Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

200608 (wr) v1 virtual class blended learning ROCvA

1,366 views

Published on

Op 22 juni 2020 heb ik een virtuele klas-sessie verzorgd over ontwerpcriteria en scenario’s (modellen) voor blended learning voor een netwerk van onderwijskundig adviseurs van ROC van Amsterdam.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

200608 (wr) v1 virtual class blended learning ROCvA

 1. 1. Blended learning: ontwerpcriteria en scenario's
 2. 2. Inhoud 1.Voorstellen en spelregels 2.Blended learning 3.Ontwerpcriteria en de impact van de coronacrisis (o.a. synchroon en asynchroon leren) 4.Andere keuzes 5.Scenario’s blended learning (aantal plus het om en om model, aan de hand van de blended learning wave) 6.Afronding (opdracht)
 3. 3. 1. Voorstellen Stel je via de chat kort voor (1 of twee zinnen)
 4. 4. Spelregels • Koptelefoon en microfoon • Sluit alle applicaties af, behalve Teams en je browser (ev. aantekeningen) • Zet geluid uit als je niet spreekt • Meedoen wordt op prijs gesteld • Femmy en ik modereren • Vragen stellen via microfoon of chat (ook voor antwoorden op vragen) • Steek je hand op als je mondeling een vraag wil stellen • We kunnen geen technische support geven en stil staan bij technische problemen • Menti.com, 35 89 47
 5. 5. Opleiding Pedagogisch medewerker moet vanaf september blended worden vormgegeven. Welke keuzes?
 6. 6. 2. Blended learning?
 7. 7. 3. Ontwerpcriteria en de impact van de coronacrisis
 8. 8. Waar wil je online leren inzetten? • Op ‘school’, elders (werkplek, BPV, elders)
 9. 9. Waar wil je online leren inzetten? • Op ‘school’, elders (werkplek, BPV, elders) Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter
 10. 10. Waar wil je online leren inzetten? • Op ‘school’, elders (werkplek, BPV, elders) Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter Niet online op school!
 11. 11. In welke mate online/ICT? • 30 - 80%
 12. 12. In welke mate online/ICT? • 30 - 80% Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter
 13. 13. In welke mate online/ICT? • 30 - 80% Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter Online wat kan, F2F wat moet!
 14. 14. ICT ook voor begeleiding
 15. 15. ICT ook voor begeleiding Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter
 16. 16. ICT ook voor begeleiding Nu andere argumenten: belasting OV, 1,5 meter Zo veel mogelijk Voor moeilijke gesprekken naar school?
 17. 17. Asynchroon en/of synchroon online leren?
 18. 18. Asynchroon, onafhankelijk van Synchroon, onafhankelijk van
 19. 19. Eigenschappen asynchroon Eigenschappen synchroon • Zeer flexibel (eigen tijd en tempo leerstof bestuderen, oefenen, etc.) • Tijd om te verdiepen • Multimediaal • Constante kwaliteit content • Duidelijke structuur mogelijk • Instructie (extern docent) • Beter improviseren (o.a. anders uitleggen) • Snel misverstanden verhelpen • Direct zicht op resultaten (formatief evalueren) • Geeft structuur bij online leren • Opnemen (AVG)
 20. 20. Eigenschappen asynchroon Eigenschappen synchroon • Voordelen schriftelijk communiceren • Voortgang monitoren • Voordelen communiceren via beeld en geluid (o.a. reacties zien) • Snel feedback (onmiddellijk) • Socialiseren gaat beter (als F2F contact niet kan) • Samen werken eenvoudiger
 21. 21. Nog een paar opmerkingen over synchroon online leren
 22. 22. Psychologische afstand bij online leren verkleinen
 23. 23. Meer aanwezigheid bij online leren (gevoel van gemeenschap, zichtbare docent)
 24. 24. Bij start online leren
 25. 25. Benut de didactische eigenschappen van asynchroon en synchroon online leren beter
 26. 26. Andere ontwerpcriteria 1.Hoeveel zelfsturing wil en kun je lerenden geven over hun eigen leren? 2.Wil je vooral individueel leren of ook samenwerkend leren (gezamenlijke doelen, wederzijdse afhankelijkheid) mogelijk maken? 3.Voor welk type leeractiviteiten wil je ICT gebruiken? 4.Welke leertechnologieën wil je inzetten? 5.Wil je werkplek leren geïntegreerd of separaat aan bod laten komen binnen je model voor blended learning?
 27. 27. 4. Andere keuzes • 1,5 meter, afspraken OV (veel minder fysieke ruimte beschikbaar) • Wat kan echt niet online? • Wat kan moeilijk online? • Kunnen we de leeruitkomsten ook realiseren • als we elkaar elders ontmoeten (werkplek)? • als we simulaties en serious games laten ontwikkelen? • Specifieke doelgroepen • thuissituatie, • beperkingen, • fase in de studie (eerstejaars, afstuderen)
 28. 28. 5. Scenario’s (modellen) blended learning
 29. 29. Pedagogisch medewerker moet activiteitenprogramma opstellen en de uitvoering voorbereiden
 30. 30. Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 31. 31. Online Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 32. 32. Online F2F Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 33. 33. Online F2F Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 34. 34. Online F2F Read material Watch video Online Quiz Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 35. 35. Online F2F Read material Watch video Discuss Quiz Online Quiz Peer Instruction Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 36. 36. Online F2F Read material Watch video Discuss Quiz Calcu- lations Online Quiz Peer Instruction Prepare lecture Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 37. 37. Online F2F Read material Watch video Discuss Quiz Calcu- lations Online Quiz Peer Instruction Prepare lecture Discuss calculations In-depth Lecture Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 38. 38. Online F2F Read material Watch video Discuss Quiz Calcu- lations Online Quiz Peer Instruction Prepare lecture Discuss calculations In-depth Lecture Bron: TU Delft Blended Learning Wave
 39. 39. Online F2F Read material Watch video Discuss Quiz Calcu- lations Online Quiz Peer Instruction Prepare lecture Discuss calculations In-depth Lecture Bron: TU Delft Blended Learning Wave Kan ook de werkplek zijn
 40. 40. Flipped classroom model Online instructie (bijv. kennisclips, cases) Check (thuis) Oefenen, verwerken, interactie online en soms op school
 41. 41. Online F2F Read material Watch video Online Quiz Assignment In-depth Lecture Flipped classroom Assessment Practice (waar?)
 42. 42. Online F2F Read material Watch video Online Quiz Assignment In-depth Lecture Flipped classroom Assessment Practice (waar?) Feedback geven, bespreken
 43. 43. Online F2F Read material Watch video Online Quiz Assignment In-depth Lecture Pas eens toe op de student PW Assessment Practice (waar?)
 44. 44. Online F2F Read material Watch video Online Quiz Assignment In-depth Lecture Pas eens toe op de student PW Assessment Practice (waar?) Feedback geven, bespreken
 45. 45. Verrijkt virtueel model Online leren (diverse vormen) F2F Online begeleiding
 46. 46. Online F2F Read material Watch video Assignment In-depth Lecture Verrijkt virtueel model Assessment Peer Interaction Tutoring
 47. 47. Online F2F Read material Watch video Assignment In-depth Lecture Pas eens toe op de student PW Assessment Peer Interaction Tutoring
 48. 48. In tijden van ‘corona’ kruipen deze modellen naar elkaar toe
 49. 49. Webinar model Online leren (asynchroon) Online begeleiding Virtual class (synchroon) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school
 50. 50. Online F2F Read material Online Quiz In-depth Lecture Webinar model Assessment Practice (waar?) In-depth Lecture Tutoring Tutoring Watch video
 51. 51. Online F2F Read material Online Quiz In-depth Lecture Pas eens toe op de student PW Assessment Practice (waar?) In-depth Lecture Tutoring Tutoring Watch video
 52. 52. 3L model Online leren (asynchroon) Online begeleiding Werkplek leren (stage, werk) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school
 53. 53. Online F2F Read material Online Quiz 3L model Practice (work) Watch video Practice and assessment Tutoring TutoringPractice (school)
 54. 54. Online F2F Read material Online Quiz Pas eens toe op de student PW Practice (work) Watch video Practice and assessment Tutoring TutoringPractice (school)
 55. 55. Complete blend model Online leren (asynchroon) Online begeleiding (synchroon) Werkplek leren (stage, werk) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school, instructie beperkt Virtual class (synchroon)
 56. 56. Online F2F Read material Online Quiz Complete blend model Practice (work) Watch video Practice and assessment Tutoring Tutoring Practice (school) In-depth Lecture
 57. 57. Online F2F Read material Online Quiz Pas eens toe op de student PW Practice (work) Watch video Practice and assessment Tutoring Tutoring Practice (school) In-depth Lecture
 58. 58. Het om-en-om model
 59. 59. Beperkingen volgens mij…. Online: grotere transactional distance Rekening houden met twee modi (online/F2F) Zicht op online lerenden Lastig aandacht verdelen Zie https://www.te-learning.nl/blog/het-om-en-om- model-als-nieuw-model-voor-blended-learning/
 60. 60. 6. Afronding
 61. 61. Hanteer een activerende didactiek
 62. 62. • Voorkennis activeren (o.a. quiz, brainwriting)
 63. 63. • Voorkennis activeren (o.a. quiz, brainwriting) • Check regelmatig of deelnemers nog bij de les zijn (o.a. formatieve evaluaties)
 64. 64. • Voorkennis activeren (o.a. quiz, brainwriting) • Check regelmatig of deelnemers nog bij de les zijn (o.a. formatieve evaluaties) • Regelmatig oefenen
 65. 65. • Voorkennis activeren (o.a. quiz, brainwriting) • Check regelmatig of deelnemers nog bij de les zijn (o.a. formatieve evaluaties) • Regelmatig oefenen • Leerstof actief verwerken (o.a. lerenden video’s laten maken, mindmaps, peer feedback)
 66. 66. • Voorkennis activeren (o.a. quiz, brainwriting) • Check regelmatig of deelnemers nog bij de les zijn (o.a. formatieve evaluaties) • Regelmatig oefenen • Leerstof actief verwerken (o.a. lerenden video’s laten maken, mindmaps, peer feedback) • Bij synchroon en asynchroon online leren
 67. 67. Afrondende opdracht • Neem een onderwijseenheid (leerdoelen en leerinhouden) • Neem het scenario van jullie voorkeur • Maak een ‘wave’ met online leeractiviteiten, noodzakelijke F2F-activiteiten op school en leeractiviteiten op de werkplek op basis van het scenario
 68. 68. Faciliteer bouwstenen effectieve didactiek met leertechnologie David Merrill (2002), First Principles of Instruction https://www.te-learning.nl/blog/wijze-lessen-twaalf-bouwstenen-voor-effectieve-didactiek- versterkt-met-behulp-van-leertechnologie/ https://www.te-learning.nl/blog/david-merrills-first-principles-of-instruction-versterken-met- behulp-van-leertechnologie-principe-4-leren-wordt-bevorderd-als-lerenden-worden- aangemoedigd-om-de-nieuwe-kennis-of-vaardigheid/

×