Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

181009 (wr) v1 webinar activerend leren avans plus 2018

449 views

Published on

Op 9 oktober 2018 heb ik in het kader van een post-HBO-opleiding over e-learning weer een webinar verzorgd over activerende didactiek. Ik heb geprobeerd heel veel interactiemomenten in te bouwen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

181009 (wr) v1 webinar activerend leren avans plus 2018

 1. 1. Activerende didactiek
 2. 2. Inhoud Inzet ICT vaak niet effectief? Drie redenen Merrill’s First Principles als kader (activerende didactiek belangrijk) Hulpmiddel integrale manier naar leertechnologie en didactiek te kijken Stellingen en vragen Chatvragen op vaste momenten
 3. 3. Opdracht Bedenk één vraag waarmee je kunt checken of een deelnemer aan dit webinar weet hoe h/zij een onderdeel van de inhoud van dit webinar kan toepassen
 4. 4. Dus niet…. Noem drie redenen waarom de inzet van ICT vaak niet effectief is
 5. 5. Maar wel…. Beschrijf hoe je ICT kunt gebruiken voor het centraal stellen van realistische problemen?
 6. 6. Maar wel…. Beschrijf hoe je ICT kunt gebruiken voor het centraal stellen van realistische problemen? Deze vraag mag je dus niet meer gebruiken……
 7. 7. We gaan beginnen
 8. 8. Inzet van ICT vaak niet effectief (weinig leerzaam)
 9. 9. Redenen volgens jullie? (gebruik de chat)
 10. 10. Wat zegt onderzoek?
 11. 11. Effectiviteit? • Blended learning is niet meer of minder effectief, maar vooral een efficiëntere vorm is dan klassikaal leren • Of ICT effectief is: afhankelijk van instructiekenmerken en implementatie (o.a. professionalisering en begeleiding). Mary Dankbaar, 2011
 12. 12. Leertechnologie en studieprestaties? • Blended learning meer effectief dan uitsluitend klassikaal • Onduidelijkheid blended learning (heterogeen) • Online leren net zo effectief • Blended learning: cognitie ja, communicatie nee (beperkte interactiemogelijkheden) • Positieve effecten nemen af na verloop van tijd • Wijze waarop! Schneider & Preckel (2017)
 13. 13. Dus: effectief… • Mits zorgvuldige aandacht voor didactiek • Context • Mits zorgvuldig geïmplementeerd • Leertechnologie maakt slecht onderwijs niet beter
 14. 14. Niet effectief omdat… (drie redenen)
 15. 15. Jullie voorbeelden?
 16. 16. Foto: © viperagp, Depositphotos
 17. 17. Vrij recente studie laptops/ tablets
 18. 18. Vrij recente studie laptops/ tablets Pedro de Bruyckere (2016) als je technologie in een klassieke klasssetting gebruikt met een klassieke evaluatievorm dan lijkt dit een slecht idee.
 19. 19. Activiteiten uitvoeren Materiaal verstrekken Gebruik LMS
 20. 20. Eigenlijk is dat vreemd…
 21. 21. 2. Instructiekenmerken
 22. 22. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg
 23. 23. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg Actief leren: hogere scores, vaker slagen (Freeman, 2014)
 24. 24. Dr. Thomas Dwight lecturing students. By Unknown (Life time: n.d.) [Public domain], via Wikimedia Commons. http:// commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADr._Thomas_Dwight_lecturing_students.jpeg Actief leren: hogere scores, vaker slagen (Freeman, 2014) The results raise questions about the continued use of traditional lecturing as a control in research studies, and support active learning as the preferred, empirically validated teaching practice in regular classrooms.
 25. 25. Hoe kijken jullie vanuit dit perspectief tegen een webinar aan? Helemaal niet effectief Zeer effectief 1 532 4
 26. 26. Foto: © viperagp, Depositphotos
 27. 27. Vervang ineffectieve hoorcolleges niet door ineffectieve manieren van vormen van leren met ICT Foto: © viperagp, Depositphotos
 28. 28. David Merrill (2002), First Principles of Instruction
 29. 29. Hoe kun je dit via e-learning doen? (chat)
 30. 30. Actief verwerken!
 31. 31. Actief leren heeft betrekking op het bevorderen van interactie tussen lerenden Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 1 532 4
 32. 32. https://www.mentimeter.com/s/ 11eaf1a21e231116794d70488 8551d26/0f5d62f7f5eb
 33. 33. Vormen interactie (Moore, 1989) Lerende – lerende interactie Lerende – docent interactie Lerende – content interactie
 34. 34. Het activeren van voorkennis is één van de vormen van actief leren waarvan de effectiviteit is bewezen. Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 1 2 3 4 5
 35. 35. Voorkennis activeren
 36. 36. Hoe kun je dit via e-learning doen? (chat)
 37. 37. Modelleren Foto: Jeroen Berkhout, OU
 38. 38. Hoe kun je dit via e-learning doen? (chat)
 39. 39. Toepassen binnen games en simulaties
 40. 40. Zelftest Effectiviteit afhankelijk van vaak doen en feedback
 41. 41. Performance support
 42. 42. Hoe kun je dit via e-learning doen? (chat)
 43. 43. Waarvoor gebruiken jullie leertechnologie het meest? • Introduceren realistische problemen (taak laten zien, betrokkenheid bij taak, progressie in complexiteit) • Bestaande voorkennis activeren • Nieuwe kennis demonstreren (voorbeelden, visualisaties, voordoen) • Nieuwe kennis laten toepassen (feedback!, verschillende problemen oplossen) • Nieuwe kennis in praktijk integreren (o.a. reflectie, creëren) Merrill, 2002
 44. 44. Ok…geen goede didactische inbedding is reden 2, maar wat was nog eens reden 1 van het niet effectief inzetten van ICT?
 45. 45. Didactische eigenschappen leertechnologie verkeerd inschatten
 46. 46. En reden 3?
 47. 47. Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhoudingen en belangen Context
 48. 48. Hulpmiddel integrale manier naar leertechnologie en didactiek te kijken
 49. 49. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 50. 50. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page Wat is TK PK CK PCK TCK TPK
 51. 51. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page TK • Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren • In staat zijn om specifieke ict- toepassingen 
 aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT
 52. 52. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page PK • Voorkennis van lerenden • Inzet van bronnen • ‘Klassenmanagement ‘ • Ontwikkeling & implementatie van lessen • Evaluatie van leerprestaties
 53. 53. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page CK • Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures • Verklarende kaders • “Regels” voor bewijs- voering
 54. 54. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page PCK Vakdidactiek, de kennis die de leraar/opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 55. 55. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page TCK Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kan worden
 56. 56. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge 
 van ict
 57. 57. http://tpack.org/ tpck/index.php? title=Main_Page
 58. 58. Kijk naar het geheel! Vooraf Bijeenkomst Nazorg
 59. 59. TPACK in vijf stappen Wat zijn de leerdoelen/uitkomsten? Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?) R e f l e c t i e
 60. 60. Waar gaat het om?
 61. 61. Voor welke leeractiviteiten leertechnologie gebruiken? • Instructie • Voorkennis activeren • Verwerkingsopdrachten • Samen werken • Formatief toetsen • Beoordelen • …….
 62. 62. Wat kan ik met leertechnologieën? • Bestaande online video’s • Toetsfunctionaliteit • VR • Weblog • Zoekfunctionaliteit • Online opdrachten • Peer feedback • Webinar • Video-optie smartphone • Skype • …….
 63. 63. Samenvattend • ICT kan leiden tot effectief onderwijs. Helaas niet altijd het geval. • Didactische eigenschappen leertechnologie • Instructiekenmerken (gericht op actief leren etc) • Wisselwerking ICT - didactiek • Implementatie (bereid studenten voor, veranderbereidheid en expertise docenten) • Geen ‘one size fits all’
 64. 64. Opdracht Bedenk één vraag waarmee je kunt checken of een deelnemer aan dit webinar weet hoe h/zij een onderdeel van de inhoud van dit webinar kan toepassen Denk even na en gebruik de chat
 65. 65. Dank Dia 58 t/m 63 heb ik met toestemming overgenomen van Petra Fisser: http://www.slideshare.net/pfisser/ 2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouw

×