Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competenties, bits en bytes

2,256 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Competenties, bits en bytes

 1. 1. Wilfred Rubens
 2. 2. Beelden bij CGL Hoe kan technologie secundaire processen bij CGL ondersteunen? Hoe kan technologie primaire processen bij CGL ondersteunen?
 3. 3. Wie ben ik? http://blaugh.com/2006/11/24/this-is-the-future/
 4. 4. Beelden bij competentiegericht leren
 5. 7. Bron: http://www.flickr.com/photos/fcb/175222049/
 6. 8. Praktijkgericht Actief (van ‘consumer’ naar ‘prosumer’) Meer tijd- en plaatsonafhankelijk, meer just in time Leren als een sociaal proces (interactie, communicatie) Betrokkenheid externen (zoals bedrijfsleven) Complexe, realistische taken (die leerlingen wel aankunnen)
 7. 9. Technologie kan secundaire processen ondersteunen
 8. 10. Competentieontwikkeling volgen
 9. 11. Ontwikkeling van competenties Mate van competent zijn Leeractiviteit 1 t/m N Comp. X Comp. Y Beginner Gevorderd
 10. 12. Niveaus van competent zijn Doen Kennisvragen Opdrachten (bv Casus oplossen) bv Simulaties Praktijk (opdrachten) Piramide van Miller Kunnen Kennis toepassen Kennen
 11. 13. Op verschillende manieren
 12. 14. Portfolio: doelen en typen Bespreken Bewijzen Ontwikkeling laten zien en plannen Materiaal Reflecties Overzichten Materiaal Tonen
 13. 15. Portfolio Hier zit bewijsmateriaal achter. Maar welk bewijsmateriaal? En hoeveel? Hoe beoordeeld? Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid Formuleren en rapporteren Samenwerken en overleggen
 14. 16. Competentiemeter
 15. 17. Competentiemeter in schema Deelnemer is klaar om geassest te worden Begeleider nodigt assessoren via systeem uit om te beoordelen Assessoren ontvangen mail met uitnodiging om te beoordelen Assessoren loggen in en vullen vragenlijst in (vragen hebben betrekking op gedragsindicatoren) Begeleider kan aangeven wiens oordeel het zwaarste weegt Systeem geeft resultaat weer Begeleider bespreekt uitkomsten met deelnemer Bij non-respons krijgen assessoren via mail een herinnering Bewijsmateriaal in e-portfolio
 16. 18. Matchen vraag en aanbod
 17. 19. Inschrijven voor workshops
 18. 20. Inschrijven voor workshops Wie gebruikt iets dergelijks al?
 19. 21. Technologie kan primaire proces ondersteunen
 20. 22. Presentatiesoftware Eenvoudig te bedienen Lesgeven aan personen op andere locaties (live) Presentaties nog eens bekijken (hergebruik) Onderdelen van instructies gebruiken Lerende ontwikkelt en ontsluit zelf content
 21. 23. Waartoe is het MBO op aarde?
 22. 24. Hoe leren deelnemers dat?
 23. 25. Bron: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=389130
 24. 26. Beroepsgemeenschap Bron: http://ltc.umanitoba.ca/KnowingKnowledge/index.php/Image:Designing_01.jpg Professionals beroepspraktijk Docenten ‘ Lerenden’
 25. 27. Voorbeeldgedrag
 26. 28. Reflectie en dialoog
 27. 29. Bron: http://ltc.umanitoba.ca/KnowingKnowledge/index.php/Image:Designing_01.jpg Interactie, met elkaar, met docenten, met experts uit de beroepspraktijk, niet-hiërarchisch, informeel en formeel To know who één van de belangrijkste vormen van kennis
 28. 30. Terug blikken Plannen Analyseren Doen
 29. 31. ICT kan hierbij ondersteunen
 30. 32. Bron: http://www.flickr.com/photos/dbarefoot/1814873464/
 31. 33. Social software Gebruikersvriendelijk Interactie en participatie Zelforganiserend Individu: eigenaar Ondersteunt netwerken ‘ Prosumers’
 32. 34. En hoe zit het met onze elektronische leeromgeving zoals LiveLink, BlackBoard of Moodle?
 33. 35. Educational effectiveness (gewin) Ease of use (gemak) Personal engagement (genot) Collis e.a, 2001 Nieuwe technologieën zouden op al deze drie aspecten wel eens hoger kunnen scoren dan de traditionele technologieën
 34. 36. Next generation Elektronische Leer Omgeving komt er aan Modulair opgebouwd, meer flexibel, samenwerken leren, minder hiërarchisch, mensen kennen, buitenstaanders toegang
 35. 37. Social network services als inspiratiebron
 36. 38. Wie weet wat Hyves is? Wie gebruikt Hyves? Wie weet wat Facebook is? Wie gebruikt Facebook?
 37. 39. En heel recent Google Open Social
 38. 40. Hyves weet waar ik woon! Hyves vertelt me wie van mijn ‘vrienden’ jarig zijn Blogs, krabbels, tips, foto’s, video’s, events, advertenties, netwerken (hyves), profielen
 39. 41. Kennis delen in netwerken Contacten onderhouden met vrienden en vrienden van vrienden (to know who)
 40. 42. Integratie van andere toepassingen De lerende bepaalt wie toegang heeft tot zijn bestanden
 41. 43. Didactische argumenten social network services <ul><li>Aansluiten belevingswereld lerenden </li></ul><ul><li>Integratie van toepassingen (weblog, wiki, social bookmarking): krachtige leeromgeving </li></ul><ul><li>Minder hiërarchisch, informeler, persoonlijker </li></ul><ul><li>Externen toegang geven (muren onderwijsinstelling slechten, co-makership vorm geven) </li></ul><ul><li>Feedback van buitenaf ontvangen </li></ul><ul><li>Online aanwezigheid is zichtbaar </li></ul>
 42. 44. &quot;Nooit eerder heb ik deze hoge interactie-frequentie bereikt, ook niet met het inzetten van weblogs.&quot; Indira Reynaert, Universiteit Utrecht
 43. 45. Beperkingen <ul><li>Inzet technologie niet altijd goed doordacht ( same old story ) </li></ul><ul><li>Te vrijblijvend ingezet (oppervlakkig, geen kennisontwikkeling) </li></ul><ul><li>Social networking software past niet altijd binnen bestaande onderwijsconcepten en leerculturen (frontaal-klassikaal) </li></ul>
 44. 46. <ul><li>Niet alleen information-overload, maar ook application-overload </li></ul><ul><li>Wennen aan technologieën </li></ul><ul><li>Niet optimaal qua functionaliteit </li></ul>Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle
 45. 47. Nieuwe technologieën sluiten beter aan op nieuwe manier van leren, maar zijn nog onvolwassen Interessante vraag: hoe ontwikkelt de traditionele elektronische leeromgeving zich
 46. 48. Enkele tips Gooi je ‘oude’ technologie nog niet weg, maar experimenteer wel met social networking services (mn. Facebook) Creëer virtuele werkplaatsen waar medewerkers kunnen experimenteren en stimuleer dat ook via HRM Deel je ervaringen via sociale online netwerken Stuur via gebruikersgroepen aan op innovatie van bestaande technologieën
 47. 49. [email_address] Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle

×