Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

181113 (wr) v1 masterclass wielinq hoe kan ict het mbo versterken? publiek

549 views

Published on

Op 19 november 2018 heb ik weer een college gegeven in het kader van de masterclass  “Innovatie van het mbo onderwijs door digitaal leiderschap” die de MBO Academie en Wielinq in Nyenrode hebben georganiseerd.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

181113 (wr) v1 masterclass wielinq hoe kan ict het mbo versterken? publiek

 1. 1. Hoe kan leertechnologie het MBO versterken?
 2. 2. Voor 1990 Eind 1995 Middel, facilitator, katalysator Mogelijkheden en risico’s Verrijking - didactische drama’s Mijn opvatting over ICT en leren
 3. 3. Inhoud • ICT in het onderwijs: vele vormen • Redenen om ICT binnen het onderwijs te gebruiken • Trends • Menselijke factor • Discussies en vragen tussendoor
 4. 4. ICT in het onderwijs: vele vormen
 5. 5. Vijf ‘delivery modes’ Geen ICT Volledig online Face 2 Face Onder- steunend Flipped Hybride Online afstand Bron: Tony Bates, OWD 2015 Blended learning 30-80% online Activiteiten versterken elkaar
 6. 6. Mate van ICT Welke technologieën? Synchroon - asynchroon Leermaterialen Rol docent Wat online - wat face-to- face? Locatie Welke activiteiten?
 7. 7. Elf modellen blended learning
 8. 8. Klassikaal ondersteund model Klassikaal les (met smartboard of student response systeem) Opdrachten inleveren Materialen online
 9. 9. Flipped classroom model Online instructie (bijv. kennisclips) Check (thuis of op school) Oefenen, verwerken, interactie op school
 10. 10. Complete blend model Online leren (asynchroon) Online begeleiding (synchroon) Werkplek leren (stage, werk) F2F begeleiding Oefenen, verwerken, interactie op school, instructie beperkt Virtual class (synchroon)
 11. 11. Variabelen Hoeveel online (30-80%)? Welke doceer- en leeractiviteiten? Wel of geen werkplek leren? Welk type leertechnologieën?
 12. 12. Wat beïnvloedt keuzes bij het maken van een ‘blended ontwerp’? Leerdoelen Leerinhoud Doelgroep Welke doceer- en leeractiviteiten? Mate online leren? Waar gebruik je ICT (o.a. werkplek leren)? Beschikbare technologieën
 13. 13. Redenen Overleg met buurmens waartoe jullie ICT in het onderwijs inzetten?
 14. 14. Redenen ICT in onderwijs Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680
 15. 15. Redenen ICT in onderwijs Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680 Flexibilisering en personalisering Efficiëntie verbeteren Zicht op voortgang verbeteren Leeromgeving vergroten Krachtige leeromgeving realiseren (kwaliteit)
 16. 16. Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs en leren Technologie als middel, ‘enabler’ en katalysator
 17. 17. Bron: Digital Birmingham Formatieve toetsen met ‘feedback’ Gebruik instructievideo’s waar je wilt Gastcollege ‘op afstand’ Massive open online course Technologie als middel, ‘enabler’ en katalysator
 18. 18. Trends
 19. 19. Slechte inschatters impact technologie Twee voorbeelden
 20. 20. https://youtu.be/GEmuEWjHr5c?t=88
 21. 21. https://youtu.be/TNwhIHqM60g?t=12
 22. 22. Virtual reality Foto: http://markthalrotterdam.nl/persbericht-ruim-
 100-appartementen-in-markthal-rotterdam-verkocht/
 23. 23. Microcredentialing (o.a. digital badges)
 24. 24. Virtuele klas
 25. 25. Condities Acties Data Adaptief leren
 26. 26. Condities Acties Data Adaptief leren Brede scope?
 27. 27. Kunstmatige intelligentie
 Chat robot, ‘early warnings’
 28. 28. Begin bij wat we weten wat werkt (bijna altijd)
 29. 29. David Merrill (2002), First Principles of Instruction
 30. 30. https://www.learningscientists.org/
 31. 31. Voorbeeld actief ophalen informatie (retrievel practice)
 32. 32. Menselijke factor
 33. 33. Menselijke factor Binnen uw organisatie
 34. 34. A. Bewustwording en verkenning. B. Adoptie en vroege implementatie. C. Volwassen implementatie en groei. Graham cs, 2-014
 35. 35. Foto: Megan Choo 1 Gaat nooit werken 2 Wachten tot alle issues zijn opgelost 3 Rustig aan, problemen voorkomen 4 Logisch en planmatig opereren 5 Opschieten! 6 Leidt volledig op met ICT Hoe kijken medewerkers aan tegen ICT en leren?
 36. 36. Focus je bij de implementatie niet op de Iejoors en laat de Teigetjes niet een te dominante rol spelen!
 37. 37. Stelling: Alles wat na ons 35ste levensjaar is uitgevonden, ervaren we als onnatuurlijk
 38. 38. Ontwikkel strategie beperkingen veranderbereidheid tegen gaan Foto: ethomsen
 39. 39. Wat beperkt veranderbereidheid? • Niet in het belang van medewerkers (o.a. status, ‘teacher bandwith problem’) • Onduidelijkheid (gevolgen voor functie, onduidelijke doelen) • Medewerkers weten het beter (ICT roept meer problemen op, enzovoorts) • Angst niet aan nieuwe eisen te kunnen voldoen (o.a. vertrouwen in eigen kunnen) Naar: H. Nathans, 1994
 40. 40. Wat beperkt veranderbereidheid? • Opleiders/docenten voelen zich niet serieus genomen (zij zijn immers specialist op het gebied van leren) • ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben verstand van security etc) • Medewerkers zien de zin er niet van in (geen betekenis, het gaat toch goed….)
 41. 41. Opdracht
 42. 42. Wat doen jullie om deze beperkingen hanteerbaar te maken? • Niet in het belang • Onduidelijkheid • Medewerkers weten het beter • Angst niet aan eisen te voldoen • Gevoel niet serieus genomen te worden • Zin niet ervan in zien
 43. 43. Foto: http://www.flickr.com/photos/bluedharma/86218554/ Leren komt van Venus, ICT van Mars Innoveren vs beheersen Diverse wensen vs 
 beperkte capaciteit Experimenten vs beveiliging
 44. 44. Foto: http://www.flickr.com/photos/ 21499556@N04/2701802631/ Organiseer dialoog ICT-beheer en opleiden Communiceer, communiceer, communiceer
 45. 45. Wees reëel
 46. 46. Werken aan een visie!
 47. 47. Foto: Marcopako Geen woorden maar daden
 48. 48. Mensen doen niet wat je zegt. Ze doen wat je doet. Wim Schreuders, 2013
 49. 49. Geef duidelijke kaders
 50. 50. Foto: Sebastiaan ter Burg Professionalisering - onderwijsontwikkeling Van elkaar leren
 51. 51. Tips • Vertrek vanuit visie en ontwikkel modellen blended learning • Kijk integraal naar leerdoelen, leerinhouden, didactiek en leertechnologie (en interactie) • Kijk naar wat werkt, maar durf ook te experimenteren • Wat is de aard van weerstanden? -> strategie • Dialoog onderwijs en ICT • Geef het goede voorbeeld
 52. 52. Vragen?
 53. 53. Dank! wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×