Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020

1,709 views

Published on

Op 7 januari 2020 mocht ik weer een interactief gastcollege over e-learning trends verzorgen, in het kader van de post-bacheloropleiding over e-learning van Avans +.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020

 1. 1. E-learning. Trends en ontwikkelingen
 2. 2. Voor 1990 Eind 1995 Mogelijkheden en risico’s Verrijking - didactische drama’s Voorkeur voor combinatie Mijn opvatting over e-learning
 3. 3. Inhoud • Opdracht • Korte intro (met een eerste trend) • Opmerkingen vooraf • (Te) Veel trends (en er zijn er meer), met opdrachten en discussie
 4. 4. Opdracht • Jouw directeur vraagt je een presentatie te verzorgen voor de Raad van Bestuur over de meest relevante trends op het gebied van e-learning? • Welke drie trends mogen hier niet in ontbreken?
 5. 5. E-learning anno 1999… "MyBookScanner,June12,2011" by Floppydog66 (talk). Original uploader was Floppydog66 at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia(Original text : I (Flo created this work entirely by myself.). Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:MyBookScanner,June12,2011.JPG#mediaviewer/File:MyBookScanner,June12,2011.JPG
 6. 6. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz) “E-learning”: verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).  Leren: duurzame verandering in gedrag of in het vermogen om je op een bepaalde manier te gedragen, als resultaat van ervaringen (Schunk, 2012).
 7. 7. Foto: PixelsAway (Marek Uliasz) Aard van e-learning is sterk verbreed (in feite trend 1) Clive Shepherd (2013): vijf typen e-learning: 1.Zelfstudie lessen: “de e-learnings”. 2.Virtual classrooms. 3.Simulaties en virtuele werelden (incl. serious games). 4.Online bronnen raadplegen (bijvoorbeeld via zoekmachines). 5.Online samenwerken (in communities of netwerken).
 8. 8. Spreek dus svp niet meer over ‘de e-learning’!
 9. 9. Digitaal leren in plaats van e-learning….
 10. 10. Eigenlijk liever te-learning dan e-learning….
 11. 11. Eigenlijk liever te-learning dan e-learning…. ….maar ik ben één van de weinigen die dat vindt
 12. 12. Opmerkingen vooraf
 13. 13. Interactie en wisselwerking technologie en didactiek Technologie alleen als middel?
 14. 14. Technologie heeft nog nooit geleid tot een revolutie van leren, opleiden en onderwijs
 15. 15. Wees kritisch: onze sector is heel goed in ‘branding’
 16. 16. Trends (selectie)
 17. 17. Overeenkomsten en verschillen
 18. 18. 2. Kunstmatige intelligentie Dingen vertonen een bepaalde vorm van intelligentie, computer kan iemand voor de gek houden This image was originally posted to Flickr by ITU Pictures at https://flickr.com/photos/42121221@N07/27254369347
 19. 19. Machines hebben toegang tot data, herkennen patronen en nemen zelfstandig beslissingen (niet meer op basis van regels en commando’s)
 20. 20. 3. Learning analytics Identificeren van patronen in educatieve data en het gebruik van die patronen om het leren te verbeteren, H. Drachsler (2013)
 21. 21. Toepassingen •Descriptieve analytics •Diagnostische analytics •Voorspellende analytics (profiling) •Voorschrijvende analytics
 22. 22. Wat zijn potentiële toepassingen van de combi AI en LA? Vat elke toepassing in één woord samen This image was originally posted to Flickr by ITU Pictures at https://flickr.com/photos/42121221@N07/27254369347
 23. 23. Chatbots Contentcreatie (tekst -> spraak; sterkere vertaaltools, samenvattingen) Cognitieve inspanningen (open vragen) Gepersonaliseerd leren (adaptief, interventies) Content cureren (LXP) Onderzoeken hoe we leren Onderwerp van leren Bron
 24. 24. AI en LA bieden kansen. Wat is het belangrijkste risico? Bespreek in klein groepje
 25. 25. Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578 4. Meer flexibel leren, ‘personalisering’ Leervragen, niveau, tempo, ‘just-in-time’
 26. 26. Foto: © iqoncept, Depositphotos Condities Acties Data Kennen en weten hoe Vooral voor (bepaalde) kwalificering
 27. 27. Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578 4. Meer flexibel leren, ‘personalisering’ Kritiek: te grote nadruk op leren als een individueel en rationeel proces (Karsten, 2019).
 28. 28. 5. Technologie faciliteert en ‘enabled’ zelfgestuurd leren
 29. 29. Van 80-20 naar 70:20:10 Foto’s: Jay Cross
 30. 30. Mijn kritiek • Percentages gaan eigen leven leiden • Niet volledig • Meer rekening houden met context (gevolgen voor %) • Zelfgestuurd ipv informeel
 31. 31. Context Workplace learning Information processing Coaching Education Reflection WICER-model van Wilfred Rubens is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.
 32. 32. Bron: Ryan Tracey
 33. 33. Zelfgestuurd online leren
 34. 34. Opdracht • Ans werkt als ervaren consultant bij een adviesbureau. Zij is als buddy gekoppeld aan Amir, die net begonnen is als junior. Beiden werken aan projecten, verspreid door het land. Op welke manier en met behulp van welke technologieën kan Ans haar rol als buddy vormgeven en minimaal wekelijks contact hebben met Amir (feedback geven, ondersteunen, issues bespreken, etc)? • Bespreek in trio’s • Plaats uitwerking in leeromgeving
 35. 35. 6. Microlearning Korte tijd te bestuderen content Zorg voor oefenen, feedback en reflectie Iets kleins, snel leren (op basis van voorkennis) Leren van korte duur inbedden in hectiek van werk en privé Onderzoek ondersteunt weinig claims Bron
 36. 36. https://www.powerapp.nl/ Aparte applicaties voor nodig
 37. 37. 7. Performance support met ICT (zeer langdurige trend) Bron: https://www.askdelphi.com/
 38. 38. 7. Performance support met ICT (zeer langdurige trend) Bron: https://www.askdelphi.com/ Mede dankzij data: systemen geven meer en betere feedback Ook: hoe te analyseren
 39. 39. Five moments of Need (Gottfredson & Mosher, 2012) • Iets nieuws leren • Verbreding en verdieping 
 van het geleerde • Toepassen (o.a. opfrissen 
 geleerde) • Oplossen van problemen • Veranderen (werkprocessen, nieuwe bekwaamheden)
 40. 40. 8. xAPI
 41. 41. 9. Social learning Samenwerkend en interactief leren met behulp van ICT, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt. Naar: De Leeuwe & Rubens, 2015
 42. 42. De oorsprong….
 43. 43. De oorsprong…. "Albert Bandura Psychologist" by bandura@stanford.edu - Albert Bandura. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg#/media/ File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg
 44. 44. De oorsprong…. "Albert Bandura Psychologist" by bandura@stanford.edu - Albert Bandura. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg#/media/ File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg Wanneer heeft Bandura zijn social learning theory ontwikkeld? Staan: voor 1980 Zit: na 1980
 45. 45. De oorsprong…. "Albert Bandura Psychologist" by bandura@stanford.edu - Albert Bandura. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg#/media/ File:Albert_Bandura_Psychologist.jpg Wanneer heeft Bandura zijn social learning theory ontwikkeld? Staan: voor 1980 Zit: na 1980 Kernpunt theorie
 46. 46. Social learning: oude wijn….?
 47. 47. 1977 2019
 48. 48. Interactie, co-creatie, samenwerken
 49. 49. 1977 2019
 50. 50. 1977 2019 Gebruiken jullie ‘social learning’ binnen jullie organisatie?
 51. 51. Tijd voor een quiz
 52. 52. 10. Seamless learning
 53. 53. 11.Do It Yourself Maken Eigen verantwoordelijkheid ‘Persoonlijke leeromgeving’
 54. 54. Foto: Sandra Schön, Flickr
 55. 55. Foto: Sandra Schön, Flickr Persoonlijk Groei en ‘meesterschap’ Groepsgevoel Ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen Verlenen van betekenis Bron: Didactische kenmerken van de ‘Maker Movement’
 56. 56. DIY: hoge eisen aan professionals • Vragen durven stellen • Ondernemend zijn • Risico’s nemen • First Attempt In Learning
 57. 57. Foto: By Hagustin - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=24775750 Foto: Welten-instituut, OU 12a. Augmented reality
 58. 58. 12b. Virtual reality
 59. 59. 12b. Virtual reality Gevaarlijke en niet toegankelijke situaties Authentiek Immersive Oefenen Beter onthouden Modelleren en hulp Vaak geen feedback
 60. 60. 13. Instructies geven, demonstreren (360 graden), video’s laten maken, storytelling, reflectie, interactief
 61. 61. Reflectievloggen
 62. 62. Werken met beeldtafel Bron: Evolva Group
 63. 63. Voor welke doelen worden AR, VR en/of online video bij jullie voor leren toegepast?
 64. 64. 14. Terug van weg geweest: podcast
 65. 65. Instructies met interactie, actief leren Biedt structuur Flexibiliteit in plaats Betere beeldschermen (betere verbindingen) 15. Virtual classroom
 66. 66. Bron: Opensourceway Trend 16
 67. 67. Foto: Audrey Watters
 68. 68. Foto: Audrey Watters Was: trend met hype-achtige trekken Meer diversiteit (SPOC, diploma’s, maatwerk, één prijs per jaar) Nog steeds groei (vlakt wel af) Rol leven lang leren
 69. 69. Heb je weleens een MOOC gevolgd?
 70. 70. 17. Online proctoring
 71. 71. 18. Gamification
 72. 72. 19. Het LMS is net als Mark Twain
 73. 73. Beter in leren faciliteren Beter interactie design Componenten Integratiemogelijkheden 19. Het LMS is net als Mark Twain
 74. 74. 19a. Learning Experience Platform •Soort geavanceerd portaal (bovenop LMS e.d.) •Veel aandacht voor UX •Diverse typen content (meerdere formats) •Slim cureren (AI) •Interactie •Voorbeelden: CuratrLXP, Degreed, Valamis
 75. 75. Status LMS/LXP bij jullie? • Gebruikt jouw organisatie een LMS (sporadisch, organisatiebreed)? • Ga of ben je bezig met de transitie naar een nieuw LMS? • Ga of ben je bezig met een LXP?
 76. 76. 20. Decentralisatie van leren
 77. 77. •Opleidingen in kleine eenheden (bijv. 50) •Los te volgen, apart af te ronden •Digitale badge (t.b.v. online profiel) •Erkenning deelname MOOCs •Erkenning elders verworven bekwaamheden (open education) •Leven lang leren
 78. 78. Waarde diploma’s?
 79. 79. Nieuwe aanbieders Microcredentialing Self-paced packaged content dominant op e-learning markt
 80. 80. Hoe denk jij over decentralisatie van onderwijs en opleiden?
 81. 81. •Te sterk accent op kwalificerende functie onderwijs? •Versnippering onderwijs? •Financiering op basis van diploma’s
 82. 82. Tenslotte (nr. 21)
 83. 83. Wie van jullie heeft er een (deel van een) bitcoin?
 84. 84. Wie van jullie heeft er een (deel van een) bitcoin? Wie van jullie laat zich uitbetalen in bitcoins?
 85. 85. • Gedistribueerd netwerk voor doen van transacties • Decentraal grootboek van transacties • Proces om identiteit te verifiëren, eigenaarschap vastleggen • Bewijzen verdwijnen en veranderen niet • ‘Middle man’ verdwijnt
 86. 86. •Geen papieren certificaten meer (permanent en veilig opgeslagen) •Diverse leeruitkomsten vastleggen (‘studeren bij Socrates’, ‘geloofsbrieven’; paspoort LLL) •Automatische erkenning en transfer credits •Inzage krijgen in gevalideerde leeruitkomsten (o.a. t.b.v. vrijstellingen) •Intellectueel eigendom vastleggen (o.a. OER) •Transacties marktplaatsen (tutoren en lerenden)
 87. 87. • Diplomafraude, vluchtelingen • Wilfred is positiever dan verleden jaar • Technologie wordt meer volwassen
 88. 88. 21 trends samengevat 1.Aard van e-learning is verbreed 2.Artificiële (kunstmatige) intelligentie 3.Learning analytics 4.Meer flexibel leren, ‘personalisering’ 5.Technologie faciliteert en ‘enabled’ zelfgestuurd leren 6.Microlearning 7.Performance support 8.xAPI 9.Social learning 10.Seamless learning 11.Do It Yourself 12.AR en VR 13.Online video (ook 360 graden) 14.Podcasting 15.Virtual classroom 16.Open education (o.a. MOOCs en afgeleiden) 17.Online proctoring 18.Gamification 19.Het LMS is net als Mark Twain 20.Decentralisatie van leren 21.Blockchain technologie (hype?)
 89. 89. Vat de essentie van vanavond samen (zou je nu bijv. andere trends aan de Raad van Bestuur presenteren?)
 90. 90. Dank! @wrubens wilfred@wilfredrubens.com

×