Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

190415(wr) v1 gastcollege implementatie e learning avans plus april 2019

2,493 views

Published on

Op 23 april 2019 heb ik in het kader van de Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van technology enhanced learning. Aan de hand van een implementatiemodel hebben we naar een casus en andere ervaringen gekeken.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

190415(wr) v1 gastcollege implementatie e learning avans plus april 2019

 1. 1. E-learning implementeren
 2. 2. Programma • Uitgangspunten • Implementatiemodel (discussie en toepassing) • Ervaringen en geleerde lessen
 3. 3. Uitgangspunten • Hoe graag willen we dit? Wat is de urgentie? Waartoe? • Gezamenlijke verantwoordelijkheid • Technologische problemen zijn vaak organisatorische problemen
 4. 4. Meerdere niveaus Bron: Kalz, M., 2012
 5. 5. Wat weten jullie nog van het implementatiemodel?
 6. 6. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 7. 7. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context Geen volgorde Het maakt niet uit welke activiteit je waar onderbrengt, als je deze maar ergens onderbrengt
 8. 8. Gebaseerd op praktijkervaringen, ook theoretisch onderbouwd
 9. 9. Toepasbaarheid • Structuur plan van aanpak, projectplan • Implementatieproces zelf
 10. 10. Zet kleine, overzichtelijke, stappen met concreet en werkend resultaat
 11. 11. Houd rekening met de context • Wat in geval X heeft gewerkt, hoeft nog niet te werken in geval Y • Veel is bekend, toch gaat steeds veel fout • Dynamiek, afhankelijkheden
 12. 12. "Backer Judgment (detail)" by Jacob de Backer (circa 1540/1545–1591/1600) - Own work (BurgererSF). Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backer_Judgment_(detail).JPG#/media/File:Backer_Judgment_(detail).JPG
 13. 13. Toepasbaarheid • Structuur plan van aanpak, projectplan • Implementatieproces zelf • Evaluatie-instrument
 14. 14. Welke vragen heb je over het implementatiemodel?
 15. 15. Mis je nog bepaalde factoren? Is het model volledig?
 16. 16. Casus • In 2014 werd een zeer ambitieus en grootschalig ’iPad’-project in Californië voortijdig stopgezet. Apple heeft 4,2 miljoen dollar terugbetaald aan het schooldistrict. • Lees twee artikelen over dit mislukte implementatie iPad-project. • Wat is hier mis gegaan? • Welke factoren implementatiemodel zie je terug in dit project? • Bespreek aan de hand van de zes factoren wat jij anders zou doen?
 17. 17. Curriculum Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhoudingen en belangen Duo’s (20 minuten) Ronde tafelgesprek
 18. 18. Curriculum Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhoudingen en belangen Duo’s (20 minuten) Ronde tafelgesprek Mijn beschrijving
 19. 19. Ervaringen en geleerde lessen
 20. 20. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 21. 21. Jullie voorbeelden?
 22. 22. Houding collega’s ten aanzien van e-learning!
 23. 23. Welke houding hebben jullie collega’s ten aanzien van e-learning?
 24. 24. Foto: Megan Choo 1 Gaat nooit werken 2 Wachten tot alle issues zijn opgelost 3 Rustig aan, problemen voorkomen 4 Logisch en planmatig opereren 5 Opschieten! 6 Leidt volledig op met ICT Hoe kijken medewerkers aan tegen ICT en leren?
 25. 25. Focus je bij de implementatie niet op de Iejoors en laat de Teigetjes niet een te dominante rol spelen!
 26. 26. Ontwikkel strategie hanteerbaar maken beperkte mate veranderbereidheid Foto: ethomsen
 27. 27. Beperkingen veranderbereidheid • De verandering is niet in het belang van de medewerkers (status, positie, plezier in het werk, autonomie, kwaliteit werk, werkdruk, teacher bandwith problem (D. Wiley), enzovoorts) • Onduidelijkheid (gevolgen voor de functie, verkeerde of andere verwachtingen, doelen) • Medewerkers weten het beter (ICT roept meer problemen op, lost niks op, mensen leren door persoonlijk contact, enzovoorts) • Angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte om zich voor te bereiden) Naar: H. Nathans, 1994
 28. 28. Beperkingen veranderbereidheid (2) • Opleiders/docenten voelen zich niet serieus genomen 
 (zij zijn immers specialist op het gebied van leren) • ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben verstand van security etc) • Medewerkers zien de zin er niet van in (geen betekenis, het gaat toch goed….)
 29. 29. Veranderbereidheid binnen uw organisatie? Foto: ethomsen • Niet in belang (o.a. werkdruk) • Onduidelijkheid • Medewerkers weten het beter • Angst nieuwe eisen • Niet serieus genomen voelen (docenten, ICT) • Geen zin van in zien • ....
 30. 30. Foto: http://www.flickr.com/photos/bluedharma/86218554/ Leren komt van Venus, ICT van Mars Innoveren vs beheersen Diverse wensen vs 
 beperkte capaciteit Experimenten vs beveiliging
 31. 31. Foto: http://www.flickr.com/photos/ 21499556@N04/2701802631/ Organiseer dialoog ICT- beheer en opleiden Communiceer, communiceer, communiceer
 32. 32. De projectleider
 33. 33. Foto: Stockphoto © Piotr Łatacha #5871000 Foto: Stockfoto © Luciano De polo #20205593 Foto: Stockfoto © Yuri Arcurs #3244593 Lerenden Bewustwording Faire use policy Professionalisering Gebruik maken van expertise
 34. 34. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 35. 35. Jullie voorbeelden?
 36. 36. Foto: Marcopako Geen woorden maar daden
 37. 37. Mensen doen niet wat je zegt. Ze doen wat je doet. Wim Schreuders, 2013
 38. 38. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 39. 39. Jullie voorbeelden?
 40. 40. Foto: © Depositphotos.com/@leszekglasner Wat als een ‘balletje’ wordt vervangen?
 41. 41. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 42. 42. Jullie voorbeelden?
 43. 43. © firefox (wu kailiang) Cuban, 2001: betrouwbaarheid van technologie en de complexiteit van de technologie in belangrijke mate van invloed op de acceptatie ICT in onderwijs
 44. 44. Stabiele, betrouwbare, gebruikersvriendelijke technologie nog steeds een issue!
 45. 45. You never get a second chance to make a first impression
 46. 46. You never get a second chance to make a first impression Geldt ook voor technologie
 47. 47. Wat is de “zone of possibility” van onze technologieën? In relatie tot inhoud en didactiek Source: Entrepremusings Punya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration Toegevoegde waarde ten opzichte aanwezige gereedschappen?
 48. 48. Wat is de “zone of possibility” van onze technologieën? In relatie tot inhoud en didactiek Source: Entrepremusings Punya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration Toegevoegde waarde ten opzichte aanwezige gereedschappen? Let op de eigenschappen
 49. 49. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 50. 50. Jullie voorbeelden?
 51. 51. Van den Akker (2006): meerderheid curriculuminnovaties mislukken • inconsistenties tussen het bedoelde, geïmplementeerde en bereikte curriculum • overambitieuze plannen, onrealistische deadlines en te weinig investeringen in docenten.
 52. 52. Van den Akker (2006): meerderheid curriculuminnovaties mislukken • inconsistenties tussen het bedoelde, geïmplementeerde en bereikte curriculum • overambitieuze plannen, onrealistische deadlines en te weinig investeringen in docenten. En bij e-learning komt technologische vernieuwing nog eens daarbovenop
 53. 53. Voorkom vrijblijvendheid
 54. 54. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context
 55. 55. Jullie voorbeelden?
 56. 56. Foto: © Depositphotos.com/[@jntvisual Single sign on Bronsystemen Cursus aanvragen Relatie leidinggevende - medewerker
 57. 57. Welk cluster van factoren is volgens jullie het meest belangrijk voor de implementatie van e-learning?
 58. 58. Dank! wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×