Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

180511 (wr) v1 online samenwerken en samenwerkend leren sogeti

511 views

Published on

Op 8 juni 2018 heb ik voor relaties van IT-bedrijf Sogeti een presentatie gegeven over reflecties op digitaal samenwerken en samenwerkend leren.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

180511 (wr) v1 online samenwerken en samenwerkend leren sogeti

 1. 1. Reflecties op digitaal samenwerken en samenwerkend leren Foto: © lightsource, Depositphotos Ga vast naar www.menti.com
 2. 2. • 1964 • 1995 • 2003 • 2015
 3. 3. En ja, jullie krijgen de dia’s
 4. 4. Vandaag…. •Digitaal samenwerken: relevantie •Digitaal samenwerken vs digitaal samenwerkend leren (plus uitdagingen) •Digitaal samenwerken(d leren): werkt het? •Succesfactoren digitaal samenwerken(d leren) •Keuze voor technologie
 5. 5. Relevantie digitaal samenwerken
 6. 6. • Kenniswerk automatiseren • Kunstmatige intelligentie • Complexe problemen 
 oplossen • Samenwerken • Tijd- en plaatsonafhankelijk Vierde industriële revolutie
 7. 7. Complex proces Onvoldoende expertise en ervaring Effectief? Traditionele ELO niet heel geschikt
 8. 8. Digitaal samenwerken Digitaal samenwerkend leren
 9. 9. Inzichten over leren veranderen werken = leren, leren = werken (niet altijd)
 10. 10. Gevolgen voor o.a. gebruik leertechnologie
 11. 11. Overlap! Kijk naar wat werkt bij digitaal samenwerkend leren
 12. 12. Digitaal samenwerkend leren •ICT faciliteert interactie en groepswerk •Digitaal samenwerkend leren = interactief leren, 
 interactief leren = niet persé digitaal samenwerkend leren •Gemeenschappelijke doelen (coöperatief leren) •Combi met bijeenkomsten
 13. 13. Voorbeeld aanpak Progressive Inquiry Model, naar Hakkarainen e.a.
 14. 14. Waarom digitaal, met tekst? •Opnieuw structureren en vormen van gedachten •‘Stille’ deelnemers/studenten •Meer inbreng deelnemers/studenten •Nadenken over feedback, ruimte voor reflectie •Verdieping •Bijdragen blijven zichtbaar •Voorbereiden op toekomst
 15. 15. Schriftelijk vs mondeling communiceren Schrijven meer complex (snel toelichten, snel verbeteren) Misverstanden Je mist communicatieve aanwijzingen (zoals uitdrukkingen) Tekst mentaal meer inspannend
 16. 16. Transactional distance (Moore): psychologische en cognitieve afstand tussen docenten en studenten.
 17. 17. Transactional distance overbruggen Interacties F2F-bijeenkomsten Live online sessies Structuur Investeren ontwikkeling zelfregulering
 18. 18. Digitaal samenwerken(d leren): doen? •“Een effectieve en efficiënte instructiestrategie” (Valcke) •“There seems a universal agreement that cooperative learning is effective (power of peers)” (Hattie) •Afhankelijk van implementatie •Groepsdynamica :-(
 19. 19. •Gemeenschappelijke leerdoelen •Groep verantwoordelijk voor resultaat •Ook individueel beoordelen •Manier van samenwerken vooraf vastleggen Belangrijk!
 20. 20. •Authentiek •Uitdagend, maar te doen •Wederzijdse afhankelijkheid •Heldere verwachtingen (criteria) •Sociale interactie Taak
 21. 21. Groepsgrootte
 22. 22. •Voldoende communicatie: 5-8 lerenden •Van en aan elkaar leren (diversiteit opvattingen): 8-12 lerenden •Samen aan opdrachten werken: 3 lerenden (meeliftgedrag) Groepsgrootte
 23. 23. Groepssamenstelling Lerenden moeten elkaar leren kennen (vertrouwen) Samen leren: heterogene groepen (procesgericht) Samen werken: homogene groepen (productgericht, taken verdelen)
 24. 24. • Richtlijnen • Procedures • Agenda • Deadlines (maar neem 
 de tijd) • Live-sessies, spreekuur, bijeenkomsten • Modereren Structuur en coördinatie
 25. 25. Welke technologie?
 26. 26. Doelen Activiteiten Functio- naliteiten
 27. 27. Foto: Alumroot Samen aan een document werken Document maken, becommentariëren en configureren Tekstverwerker Altijd en overal Commentaar Wie heeft wat gedaan? Toegankelijkheid Rechten
 28. 28. Mindmapping, brainwriting
 29. 29. Voordoen
 30. 30. Voordoen
 31. 31. Digitaal samenwerkend leren In potentie effectief. Effectiviteit: diverse factoren. Geen eenvoudig proces. Samenhangend geheel aan applicaties nodig.
 32. 32. Digitaal samenwerkend leren In potentie effectief. Effectiviteit: diverse factoren. Geen eenvoudig proces. Samenhangend geheel aan applicaties nodig.
 33. 33. http://www.wilfredrubens.com wilfred@wilfredrubens.com @wrubens

×