Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1903211(wr) v1 stappenplan blended learning das conferentie

571 views

Published on

De effectiviteit van blended learning is afhankelijk van een aantal factoren zoals het ontwerp en de didactiek die je bij blended learning inzet. Ik hanteer daarom een stappenplan bij de realisatie van blended learning. In een sessie tijdens de DAS Conferentie Applied Science (Domein Apllied Science) heb ik met de aanwezigen een aantal van deze stappen besproken.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1903211(wr) v1 stappenplan blended learning das conferentie

 1. 1. Blended learning ontwikkelen: een stappenplan
 2. 2. PROGRAMMA • Blended learning: ervaringen en effectiviteit • Stappenplan: doelen • Modellen blended learning • Reflectie op bestaand onderwijs • Praktische didactische keuzen (begin bij wat we weten wat -bijna altijd werkt ) • Leertechnologieën verkennen
 3. 3. Voor 1990 Eind 1995 Leertechnologie: middel, facilitator, 
 katalysator Mogelijkheden en risico’s Verrijking - didactische drama’s Mijn opvatting over ICT (en leren)
 4. 4. HOEVEEL PROCENT VAN JULLIE LEERMATERIALEN, TOOLS EN DIENSTEN IS ONLINE? • Minder dan 30% • Tussen 30 en 40% • Tussen de 40 en 60% • Tussen de 60 en 80% • Meer dan 80%
 5. 5. BLENDED LEARNING • Face-to-face en online onderwijs • 30% tot 80% van de leermaterialen, tools en diensten online • ICT maakt effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk • Meerdere typen SURF, 2015
 6. 6. ERVARINGEN
 7. 7. BLENDED LEARNING EFFECTIEF…. • Mits zorgvuldige aandacht voor didactiek en ontwerp • Context (niet alles werkt altijd, P. De Bruyckere) • Mits zorgvuldig geïmplementeerd 
 (o.a. professionalisering en ondersteuning) • Leertechnologie maakt slecht onderwijs niet beter
 8. 8. ZORGVULDIG ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN STAPPENPLAN
 9. 9. DEEL 1: GERICHT OP VISIEONTWIKKELING • Context (externe invloeden, ‘drijfveren’ ) • Huidige situatie (inclusief issues) • Doelen te bereiken met blended learning • Model blended learning • Wat moet er gebeuren om BL in te voeren?
 10. 10. DOELEN
 11. 11. DOELEN -> WIJZE WAAROP WELKE LEERTECHNOLOGIE WORDT INGEZET
 12. 12. Belangrijk Haalbaar Te realiseren met behulp van ICT Jullie mening?
 13. 13. LEERTECHNOLOGIE KAN WERK DOCENTEN VERSTERKEN (ARNETT, 2018) • Effectiviteit van docenten vergroten (slim gebruik multimedia: lerenden onthouden leerstof beter) • Leertechnologie versnelt werk docenten (automatische feedback bij voortgangstoetsen). • Nieuwe benaderingen bij leren toepassen (individuele leerpaden, voortgang monitoren met automatische interventies).
 14. 14. Elf modellen blended learning
 15. 15. VARIABELEN • Mate (hoeveel online, 30-80%)? • Waar online leren? Waar niet? Waarom? • Voor welk type leeractiviteiten ICT? • Asynchroon vs synchroon • Werkplek leren geïntegreerd of separaat
 16. 16. KLASSIKAAL ONDERSTEUND MODEL Klassikaal les (met smartboard of student response systeem) Opdrachten inleveren Materialen online
 17. 17. FLIPPED CLASSROOM MODEL Online instructie (bijv. kennisclips) Check (thuis of op school) Oefenen, verwerken, interactie op school
 18. 18. 3L MODEL Online leren (asynchroon) Online begeleiding Werkplek leren (stage, werk) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school
 19. 19. JULLIE ONDERWIJS? • Mate (hoeveel online, 30-80%)? • Waar online leren? Waar niet? Waarom? • Voor welk type leeractiviteiten ICT? • Asynchroon vs synchroon online? • Werkplek leren geïntegreerd of separaat?
 20. 20. STAPPENPLAN DEEL 2: ONDERWIJS ONTWIKKELEN • Wat zijn de leerdoelen/uitkomsten? • Welke praktische didactische keuzes maak je? • Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? • Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? • Hoe beoordeel je dat? R e f l e c t i e
 21. 21. BEGIN EENS MET REFLECTIE MBV BESCHRIJVINGSKADER
 22. 22. PRAKTISCHE DIDACTISCHE KEUZES
 23. 23. Begin bij wat we weten wat werkt (bijna altijd; Merrill, 2002, Rosenshine, 2012, https:// www.learningscientists.org/) Paar voorbeelden
 24. 24. 1) Realistische problemen als uitgangspunt van leren
 25. 25. Hoe kun je ICT gebruiken om realistische problemen als startpunt voor leren te gebruiken?
 26. 26. 2) Activeren van studenten (verwerken en doen)
 27. 27. Actief ophalen kennis 
 (voorkennis activeren, retrievel practice)
 28. 28. Student response systemen
 29. 29. 3) Demonstreren, uitleggen
 30. 30. Voordelen • In eigen tempo instructies kijken • Vlak voor het toepassen • Op eigen niveau • Les meer gebruiken om te oefenen
 31. 31. Verrijk video’s met vragen en feedback (relatie met 2)
 32. 32. 4) Laat studenten uitleggen
 33. 33. Hoe kun je ICT gebruiken om studenten uit te laten leggen?
 34. 34. Presentatie Afgebakend onderwerp Ongeveer 6 minuten Script Starten, pauzeren, stoppen, publiceren Goede microfoon Screencast
 35. 35. 5) Laat studenten toepassen (mbv ICT)
 36. 36. Zelftest Effectiviteit afhankelijk van vaak doen en feedback
 37. 37. LEERTECHNOLOGIEËN VERKENNEN
 38. 38. Foto: Tumisu, Pixabay Naam leertechnologie Wat kun je er mee binnen het onderwijs? (lerenden laten samenwerken, leerstof oefenen, creëren, voorkennis activeren, etc). Wat voegt deze leertechnologie toe? Nadelen vanuit didactisch oogpunt? Gebruikersvriendelijkheid lerenden/ docent Stabiele en betrouwbare leertechnologie? Kosten Privacy en veiligheid Overall oordeel (aanrader)
 39. 39. BRUIKBAAR?
 40. 40. SAMENVATTEND • Blended learning: veelzijdig en effectiviteit, mits… • Verschillende doelen, met gevolgen voor: • Modellen blended learning (varabelen) • Hoe gebruik je leertechnologie nu? • Leertechnologie kan onderwijsprincipes faciliteren (o.a. activeren, studenten laten uitleggen, feedback) • Kijk kritisch naar leertechnologieën
 41. 41. Vragen? wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×