ‘Beloningen’ (tijd, motivatie)
 15. 15. Laten we nog op twee thema’s dieper in gaan
 16. 16. 1. Toegevoegde waarde leertechnologie (relatie met strategische doelen)
 17. 17. Enkele voorbeelden
 18. 18. Krachtige leeromgeving: Principes van effectieve didactiek realiseren
 19. 19. Binnen HBO strategisch doel: blended learning tbv succesvol studeren
 20. 20. Gepersonaliseerd leren, onderwijs op maat, rekening houden met verschillen Bron: SURF, 2016 Waar hebben we het over?
 21. 21. Reistijd Verlettijd
 22. 22. Nieuwe doelgroepen bereiken (een leven lang ontwikkelen)
 23. 23. Versterken begeleiding
 24. 24. Versterken doorstroom (deficiënties)
 25. 25. Invoering leertechnologie = onderwijsinnovatie Gedeelde visie en strategische, concrete, doelen! Relateer gebruik leertechnologie daaraan
 26. 26. 2. Attitude, bewustzijn, deskundigheid medewerkers
 27. 27. Hoe proberen we hier aan te werken?
 28. 28. Wat is het probleem?
 29. 29. Eenzijdig gericht op deskundigheid medewerkers (niet op attitude, niet op bewustzijn) One size fits all Leren als gebeurtenis, niet als proces Gebrekkige transfer
 30. 30. Alternatief
 31. 31. i-Coaches spelen hierbij een belangrijke rol
 32. 32. Adviseren bij onderwijsontwikkeling met ICT
 33. 33. Cureren en delen van informatie
 34. 34. Individuele begeleidingsgesprekken
 35. 35. Workshop verzorgen
 36. 36. Reflectieve vragen
 37. 37. Onderzoek (Joyce & Showers, 2003): • Coaching -> transfer geleerde • Coaching -> beter beklijven
 38. 38. VOORBEELD CORONA-ONDERWIJS • Delen van tips, formats • Handleidingen • Online cursus (centraal) • Online workshops (door i-coaches) • Werkplek leren (met name online)
 39. 39. MAAR… • Pragmatisch (toolgedreven) • Relatie met didactiek moet (vaak) nog! • Hoe geven we de pedagogische relatie online vorm?
 40. 40. Langere termijn: koppeling met strategisch doel
 41. 41. Structurele aanpak! Koppel inzet nieuwe technologie aan strategische doelen Koppel inzet i-coaches aan strategische doelen Lijnverantwoordelijkheid!
 42. 42. REFERENTIES Graham, R., Woodfield, W., & Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and Higher Education, 18, 4-14. Joyce, B. & Showers, B. (2003). Student Achievement through Staff Development. National College for School Leadership. Porter, W. W., Graham, C. R., Spring, K. A., & Welch, K. R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195. Porter, W. W., Graham, C. R., Bodily, R. G., & Sandberg, D. S. (2016). A qualitative analysis of institutional drivers and barriers to blended learning adoption in higher education. The Internet and Higher Education, 28, 17-27. Sahin, I. (2016). Detailed review of Rogers ’ diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers ’. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(2), 14–23. Stevens, R. J. (2004). Why do educational innovations come and go? what do we know? what can we do? Teaching and Teacher Education, 20(4), 389-396.
 43. 43. Vragen? wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×