Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe kan ict het mbo versterken?

362 views

Published on

Op 22 november 2017 organiseerde Wielinq de masterclass “Innovatie van het mbo-onderwijs door digitaal leiderschap” voor CvB-leden en directeuren in het middelbaar beroepsonderwijs. Ik heb in dit kader een college verzorgd over “Hoe kan leertechnologie het MBO versterken?”

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hoe kan ict het mbo versterken?

 1. 1. Hoe kan leertechnologie het MBO versterken?
 2. 2. De Ontplooiing?
 3. 3. Daarom…. • (ICT en onderwijs: vele vormen) • Redenen om ICT binnen het MBO te gebruiken • Trends • Hoe kan ICT leren en doceren versterken? • Menselijke factor • Discussies en vragen tussendoor
 4. 4. ICT en onderwijs: vele vormen
 5. 5. Vijf ‘delivery modes’ Geen ICT Volledig online Face 2 Face Onder- steunend Flipped Hybride Online afstand Bron: Tony Bates, OWD 2015 Blended learning
 6. 6. Online & tijdens bijeenkomsten Synchroon & asynchroon Gestuurd & zelfgestuurd MBO-instelling & elders Veel of minder ICT Samenwerkend & individueel Diverse technologieën Verschillende leeractiviteiten
 7. 7. Elf modellen blended learning
 8. 8. Klassikaal ondersteund model Klassikaal les (met smartboard of student response systeem) Opdrachten inleveren Materialen online
 9. 9. Flipped classroom model Online instructie (bijv. kennisclips) Check (thuis of op school) Oefenen, verwerken, interactie op school
 10. 10. Complete blend model Online leren (asynchroon) Online begeleiding (synchroon) Werkplek leren (stage, werk) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school, instructie beperkt Virtual class (synchroon)
 11. 11. Redenen
 12. 12. Belangrijk…. • Waarom (context)? • Welke doelen willen we bereiken? • Welk model past daar bij? • Wat is nodig om dat te realiseren?
 13. 13. Redenen ICT in onderwijs Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680
 14. 14. Redenen ICT in onderwijs Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680 Flexibilisering en personalisering Efficiëntie verbeteren Zicht op voortgang verbeteren Leeromgeving vergroten Krachtige leeromgeving realiseren (kwaliteit)
 15. 15. Interactie didactiek en technologie
 16. 16. Trends
 17. 17. Slechte inschatters impact technologie
 18. 18. Didactische verrijking
 19. 19. Virtual reality Foto: http://markthalrotterdam.nl/persbericht-ruim-
 100-appartementen-in-markthal-rotterdam-verkocht/
 20. 20. Organiseren flexibiliteit (grenzen vervagen)
 21. 21. Digitale badges en microcredentialing
 22. 22. Persoonlijke leeromgeving (instellingsoverstijgend leren) MBO Bedrijf Bijbaan Hobby Netwerk
 23. 23. Adaptief leren wordt mogelijk
 24. 24. Condities Acties Data Adaptieve leeromgeving voor wendbaar onderwijs
 25. 25. Foto: Biljuska1 Learning analytics Bron: Bomas, E. (2014). Learning Analytics and Visualisation of Data. http://www.slideshare.net/kennisnet/lace-medea-brussel2014vslides
 26. 26. Digitaal toetsen en learning analytics Bron: Bomas, E. (2014). Learning Analytics and Visualisation of Data. http://www.slideshare.net/kennisnet/lace-medea-brussel2014vslides
 27. 27. Kunstmatige intelligentie
 28. 28. Kunstmatige intelligentie
 29. 29. Kunstmatige intelligentie Ook: slimmer zoeken, slimmer aanbevelen, data analyseren, automatisch nakijken (tekstanalyse), automatisch vragen beantwoorden
 30. 30. Hoe kan ICT leren en doceren versterken?
 31. 31. David Merrill (2002), First Principles of Instruction
 32. 32. Voorkennis activeren Brainwriting via Padlet Quiz via Kahoot Zelftest ELO
 33. 33. Modelleren
 34. 34. Modelleren
 35. 35. Zorg voor regelmatige en relevante interacties (bij de les houden) Huisregels (o.a. over chatgebruik) Snel feedback geven Veel afwisseling, veel dia’s Aparte moderator bij grote groepen
 36. 36. Interactieve educatieve content
 37. 37. Wat is de potentie van de trends? Problem Activation Demonstration Application Integration VR Microcrede ntionals PLE Adaptief LA AI
 38. 38. Menselijke factor
 39. 39. Foto: Megan Choo 1 Gaat nooit werken 2 Wachten tot alle issues zijn opgelost 3 Rustig aan, problemen voorkomen 4 Logisch en planmatig opereren 5 Opschieten! 6 Leidt volledig op met ICT Hoe kijken medewerkers aan tegen ICT en leren?
 40. 40. Focus je bij de implementatie niet op de Iejoors en laat de Teigetjes niet een te dominante rol spelen!
 41. 41. Ontwikkel strategie beperkingen veranderbereidheid tegen gaan Foto: ethomsen
 42. 42. Wat beperkt veranderbereidheid? • De verandering is niet in het belang van de medewerkers (status, positie, plezier in het werk, autonomie, kwaliteit werk, werkdruk, teacher bandwith problem (D. Wiley), enzovoorts) • Onduidelijkheid (gevolgen voor de functie, verkeerde of andere verwachtingen, doelen) • Medewerkers weten het beter (ICT roept meer problemen op, lost niks op, enzovoorts) • Angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte om zich voor te bereiden) Naar: H. Nathans, 1994
 43. 43. Wat beperkt veranderbereidheid? • Opleiders/docenten voelen zich niet serieus genomen (zij zijn immers specialist op het gebied van leren) • ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben verstand van security etc) • Medewerkers zien de zin er niet van in (geen betekenis, het gaat toch goed….)
 44. 44. Foto: http://www.flickr.com/photos/bluedharma/86218554/ Leren komt van Venus, ICT van Mars Innoveren vs beheersen Diverse wensen vs 
 beperkte capaciteit Experimenten vs beveiliging
 45. 45. Foto: http://www.flickr.com/photos/ 21499556@N04/2701802631/ Organiseer dialoog ICT- beheer en opleiden Communiceer, communiceer, communiceer Wees reëel
 46. 46. Tips • Vertrek vanuit visie en ontwikkel modellen blended learning • Kijk integraal naar leerdoelen, leerinhouden, didactiek en leertechnologie (en interactie) • Kijk naar wat werkt, maar durf ook te experimenteren • Wat is de aard van weerstanden? -> strategie • Dialoog onderwijs en ICT • Geef het goede voorbeeld
 47. 47. Mensen doen niet wat je zegt. Ze doen wat je doet. Wim Schreuders, 2013
 48. 48. Vragen?
 49. 49. http://www.wilfredrubens.com wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×